З інформатики в 9 класі по темі: «Текстовий процесор» icon

З інформатики в 9 класі по темі: «Текстовий процесор»
Скачати 296.28 Kb.
НазваЗ інформатики в 9 класі по темі: «Текстовий процесор»
Дата конвертації07.03.2014
Розмір296.28 Kb.
ТипДокументиСистема уроків

з інформатики

в 9 класі

по темі:

«Текстовий процесор»


Вчитель: Пустовіт О.Д.

ТЕМА. Системи опрацювання текстів. Призначення та можливості текстового редактора. Інтерфейс програми. Відкриття та збереження документів.

МЕТА:

 • Пояснити поняття «текстовий процесор», його призначення та основні функції; навчити учнів завантажувати текстовий процесор.

 • Розвивати вміння уведення тексту з клавіатури, розвивати інтерес до інформатики.

 • Виховувати культуру користувача ПК.

^ ТИП УРОКУ: вивчення нового матеріалу

Обладнання : комп’ютери, текстовий процесор Microsoft Word, підручник «Інформатика, 9 клас» І.Л.Володіна, інструкції з техніки безпеки у комп’ютерному класі, мультимедійна дошка.

І. Організаційний момент

Привітання, перевірка підготованості учнів до уроку, перевірка присутності.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда з учнями

1. Що таке текст?

2. Які ви знаєте програми для опрацювання тексту?

3. До якої категорії прикладного програмного забезпечення належать системи обробки текстів?

4. У якому форматі зберігаються документи, створені у програмі Блокнот?

5. Як у програмі Блокнот зберігати та відкривати файли?

6. Які операції з текстом неможливо виконати у Блокноті?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та мети уроку

Одним із призначень текстового редактора є створення друкованого документа: книг, брошур, газет, журналів.

Кни́га — письмовий запис, неперіодичне видання у вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу.

Брошу́ра — неперіодичне текстове книжкове видання об'ємом понад 4, але не більше 48 сторінок.

Газе́та — щоденне або щотижневе періодичне видання у формі складених аркушів, містить новини і коментарі.

Журнал — друкарське періодичне видання..

Історична довідка

Перші книги писали на листях, корі, полотні, шовку, глиняних табличках, шкірі і папірусі. Приблизно в 100 — 150 р. стали поширюватися кодекси або зброшуровані книги замість сувоїв. З 4 століття по 15 століття для сторінок книги стали застосовувати пергамент, зроблений з тонкої шкіри ягнят. Пергамент був замінений папером, що прийшов у Європу з Китаю, де спосіб його виготовлення був відомий ще до 105 року на основі суміші кори і коноплі. Широко доступними книги стали тільки після винаходу книгодрукування в 15 столітті.

Бібліоте́ка (сховище, скриня) — культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, провадить їх опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів.

Бібліотеки були відомі ще в стародавньому світі (Ассирія, Єгипет, Китай). Найбільша з них Александрійська бібліотека. Першою відомою бібліотекою у Київський Русі була бібліотеа Софійського собору в Києві, заснована князем Ярославом Мудрим у 1037 р.

Бібліотеки майбутнього вражають своєю інформаційністю та технічними можливостями.

^ Потім учням демонструється два документа: у першому текст складено та набрано за усіма правилами вводу; другий набраний без урахування цих правил.

(учні повинні за допомогою вчителя зробити висновок: тема, яку починають вивчати, дуже необхідна для сучасної людини, що повинна вміло користуватися інструментарієм для набору текстових документів).

Для обробки текстової інформації на комп’ютері використовують текстові редактори. Текстові редактори дозволяють створювати, редагувати, форматувати, зберігати та друкувати документи.

ІV. Пояснення нового матеріалу

(Виклад нового матеріалу проводиться за допомогою мультимедійної дошки)

План.

 1. Призначення та можливості ТР.

 2. Інтерфейс програми. Основні елементи вікна. Режим відображення документа.

 3. Робота з довідкою. Помічник.

 4. Правила введення тексту.

1.1. Загальні відомості систем обробки даних.

Для роботи з текстом на ПК використовують: текстові редактори і текстові процесори. У загальному їх називають системами обробки текстів – програми, які призначені для створення, редагування й друку текстових документів.

^ Текстовий редактор – це програма, що дозволяє вводити, редагувати, форматувати та зберігати текст.

Текстовий процесор – це програма, що дозволяє вводити, редагувати й форматувати текст, вставляти малюнки й таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій.

Наприклад:

 • текстові редактори (Multi-Edit, Блокнот, WordPad, Твір, Лексикон);

 • текстові процесори (Microsoft Word, Word Prefect, OpenOffice, Word-Star).

1.2. Загальні можливості тестових процесорів.

 • набір тексту (введення інформації) в пам’ять комп’ютера;

 • можливість введення тексту декількома мовами;

 • редагування (заміна, зміна, вставляння, видалення, копіювання, переміщення і т. ін.) фрагментів тексту;

 • форматування (зміна параметрів шрифтів, абзаців, сторінок і т. ін.) фрагментів тексту;

 • опрацювання декількох текстів одночасно;

 • пошук потрібних фрагментів тексту;

 • можливість вставляння в текст різних об’єктів (рисунків, схем, таблиць, графіків, формул, спеціальних знаків, яких немає на клавіатурі, тощо);

 • перевірка правопису та автоматичне коригування помилок при введенні тексту;

 • друкування всього тексту або його фрагментів;

 • створення стандартних документів (листів, резюме, записок і т. ін.);

 • друкування набраного тексту або його фрагментів;

 • збереження набраного тексту на зовнішньому носієві.

При введенні та редагуванні тексту курсор встановлюється у відповідну позицію на екрані, вибирається мова для набору тексту, шрифт та його розмір, відповідний регістр (малі або великі літери) і починається набір за допомогою клавіатури. Є два режими роботи: вставляння і заміни.

1.3. Класифікація текстових процесорів.

 • За способом використання: автономні, мережні.

 • За призначенням: загального призначення, спеціального призначення.

 • За формою тексту: лінійні, нелінійні.

1.4. Об'єкти текстового документа.

Основне місце в текстовому документі займає текст – саме тому ці документи й називаються текстовими. Найпростіші текстові документи складаються тільки з текстових об'єктів: символів, слів, речень, рядків, абзаців, сторінок. З удосконаленням систем опрацювання текстів у текстові документи почали включати й нетекстові об'єкти: графічні зображення, таблиці, формули, діаграми, схеми, карти тощо.

1.5. Формати файлів текстових документів.

Характеристики найпоширеніших форматів текстових документів.

 • .txt - у файлі зберігається тільки текст з розбиттям на абзаци і без форматування.

 • .doc - у файлі зберігається текст, рисунки, вставлені об'єкти, значення їх властивостей.

 • .RTF - у файлі зберігається текст, рисунки, вставлені об'єкти, значення їх властивостей.

1.6. Основи роботи в текстовому процесорі Word.

Завантаження Microsoft Word.

 • Є декілька способів завантаження: за допомогою панелі Microsoft Office (здебільшого розташованої праворуч на Робочому столі Windows). Треба натиснути мишкою на кнопку Microsoft Word файл: 1.1.jpg‎;

 • кнопка файл: 1.2.jpg‎, пункт Программы, підпункт Microsoft Word:

 • Кнопка файл: 1.2.jpg‎, пункт Документы, а потім потрібний файл Microsoft Word, який має розширення .doc і позначений значком W:

 • Через вікно пошуку: Кнопка файл: 1.2.jpg‎, пункт Найти, підпункт Файлы и папки.

 • Також можна двічі натиснути мишкою такий файл, знаходячись у середовищі програми Проводник.

Три останні способи називають контекстним завантаженням файлу.

^ 2. Робоче вікно Microsoft Word.

Вікно програми Microsoft Word є стандартним програмним вікном для роботи у середовищі Windows, і складається із рядка заголовка, рядка головного меню, рядка(ів) панелі інструментів, вікна документа (таблиці) та рядка стану.

^ Загальний вигляд вікна показано нижче.

файл: 1.3.jpg‎

Усі операції щодо роботи з даними викликаються або вибіркою пункту з головного меню, або кнопками з панелі інструментів.

a. Рядок заголовка.

Верхній рядок екрана є рядком заголовка, стандартного для Windows. В ньому виведено ім'я програми (в даному випадку Microsoft Word). Крім цього, в рядку заголовка є чотири кнопки: одна з лівого краю і три — з правого. Які ? (Ліва кнопка — це кнопка виклику управляючого меню. Управляюче меню є типовим для будь-якого вікна Windows. Перша з правих кнопок згортає вікно до піктограми, друга — відновлює нормальний розмір вікна, третя — закриває вікно.)

b. Головне меню Microsoft Word.

файл: 1.4.jpg‎

c. Панель інструментів.

Панель інструментів розташовується під рядком головного меню Microsoft Word і здебільшого представлена двома панелями: Стандартная і Форматирование. За допомогою кнопок панелі можна швидко викликати потрібну для роботи команду так само, як і з меню.

d. Рядок стану.

За допомогою рядка стану можна визначити номер поточної сторінки та розділу, поточне місце та режим роботи з текстом. файл: 1.5.jpg‎

Створення і збереження документів.

При створенні нового документа слід подати команду Файл/Создать або натиснути відповідну кнопку панелі інструментів Стандартная. При цьому відкривається вікно діалогу Создание документа. Якщо команда Файл/Сохранить виконується не вперше або документ завантажувався з магнітного диска, то за командою Файл/Сохранить документ записується на диск під старим іменем без діалогу з користувачем.

3^ . Використання довідкової систем.

Програма Microsoft Word має потужну довідкову систему, яка дозволяє вводити запити та користуватись покажчиком термінів. Якщо комп'ютер підключено до мережі Інтернет, робота довідкової системи стає ефективнішою: користувач може отримати доступ до більшої кількості розділів довідки, навчальних курсів, шаблонів, колекцій картинок та інших ресурсів. У цьому разі варто продемонструвати два способи отримання довідкової інформації за одним тим самим запитом: з автономної довідкової системи та з Інтернету. Текстом запиту може бути, наприклад, «Формати файлів».

^ 4. Завершення роботи.

Після завершення роботи над документом можна закрити файл командою Файл/Закрить. При виконанні цієї команди вікно документа очиститься. Якщо документ не був збережений, то Word запропонує його зберегти.

   1. Закріплення нового матеріалу.

  • Назвіть елементи вікна текстового редактора MS Word.

  • Використовуючи вікно текстового редактора, опишіть основні можливості текстового процесора.

  • Виконання учнями практичних завдань на комп’ютері (сторінка 256, практична робота №9)

VІ. Підсумок уроку

 1. Які системи обробки текстів Ви знаєте?

 2. Які загальні можливості текстових процесорів?

 3. Які формати текстових форматів Ви знаєте?

 4. Назвіть основні робити, що виконуються у текстовому процесорі Word.

VІІ. Домашнє завдання

 • Опрацювати конспект, § 17

 • Виконати вправу 3.

 • Підготувати повідомлення за темою «Професії, що потребуютьзнання систем обробки текстів.»

 • Заповнити таблицю «Способи переміщення по документу».

Клавіша

Переміщення курсора
На одну позицію вправо
На одну позицію вліво
На одну позицію угору
На одну позицію унизТема уроку. Введення й редагування тексту. Перевірка правопису.

Мета:

 Вдосконалити основні знання про текстовий редактор Microsoft Word та його можливості, навчити вводити та редагувати текст засобами текстового процесора, створювати документи за певною структурою, засвоїти правила введення тесту, навчитись виділяти фрагменти тексту, проводити перевірку правопису.

 Розвивати практичні навички та вміння щодо оформлення текстової інформації за допомогою засобів пункту горизонтального меню «Формат».

 Виховувати старанність, активність при вивченні нового матеріалу.

^ Завдання уроку

 • Визначити об’єкти текстового документа: символ, слово, речення, абзац, рядок;

 • навчитись вводити українські великі й малі літери, знаки пунктуації, символи, що відсутні на клавіатурі;

 • вивчити недруковані символи,

 • використовувати табуляцію,

 • редагувати текст, переміщуватись документом, виділяти фрагменти тексту,

 • скасовувати та повторно виконувати операції, перевіряти правопис текстових документів та виправляти помилки в автоматизованому режимі.

Тип уроку: комбінований.

^ ХІД УРОКУ

І. Організаційна момент уроку

Привітання, перевірка підготованості учнів до уроку, перевірка присутності.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

  1. Бесіда за запитаннями:

 1. Призначення програми Microsoft Word?

 2. Назвіть основні можливості текстових процесорів.

 3. Якими способами можна завантажити текстовий документ?

 4. З яким розширенням зберігається текстовий документ?

 5. Які ви знаєте ще формати файлів?

 6. Поясніть, як отримати до них доступ із вікна програми.

 7. Наведіть приклади різних документів, які можна отримати за допомогою програми Microsoft Word?

  1. Творча робота

Повідомлення за темою «Професії, що потребуютьзнання систем обробки текстів».

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Завдання 1. Гра «Ланцюжок»

Робота в групах (завдання проектуються на екран інтерактивної дошки)

1 група: Утворити ланцюжок послідовних дій для створення документа.

2 група : Утворити ланцюжок послідовних дій для збереження документа.

3 група : Утворити ланцюжок послідовних дій для відкриття документа.

Команди дій: Формат, Вставити, Зберегти, Відкрити, Створити, Файл, Правка, Ctrl+S, Ctrl+O.

Завдання 2. Бесіда за запитаннями

1.Які клавіші стирають символ? Чим їх дії відрізняються?

2. Як вставити пропущений символ?

3. Як замінити непотрібний символ?

4. Як розрізати (склеїти) рядки?

ІV. Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності
Тема нашого сьогоднішнього уроку: „Введення тексту з клавіатури та редагування його в текстовому редакторі. перевірка правопису Microsoft Word”. Тобто сьогодні на уроці ми повинні сформувати вміння введення тексту з клавіатури та зрозуміти засвоєння правил редагування тексту.
Можливо декого з вас зацікавить питання, для чого це вам потрібно?
Кожен день в нашому повсякденному житті ми стикаємося з друкованими текстами. Але можливо ви не замислювалися над тим, що ці тексти друкують люди. Тому для чого потрібне редагування тексту? Для друкування вірних, без помилок, газет в типографії. Також редагування тексту необхідно для випуску безпомилкових книг, бо дуже неприємно читати книгу з помилками. Ще редагування доцільно використовувати для підвищення грамотності учнів при комп’ютерному наборі та обробці матеріалу який занесений до комп’ютера за допомогою сканера.

Бесіда за запитаннями:

 1. Які символи ви там бачите в книжках, коли читаєте текст?

(Очікувана відповідь: літери, цифри, знаки пунктуації. )

 1. Яких із символів, що є в підручнику, наприклад, з математики, немає на клавіатурі?

(це можуть бути українські літери ґ, є, і, ї, математичні знаки π, λ, знак піднесення до квадрату, символ § ).

Ці символи вводяться за допомогою спеціальних клавіш, які сьогодні ми вивчимо.

   1. Пояснення нового матеріалу

Проводиться за допомогою презентації.

 1. Можливості ТП Word.

 2. Основні об’єкти текстового документа.

Учням пропонується назвати основні об’єкти текстового документа, такі як символ, слово, склад, речення, фраза, абзац, рядок, таблиця тощо. Вчитель допомагає визначити, з якими об’єктами працює програма Word.

 1. Уведення тексту.

Учитель пояснює основні правила введення тексту та демонструє введення символів, яке може викликати труднощі:

- українські літери Є, І, Ї, ґ, Ґ

- символи ’ , . ; : ? « » –

- великі та малі літери у звичайному режимі та режимі Caps Lock

- символи, яких немає на клавіатурі: © ® € £ β ≠

Під час уведення тексту важливо правильно розставляти абзаци, враховуючи, що текстовий процесор автоматично переносить текст на нові рядки.

 1. Виділення фрагментів тексту та операції з ними.

 2. Редагування тексту.

Вчитель демонструє способи переміщення документом за допомогою смуг прокрутки, комбінацій клавіш. Пояснення дій клавіш Backspace та Delete.

 1. Перевірка правопису.

Учитель пояснює принцип перевірки правопису у програмі Microsoft Word.

VІ. Закріплення нового матеріалу

1. Діагностика правильності засвоєння учнями знань

Контрольні запитання та завдання підручника

2. Виконання практичної роботи №9 підручника на сторінці 256.

VІІ. Підбиття підсумків уроку

 1. Які ви знаєте способи виділення тексту.

 2. Опишіть способи довідкової системи текстового процесора MS Word.

VІІІ. Домашнє завдання.

 1. Опрацювати п.18.1.

 2. Виконати навчально – тренувальні вправи 2, 3( ст. 257)

 3. Заповнити таблицю

Клавіша

Дія
Переводить курсор на новий рядок
Вилучає символ ліворуч від курсору
Вилучає символ праворуч від курсору
Переключає режими літер^ ТЕМА: Редагування та форматування текстових документів.

МЕТА:

Навчальна:

 • Навчити учнів форматувати текст і створювати документи за певною структурою. .

 • Навчити учнів виконувати:

  • форматування шрифту,

  • форматування абзацу,

  • форматування сторінки

  • перегляд і друк документа,

  • пошук і заміну тексту,

Розвиваюча:

 • Сприяти логічному мисленню, уваги, пам’яті.

 • Вміння порівнювати набуті знання.

 • Розвивати вміння аналізувати.

Виховна:

 • Виховувати охайність, акуратність при роботі з документами.

 • Виховувати пізнавальну зацікавленість до предмету, та привчати працювати творчо.

^ Дидактичні матеріали: комп’ютери, унаочнення, картки із завданням .

Тип заняття: застосування знань, умінь і навичок.

Хід уроку

І. Організаційний момент уроку

Привітання, оголошення теми та мети і плану заняття, психологічне налаштування учнів на роботу.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Усне опитування:

Турнір – розминка „Обганялки”

Запитання першої команди:

   1. Редагування – це … (Виправлення помилок у документі.)

   2. Перш ніж форматувати потрібно його? (Виділити.)

   3. Як задати режим перенесення слів?(Сервіс/Мова/ Розташування переносів.)

   4. Як створити новий документ? (Файл/Створити.)

   5. Як вставити картинку у документ? (Вставка/Картинка.)

   6. За допомогою якого пункту меню можна форматувати абзац?(Формат/Абзац.)

   7. Дії з графічними об'єктами? (Вставити, копіювати, переміщати, змінювати розміри.)

   8. Як пронумерувати сторінки? ( Вставка/Номер сторінок.)

   9. Щоб переглянути документ, потрібно пункт меню? (Файл/Попередній перегляд.)

Запитання другої команди:

 1. Форматування – це? (Надання документу бажаного вигляду.)

 2. Як перевірити правопис Word? ( Сервіс/Правопис, або F7)

 3. Як відкрити створений документ? (Файл/Відкрити.)

 4. Як Замінити у тексті букви „А” на „О”? (Правка/Замінити)

 5. Як вставити в документ малюнки з колекції Картинки ? (Вставка/Картинка.)

 6. Форматування шрифту – це? ( Розмір, колір, накреслення.)

 7. Щоб скопіювати текст користуються пунктом меню? (Правка/Копіювати)

 8. Щоб зберегти документ, потрібно пункт меню? (Файл/Зберегти.)

 9. За допомогою якого пункту меню можна налаштовувати сторінки?(Файл/Параметри сторінки.)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу ( міні – лекція з демонстрацією)

 1. Форматування символів.

 2. Форматування абзаців.

ІV. Інструктаж з БЖД . Практична робота

Уведення, редагування та форматування тексту

Порядок виконання практичної роботи

Початковий та середній рівні навчальних досягнень

1. Запустіть текстовий процесор ^ Міcrosoft Word будь-яким відомим вам способом.

2. Наберіть вірш (набираючи текст, у жодному разі не ставте кілька пропусків підряд).
Стояла я і слухала весну,

Весна мені багато говорила,

Співала пісню дзвінку, голосну,

То знов таємно-тихо шепотіла.

Вона мені співала про любов,

Про молодощі, радощі, надії,

Вона мені переспівала знов

Те, що давно мені співали мрії.

Леся Українка

^ Достатній рівень навчальних досягнень

3. Скопіюйте перші два рядки вірша в середину та в кінець вірша, виконавши цю операцію різними способами.

Запишіть послідовність дій виконання копіювання текстового фрагмента


4.Поміняйте шрифт (усі його властивості) для перших двох та останніх двох рядків вірша.

5. Перші два рядки вірша вирівняйте за лівим краєм, наступні два — по центру аркуша, потім два рядки — за правим краєм, а останні — за шириною.

Запишіть послідовність дій вирівнювання абзаців.


6. Відформатуйте текст за зразком:

Стояла я і слухала весну,

Весна мені багато говорила,

^ Співала пісню дзвінку, голосну,

То знов таємно-тихо шепотіла.

Вона мені співала про любов,

Про молодощі, радощі, надії,

Вона мені переспівала знов

Те, що давно мені співали мрії.

Леся Українка

Виконуючи це завдання, треба посунути деякі стовпчики вірша. Для цього треба відкрити меню ^ Формат, де перейти до дій з Абзацом. У вкладці Відступи та Інтервали оберіть область відступ. У цифровому полі зі стрілками зліва встановіть потрібне значення відступу в сантиметрах і натисніть кнопку ОК.

^ Високий рівень навчальних досягнень

7. Встановити на кожен рядок різні інтервали між буквами та анімацією тексу, виділення кольором, обрамлення сторінки.

8. Збережіть відформатований вірш у файлі з назвою Весна. dос.

ІV. Підсумок уроку

Таким чином сьогодні на уроці ви навчилися вводити, редагувати, форматувати текст документів та виконувати дії з об’єктами.

З даного заняття ви повинні знати:

 • правила форматування шрифтів, абзаців, сторінок та вирівнювання тексту;

 • правила перевірки правопису;

 • правила пошуку і заміни тексту;

 • правила перегляду і друку документів.

Ви повинні вміти:

  • виконувати форматування шрифтів, абзаців, сторінок і вирівнювання тексту;

  • виконувати перевірку правопису;

  • виконувати перегляд і друк документів.

V. Домашнє завдання:

 • Опрацювати п.18.2.

 • Виконати вправу 3 (сторінка 267).
^

Тема уроку. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів.

Мета уроку:


 • Навчитись працювати із текстовими фрагментами, здійснювати пошук та заміну в документі.

 • виховувати культуру споживача ПК.
^

Завдання уроку:


 • Навчитись копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням та без використання буфера обміну, в межах одного та між різними документами;

 • навчитись використовувати засоби пошуку та заміни послідовностей символів, а також текстових фрагментів із заданим форматуванням;

 • сформувати навики роботи з кількома документами.
^

Тип уроку


Урок формування умінь та навичок.

Обладнання


Комп’ютери, підключені до локальної мережі, програма Microsoft PowerPoint, текстовий процесор Microsoft Word.
^

Хід уроку

І. Організаційна частина


Привітання, перевірка підготованості учнів до уроку, перевірка присутності. Повідомлення теми та плану роботи на уроці, мети та завдань уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 1. Перевірка завдань, заданих на минулому уроці.

 2. Інтерактивна вправа «Вірю – не вірю»:

 1. Для видалення символу ліворуч від курсору використовується клавіша Delete (не вірю).

 2. Розрізання рядків здійснюється за допомогою клавіші Enter (вірю).

 3. Пошук слайдів у тексті здійснюється за допомогою пункту Правка/Знайти (вірю).

 4. Автоматична перевірка правопису встановлюється за допомогою пункту меню Формат/Правопис (не вірю).

 5. Автоматичне перенесення слів установлюється за допомогою пункту меню Сервіс/Мова/Розстановка переносів (вірю).

 6. Для виділення незв’язаних фрагментів тексту використовується клавіша Ctrl (вірю).

 7. Для переходу в кінець рядка використовується клавіша Home (не вірю).

 8. Для переходу на початок рядка використовується клавіша End (не вірю).
^

ІІІ. Актуалізація опорних знань


Питання для повторення:

 • Як виділяти фрагменти тексту в документі Word?

 • Для чого призначений буфер обміну?

 • Як в операційній системі Windows XP за допомогою буфера обміну переміщувати чи копіювати об’єкти файлової системи?

 • Що таке недруковані символи і як їх можна відобразити в документі Word?
^

ІV. Мотивація навчальної діяльності


Дуже часто так само створюють текстові документи – не з порожнього аркуша, а з частин інших документів. Наприклад, саме так відбувається робота над рефератом – текстові фрагменти збирають з різних джерел, узагальнюють, потім виконують форматування, надаючи документу єдиного оформлення. Звичайно, той текст, який уже є в електронному вигляді, не потрібно набирати повторно – його досить скопіювати або перенести у поточний документ.

Так само виконують компонування в межах одного документа, коли необхідно змінити порядок текстових фрагментів. Наприклад, маючи список учнів класу, можна легко скласти графік чергувань, або розмістити прізвища у такому порядку, як учні сидять за партами.

Об’єкти, з якими виконують такі дії, можуть бути різноманітними – символи, слова, речення, абзаци, сторінки, просто фрагменти тексту.
^

V. Пояснення нового матеріалу

(проводиться за допомогою демонстрації в текстовому редакторі)

План вивчення теми

  1. Видалення, переміщення та копіювання фрагментів тексту.

  2. ^

   Пошук текстових фрагментів.

  3. Заміна фрагментів тексту.

  4. Робота з кількома документами.

VІ. Інструктаж з БЖД. Практична робота «Робота з текстовими фрагментами»

^

Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя.

VІІ. Діагностика правильності засвоєння учнями знань


Контрольні запитання та завдання підручника (ст. 278)
^

VІІІ. Підбиття підсумків уроку


Опрацювання висновків розділу (ст. 257-258 підручника) у формі питань та відповідей.

ІX. Повідомлення домашнього завдання


 1. Опрацювати §19.

 2. Завдання 3,4 (ст.285).^

Тема. Текстового процесор MS WORD.

Мета:


 • навчальна: систематизувати і узагальнити знання учнів за даною темою;

 • розвивальна: розвинути практичні навички під час роботи з текстовими документами, творчі здібності і естетичний смак, сприяти профорієнтації;

 • виховна: виховувати сучасну творчу людину, яка здатна навчатися впродовж життя, відповідальність за свої дії.
^

Тип уроку:


урок застосування знань, умінь, і навичок на практиці.

Вид уроку:


ділова гра.

Обладнання:


персональні комп’ютери, програмне забезпечення MS WORD, картки з завданнями.

^ ПЛАН УРОКУ

І. Організаційний момент (1 хв.)

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку (1 хв.)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів(2 хв.)

ІV. Підготовчий етап гри (5 хв.)

V. Перший тур теоретичний (10 хв.)

VІ. Другий тур практичний (20 хв.)

VІІ. Підведення підсумків уроку (5 хв.)

VІІІ. Домашнє завдання (1 хв.)
^

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


Зробив це звершення

Не буду – це відступ

Не можу – це поразка

Повинний – це твій борг

Спроба – це слово кожної людини

Зроблю – це слово радості

Можу – це твоя сила

Так будьте ж сильними!
^

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку


Мета сьогоднішнього уроку узагальнити одержані знання за текстовим процесором MS WORD. Протягом ряду уроків створюючи різні текстові документи, ви переконалися, що текстовий процесор має широкі можливості для введення, форматування і редагування тексту. Сьогодні на уроці ми з вами удосконалимо навички опрацювання графічних можливостей цієї програми.
^

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів


Скажіть, чи часто вам доводиться набирати текстову інформацію, оформляти реферати? Дійсно, не тільки ви, але і безліч людей самих різних професій практично щодня стикаються з необхідністю публікації своїх матеріалів. Це письменники, поети, журналісти, дизайнери, учителі. Пройде небагато часу, і ви обов'язково опинитеся в такій ситуації, коли вам доведеться влаштовуватися на роботу. Тому на цьому уроці я пропоную вам пережити, що випробовує людина, коли влаштовується на престижну роботу, на яку дуже великий конкурс, і провести заняття у формі ділової гри.

Підготовка друкарського видання – комплексний процес, який включає наступні етапи: набір, редагування і коректування тексту, підготовка ілюстрацій, розробка дизайну всього видання та багато іншого.
^

ІV. Підготовчий етап гри


Уявіть, що я – головний редактор видавничого модного журналу. Нашому виданню потрібно зробити додатковий набір співробітників. Тому мені на роботу потрібні журналісти. Ви виконуватимете роль тих, хто бажає влаштуватися на престижну роботу в нашу фірму. Ви повинні продемонструвати свої теоретичні знання, творчі здібності і естетичний смак при виконанні пропонованих завдань, цілеспрямованість, зосередженість на здійсненності завдань. Ваша мета - поступити на роботу в нашу фірму. Ви можете бути прийняті за однією з наступних спеціальностей:

 • помічник головного редактора;

 • дизайнер;

 • кур’єр.

Спеціальність

Теоретичні знання

Завдання1

Завдання2

Завдання3

Завдання4

Завдання5

Оцінка

Помічник головного редактора

3

2

2

1

1

3

10,11,12

балів

Дизайнер

2

1

1

1

1

2

6,7,8 балів

Кур’єр

1

1

1

1

1

0

3,4,5

балів

Для того щоб визначити, за якою спеціальністю ви будете прийняті, вам необхідно пройти три відбірних тури. Ті з вас, які впораються зі всіма завданнями і наберуть потрібну кількість балів, зможуть працювати в нашій фірмі. Бажаю вам всім успіху!
^

V. Актуалізація опорних знань

 • Перший тур (теоретичний)


Фронтальне опитування

Вчитель кожному учневі ставить запитання. Якщо учень не знає відповіді на поставлене питання,то відповісти може інший учень.

1. Що таке курсор? Його призначення у текстовому редакторі.

2. Що таке об’єкт в текстовому редакторі?

3. Назвіть структуру вікна текстового редактора.

4. Які кнопки містяться на стандартній панелі?

5. Які кнопки містяться на панелі форматування?

6. Яку інформацію несе рядок стану?

7. Що містить панель задач?

8. Де знаходиться кнопка «міжрядковий інтервал»?

9. Назвіть основні ознаки некваліфікованого набору тексту.

10. Що таке вікно?

11. Що таке діалогове вікно?

12. Назвіть «гарячі» клавіші.

13. Яку комбінацію клавіш потрібно натиснути, щоб виділити весь текст?

14. Де міститься текстовий редактор?

15. Що таке Microsoft Office Word?

16. Для чого потрібен Word?

17. Що можна робити в текстовому редакторі?

18. Назвіть відомі вам текстові редактори.

19. Що таке Миша? Її роль при роботі в т.р.

20. Що таке клавіатура? Її роль при роботі в т.р.

21. Що таке монітор? Його роль при роботі в текстовому редакторі.

22. Що таке принтер? Його роль при роботі в текстовому редакторі.

23. Що потрібно зробити, щоб текст набрати з абзацем 1 см?

24. Як виставити міжрядковий інтервал 1,5 пункти?

25. Як виставити розмір шрифту 12,5.

26. Як побачити на екрані всю сторінку?

27. Як відкрити новий текстовий документ?

28. Як зберегти документ?

29. Які дії треба виконати для зміни мови клавіатури?

30. Як ввімкнути комп’ютер?

31. Як вимкнути комп’ютер?

32. Як надрукувати велику літеру?

33. Як змінити колір букв?

34. Які дії потрібно виконати, щоб виділити іншим кольором комірки у кросворді, що містять ключове слово?

35. Як змінити розмір шрифту?

36. Як перейти на слідуючу чисту сторінку?

 • Релаксаційна пауза

Вправи для очей

1. Погляд спрямовувати вліво-вправо, вправо-прямо, вверх-прямо, додолу-прямо без затримки в кожному положенні. Повторити 5 разів і 5 разів у зворотному напрямі.

2. Закрити очі на рахунок "раз-два", відкрити очі і подивитися на кінчик носа на рахунок "три-чотири".

3. Кругові рухи очей: до 5 кругів вліво і вправо.
 1. ^

  Систематизація і узагальнення навчального матеріалу

 • Другий тур (практичний).


Підбиття підсумків першого практичного завдання. Аргументація результатів.

А зараз пропоную вам ознайомитись з другою частиною нашого завдання.

^ Виконання практичних завдань на комп’ютерах:

Завдання 1

Наберіть фразу: “Я вивчаю Microsoft Word”, скопіюйте її та вставте 4 рази. Кожен рядок виділіть такими видами шрифтів:

файл:текст.jpg

Завдання 2

Наберіть формули. Встановіть міжрядковий інтервал – полуторний. Шрифт – Times New Roman, 16, напівжирний. файл:формула.jpg

Завдання 3

Встановіть рамку навколо сторінки на свій смак.

Завдання 4

Збережіть файл у своїй папці під ім'ям Повторення.

Завдання 5

Придумати та створити у Word власну візитку.
^

VІІ. Підведення підсумків уроку


Підбиття підсумків уроку. Демонстрація і аналіз виконаних робіт. Виставлення оцінок.

Всі учасники показали хороші знання текстового редактора, хороші навички роботи з використанням сучасних комп'ютерних технологій. Особливо хочеться відзначити роботу … . Сьогодні ми беремо вас на роботу. Хочу побажати, щоб таке працевлаштування було завжди.

Безумовно, ви зрозуміли, що текстовий редактор Microsoft Word — це настільна видавнича система, що допомагає нам підготувати документ до публікації. Цей унікальний редактор володіє широкими можливостями для введення, форматування і редагування тексту і багато що іншого, що дозволяє нам удосконалювати інформаційну культуру. А поняття інформаційної культури надто багатозначне і включає безліч видів роботи з найрізноманітнішою інформацією.

Сьогодні актуальна фраза: «Хто володіє інформацією, той володіє світом». Успіхів вам в постійному оволодінні новою інформацією і коректному розташуванні її при підготовці та написанні статей!

VІІІ. Домашнє завдання


Придумати і оформити статтю для видавничого журналу.Схожі:

З інформатики в 9 класі по темі: «Текстовий процесор» iconДокументи
1. /informatika_dpa_9ukr.pdf
2. /заготовки...

З інформатики в 9 класі по темі: «Текстовий процесор» iconТекстовий процесор ms word Форматування абзаців
Після того, як текстовий документ набрано, йому можна надати потрібного вигляду за допомогою команд форматування абзаців
З інформатики в 9 класі по темі: «Текстовий процесор» iconЗнайомство з Microsoft PowerPoint 2003
Програма PowerPoint входить до складу Microsoft Office, І саме з неї розпочинається ваше знайомство з цим потужним пакетом. У наступних...
З інформатики в 9 класі по темі: «Текстовий процесор» iconТема : Текстовий процесор. Основи створення комп’ютерних публікацій

З інформатики в 9 класі по темі: «Текстовий процесор» iconТема: Форматування тексту
Завантажити текстовий процесор Word. Створити файл з іменем «Створення простого текстового документа»
З інформатики в 9 класі по темі: «Текстовий процесор» iconПрактична робота №10 клас. Тема: Текстовий процесор
Рогізненська сзш І-ІІІ ступенів, 61000, Львівська область, Яворівський район, с. Рогізно
З інформатики в 9 класі по темі: «Текстовий процесор» iconТекстовий процесор ms word Робота з існуючим документом. Створення списків
Створені електронні документи зберігаються у файлах, що розміщуються на дисках у відповідних папках
З інформатики в 9 класі по темі: «Текстовий процесор» iconТекстовий процесор Microsoft Word Зміст
Одержання підказів по командам меню та піктограмам, які розташовані на екрані Word 5
З інформатики в 9 класі по темі: «Текстовий процесор» iconТема: Текстовий процесор Microsoft Word (14 год.)
Системи опрацювання текстів. Завантаження текстового процесора. Система вказівок Word. Введення тексту з клавіатури
З інформатики в 9 класі по темі: «Текстовий процесор» iconТекстовий процесор ms word Робота з фрагментами тексту Фрагмент тексту
Для виділення фрагменту тексту протягуванням необхідно розмістити вказівник миші на першому символі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи