Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Скачати 249.96 Kb.
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Дата конвертації09.12.2012
Розмір249.96 Kb.
ТипПояснювальна записка

Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України

Відділ освіти Макарівської райдержадміністрації


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні ради школи Начальник відділу освіти

Протокол №…від …….. 2012 Макарівської РДА

Голова ради………………….. ………. В. О . Гартфіль

ПОГОДЖЕНО

На засіданні педагогічної ради школи

Протокол №…від ………… 2012

Голова педагогічної ради

……………….. П.Ф.Барановський


РОБОЧИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

на 2012 – 2013 н. р.


Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на 2012-2013 навчальний рік


І. Загальні засади


Ситняківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру:

загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня.

У школі: класів – 11, учнів – 67.

Мова навчання – українська.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі введено інформаційно-технологічний профіль

Робочий навчальний план закладу на 2012-2013 навчальний рік складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України та листа МОНмолодь спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року»

 • для 1 класу - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 № 572 (додаток 1);

 • для 2-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682 (додаток 1);

 • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 (додаток 1);

 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 10);ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів


Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага має приділятись вивченню учнями української мови, опануванню комп’ютерною грамотністю.

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову. Інваріантна складова Типового навчального плану реалізовуватиметься у повному обсязі. Вивчення предметів буде здійснюватися за чинними програмами відповідно до Переліку програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Мон молодь спорту України для користування у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році.

^ З 1 вересня 2012 року розпочинається впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Організація навчання в перших класах у 2012/13 навчальному році здійснюватиметься за новими навчальними програмами інваріантної складової, розробленими на виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011, та затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 «Про навчальні програми для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»).


Реалізація тижневого навантаження, вираженого дробовим числом, буде здійснюватися шляхом перерозподілу навчальних годин між семестрами. А саме:


Розподіл годин у 1 класі на навчання грамоти (читання й письма) протягом навчального року здійснюватиметься не за семестрами, а за тижнями: на одному тижні планувати 4 години на читання і 3 години на письмо, а на наступному тижні — 3 години на читання і 4 години на письмо. У результаті час, відведений на читання і письмо, буде розподілено порівну.


У 3 та 4 класах початкової школи з 7 годин, виділених на українську мову, розподіл відбуватиметься так:

І семестр – українське читання – 3 години;

українська мова – 4 години.

ІІ семестр – українське читання – 4 години;

українська мова – 3 години.


 • 5 клас

 • українська мова (3,5 год.) – І семестр -4 год, ІІ семестр – 3 год.;

 • англійська мова (3,5 год.) – І семестр -3 год, ІІ семестр – 4 год.;

 • фізична культура (2,5 год.) – І семестр -2 год, ІІ семестр – 3 год..

  • 6 клас

 • фізична культура (2,5 год.) – І семестр -2 год, ІІ семестр – 3 год..

  • 7 клас

 • алгебра (2,5 год.) – І семестр -3 год, ІІ семестр – 2 год.;

 • геометрія (1,5 год.) - І семестр -1 год, ІІ семестр – 2 год.;

 • фізична культура (2,5 год.) – І семестр -3 год, ІІ семестр – 2 год..

  • 8 клас

 • історія України (1,5 год.) - І семестр -2 год, ІІ семестр – 1 год.;

 • географія (1,5 год.) - І семестр -1 год, ІІ семестр – 2 год.;

 • основи здоров’я (0,5 год.) - І семестр -1 год, ІІ семестр – 0 год..

  • 9 клас

 • історія України (1,5 год.) - І семестр -1 год, ІІ семестр – 2 год.;

 • географія (1,5 год.) - І семестр -1 год, ІІ семестр – 2 год.;

 • основи здоров’я (0,5 год.) - І семестр -1 год, ІІ семестр – 0 год.

  • 10 клас

 • Художня культура (0,5 год.) - І семестр -1 год, ІІ семестр – 0 год.

 • Біологія (1,5 год.) - І семестр -1 год, ІІ семестр – 2 год.;

 • географія (1,5 год.) - І семестр -2 год, ІІ семестр – 1 год.;

  • 11 клас

 • Історія України (1,5 год.) - І семестр -1 год, ІІ семестр –2 год.

 • Людина і світ(0,5 год.) - І семестр -0 год, ІІ семестр – 1 год.

 • Художня культура (0,5 год.) - І семестр -1 год, ІІ семестр – 0 год.

 • Астрономія(0,5 год.) - І семестр -1 год, ІІ семестр – 0 год.

 • Біологія (1,5 год.) - І семестр -2 год, ІІ семестр – 1 год.;

 • Екологія(0,5 год.) - І семестр -0 год, ІІ семестр – 1 год.


У 6 класі історія викладатиметься як «Історія України. Всесвітня історія.

(Інтегрований курс)».


Години варіативної складової Типових навчальних планів передбачаються на:

 • збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;

 • упровадження курсів за вибором;

 • факультативи, індивідуальні та групові заняття.

При розподілі варіативної складової навчального плану враховуватиметься, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.


З урахуванням інтересів учнів, а також забезпеченості школи педкадрами та з врахуванням рекомендацій Типових навчальних планів МОН України, гранично допустимого навантаження на одного учня, виділяється на варіативну складову:

1 клас – 2 години; 5 клас – 1 година; 9 клас – 0,5 години;

2 клас – 3 години; 6 клас – 1 година; 10 клас – 3 години.

3 клас – 3 години; 7 клас – 0 годин; 11 клас – 2 години;

4 клас – 3 години; 8 клас – 1,5 години;

З метою створення умов для вивчення окремих предметів виділено додатковий час на навчальні предмети:

- українська мова (2 клас) – 1 година; ( програма розрахована на 4 години).


Зважаючи на запити учнів, а також кадрове забезпечення, виділено години на курси за вибором, факультативи:

 • Курси за вибором:

 • Київщинознавство (2-4 кл.; ) – по 0,5 год.;.

 • Елементи геометрії (3, 4 класи) – по 1 годині;

 • Сходинки до інформатики (2, 4 клас) – по1 годині;

 • Риторика (3 клас) – 1 година;

 • Поетика (1клас) – 1 година, 2 клас – 0,5 год.;

 • Шукачі скарбів (8 клас) – 1 година;

 • Інфомандри – (5 клас) – 1 год.

 • Орфографічний практикум (10 , 11 клас) – по 1 год.;

 • Практикум із синтаксису української мови (10 клас) – 1 год.;

 • Сучасні офісні інформаційні технології (11 клас) – 1 год.;

 • Основи Інтернету (10 клас) – 0,5 год.;

 • Основи комп’ютерної безпеки (10 клас) – 0,5 год.

 • Факультативи:

 • Поетика (5, 6 кл.) – по 1 год.;

 • Майбутнє починається сьогодні ( 8 клас) – 0,5 годин;

 • Школа проти СНІДу» (9 клас) – 0,5 годин;

 • Індивідуальні та групові заняття:

 • 1 клас – 1 год., 3,4 кл. – по 0,5 год.


На реалізацію міжрегіональної програми «Пізнай свою країну» на 2007-2012 роки, відповідно до рекомендацій МОН України (Лист №1/2-1717 від 30.04.2009 року) у 2-4 класах вивчатиметься курс «Київщинознавство», який дасть можливість учням здобути знання про свою місцевість, рідний край – Київщину. Це сприятиме наступності у вивченні природничих дисциплін (початкова – основна школа), формуванню навичок любові до рідної землі.

Для забезпечення оволодіння учнями навичками спілкування, вироблення мовленнєвих компетенцій вводяться курси «Риторика» (3 кл.), «Поетика» (1,2 кл.), факультатив «Поетика» (6 клас).

З метою забезпечення цілісності здійснення геометричної пропедевтики учнів початкових класів в 3, 4 класах вивчатиметься курс «Елементи геометрії».

Відповідно до вимог сучасності у володінні комп’ютерними технологіями для учнів 2, 4 класів вводиться курс (пропедевтичний) «Сходинки до інформатики», «Інфомандри» - 5 кл., «Шукачі скарбів» - 8 клас (до профільна підготовка). У 10 та 11 класах читатимуться курси «Сучасні офісні інформаційні технології», «Основи Інтернету», «Основи комп’ютерної безпеки» (профільна школа).

За бажанням батьків та учнів, з метою профілактики ризикової поведінки, здорового способу життя, формування цілісної особистості проводитимуться заняття факультативів «Школа проти Сніду» та «Майбутнє починається стогодні».

Для удосконалення мовленнєвих компетенцій старшокласників, їх підготовки до успішного складання ЗНО в 10 та 11 класах виділено години на вивчення курсів за вибором «Орфографічний практикум» та «Практикум із синтаксису української мови».


Курси за вибором та факультативи викладатимуться за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та КОІПОПК (перелік додається).


ІІІ. Структура навчального року та режим роботи школи


Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2012/2013 навчальний рік розпочнеться 1 вересня святом - День знань - і закінчиться не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуватимуться за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр - з 14 січня по 24 травня.

Закінчиться навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах (27-30 травня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах (27 травня – 7 червня) і державної підсумкової атестації випускників початкової (13-21 травня), основної (28 травня – 11 червня) і старшої (27-31 травня) школи.

Вручення документів про освіту буде проведено для випускників 9 класу 11-12 червня, 11 класу – 1-2 червня.

Впродовж навчального року для учнів проводитимуться канікули: осінні- з 29 жовтня по 4 листопада, зимові - з 29 грудня по 13 січня, весняні - з 25 по 31 березня.


Навчальні заняття в школі починаються о 8 год. 30 хв. і закінчуються о 15год.05хв.

Тривалість уроків:

 • у 1 класі – 35 хвилин;

 • у 2-4 класах– 40 хвилин;

 • у 5-11 класах – 45 хвилин.

Школа працює у п’ятиденному режимі в одну зміну.


^ Таблиця розподілу навчального часу початкової школи

1 клас^ Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Мови і літератури

Українська мова

7

(мовний і літературний компоненти)

Іноземна мова

1

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

Мистецтво

Мистецтво*/

музичне мистецтво,


образотворче мистецтво

1
1

Технології

Трудове навчання

1

Сходинки до інформатики

-

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

Фізична культура **

3

Усього
18+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

Курси за вибором

Поетика

1

Індивідуальні консультації та групові заняття

1

Години варіативної складової

2

Гранично допустиме навантаження учня**

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23Директор школи________ П. Барановський


^ Таблиця розподілу навчального часу початкової школи

2 – 4 класи^ Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах
2

3

4

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7

Іноземна мова

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

1

-

-

Громадянська освіта

-

1

1

Природознавство

-

1

1

Мистецтво

Музика

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Технології

Трудове навчання: художня праця

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура*

3

3

3

Основи здоров’я

1

1

1

Разом
18+3*

19+3*

19+3*

Додаткові години на предмети інваріантної складової

Українська мова

1

-

-

Курси за вибором

Київщинознавство

0,5

0,5

0,5

Риторика

-

1

-

^ Сходинки до інформатики

1

-

1

Елементи геометрії

-

1

1

Поетика

0,5

-

-

Індивідуальні консультації та групові заняття
-

0,5

0,5

^ Години варіативної складової

3

3

3

Гранично допустиме навантаження учня**

21

22

22

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

24

25

25

**Без урахування часу на заняття з фізичної культури,

індивідуальні та групові заняття


Директор школи___________ П. Барановський


Таблиця розподілу навчального часу основної школи


^ Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3

3

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3,5

3

3

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Правознавство (практичний курс)

-

-

-

-

1

Етика

1

1

-

-

-

^ Естетична культура

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Художня культура

-

-

-

-

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2,5

2

2

Геометрія

-

-

1,5

2

2

Природознавство

Природознавство

1

1

-

-

-

Біологія

-

-

2

2

3

Географія

-

2

2

1,5

1,5

Фізика

-

-

1

2

2

Хімія

-

-

1

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

2

2

1

Інформатика

-

-

-

-

1

^ Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

0,5

0,5

Фізична культура

2,5

2,5

2,5

3

3

Разом
24,5

26,5

29,5

28,5

30,5

^ Варіативна частина робочого навчального плану

Курси за вибором

Шукачі скарбів


1
Інфомандри

1

Факультативи

Майбутнє починається сьогодні


0,5
Школа проти СНІДу

0,5

Поетика
1


Години варіативної складової

1

1

-

1,5

0,5

^ Гранично допустиме навчальне навантаження учня

23

25

27

27

28

^ Всього (без урахування поділу класів на групи)

25,5

27,5

29,5

30

31

Освітній округ1,5Всього

25,5

27,5

31

30

31Директор школи ___________П. Барановський


Таблиця розподілу навчального часу профільної школи
^

Технологічний напрям


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інформаційно-технологічний профіль

10

11

Українська мова

1

1

Українська література

2

2

Світова література

1

1

Іноземна мова

3

3

Історія України

1

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство


1


-

економіка

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

3

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

2

2

Хімія

1

1

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

5

5

Креслення

-

2

Фізична культура**

2

2

Захист Вітчизни

1

1

Разом

29,5

33

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи

3

2

Курси за вибором

^ Орфографічний практикум

1

1

Практикум із синтаксису української мови

1

-

^ Сучасні офісні інформаційні технології

-

1

Основи комп’ютерної безпеки

0,5

-

^ Основи Інтернету

0,5

-


Гранично допустиме навантаження на учня

30,5

33

Всього

32,5

35

Освітній округ

2

2

Всього

34,5

37Директор школи __________П. БарановськийСхожі:

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Маниковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2012 2013 навчальний рік
Маниковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2012 2013 навчальний рік
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Борівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області
Борівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Харківської області», наказу відділу освіти Валківської районної державної адміністрації №110 від 14. 05. 2012 «Про затвердження...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПояснювальна записка до навчального плану Криворізької загальноосвітньої школи І ііі ступенів №52 на 2010 2011 навчальний рік
Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом мон україни від 29. 11. 2005р.№682 (додаток 2)
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Кам’янської загальноосвітньої школи
О.І. Лисов С. В. Фініковський 2012 2012 р
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПрограмне забезпечення варіативної складової Робочого навчального плану Ситняківської зош І-ІІІ ст на 2012-2013 н р
Українська мова ( авт. М. Вашуленко та ін., затверджено мон україни – наказ №469 від 20 червня 2006 р. – Програми для середньої загальноосвітньої...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconНаказ №125 Про проведення навчально- польових зборів з учнями 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів району та практичних занять з дівчатами в лікувальних установах На виконання програми навчального предмету "Захист Вітчизни", наказую
Бокіймівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів(Бокіймівська, Новинодобрятинська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів), Торговицької...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Ков’язького навчально-виховного комплексу
Ков’язького навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад)
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconДодаток до навчального плану Золотоношківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 налічує 11 класів. У школі навчається 180 учнів
Складено на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, з метою впровадження Державного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи