Погоджено голова Бердянської райдержадміністрації Чепурний В. П. (підпис) мп «16» «січня» 2012р. Затверджено icon

Погоджено голова Бердянської райдержадміністрації Чепурний В. П. (підпис) мп «16» «січня» 2012р. Затверджено
Скачати 75.14 Kb.
НазваПогоджено голова Бердянської райдержадміністрації Чепурний В. П. (підпис) мп «16» «січня» 2012р. Затверджено
Дата конвертації14.12.2012
Розмір75.14 Kb.
ТипРегламент

ПОГОДЖЕНО


Голова

Бердянської райдержадміністрації

Чепурний В.П.


(підпис)


МП


«16» «січня» 2012р.

ЗАТВЕРДЖЕНО


Головний лікар

Державного закладу «Бердянська районна санітарно-епідеміологічна станція Запорізької області Міністерства охорони здоров’я України

Груба А.П.

(ПІБ та посада керівника місцевого

дозвільного органу)


(підпис)


МП


«16» «січня» 2012р.
РЕГЛАМЕНТ

(Інформаційна картка)


Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

(назва документа дозвільного характеру)

Державний заклад "Бердянська районна санітарно-епідеміологічна станція

Запорізької області" Міністерства охорони здоров’я України

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)


1.

^ Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний центр Бердянської райдержадміністрації

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса: 71110, м.Бердянськ, вул.Перемоги, 3.


3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

понеділок – четвер: 9-00 – 12-00,4.

Реквізити адміністратора та представника місцевого дозвільного органу, відповідальних за видачу документа дозвільного характеру:

Державні адміністратори:

- Ісаєвська Ганна Юріївна,

тел.: (061253) 4-51-10;

Представники місцевого дозвільного органу:

- Груба Анатолій Петрович,

тел.: (061253) 9-11-45;

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011р. №3392-VI.

4.2.

Закони України (назва, частина, стаття)

- ст.10-14, 16, 17, 25 Закону України від 24.02.1994р. №4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» із змінами;

- Закон України від 06.09.2005р. №2809-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини»;

- Закон України від 07.04.2011р. №3204-VI «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

- п.№6 додатку до Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011р. №3392-VI.

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва, дата та номер, пункт)

- Додаток №1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009р. №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» із змінами

4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.03.2006р. № 120 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.10.2000р. № 247».

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

відсутній

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

Підстава: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.03.2006р. № 120.

1. Заяви:

1.1. Заява про проведення робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи на адресу головного державного санітарного лікаря України

1.2. Заява про проведення робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи на адресу головного державного санітарного лікаря адміністративної території.

2. Документи для формування дозвільної справи (подаються в копіях, копії завірені належним чином):

2.1. Документ власника, що декларує відповідність об'єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх якості та безпеки для здоров'я людини – декларація про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства.

2.2. Акт обстеження об’єкта експертизи, проведеного територіальним санепідзакладом.

2.3. Проектно-кошторисна, конструкторська, інша документація, у відповідності до якої побудований, реконструйований об’єкт експертизи / переоснащення / технічне переобладнання об’єкту експертизи.

2.4. Документи щодо відведення земельної ділянки та документи, які підтверджуть право власності на землю.

2.5. Документи щодо меж санітарно-захисної зони.

2.6. Відомості щодо цільового призначення об’єкту експертизи.

2.7. Перелік професій, робочих місць та штатний розклад працівників на об’єкті експертизи.

2.8. Перелік небезпечних факторів, згідно з даними щодо атестації робочих місць.

2.9. Результати лабораторних досліджень, проведених акредитованими лабораторіями раніше (у випадках, передбачених законодавством України).

3. Документи для оформлення рахунку (копії, завірені належним чином):

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;

- свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (для платників ПДВ);

- довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – для філій пдприємств.

7.

^ Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення – безоплатна.
У разі платності:
7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

7.2.

Розмір плати

-

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Термін виконання державної санітарно-епідеміологічної експертизи становить 30 діб з дати надходження пакету документів до виконавців експертизи згідно п.№7.10. наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14.03.2006р. № 120.

У цей термін не входить:

1. час, що необхідний заявникові для усунення зауважень. Про необхідність усунення зауважень виконавець повідомляє заявника письмово. Лист є підставою для подовження терміну проведення експертизи;

2. час, що необхідний для проведення додаткових лабораторно-інструментальних досліджень об’єкта експертизи. Про необхідність проведення додаткових досліджень виконавець повідомляє заявника письмово. Лист є підставою для подовження терміну проведення експертизи

9.

^ Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Подання суб"єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.

2. Виявлення в документах, поданих суб"єктом господарювання, недостовірних відомостей.

3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Згідно п.№7.16. наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14.03.2006р. № 120 – висновок є чинним протягом терміну дії нормативного документа, прийнятого в установленому полрядку на цей об’єкт експертизи.

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Комплексне вивчення документів та підготовка проекту висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Лабораторно-інструментальні дослідження об’єкту експертизи.

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Так
У разі платності:
12.1.

^ Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003р. № 1351 із змінами.

12.2.

^ Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

Розмір плати встановлюється в залежності від обсягу програми лабораторних досліджень. Комплексне вивчення документів та підготовка проекту висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи – 200.00грн. без ПДВ.

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

р/р № 31252272210062 ГУДКУ у Запорізькій області, МФО 813015, код ЄДРПОУ 05498430.

13.

Примітки

Бердянська райСЕС не є платником ПДВ.Схожі:

Погоджено голова Бердянської райдержадміністрації Чепурний В. П. (підпис) мп «16» «січня» 2012р. Затверджено iconПогоджено голова Бердянської райдержадміністрації Чепурний В. П. (підпис) мп «16» «січня» 2012р. Затверджено
...
Погоджено голова Бердянської райдержадміністрації Чепурний В. П. (підпис) мп «16» «січня» 2012р. Затверджено iconПогоджено чернівецький міський голова М. Федорук (піб голови райдержадміністрації / міського голови) (підпис) мп 20 р затверджено
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Погоджено голова Бердянської райдержадміністрації Чепурний В. П. (підпис) мп «16» «січня» 2012р. Затверджено iconПогоджено чернівецький міський голова М. Федорук (піб голови райдержадміністрації / міського голови) (підпис) мп 20 р затверджено
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Погоджено голова Бердянської райдержадміністрації Чепурний В. П. (підпис) мп «16» «січня» 2012р. Затверджено iconПогоджено чернівецький міський голова М. Федорук (піб голови райдержадміністрації / міського голови) (підпис) мп 20 р затверджено
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Погоджено голова Бердянської райдержадміністрації Чепурний В. П. (підпис) мп «16» «січня» 2012р. Затверджено iconПогоджено чернівецький міський голова М. Федорук (піб голови райдержадміністрації / міського голови) (підпис) мп 20 р затверджено
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Погоджено голова Бердянської райдержадміністрації Чепурний В. П. (підпис) мп «16» «січня» 2012р. Затверджено iconПогоджено чернівецький міський голова М. Федорук (піб голови райдержадміністрації / міського голови) (підпис) мп 20 р затверджено
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Погоджено голова Бердянської райдержадміністрації Чепурний В. П. (підпис) мп «16» «січня» 2012р. Затверджено iconПогоджено чернівецький міський голова М. Федорук (піб голови райдержадміністрації / міського голови) (підпис) мп 20 р затверджено
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Погоджено голова Бердянської райдержадміністрації Чепурний В. П. (підпис) мп «16» «січня» 2012р. Затверджено iconПогоджено секретар Чернівецької міської ради В. Михайлішин (піб голови райдержадміністрації / міського голови) (підпис) мп 2012р. Затверджено
«Про встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства в м. Чернівцях»
Погоджено голова Бердянської райдержадміністрації Чепурний В. П. (підпис) мп «16» «січня» 2012р. Затверджено iconПогоджено голова Михайлівської районної державної адміністрації Передерій Сергій Васильович (піб голови райдержадміністрації / міського голови) (підпис) мп 20 р затверджено
Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів звернення
Погоджено голова Бердянської райдержадміністрації Чепурний В. П. (підпис) мп «16» «січня» 2012р. Затверджено iconПогоджено голова Михайлівської районної державної адміністрації Передерій Сергій Васильович (піб голови райдержадміністрації / міського голови) (підпис) мп 20 р затверджено
Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів звернення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи