Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. icon

Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина.
Скачати 75.72 Kb.
НазваВитяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина.
Дата конвертації10.12.2012
Розмір75.72 Kb.
ТипВитяг


Видача витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Видачу витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян регулює Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року №1269/5. Даний нормативно-правовий акт установлює форми витягів з Реєстру та умови їх видачі.


Згідно Інструкції «витяг з Реєстру»  — видається на запити фізичних та юридичних осіб та містить окремі відомості певного актового запису цивільного стану, зміни, доповнення та іншу інформацію, унесену до нього, або відомості про відсутність такого запису;

Розділ 3. Інструкції встановлює порядок оформлення та видачу витягів з Реєстру.

Особи, які мають право отримати витяг з Реєстру: зг. п.13 та п.14 фізична особа при досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред’явлення паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки.

Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. У цьому разі зазначений витяг представникові відповідного закладу видається за умови пред’явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа.

Батькові, матері, усиновлювачеві дитини, які позбавлені батьківських прав, витяг про реєстрацію народження дитини не видається.

Право на отримання витягу з Реєстру мають представники фізичної особи.


п.14 «Витяг з Реєстру про реєстрацію смерті видається: другому з подружжя, а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам, дідові, бабі та іншим родичам померлої особи за умови пред’явлення ними паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки;


На письмові заяви фізичних осіб, визначених у пунктах 13, 14 та абзаці п’ятому пункту 16 видаються такі витяги:

а) витяг з Реєстру про реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України (додаток 1);

б) витяг з Реєстру про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (додаток 2);

в) витяг з Реєстру про смерть (додаток 3);

г) витяг з Реєстру про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища (додаток 4);

ґ) витяг з Реєстру про реєстрацію шлюбу (додаток 5);

д) витяг з Реєстру про реєстрацію шлюбу із зазначенням відомостей про другого з подружжя (додаток 6);

е) витяг з Реєстру про розірвання шлюбу (додаток 7);

є) витяг з Реєстру про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) (додаток 8);

ж) витяг з Реєстру про внесення змін відповідно до статті 148 Сімейного кодексу України (додаток 9);

з) витяг з Реєстру про внесення змін у зв’язку з усиновленням (удочерінням) (додаток 10);

и) витяг з Реєстру про внесення до актового запису змін, доповнень (додаток 11);

і) витяг з Реєстру про реєстрацію встановлення батьківства (додаток 12).

Витяг з Реєстру про реєстрацію встановлення батьківства видається на підставі внесених до Реєстру даних щодо актового запису про встановлення батьківства;

к) витяг з Реєстру про відсутність актового запису цивільного стану громадян (додаток 13).

Для отримання допомоги у зв’язку з народженням, а також для отримання допомоги на поховання видаються витяги з Реєстру:

а) витяг з Реєстру про реєстрацію народження згідно з частиною першою статті 135 Сімейного кодексу України для призначення допомоги (додаток 14);

б) витяг з Реєстру про народження для виплати допомоги у зв’язку з народженням дитини (додаток 15);

в) витяг з Реєстру про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 16).

У разі втрати витягів з Реєстру, передбачених цим пунктом, на письмові запити фізичних осіб з дотриманням вимог законодавства видаються дублікати відповідних витягів з позначкою “дублікат” та із зазначенням дати видачі дубліката витягу. Зазначені витяги з Реєстру видаються реєстратором за місцем зберігання паперового носія відповідного актового запису цивільного стану.

3.4. На письмові запити юридичних осіб, визначених в абзацах другому та третьому пункту 16 Порядку, видаються витяги:

а) повний витяг з Реєстру щодо актового запису про народження (додаток 17);

б) повний витяг з Реєстру щодо актового запису про смерть (додаток 18);

в) повний витяг з Реєстру щодо актового запису про шлюб (додаток 19);

г) повний витяг з Реєстру щодо актового запису про розірвання шлюбу (додаток 20);

ґ) повний витяг з Реєстру щодо актового запису про зміну імені (додаток 21);

д) повний витяг з Реєстру щодо актового запису про всиновлення (додаток 22);

е) повний витяг з Реєстру щодо актового запису про встановлення батьківства (додаток 23);

є) повний витяг про відсутність актового запису цивільного стану громадян (додаток 24).

Повні витяги з Реєстру, передбачені цим пунктом (крім повного витягу про відсутність актового запису цивільного стану громадян), видаються (надсилаються) разом із ксерокопіями паперових носіїв відповідних актових записів цивільного стану. При надходженні запитів зазначених юридичних осіб до відділу реєстрації актів цивільного стану не за місцем зберігання паперового носія актового запису цивільного стану реєстратор видає повний витяг з Реєстру лише після витребування та отримання ксерокопії паперового носія актового запису цивільного стану, яка додається до витягу.

У повному витязі з Реєстру щодо актового запису зазначаються всі відомості про певний вид актового запису, які містяться в Реєстрі на момент формування витягу з переліком у хронологічному порядку всіх унесених змін, доповнень та іншої інформації, а також відомості про всі видані свідоцтва.

3.5. На письмові запити юридичних осіб, визначених в абзаці четвертому пункту 16 Порядку, видаються витяги з Реєстру про реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України (додаток 1), а також витяг з Реєстру про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (додаток 2).

3.6. Перед видачею витягу з Реєстру реєстратор перевіряє наявність у Реєстрі даних щодо відповідного актового запису цивільного стану. У разі відсутності відомостей такого актового запису реєстратор уносить їх до Реєстру, після чого видає витяг з Реєстру.

У разі відсутності як паперового носія відповідного актового запису цивільного стану в архіві відділу реєстрації актів цивільного стану, так і відомостей про нього в Реєстрі реєстратор видає витяг/повний витяг з Реєстру про відсутність актового запису цивільного стану (додатки 13, 24).

Рішення про видачу витягу/повного витягу з Реєстру про відсутність актового запису цивільного стану приймає реєстратор за результатами аналізу знайдених у Реєстрі відомостей.

3.7. Фізична та юридична особа має право звернутись до реєстратора за отриманням витягу з Реєстру незалежно від місця проживання (розташування) та місця реєстрації акта цивільного стану. При зверненні осіб не за місцем зберігання паперового носія відповідного актового запису витяг з Реєстру може бути виданий тільки після перевірки реєстратором відомостей актового запису цивільного стану в Реєстрі з даними його паперового носія шляхом звернення до відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації акта цивільного стану. Витяг з Реєстру видається тільки після надходження підтвердження відповідності відомостей у Реєстрі та в паперовому носії актового запису цивільного стану чи отримання ксерокопії паперового носія актового запису, про що зазначається в Реєстрі.

Витяг з Реєстру, призначений для використання на території іншої держави, видається реєстратором за місцем зберігання відповідних книг реєстрації актів цивільного стану.

При зверненні фізичних та юридичних осіб з питання отримання витягу/повного витягу з Реєстру до реєстратора не за місцем зберігання паперового носія відповідного актового запису цивільного стану у разі, якщо його відомості ще не внесено до Реєстру, реєстратор відділу реєстрації актів цивільного стану, в архіві якого зберігається актовий запис, попередньо вносить відомості актового запису цивільного стану до Реєстру, про що повідомляє реєстратору, який видаватиме витяг. Реєстратор відділу реєстрації актів цивільного стану, в архіві якого зберігається актовий запис цивільного стану, направляє підтвердження чи ксерокопію актового запису цивільного стану, необхідне для видачі витягу з Реєстру, протягом п’яти робочих днів з дня надходження звернення.

3.8. При видачі витягу з Реєстру до Реєстру вносяться такі відомості:

найменування органу реєстрації актів цивільного стану, яким підтверджено відповідність відомостей у Реєстрі та в паперовому носії актового запису цивільного стану чи направлено ксерокопію паперового носія актового запису, у разі видачі витягу з Реєстру не за місцем реєстрації акта цивільного стану;

відомості про посадову особу органу реєстрації актів цивільного стану, якою підтверджено відповідність відомостей у Реєстрі та в паперовому носії актового запису цивільного стану чи направлено ксерокопію паперового носія актового запису для видачі витягу з Реєстру реєстратором не за місцем реєстрації акта цивільного стану (прізвище, ім’я, по батькові, посада).

3.9. Для отримання витягів з Реєстру, передбачених пунктами 3.2, 3.4, а також дублікатів витягів з Реєстру, передбачених пунктом 3.3 цієї Інструкції, реєстраторові подається заява (додаток 25), у якій зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру:

прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження особи;

серія і номер свідоцтва про реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.

3.10. До заяви додається документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру в розмірі, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 N 1064 (зі змінами).

На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право особи, визначені в пункті 16 Порядку.

3.11. Реєстратор видає витяг з Реєстру чи приймає рішення про відмову в його видачі із зазначенням причини в день надходження відповідної заяви.

Видача витягу з Реєстру реєстратором не за місцем реєстрації акта цивільного стану здійснюється після отримання підтвердження відповідності відомостей в Реєстрі та на паперовому носії актового запису цивільного стану чи отримання ксерокопії паперового носія актового запису.

3.12. У видачі витягу з Реєстру може бути відмовлено у випадках, передбачених пунктом 18 Порядку.

3.13. Витяги з Реєстру надсилаються органам реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання осіб, зазначених в абзаці п’ятому пункту 16 Порядку, з дотриманням вимог законодавства рекомендованими листами.

Повні витяги з Реєстру надсилаються юридичним особам за місцем їх перебування рекомендованими листами.

3.14. Витяги з Реєстру видаються на спеціальних бланках документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, завіряються підписом реєстратора та скріплюються гербовою печаткою відповідного відділу реєстрації актів цивільного стану. Порядок постачання, зберігання обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів Реєстру визначається Положенням про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 14.07.2004 N 67/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.07.2004 за N878/9477.

Схожі:

Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. iconРішення №54 виконкому сільської ради від 24. 03. 2011 року Облік нерухомості майна дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Порядко- вий номер піб
Адреса дитини (зазначається також піб опікуна або піклувальника, прийомних батьків, батьків –вихователів або найменування закладу,...
Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. iconДовідка встановленої форми про стан здоров’я дитини
Згода дитини (коли дитина досягла такого віку, коли може її висловити у письмовому вигляді)
Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. iconІнформаційний бюлетень
Збірна команда загальноосвітнього навчального закладу складається з учнів цього закладу, які мають реєстрацію на даній території...
Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. iconРеєстрація народження
Невиконання цього обов'язку є підставою для покладення на батьків дитини та керівника закладу охорони здоров'я відповідальності,...
Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. iconПорядок проведення оцінки\переоцінки закладів охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини"
Оцінка закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" здійснюється за критеріями, затвердженими...
Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. iconПоради батькам щодо збереження здоров'я дітей вдома
Проведіть перевірку здоров'я дитини за всіма параметрами: дитина щорічно повинна побувати в невропатолога, хірурга, ортопеда, окуліста,...
Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. iconРішення про усиновлення ними дитини. Якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким мати дитини не перебуває у шлюбі
Не можуть усиновити одну і ту ж дитину особи, які не перебувають у шлюбі між собою. Якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд...
Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. iconІнформаційно-комунікаційна компетентність вихователя як показник розвитку його педагогічної майстерності Устінова І. В. – практичний психолог дитячого навчального закладу №9 «Дзвіночок»
Педагогічний колектив дитячого навчального закладу №9 «Дзвіночок» стоїть на тій позиції, що включення інформаційно-комунікаційних...
Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. iconПро дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу
Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу
Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 02. 09. 2011 №683 Про надання статусу малолітньому Лесіву А. П. З метою захисту прав та інтересів дитини,
Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження відповідно до статтей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи