Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів icon

Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів
НазваПерелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка1/12
Тип програми
Дата конвертації09.12.2012
Розмір2.38 Mb.
ТипПерелік навчальних програм
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Розділ ІІ. Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих МОНмолодьспорту України


Початкова освіта

Назва програми, автор

Тип програми

Клас (-и)

Обсяг

програми

(навч. год.)

Інформація про схвалення

Джерело

(де опублікована програма, розміщена на сайті)^ Елементи гео­метрії (про­гра­ма з мульти­мед. супро­во­дом)

Седеревічене А.О.

Нивидома Л.І.

Курс

за вибором


3-4

70

Лист МОНУ від 21.05.2009 року № 1/11-3633

Седеревічене А.О. Нивидома Л.І. Елементи геометрії: Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчаль­них закладів. Варіативна складова Типо­вих навчальних планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Терно­піль: Мандрівець, 2009. – С.164-169.Риторика

Науменко В.,

Захарійчук М.

Курс

за вибором


1-4

140

Лист МОНУ від 03.06.2009 року № 1/11-3861

Науменко В., Захарійчук М. Риторика: Програми курсів за вибором для за­галь­но­­­освітніх навчальних закладів. Ва­ріа­тив­на складова Типових навчаль­них планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щер­ба­кова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 5-32.Поетика

Петровська Т.

Курс

за вибором


1

35

Лист МОНУ від 20.08.2010 року

№ 1.4/18-3322

Петровська Т. Поетика. 1 клас: Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Типових навчаль­них планів. Книга 2 / Упор. : Л.Ф. Щер­бакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – С. 235-242.Поетика

Петровська Т.

Курс

за вибором


2-4

105

Лист МОНУ від 08.12.2008 року № 1/11-6245

Петровська Т. Поетика. 2-4 класи: Програми курсів за вибором для за­галь­но­освітніх навчальних закладів. Ва­ріа­тивна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щер­бакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С.33-46.Світова література

Мовчун А.

– " –

2-4

105

Лист МОНУ від 12.08.2008 року № 1/11-3761

Мовчун А. Світова література. 2-4 класи: Програми курсів за вибором для загаль­но­­освітніх навчальних закладів. Варіа­тивна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щерба­кова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 47-72.Логіка

Митник О.

– " –

2-4

105

Лист МОНУ від 25.07.2008 року № 1/11-3478

Митник О. Логіка. 2-4 класи: Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна скла­до­ва Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 240 с.Азбука споживача

Бородачова Н., Лаврентьєва Г.

– " –

Два роки навчан-ня

І-й рік навч. – 17 годин, ІІ-й рік навч. – 20 годин

Лист МОНУ від 15.08.2008 року № 1/11-3847

Бородачова Н., Лаврентьєва Г. Азбука споживача: Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закла­дів. Варіативна складова Типових на­вчаль­них планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щер­бакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 84-117.Християнська етика в ук­ра­їн­ській культурі Ігумен Лонгин (Чернуха), Бєлкіна Е.

Курс

за вибором


1-4

140

Лист МОНУ від 20.06.2007 року № 1/11-4033

Ігумен Лонгин (Чернуха), Бєлкіна Е Християнська етика в українській культурі. 1-4 класи: Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчаль­них закладів. Варіативна складова Типо­вих навчальних планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щербакова, Г.Ф.Древаль. – Тер­нопіль: Мандрівець, 2009. – С. 118-150.Хореографія

Тараканова А.

– " –

1-4

140

Лист МОНУ від 18.03.2008 року № 1/11-787

Тараканова А. Хореографія. 1-4 класи: Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчаль­них планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щер­бакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 151-163.Права дитини

Мовчун А.,

Харсіка Л.

– " –

1-4

140

Лист МОНУ від 18.08.2004 року № 1/11-4423

Мовчун А., Харсіка Л. Права дитини. 1-4 класи: Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закла­дів. Варіативна складова Типових на­вчаль­­них планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щер­бакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 170-185.Цікава економіка

Кашуба Л.

– " –

2-4

102

Лист МОНУ від 19.10.2005 року № 11-6124

Кашуба Л. Цікава економіка. 2-4 класи: Програми курсів за вибором для за­галь­но­­освітніх навчальних закладів. Ва­ріа­тивна складова Типових навчаль­них планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щер­ба­кова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 186-200.Кроки до інформатики. Шукачі скарбів

Коршунова. О.


Курс

за вибором


2-4

105

Лист МОНУ від 08.12.2008 року № 1/11-6244

1.Коршунова. О. Кроки до інформатики. Шу­качі скарбів. 2-4 класи : Програми кур­­сів за вибором для загальноосвітніх на­вчаль­­них закладів. Варіативна скла­до­ва Ти­­пових навчальних планів. 1-4 кла­си / Упор.: Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 201-223.

2. http://bestlessons.at.ua/Informatuka/ prog­rams/ pr_sh.rarСходинки до інформатики

Рівкінд Ф.,

Ломаковська Г.,

Колесников С.,

Рівкінд Й.

– " –

2-4

105

Лист МОНУ від 25.07.2005 року № 1/11-4178

1. Рівкінд Ф., Ломаковська Г., Колесников С., Рівкінд Й. Сходинки до інформатики. 2-4 класи: Програми курсів за вибором для загальноосвітніх на­вчаль­них закла­дів. Варіативна складова Типо­вих на­вчаль­­них планів. 1-4 класи / Упор.: Л.Ф. Щер­бакова, Г.Ф. Древаль. – Тер­нопіль: Мандрівець, 2009. – С. 224-235.

2. http://bestlessons.at.ua/Informatuka/ prog­rams/ pr_sh.rarУроки для стій­кого розвитку.

Моя Щаслива планета

Пометун О.І.,

Онопрієнко О.В.,

Цимбалару А.Д.

– " –

3-4

34

Протокол МОН молодь спорт України від 28.04.2011 року №5

Моя щаслива планета: Уроки для стій­кого розвитку: метод. посіб. для вчит. 3-4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.І. По­­­ме­тун, О.В. Онопрієнко, А.Д. Цим­­­ба­лару. – К. : Видавничий дім "Освіта", 2011. – 112 с.^ Здоров’я дити­ни – здорове хар­чу­вання

Довгань А.І.,

Овчарук О.В.,

Пучайчереда Л.М.

Курс

за вибором


3-4

5

Лист МОНУ від 13.10.2010 року

№ 1.4/18 – Г – 728

Здоров’я дитини – здорове харчування: навч.-метод. посіб. для вчителя навч. кур­су за вибором для 3-4 кл. / Довгань А.І., Овчарук О.В., Пужайчереда Л. М. За заг. ред. Овчарук О.В. – К.: Друкарня ТОВ "Вольф". – 2010. – 44 с.Розвиток продуктивного мисленя

Гісь О.М.

– " –

1-4

140

Лист МОНУ від 11.09.2008 року № 1/11-4277

Гісь О. Розвиток продуктивного ми­слен­ня. 1-4 класи: Програми курсів за ви­бо­ром для початкових класів. Варіативна складова Типових навчальних планів. Кни­га 2 / Упор. : Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Дре­­­валь. – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – C. 5-39.Русский язык

Гудзик І. П., Лапшина І.


– " –

2-4

210

Лист МОНУ від 08.06.2010 року № 1.4/18-г-288

Гудзик І., Лапшина І. Русский язык. 2-4 класи: Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Типових навчаль­них планів. Книга 2 / Упор. : Л.Ф. Щер­бакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – С. 40-79.Основи християнської етики

Жуковський В.,

Барщевський Т.

– " –


1-4

140

Лист МОНУ від 13.07.2010 року № 1/11-6347

Жуковський В., Барщевський Т. Основи християнської етики. 1-4 класи: Про­гра­ми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Типових на­вчальних планів. Книга 2 / Упор. : Л.Ф. Щер­бакова, Г.Ф. Древаль. – Тер­нопіль : Мандрівець. – 2011. – C. 80-119.Абетка харчування

Ващенко О., Свириденко С., Чорновіл О.

Курс

за вибором


1-4

20

Лист МОНУ від 07.06.2010 року № 1.4/18-г-276

Ващенко О., Свириденко С., Чорновіл О. Абетка харчування. 1-4 класи: Про­гра­ми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Типових на­вчаль­них планів. Книга 2 / Упор. : Л.Ф. Щер­бакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – C. 120-134.Дорога в дивосвіт

Поліщук Н.

– " –

1-4

140

Лист МОНУ від 17.06.2010 року № 1.4/18-г-273

Поліщук Н. Дорога в дивосвіт. 1-4 класи: Програми курсів за вибором для по­чат­кових класів. Варіативна складова Типо­вих навчальних планів. Книга 2 / Упор. : Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тер­но­піль : Мандрівець. – 2011. – С. 135-165.Народна вишивка

Свінціцька Л.

– " –

2-4

105

Лист МОНУ від 22.07.2010 року № 1.4/18-г-614

Свінціцька Л. Народна вишивка. 2-4 кла­си: Програми курсів за вибором для по­чат­кових класів. Варіативна складова Ти­пових навчальних планів. Книга 2 / Упор. : Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тер­но­піль : Мандрівець. – 2011. – С. 166-179.Абетка театрального мистецтва

Петренко Л.

– " –


1-4

140

Лист МОНУ від 27.07.2010 року № 1.4/18-г-612

Петренко Л. Абетка театрального мистецтва. 1-4 класи: Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіа­тивна складова Типових навчальних пла­нів. Книга 2 / Упор. : Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – С. 180-207.Основи театральної грамоти

Самсоненко Л.

Курс

за вибором


1-4

140

Лист МОНУ від 22.07.2010 року № 1.4/18-г-612

Л. Самсоненко Основи театральної гра­мо­ти. 1-4 класи: Програми курсів за ви­бо­ром для початкових класів. Варіа­тивна складова Типових навчальних пла­нів. Кни­га 2 / Упор. : Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – С. 208-215.Морально-етичне виховання

Слотвинська Л.

– " –

1-4

140

– " –

Слотвинська Л. Морально-етичне вихо­вання. 1-4 класи: Програми курсів за ви­бо­ром для початкових класів. Варіа­тивна складова Типових на­вчальних планів. Книга 2 / Упор. : Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Дре­валь. – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – С. 216-234.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Схожі:

Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів iconПерелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів
Розділ ІІ. Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів,...
Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про навчальні програми для забезпечення варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Київської області Схвалено Вченою радою коіпопк
Положення визначає сутність вихідних понять, організаційні заходи щодо розроблення, науково-методичної експертизи та реалізації навчальних...
Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів iconІнформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) 1 Живи за правилами. Автор-укладач: Ремех Тетяна курс за вибором 7 клас 35
Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих...
Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ № Про результати проведення міського етапу обласного конкурсу навчальних програм з інформатики для варіативної складової навчальних планів
«Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру І 12-річний термін навчання», наказів Облуон від 13....
Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №61 м. Миколаїв
Про затвердження Положення про порядок розроблення й запровадження навчальних програм для забезпечення варіативної складової навчальних...
Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №61 м. Миколаїв
Про затвердження Положення про порядок розроблення й запровадження навчальних програм для забезпечення варіативної складової навчальних...
Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів iconДодаток 1 до наказу управління освіти І науки ода №482 від 13. 11. 2009 Положення про обласний конкурс навчальних програм з інформатики для варіативної складової
Це Положення визначає принципи та процедуру проведення конкурсного відбору навчальних програм з інформатики для варіативної складової...
Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів iconПерелік навчальних програм інваріантної складової частини робочих навчальних планів (2012-2013 навчальний рік) № п/п Назва
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (1-4 кл.)
Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальні програми варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік Початкова школа. 1-4-ті класи
...
Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про навчальні програми для забезпечення варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Київської області у змісті Положення…
Положення про навчальні програми для забезпечення варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи