Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; > Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 із змінами (далі Положення) icon

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; > Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 із змінами (далі Положення)
Скачати 140.72 Kb.
НазваЗакон України «Про місцеві державні адміністрації»; > Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 із змінами (далі Положення)
Дата конвертації09.12.2012
Розмір140.72 Kb.
ТипЗакон

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


ТОМАКІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Методичні рекомендації на тему:


«Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Томаківського районного управління юстиції та проведення їх державної реєстрації»


смт. Томаківка

– 2011 –

Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Томаківського районного управління юстиції та проведення їх державної реєстрації


Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Томаківського районного управління юстиції Дніпропетровської області (далі – районне управління юстиції) та проведення їх державної реєстрації регулюється наступними нормативно-правовими актами:

1. Указ Президента України від 03.10.1992 №493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами);

2. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

3. Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 №731 із змінами (далі - Положення);

3. Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 №1153 із змінами та доповненнями (далі – Примірна інструкція з діловодства);

4. Національний стандарт України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003», затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 №55 (далі - ДСТУ);

5. Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 14.02.2007 №47/5 та зареєстрований Міністерством юстиції України 14.02.2007 за №125/13392 (із змінами);

6. Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2005 №34/5 «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за №381/10661 (із змінами);

7. Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 №34/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за №381/10661 (із змінами);

8. Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до районних та міськрайонних управлінь юстиції у Дніпропетровській області та проведення їх державної реєстрації, затверджений наказом Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 27.05.2011 №679, зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 02.06.2011 за №87/1703 (далі - Порядок).


1. Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до районного управління юстиції


Державній реєстрації в районному управлінні юстиції підлягають нормативно-правові акти Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (далі – райдержадміністрація), її управлінь, відділів та інших підрозділів.

^ Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами «Для службового користування», «Особливої важливості», «Цілком таємно», «Таємно» та іншими, а також прийняті в порядку експерименту, якщо в них є одна або більше норм (правил поведінки), що:

- зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України, Конвенцією, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, установлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують існуючий організаційно-правовий механізм їх реалізації;

- мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав нормативно-правовий акт.

При цьому на державну реєстрацію подаються нормативно-правові акти, які мають як одну з указаних ознак, так і декілька.

Зміни до зареєстрованих нормативно-правових актів незалежно від того, містять вони правові норми чи ні, а також акти про втрату чинності зареєстрованих нормативно-правових актів підлягають державній реєстрації в загальновстановленому порядку.

При необхідності внесення змін до нормативно-правового акта, прийнятого до запровадження державної реєстрації, якщо він має вищезазначені ознаки, розробляється і подається на державну реєстрацію єдиний нормативно-правовий акт, а основний документ визнається таким, що втратив чинність.

^ На державну реєстрацію не подаються акти:

а) персонального характеру (про склад комісій, призначення на посаду і звільнення з неї, заохочення працівників тощо);

б) дія яких вичерпується одноразовим застосуванням, крім актів про затвердження положень, інструкцій та інших актів, що містять правові норми, а також тимчасові, строк дії яких вичерпано;

в) оперативного, організаційно-розпорядчого характеру (разові доручення) та інші, які не мають нормативного характеру, зокрема ті, які містять лише індивідуально-конкретні приписи;

г) якими доводяться до відома підприємств, установ і організацій рішення органів вищого рівня;

ґ) спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих органів і власних рішень міністерств, інших органів виконавчої влади, що не мають нових правових норм;

д) рекомендаційного, роз'яснювального та інформаційного характеру (методичні рекомендації, роз'яснення, у тому числі податкові, тощо), нормативно-технічні документи (національні та регіональні стандарти, технічні умови, будівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні довідники, кодекси усталеної практики, форми звітності, у тому числі щодо державних статистичних спостережень, адміністративних даних та інші).

^ Нормативно-правові акти подаються на державну реєстрацію суб'єктами нормотворення не пізніше п'ятого дня після їх прийняття.

У разі виникнення сумніву щодо відповідності актів вищезазначеним ознакам, такі акти також підлягають направленню на державну реєстрацію до районного управління юстиції. Остаточне рішення щодо необхідності державної реєстрації в таких випадках приймає районне управління юстиції після проведення їх правової експертизи.

Нормативно-правовий акт, що подається на державну реєстрацію, має відповідати Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, правилам нормопроектувальної техніки, узгоджуватися з раніше прийнятими нормативно-правовими актами, викладатися згідно з правилами українського правопису та вимогами Примірної інструкції з діловодства й ДСТУ.

Разом з нормативно-правовим актом до районного управління юстиції подаються відомості про офіційне внутрішнє погодження нормативно-правового акта із зацікавленими структурними підрозділами суб'єкта нормотворення, у тому числі пропозиції юридичної служби щодо подання цього акта до управління юстиції для державної реєстрації.

^ Нормативно-правові акти подаються на державну реєстрацію у трьох примірниках: оригінал, дві копії (українською мовою) розпорядчого документа (наказу, розпорядження), а також затверджених ним правил, положення, інструкції тощо і додатків до них.

Копії розпорядчого документа, нормативно-правового акта, затвердженого розпорядчим документом, додатки до розпорядчого документа та до нормативно-правового акта, затверджених розпорядчим документом, повинні бути чіткими для прочитання, завірені в установленому Примірною інструкцією з діловодства порядку, текст має бути розміщений через півтора міжрядкових інтервали на аркушах формату А4 без звороту.

Спільно прийнятий нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію суб'єктом нормотворення, який є головним розробником. При цьому оригінал нормативно-правового акта подається в кількості примірників, що дорівнює кількості органів, які прийняли цей акт.

Нормативно-правові акти, прийняті спільно або за погодженням з іншими органами, змінюються або визнаються такими, що втратили чинність, спільно або за погодженням з відповідними органами, враховуючи при цьому правонаступництво ліквідованих або реорганізованих органів, а також відповідні зміни в законодавстві, пов'язані з необхідністю такого узгодження.

^ Нормативно-правові акти подаються на державну реєстрацію разом із супровідним листом, у якому вказуються прізвище уповноваженого працівника суб'єкта нормотворення та номер його телефону.

У разі, якщо нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію повторно, а також якщо він прийнятий замість акта, у державній реєстрації якого відмовлено, у супровідному листі необхідно вказати дату і номер листа управління юстиції про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання або відмову в державній реєстрації.

Разом з нормативно-правовим актом та супровідним листом до нього до районного управління юстиції подаються:

а) пояснювальна записка, у якій зазначаються обґрунтування підстав та мета розроблення нормативно-правового акта, визначається його місце у відповідній сфері правового регулювання, міститься аналіз причин, наводяться факти і цифрові дані, що обґрунтовують необхідність його прийняття, відображаються фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо джерел покриття витрат (якщо реалізація нормативно-правового акта не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, то про це окремо повідомляється в записці), прогнозуються очікувані соціально-економічні результати реалізації нормативно-правового акта (загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох сторінок. До неї може долучатися інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, схеми, діаграми тощо), який є необхідним для обґрунтування суті нормативно-правового акта;

б) відомості про чинні нормативно-правові акти з питання, що належить до сфери правового регулювання прийнятого нормативно-правового акта, інформація про строки приведення їх у відповідність до нормативно-правового акта, поданого на державну реєстрацію, а також про нормативно-правові акти, що втрачають чинність у зв'язку з прийняттям цього акта;

в) копія нормативно-правового акта, до якого вносяться зміни або який визнається таким, що втратив чинність, у контрольному стані та порівняльна таблиця;

г) відомості про офіційне погодження нормативно-правового акта із зацікавленими органами незалежно від того, чи є таке погодження обов'язковим згідно із законодавством (оригінал, який після прийняття рішення щодо державної реєстрації повертається суб'єкту нормотворення, та дві копії).

ґ) оригінал та дві копії рішення Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва про погодження проекту нормативно-правового акта або оригінал та дві копії рішення Урядового комітету з питань економічної політики та європейської інтеграції про задоволення скарги головного розробника проекту нормативно-правового акта щодо відмови в погодженні проекту нормативно-правового акта (для регуляторних нормативно-правових актів);

д) довідку щодо відповідності нормативно-правового акта aquis communautaire за формою, визначеною в додатку 1 до Регламенту Кабінету Міністрів України, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 №950;

е) висновок районного управління юстиції щодо відповідності нормативно-правового акта положенням Конвенції та практиці Європейського суду з прав людини;

є) інформаційно-аналітичні матеріали з публічного обговорення проектів нормативно-правових актів (у разі необхідності).

Супровідний лист, пояснювальна записка, довідка про відповідність нормативно-правового акта основним положенням законодавства Європейського Союзу, інформаційно-аналітичні матеріали з публічного обговорення проектів нормативно-правових актів підписуються керівником суб'єкта нормотворення або його заступником.

Нормативно-правовий акт із супровідним листом та вищезазначеними матеріалами, подається уповноваженим працівником суб'єкта нормотворення до районного управління юстиції.


^ 2. Проведення державної реєстрації нормативно-правових актів


Нормативно-правові акти, що подаються на державну реєстрацію, заносяться до журналу обліку нормативно-правових актів, що надійшли на державну реєстрацію до районного управління юстиції.

Особа, відповідальна за державну реєстрацію нормативно-правових актів в районному управлінні юстиції (далі - виконавець), проводить правову експертизу нормативно-правових актів, тобто перевіряє їх відповідність Конституції та законодавству України, правилам нормопроектувальної техніки.

Експертиза нормативно-правового акта провадиться з метою встановлення повноважень суб'єкта нормотворення на прийняття цього акта, забезпечення його відповідності законодавству, якості й обґрунтованості, своєчасності прийняття, виявлення можливих позитивних і негативних наслідків його дії.

^ Строк проведення державної реєстрації нормативно-правового акта в районному управлінні юстиції становить 15 робочих днів, з дня, наступного після надходження його до районного управління юстиції.

У разі потреби (необхідність проведення аналізу нормативно-правового акта із залученням експертів, вивчення значної кількості актів законодавства тощо) строки можуть бути продовжені начальником районного управління юстиції, але не більш як на 10 робочих днів.

У випадку продовження строку проведення державної реєстрації нормативно-правового акта про це повідомляється суб'єкт нормотворення.

Виконавець у разі виявлення за результатами правової експертизи нормативно-правового акта порушень правил правопису та нормопроектувальної техніки може провести робочу зустріч із уповноваженим працівником суб'єкта нормотворення, під час якої має висловити зазначені зауваження до нормативно-правового акта.

Суб'єкт нормотворення може протягом строку, встановленого для проведення державної реєстрації нормативно-правового акта, врахувати зазначені зауваження та направити до районного управління юстиції супровідним листом оригінал та дві завірені в установленому законодавством порядку копії відповідних сторінок опрацьованого нормативно-правового акта із зазначенням на зворотному боці цих сторінок прізвища, ініціалів, підпису уповноваженого працівника суб'єкта нормотворення та дати візування.

За результатами правової експертизи районне управління юстиції в межах установленого строку приймає одне з таких рішень:

а) про державну реєстрацію нормативно-правового акта;

б) про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання. Таке рішення може бути прийнято на прохання суб'єкта нормотворення або з власної ініціативи районного управління юстиції, якщо суб'єктом нормотворення порушено вимоги Положення або Порядку.

Для повернення нормативно-правового акта на доопрацювання на прохання суб'єкта нормотворення такий суб'єкт направляє до районного управління юстиції відповідного листа, підписаного керівником (особою, яка виконує його обов'язки) або заступником керівника.

У разі повернення нормативно-правового акта з власної ініціативи районного управління юстиції, копія наказу про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання надається суб'єкту нормотворення із супровідним листом районного управління юстиції.

Уповноважений працівник суб'єкта нормотворення особисто забирає лист районного управління юстиції про повернення нормативно-правового акта на доопрацювання, при цьому зазначає свою посаду, прізвище, дату та ставить підпис у відповідній графі журналу обліку нормативно-правових актів, що надійшли на державну реєстрацію до районного управління юстиції. Із зазначеним листом йому повертаються оригінал нормативно-правового акта та копія. Одна копія нормативно-правового акта залишається в районному управлінні юстиції.

Під час доопрацювання суб'єкт нормотворення повинен урахувати всі висловлені районним управлінням юстиції зауваження, усунути виявлені порушення та протягом місяця повторно подати нормативно-правовий акт на державну реєстрацію або надати районному управлінню юстиції копію розпорядчого документа про його скасування. Такий розпорядчий документ не повинен містити правових норм. У супровідному листі, з яким він направляється, необхідно вказувати дату і номер листа районного управління юстиції про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання;

в) про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта. Таке рішення приймається у випадках, встановлених пунктом 13 Положення. Копія наказу про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта надається суб'єкту нормотворення із супровідним листом районного управління юстиції. Із зазначеним листом йому також повертаються оригінал нормативно-правового акта та копія. Одна копія нормативно-правового акта залишається в районному управлінні юстиції.

Уповноважений працівник суб'єкта нормотворення особисто забирає лист районного управління юстиції про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта, при цьому зазначає свою посаду, прізвище, дату та ставить підпис у відповідній графі журналу обліку відомостей про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Нормативно-правові акти, у державній реєстрації яких відмовлено, заносяться до спеціального журналу обліку таких актів, що ведеться районному управлінні юстиції.

Суб'єкт нормотворення, якому відмовлено в державній реєстрації нормативно-правового акта, має право протягом десяти днів після отримання листа про відмову звернутися до начальника районного управління юстиції із заявою про перегляд прийнятого рішення щодо поданого на державну реєстрацію нормативно-правового акта з поданням додаткових матеріалів, що обґрунтовують потребу в такому перегляді. Зазначена заява розглядається протягом десяти робочих днів.

Крім того, рішення про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта може бути оскаржене до Головного управління юстиції у Дніпропетровській області з дотриманням зазначеного десятиденного строку, а у разі відмови в задоволенні скарги - Міністерства юстиції України або в суді у порядку адміністративного судочинства. При цьому подання адміністративного позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень (частина третя статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України).

Нормативно-правовий акт, у державній реєстрації якого відмовлено, підлягає скасуванню суб'єктом нормотворення у 5-денний строк з дня отримання листа районного управління юстиції про відмову в його державній реєстрації чи відповідного рішення начальника районного управління юстиції, Головного управління юстиції у Дніпропетровській області або Міністерства юстиції України. Копія розпорядчого документа про скасування нормативно-правового акта в цей самий строк направляється до районного управління юстиції. Такий розпорядчий документ не повинен містити правових норм. У супровідному листі, з яким він направляється, необхідно вказувати дату і номер листа районного управління юстиції про відмову в державній реєстрації;

г) про визнання акта таким, що не підлягає державній реєстрації. Таке рішення приймається протягом трьох робочих днів, якщо поданий на державну реєстрацію акт не містить ознак, установлених Положенням та Порядком. Копія наказу про визнання акта таким, що не підлягає державній реєстрації, надається суб'єкту нормотворення із супровідним листом районного управління юстиції. Із зазначеним листом йому також повертаються оригінал нормативно-правового акта та копія. Одна копія нормативно-правового акта залишається районному управлінні юстиції.

Уповноважений працівник суб'єкта нормотворення особисто забирає лист районного управління юстиції про повернення акта без державної реєстрації як такого, що їй не підлягає, при цьому зазначає свою посаду, прізвище, дату та ставить підпис у відповідній графі журналу обліку актів, визнаних такими, що не підлягають державній реєстрації. Із зазначеним листом йому повертаються оригінал акта та копія. Одна копія залишається в районному управлінні юстиції.

Акти, визнані районним управлінням юстиції такими, що не підлягають державній реєстрації, заносяться до спеціального журналу обліку таких актів, що ведеться в районному управлінні юстиції.

Акт, визнаний районним управлінням юстиції таким, що не підлягає державній реєстрації, опубліковується в порядку, визначеному органом, що його прийняв. При цьому порядок набрання цим актом чинності також визначається органом, що його прийняв.


Методичні рекомендації підготовлені Томаківським районним управлінням юстиції Дніпропетровської області
Схожі:

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; > Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 із змінами (далі Положення) iconПоложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 1992 №731 із змінами І доповненнями, наказую
«Про внесення змін до наказу Мінпраці від 06. 06. 2008 №296», керуючись пунктами 1 та 2 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових...
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; > Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 із змінами (далі Положення) iconПоложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 (далі Положення про державну реєстрацію)
Державну реєстрацію запроваджено з метою впорядкування видання міністерствами, іншими органами виконавчої влади нормативно-правових...
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; > Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 із змінами (далі Положення) iconРозпорядження 24. 02. 2012 Валки №122 Про призначення відповідального за підготовку нормативно-правових актів у райдержадміністрації
України ввід 28. 12. 1992 №731 Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших...
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; > Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 із змінами (далі Положення) iconПро затвердження Порядку оприлюднення актів обласної державної адміністрації та набуття ними чинності
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів...
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; > Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 із змінами (далі Положення) iconПоложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади (далі Положення)
Державна реєстрація нормативно-правових актів як один із засобів реалізації захисту прав громадян
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; > Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 із змінами (далі Положення) iconТомаківська районна державна адміністрація
Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”, із змінами...
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; > Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 із змінами (далі Положення) iconТомаківська районна державна адміністрація
Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” із змінами...
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; > Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 із змінами (далі Положення) iconТомаківська районна державна адміністрація
Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” із змінами...
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; > Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 із змінами (далі Положення) iconПоложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади
«Адміністративна відповідальність керівників суб’єктів нормотворення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових...
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; > Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 із змінами (далі Положення) iconРозпорядження голови районної державної адміністрації
Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” із змінами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи