Методичні рекомендації особливості комунікації в процесі юридичного консультування icon

Методичні рекомендації особливості комунікації в процесі юридичного консультування
Скачати 209.08 Kb.
НазваМетодичні рекомендації особливості комунікації в процесі юридичного консультування
Дата конвертації09.12.2012
Розмір209.08 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


ТОМАКІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Особливості комунікації в процесі юридичного консультування
смт. Томаківка

2010 рік
Особливості комунікації в процесі юридичного консультування


Зміст теми семінарського заняття


Загальні засади юридичної практики в Україні. Види, напрями роботи (спеціалізація) суб'єктів діяльності у сфері юриспруденції. Характеристика окремих суб'єктів, які займаються юридичною практикою. Перспективи розвитку юридичної практики.

Консультування як вид юридичної діяльності. Загальна характеристика юридичного консультування: поняття, ознаки та закономірності роботи. Загальна характеристика чинних нормативно-правових актів у сфері юридичного консультування.

Право на безкоштовну правову допомогу. Юридичне консультування як напрям діяльності правових громадських приймалень, юридичних клінік. Місце правових громадських приймалень у сфері надання юридичних консультацій. Суб'єкти консуль­тування та їх правовий статус.

Сутність алгоритму роботи над справою. Етапи роботи над справою:

 1. отримання інформації у справі;

 2. аналіз фактичних та юридичних обставин у справі;

 3. уточнення питань та аналіз додатково наданих доказів;

 4. вироблення позиції у справі;

 5. складання змісту консультації;

 6. складання процесуальних документів по справі;

 7. консультування клієнта.

Збір інформації у справі. Способи отримання інформації у справі та робота юриста з узагальнення інформації.

Аналіз фактичних, юридичних обставин справи, вивчення документів. Поняття та загальнотеоретична характеристика доказів та доказування. Різновиди доказів. Аналіз доказової бази справи. Допустимість доказів - належність, достовірність, достатність. Аналіз повноти доказів. Уточнення фактичних обставин справи. Ознайомлення з матеріалами справи. Опрацювання чинного законодавства. З'ясування та визначення додаткових питань до клієнта.

Поняття позиції у справі - фактичний та правовий аспект позиції у справі. Вироблення позиції у справі. Ознаки ефективності позиції у справі. Етапи вироблення позиції у справі. Оцінка складності вирішуваних питань та вимог клієнта. З'ясування можливостей вирішення справи клієнта. Оцінка вимог клієнта. Фактори, що впливають на позицію у справі. Етичні засади позиції у справі. Варіанти позиції у справі. Оцінка правових і неправових рішень по справі. Оцінка можливості позасудового (позаінституційного) вирішення питань клієнта як особливий етап вироблення позиції у справі. Розробка альтернативних варіантів вирішення справи клієнта. Визначення позитивних і негативних наслідків реалізації позиції у справі. Прийняття рішення про позицію у справі.

Складання консультації. Опрацювання та вирішення питання (питань). Загальні вимоги до порядку складання письмової відповіді (консультації) клієнту: структура письмової консультації (вступна частина, мотивувальна, резолютивна), правила написання консультації.

Складання процесуальних документів. Місце процесуальних документів у консультації клієнта. Вимоги до процесуальних документів: вид, структура, реквізити, правила оформлення.

Консультування клієнта. Мета складання консультації. Вимоги до консультування. Форми консультації (усна та письмова). Застосування доказів. Прогнозування наслідків різних варіантів вирішення ситуації.


^ Отримання інформації. Інтерв'ювання як безпосереднє спілкування з клієнтом


Поняття, види та джерела інформації у справі. Шляхи отримання інформації у справі.

Попереднє спілкування з клієнтом по телефону. Порядок спілкування по телефону. Документування інформації, отриманої шляхом телефонного спілкування. Призначення дати інтерв'ювання. Попередження про необхідність прийти вчасно і з потрібними документами.

Інтерв'ювання клієнта. Етичні засади проведення інтерв'ювання. Етапи інтерв'ювання. Зустріч клієнта. Попереднє знайомство та налагодження контакту з клієнтом. Документальне оформлення письмового та усного звернення клієнта. Отримання інформації від клієнта. З'ясування питань. Виокремлення основної та додаткової інформації. Отримання доказів та інших документів у справі. Спонукання клієнта до надання необхідних у справі доказів. Завершення прийому клієнта.

Прийом письмового звернення клієнта (листа чи іншого письмового звернення). Документальне оформлення письмового звернення клієнта. Лист як джерело інформації у справі. Опрацювання письмового звернення та доданих документів. Виокремлення запитань клієнта, основної та додаткової інформації.


^ Психологічні аспекти спілкування з клієнтами


Поведінка клієнта під час інтерв'ювання та консультування. Психологічні особливості надання різних відповідей на правові питання клієнтів в залежності від характеру справи. Реакція консультанта на різні варіанти поведінки клієнта.

Застосування різних психологічних прийомів і методів спілкування, а саме:

 • невербальні - міміка, жести, погляд;

 • вербальні - мовлення (голос, інтонація).

Різновиди клієнтів. Психологічні аспекти спілкування з різними категоріями клієнтів в залежності від вікових, фізичних та інших соціальних ознак: неповнолітні, пенсіонери, інваліди, психічно хворі, безробітні та ін. - тобто тими, які найчастіше звертаються до громадських приймалень.

«Тяжкі» клієнти. Види «тяжких» клієнтів:

 • клієнт - «мовчун»;

 • клієнт - «говорун»;

 • клієнт - «бормотун»;

 • клієнт - «всезнайка»;

 • клієнт - «агресор»;

 • клієнт - «скептик»;

 • клієнт - «довірлива дитина»

 • «впертий» клієнт та інші.

Особливості спілкування з «проблемними» клієнтами:

 • клієнтом, який перебуває у стані горя, відчаю, сильного хвилювання;

 • клієнтом, який перебуває у стані алкогольного сп'яніння;

 • клієнтом з психічними вадами.

Безпосереднє консультування клієнта (пояснення прав та обов'язків, варіантів вирішення проблеми)


Характеристика стадії консультування клієнта. Поняття та мета консультування клієнта. Консультування та його відмінність від інтерв'ювання. Завдання юриста при проведенні консультування. Професійні навички, що підвищують ефективність консультування. Психологічні та етичні аспекти консультування.

Види консультування. Разове консультування та консультування з перспективою ведення справи. Усне та письмове консультування клієнта. Консультування за допомогою мережі Інтернет.

Етапи успішного усного консультування:

 • підготовка до надання консультації;

 • роз'яснення змісту консультації;

 • пояснення можливих перспектив вирішення справи, усіх варіантів, можливості
  вирішення проблеми альтернативним шляхом;

 • ознайомлення з процесуальними та іншими документами;

 • завершення консультування.

Підготовка до надання консультації. Підготовка робочого місця для надання консультації. Підготовка документів, наданих клієнтом, які необхідно повернути.

Підготовка письмового змісту консультації та додатків, що необхідно надати клієнту. Алгоритми підготовки письмової консультації. Основні правила формування відповідей на питання. Правило повноти і системності викладу наданої консультації. Правило доступності відповіді. Нормативно-правове обґрунтування консультації. Правило надання клієнту можливості вибору варіанта поведінки. Допомога клієнту у виборі найбільш оптимального рішення у справі. Супроводження консультації доданими процесуальними документами.

Основні вимоги до роз'яснення змісту консультації. Порядок надання відповіді на поставлені запитання: нагадування змісту звернення клієнта та поставлених питань, озвучення і пояснення клієнту відповіді на кожне запитання. Інформування про хід розгляду справи.

Ознайомлення з додатками. Пояснення виду процесуального документа та його значення для успішного вирішення справи. Інформування про подання наданих додатків (процесуальних документів) до відповідних установ. Попередження про строки подання процесуальних документів.

Завершення консультування та домовленість про подальшу співпрацю з клієнтом. Необхідність заповнення відгуку (анкети). Документальне оформлення наданої консультації у справі згідно з прийнятими правилами діловодства.

Особливості завершення консультації із «тяжкими» та «проблемними» клієнтами.

Особливості консультування шляхом листування.


Додатки:


1. Етапи інтерв'ювання


^ Назва етапу

Зміст етапу

Спроби реалізації

Підготовка до інтерв'ю

Збереження

неформальної

обстановки.

Збирання

попередньої

інформації.

Підготовка до

професійної бесіди.

Вчинення певних дій направлених на

правильну організацію місця проведення

інтерв'ювання, збирання попередньої

інформації, підготовки до професійної

бесіди, забезпечення конфіденційності.

Перший контакт з клієнтом

Встановлення

взаєморозуміння і довіри.

Взаємні вітання, знайомство. Встановлення

контакту через розмову з використанням

вербальних і невербальних методів.

Вияснення

характеру

проблеми, які

стоять перед

клієнтом

Отримання

інформації від

клієнта з метою

вияснення

характеру правових проблем клієнта.

Вільна розповідь клієнта. Активне

слухання. Ведення записів. Усунення

прогалин в інформації шляхом постановки запитань. Резюмування (переказ інформації юристом для перевірки правильності розуміння отриманої інформації і її уточнення).

Завершення інтерв'ю

Підведення

підсумків та

прогнозування

ситуації.

Формулювання правових проблем клієнта та передбачення перспективи їх вирішення. Отримання згоди клієнта на ведення справи або підготовку правового документу.

Обговорення фінансових питань.

Розробка

ефективного

плану дій

Викладення

наступних дій які

повинні вчинити

клієнт та юрист.

Погодження плану дій.

Попередні поради.

Домовленість про наступну зустріч. Завершення зустрічі. Прощання.2. Елементи спілкування


^ ЕЛЕМЕНТИ СПІЛКУВАННЯ
вербальні елементи спілкування невербальні елементи спілкування


Відстань, на якій ми перебуваємо від когось

Жести, зітхання, плач, підморгування, посмішка, усміхненість

Наш вигляд: обличчя, волосся, одяг, зовнішність

Тон голосу

Наше оточення: будинок, робота, автомобіль, сім’я, друзі, ін.

Як ми: сидимо, стоїмо, ходимо, дивимось, слухаємо

Спосіб формування фізичного середовища, в якому ми працюємо і живемо


мова спілкування стиль спілкування3. Фактори, що впливають на процес спілкування

^ ФАКТОРИ, ЯКІ ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ СПІЛКУВАННЮ:

1. Фізичні відволікаючі фактори:

 • шум

 • світло

 • перебивання

2. Внутрішні перепони:

 • туга, хвилювання

 • зайнятість думки

 • нетерплячість

 • перенасиченість інформацією

 • неправильне тлумачення та розуміння

 • сприйняття лише вербальної сторони розмови та ігнорування невербальних факторів, які можуть посилювати, доповнювати або суперечити вербальним твердженням.

^ ПРИЙОМИ, ЩО ПОКРАЩУЮТЬ ПРОЦЕС СПІЛКУВАННЯ:

 • усуньте сторонні шуми і відволікаючі фактори (не відповідайте на телефонні дзвінки, закрийте двері, тощо);

 • внутрішньо підготуйте себе до слухання (не думайте про сторонні речі, що може
  відвернути вашу увагу від розмови, прийміть позу, яка б відповідала процесу слухання);

 • слідкуйте за розвитком подій та процесом викладу інформації;

 • постійно концентруйте увагу та інтерес на висловлюваннях співрозмовника;

 • подумки повторюйте і підсумовуйте основні ідеї і твердження співрозмовника
  або асоціюйте їх з іншими ідеями у процесі розповіді;

 • уникайте оцінки того, про що говорить співрозмовник, контролюйте будь-які прояви
  оціночної реакції на зміст його розповіді;

 • відмічайте невербальні фактори, які супроводжують розповідь співрозмовника
  (наприклад, зміну інтонації, звучності, виразу обличчя, жестів, рухів тіла);

 • по можливості записуйте основні ідеї та факти, але не вдавайтесь до детального
  конспектування, що відволікатиме вас від слухання;

 • не перебивайте співрозмовника, якщо тільки немає необхідності для уточнення
  сказаного;

 • уникайте перебирання пальцями рук олівців, ручок, скріпок тощо;

 • слухайте уважно, використовуючи вербальні і невербальні показники розуміння
  (наприклад, кивайте головою або підтримуйте співрозмовника періодично схвалюючими звуками).

^ 4. Опис фактичних обставин (фабула) справи


Групи обставин

Які запитання дають відповідь

Обставини часу

Коли?

Обставини місця

Де?

Обставини, що вказують на учасників

Хто?

Суть (зміст) події

Що?

Обставини події

Яким чином?^ 5. Класифікація фактичних обставин справи


Класифікація фактичних обставин справи
За ступенем відповідності об’єктивній основі

Безспірні (визнані)
Сумнівні

За спрямованістю процесу доказування
Підтверджуючі

Спростовуючі

Інтерпретаційні
6. Аналіз доказів у справі


^ АНАЛІЗ ДОКАЗІВ У СПРАВІ
За можливістю використанняДопустимі
Недопустимі^ За всебічністю дослідження обставин справи

За можливістю повного дослідження обставин справи

Достатні

Недостатні
^ Ті, що обґрунтовують обтяження відповідальності

Ті, що обґрунтовують пом’якшення відповідальності

На підтвердження позову заяви, скарги

На спростування позову заяви, скарги^ 7. Пам'ятка про етапи та технологію аналізу справи


1) Аналіз фактичних обставин справи:

 • ретельно ознайомтесь із результатами інтерв'ювання та матеріалами справи;

 • складіть версію справи, давши відповідь на п'ять запитань: коли? де? хто? що? як?


2) Аналіз правової основи:

• підберіть правові норми, які, на ваш погляд, урегульовують правовідносини, викладені у версії справи;

 • перевірте дію норм у часі, просторі та за колом осіб; ознайомтесь з нормативним тлумаченням потрібних правових норм, якщо таке існує;

 • послідовно співставте кожен елемент правової норми з фактичними обставинами.


3) Аналіз доказів:

 • складіть загальний список наявних доказів у справі;

 • виділіть окремо докази, які, на ваш погляд, є недопустимими та визначте, які з них отримані незаконним шляхом, а які ґрунтуються на припущеннях. Обдумайте тактику та способи усунення недопустимих доказів;

 • виділіть докази, які підтверджують вашу версію та проаналізуйте їх на предмет повноти, всебічності та переконливості і, в разі потреби, обміркуйте можливість отримання додаткових доказів;

 • виділіть докази, які послаблюють вашу позицію та оцініть їх повноту, всебічність та переконливість. Проаналізуйте їх на предмет наявності в них суперечностей. Обміркуйте тактику та способи їх спростування шляхом нейтралізації чи інтерпретації.^ 8. Фактори, що впливають на вироблення позиції у справі


 1. версія справи;

 2. процесуальна роль сторони;

 3. мета (ціль) сторони у справі;

 4. наявність аргументів, доказів, що підтверджують фактичні обставини справи.^ 9. Етапи вироблення та реалізації позиції у справі


Етапи вироблення та реалізації позиції у справі

^ Уточнення проблеми та з’ясування справжніх очікувань клієнта

Визначення правової бази, яка врегульовує відповідні правовідносини з урахуванням інтересів клієнта

^ Формування доказової бази, що підтверджує версію клієнта

Формулювання правової вимоги клієнта

Заявлення та реалізація позиції в суді


Н


вн

10. Етапи консультування


^ 1. Підготовка до консультації:


- узагальнити всі відомі факти, обставини справи, отримані в процесі інтерв'ю;

- вибрати інформацію, яка має правове значення і є необхідною для роботи;

- перевірити та уточнити дійсний зміст правових норм для того, щоб вибрати лише ті, які врегульовують правовідносини, що випливають із фактичних обставин справи та вимог клієнта;

- визначити можливі процедури стосовно ситуації клієнта;

- прорахувати можливі матеріальні затрати та затрати часу;

- оцінити можливі рішення та їх наслідки;

- визначитись: де, коли, в якій формі (очно, письмово, по телефону) провести консультацію клієнта.


^ 2. Зустріч з клієнтом та роз’яснення йому порядку проведення консультації.


3. Доведення до клієнта можливих варіантів вирішення проблеми:

- ясність та зрозумілість;

- викладення усіх можливих варіантів вирішення проблеми та прогнозування наслідків;

- роз'яснення способів реалізації кожного варіанту вирішення проблеми, роль в цьому клієнта, характер та розміри можливих витрат;

- допомога клієнту у виборі оптимального рішення.


^ 4. Визначення стратегії і тактики реалізації прийнятого рішення


11. Оцінка консультування


Зміст запитань

Оцінка (в балах)

0

0

1

2

3

4

5

Чи пояснив юрист, як має відбуватися консультування?Чи володів юрист фактичними обставинами справи?Чи продемонстрував юрист розуміння змісту обраної ним норми?Чи запропонував і пояснив юрист клієнту різні варіанти вирішення справи?Чи намагався юрист вияснити і встановити пріоритетність потреб та цінностей клієнта?Наскільки ясним і точним був прогноз юриста стосовно правових наслідків?Чи обговорювалися юристом психологічні, соціальні та економічні наслідки різних альтернатив?Як намагався юрист вплинути на рішення клієнта?Чи було прийняте кінцеве рішення на підставі потреб та цінностей клієнта?Чи проявляв юрист розуміння, переживання та чуйність?Чи зрозумілою та ясною мовою вів юрист діалог з клієнтом?Основні недоліки юриста, які потрібно усунути в наступний раз:
1.

2.

3. ____________________________________________________


Методичні рекомендації підготовлені Томаківським районним управлінням юстиції Дніпропетровської області
Схожі:

Методичні рекомендації особливості комунікації в процесі юридичного консультування iconМетодичні рекомендації особливості комунікації в процесі юридичного консультування. Практичні поради смт. Томаківка
Уміння спілкуватися з людьми – такий самий купований товар, як кава чи цукор. І я готовий платити за нього більше, ніж за будь-який...
Методичні рекомендації особливості комунікації в процесі юридичного консультування iconНазва курсу Політична комунікація
Курс послідовно розглядає теоретичні основи процесу комунікації, види комунікації, особливості вербальної та невербальної, перформансної...
Методичні рекомендації особливості комунікації в процесі юридичного консультування iconМетодичні рекомендації для їх проведення, питання для поточного контролю навчальних досягнень студента, зміст завдань і запитань для самостійної роботи та компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
Методичні рекомендації та практичні завдання / Укл.: Маценко В. Г. – Чернівці: Рута, 2008. – 76 c
Методичні рекомендації особливості комунікації в процесі юридичного консультування iconМетодичні рекомендації щодо самостійного вивчення та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни “Ділові комунікації”...
Методичні рекомендації особливості комунікації в процесі юридичного консультування iconЛекція 2 (4 години). Психологічне консультування родини
Основні види психологічної допомоги родині. Основи сімейного психологічного консультування
Методичні рекомендації особливості комунікації в процесі юридичного консультування iconМетодичні рекомендації до підготовки семінарських (практичних) занять для студентів денної та заочної форми навчання Юридичного інституту спеціальності „Правознавство
Затверджено на засіданні кафедри конституційного, міжнародного і адміністративного права
Методичні рекомендації особливості комунікації в процесі юридичного консультування iconКурс Лекційні
Теорія масової комунікації”, „Теорія і практика журналістики”, «Міжнародна комунікація» та ін., адже аудівізуальні засоби масової...
Методичні рекомендації особливості комунікації в процесі юридичного консультування iconМетодичні рекомендації щодо використання можливостей музеїв міста Луганська у навчально-виховному процесі
Питання музейної педагогіки надзвичайно актуальні, оскільки практичне застосування новітніх методів і форм роботи у форматі «школа-музей»...
Методичні рекомендації особливості комунікації в процесі юридичного консультування iconМетодичні вказівки для студентів юридичного факультету Львів 2007 І. Й. Бойко, О. В. Грищук Соціологія: загальна та правова
Соціологія: загальна та правова. Плани семінарських занять та методичні вказівки для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний...
Методичні рекомендації особливості комунікації в процесі юридичного консультування iconМетодичні рекомендації учителям щодо використання тестових технологій у процесі вивчення географії в загальноосвітній школі Використання тестових технологій здійснюється в три етапи
Тапі вчитель здійснює відбір або самостійно розробляє тестові завдання. Головними вимогами до них є відповідність меті навчання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи