Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ков’язького навчально-виховного комплексу icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ков’язького навчально-виховного комплексу




НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану Ков’язького навчально-виховного комплексу
Сторінка1/4
Дата конвертації14.02.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

________________Р.Д.Алієва

________________2012 року


Робочий

навчальний план

Ков’язького навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад)

Валківської районної ради Харківської області

на 2012-2013 навчальний рік


«ПОГОДЖЕНО»

на засіданні ради школи

протокол № 1 від 25.05.2012

голова ради школи

______________Н.В.Кисельова


«ПОГОДЖЕНО»


на засіданні педагогічної

ради школи

протокол № 6 від 25.05.2012

голова педагогічної ради

______________О.І.Макогон


Пояснювальна записка

до робочого навчального плану Ков’язького

навчально-виховного комплексу

(загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів)

Валківської районної ради Харківської області

на 2012-2013 навчальний рік


І. Загальні засади


Робочий навчальний план на 2012-2013 навчальний рік складено відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про дошкільну освіту», враховуючи вимоги додержання Державного стандарту дошкільної освіти – Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), затвердженого наказом міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012

№ 615, Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (для 1 класу), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717, зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005, протокол № 10/1-2 (для 2-4 класів), Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24, із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 776., Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.06.2005 №1/9-306 «Організація та зміст навчально – виховного процесу в дошкільних навчальних закладах», листів Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»,03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільному начальному закладі», листа інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 №732, зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 № 797, від 19.05.2008 № 432, Концепції профільного навчання в старшій школі (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854), листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012

№ 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2011/2012 навчального року», наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 11.05.2012 № 268 «Про затвердження робочих начальних планів на 2012/2013 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», наказу відділу освіти Валківської районної державної адміністрації від 14.05.2012 № 110 «Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Валківського району на 2012/2013 навчальний рік».

Робочий навчальний план складено:

- для здобуття дошкільної освіти - за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», затвердженої наказом Міністерства освіти і наукм України від 29.012009 № 41 та програмою розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт», затвердженої наказом міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.05.2012 № 604;

- для 1 класу - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011

№ 572 (Додаток 1);

- для 2-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 (Додаток 1);

- для 5-9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (Додаток 2);

 • для 10 -11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (Додатки 2, 6).

Дошкільний підрозділ працює за напрямком: природничий.

У 2012-2013 навчальному році передбачено забезпечити допрофільне навчання в основній школі шляхом введення для учнів 8 класу курсу за вибором «Дивовижний світ оптичних явищ», для учнів 9 класу – курс за вибором «Деякі питання з історії механіки» для підготовки до організації в старшій школі природничо-математичного профілю навчання.

Учні 10 класу здійснюють навчання за універсальним профілем; учні 11 класу – за біолого-хімічним профілем (природничо-математичний напрям).

Учні 1, 3 класів навчатимуться за розвивальною програмою Ельконіна-Давидова.

Мова навчання – українська.


ІІ. Порядок вивчення окремих предметів


Робочий навчальний план передбачає вивчення предметів інваріантної і варіативної складових у повному обсязі. Відповідно до результатів проведеного анкетування серед учнів 7-9-х класів та їх батьків, заяв учнів та побажань батьків 1-11-х класів, рішення педагогічної ради від 25.05.2012 (протокол № 6), на виконання наказів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.07.2009 № 392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини» варіативна складова навчального плану розподілена наступним чином.


Клас

Навчальні предмети інваріантної складової, курси за вибором, факультативи, індивідуальні консультації та групові заняття

Тижневе наванта-ження, год.

1

Індивідуальні заняття

Хореографія (курс за вибором)

1

1

2

Хореографія (курс за вибором)

Індивідуальні заняття

2

1

3

Хореографія (курс за вибором)

Індивідуальні заняття

2

1

4

Хореографія (курс за вибором)

Індивідуальні заняття

2

1

5

«Православна культура Слобожанщини» (факультативний курс)

1

6

«Православна культура Слобожанщини» (факультативний курс)

1

7

Російська мова (предмет інваріантної складової)


0,5

8

«Дивовижний світ оптичних явищ» (курс за вибором)

Харківщинознавство (спецкурс)

Основи інформатики (пропедевтичний курс)

Українська мова (індивідуально-групові заняття)

0,5

1

1

1

9

«Деякі питання з історії механіки» (курс за вибором)

Біологія (індивідуальні заняття)

0,5

1

10

«Методи розв’язування задач з кінематики, динаміки та законів збереження енергії» (курс за вибором)

«Розв’язування задач з хімії» (факультативний курс)

«Фізіологія людини» (курс за вибором)

«Рівняння в курсі алгебри» (курс за вибором)

Захист Вітчизни (предмет інваріантної складової)

«Оптичні системи та прилади» (курс за вибором)

«Країни Європи на політичній карті світу» (курс за вибором)

Історія України (індивідуально-групові заняття)

Українська мова (індивідуально-групові заняття)

1


1

1

2

1

0,5

0,5

1

1

11

Геометрія (предмет інваріантної складової)

Алгебра і початки аналізу (предмет інваріантної складової)

«Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу» (факультативний курс)

Основи практичної астрономії (індивідуально-групові заняття)

Алгебра і початки аналізу (індивідуально-групові заняття)

Українська мова (індивідуально-групові заняття)

1

0,5

1


0,5

0,5

1


Викладання годин навчальних предметів інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин (0,5 год.), відбуватиметься протягом року по 1 год. через тиждень. Окремі навчальні предмети викладатимуться наступним чином.


Клас

Предмет

І семестр, навантаження, год.

ІІ семестр, навантаження, год.

3

Українська мова/українське читання

4, щотижнево

3, щотижнево

4

Українська мова/українське читання

4, щотижнево

3, щотижнево

5

Українська мова

4, щотижнево

3, щотижнево




Англійська мова

3, щотижнево

4,щотижнево

7

Алгебра

Геометрія

3, щотижнево

1, щотижнево

2, щотижнево

2, щотижнево

8

Історія України

Географія

2, щотижнево

1, щотижнево

1, щотижнево

2, щотижнево

9-А

Історія України

1, щотижнево

2, щотижнево




Географія

2, щотижнево

1, щотижнево

10

Географія

Біологія

1, щотижнево

2, щотижнево

2, щотижнево

1, щотижнево


Розподіл класів на групи при вивченні предметів протягом навчального року відбувається згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128:

- 8 клас (27 учнів) – інформатика;

- 9 клас (28 учнів) – інформатика, українська мова, англійська мова, трудове навчання, фізична культура;

- 10 клас (22 учні) – інформатика.


У навчально-виховному процесі дошкільної освіти використовуватимуться такі типи організації навчальної діяльності дітей:

- комплексні заняття;

- інтегровані заняття;

- тематичні заняття;

індивідуальні заняття;

індивідуально-групові заняття;

бінарні заняття;

традиційні заняття;

та форми роботи з дітьми:

 • ігри:

 • спостереження;

 • бесіди;

 • екскурсії;

 • свята;

 • розваги та інше.


ІІІ. Структура 2012-2013 навчального року


Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2012-2013 навчальний рік шкільного підрозділу починається

1 вересня святом – День знань – і закінчується на пізніше 1 липня.


Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр - з 14 січня по 24 травня.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 29 жовтня по 4 листопада, зимові з 29 грудня по 13 січня, весняні з 25 по 31 березня.


Проведення навчальних екскурсій та практики здійснюється протягом навчального року згідно рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2010 № 1/ 9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» відповідно:

1-4 класи – 4 дні тривалістю не більше 3 години на день;

5-6 класи – 10 днів тривалістю не більше 3 години на день;

7-8 класи – 10 днів тривалістю не більше 4 години на день;

10 клас – 10 днів тривалістю не більше 5 годин на день.


Проведення державної підсумкової атестації учнів випускних класів початкової, основної і старшої школи здійснюється відповідно до чинного законодавства у терміни, визначені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.


Робочий день школи формується за 5-ти денним робочим тижнем:

- початок занять о 9-00;

- 1, 4- 6 перерви тривають по 10 хв.;

- 2 і 3 перерви по 30 хв. (час на харчування учнів у шкільній їдальні).


Тривалість уроків:

- для учнів 1 класу – 35 хв.;

- для учнів 2-4-х класів – 40 хв.;

- для учнів 5-11-х класів – 45 хв.


Відповідно до Закону України до Закону України «Про дошкільну освіту», навчальний рік дошкільного підрозділу починається 1 вересня, закінчується 31 травня 2013 року, оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня 2013 року.


Встановлено 5 - денний навчальний тиждень.

Тривалість занять становить:

 • ранній вік – 10 хв.;

 • І молодша група – 10-15 хв.;

 • ІІ молодша група – 15 хв.;

 • середня група – 20-25 хв.;

 • старша група – 25-30 хв.

Тривалість перерв між заняттями -10 хвилин.


Директор О.І.Макогон


^
Додаток № 1

Розподіл занять на тиждень за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», програми дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»



^ Днi тижня

Молодша група

Середньо-старша група

Понедiлок

1. Пiзнавальний розвиток (ознайомлення з навколишнім/рідна природа/ логіко-математичний розвиток)- 1

2. Фiзичний розвиток - 1


1. Художньо-естетичний розвиток (зображувальна діяльність).- 1

2. Фізичний розвиток- 1

Вiвторок

1. Художньо-естетичний ровиток (музична діяльність, малювання /художня література)- 1

1. Художньо-естетичний розвиток (художня література, музична діяльність) -1

2. Мовленнєвий розвиток (вчимося читати ) - 1

Середа

1. Мовленнєвий розвиток (мовлннєве спiлкування) - 1

1. Пiзнавальний розвиток (ознайомлення з навколишнім/рідна природа, логіко-математична діяльність) - 1


Четвер

1. Фiзичний розвиток - 1


1. Художньо-естетичний розвиток (лiплення /аплiкацiя ) - 1

2. Фiзичний розвиток - 1

П´ятниця

1.Художньо-естетичний розвиток

(художня лiтература, аплiкацiя /лiплення , музична діяльність) - 1

1.Мовленнєвий розвиток (мовленнєве спілкування). - 1

2. Художньо-естетичний ровиток (музична діяльність) - 1

Всього годин на тиждень

6

9



Директор О.І.Макогон
Додаток № 2
cкладений відповідно до додатку 1
Типових навчальних планів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572)


^ Робочий навчальний план для 1 класу

з українською мовою навчання



Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

Українська мова (навчання грамоти)

7

Іноземна мова (англійська)

1

Математика

4

Природознавство

2

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Трудове навчання

1

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Усього

18+3

^ Варіативна складова

2

Додаткові години на вивчення курсів за вибором

1

Хореографія

1

Індивідуальні заняття

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

^ Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23



Директор О.І.Макогон

Додаток № 3

cкладений відповідно до додатку 1

Типових навчальних планів початкової школи

(наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682)


^ Робочий навчальний план для 2-4 класів

з українською мовою навчання




Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах


2-А

2-Б

3

4

Інваріантна складова

Українська мова

4

4

3,5

3,5

Українська мова (читання)

3

3

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Я і Україна

Природознавство

Громадянська освіта

1

1


1

1


1

1

Музика

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Трудове навчання: художня і технічна праця

1

1

1

1

Фізична культура*

3

3

3

3

Основи здоров'я

1

1

1

1

Разом

18+3

18+3

19+3

19+3

Варіативна складова

3

3

3

3

Курси за вибором

2

2

2

2

Хореографія

2

2

2

2

Індивідуальні заняття

1

1

1

1

Гранично допустиме

21

21

23

23

Всього фінансується

24

24

25

25

Граничний обсяг домашнього завдання

45 хв

45 хв

90 хв

90 хв



Директор О.І.Макогон
^
Додаток № 4
складений відповідно до додатку 2 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132,зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66)


Робочий навчальний план учнів 5-9 класів

з українською мовою навчання з вивченням російської мови


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

5-А

5-Б

6

7

8

9

Українська мова

3,5

3,5

3

3

2

2

Іноземна мова (англійська)

3,5

3,5

3

3

2

2

Російська мова

2

2

2

1,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

Світова література

2

2

2

2

2

2

Історія України

1

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-




1

Етика

1

1

1










Музичне мистецтво

1

1

1

1

1




Художня культура
















1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1







Математика

4

4

4










Алгебра










2,5

2

2

Геометрія










1,5

2

2

Природознавство

1

1

1










Біологія










2

2

3

Географія







2

2

1,5

1,5

Фізика










1

2

2

Хімія










1

2

2

Трудове навчання

1

1

1

2

2

1

Інформатика
















1

Основи здоров’я

1

1

1

1

0,5

0,5

Фізична культура

2

2

2

2

3

3

Разом

26

26

28

30,5

30,5

32,5

Варіативна складова

1

1

1

0,5

3,5

1,5

Додатковий час на навчальні предмети










0,5







Російська мова










0,5







Курси за вибором, спецкурси













2,5

1,5

Основи інформатика (пропедевтичний курс)

Харківщинознавство (спецкурс)

Дивовижний світ оптичних явищ (курс за вибором)

Деякі питання з історії механіки (курс за вибором)













1

1

0,5


1


0,5

^ Гранично допустиме

27

27

29

31

33

33

Факультативні курси, індивідуальні та групові заняття

1

1

1




1




Православна культура Слобожанщини

Українська мова (індивідуально-групові заняття)

1

1

1





1




Всього

27

27

29

31

34

34

Директор О.І.Макогон
^
Додаток № 5

складений відповідно до додатку 2 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834)


^ Робочий навчальний план учнів 10 класу

з українською мовою навчання (універсальний профіль)


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

10

Інваріантна складова

Українська мова

2

Українська література

2

Світова література

2

Іноземна мова (англійська)

3

Алгебра і початки аналізу

2

Геометрія

2

Інформатика

1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

правознавство


1

Художня культура

0,5

Біологія

1,5

Географія

1,5

Фізика

3

Хімія

1

Фізична культура

2

Технології

1

Захист Вітчизни

1

Разом

29

^ Варіативна складова

9

Додатковий час на вивчення навчальних предметів

1

Захист Вітчизни

1

Курсів за вибором

5

Рівняння в курсі алгебри

Методи розв’язування задач з кінематики, динаміки та законів збереження

Фізіологія людини

Оптичні системи та прилади

Країни Європи на політичній карті світу

2

1


1

0,5

0,5

^ Гранично допустиме:

33

Факультативні курси, індивідуальні заняття

3

«Розв’язування задач з хімії»

Історія України (індивідуально-групові заняття)

Українська мова (індивідуальні заняття)

1

1

1

Всього фінансується:

38



Директор О.І.Макогон
^
Додаток № 6

складений відповідно до додатку 6 Типових навчальних планів загальноосвітніх

навчальних закладів ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834)


^ Робочий навчальний план учнів 11 класу

з українською мовою навчання

природничо-математичного напряму, біолого-хімічного профілю


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень за профілями навчання

11

Інваріантна складова

Українська мова

1

Українська література

2

Світова література

1

Іноземна мова (англійська)

3

Алгебра і початки аналізу

2

Геометрія

1

Інформатика

1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Економіка

1

Людина і світ

0,5

Художня культура

0,5

Астрономія

0,5

Екологія

0,5

Біологія

5

Фізика

2

Хімія

6

Фізична культура

2

Технології

1

Захист Вітчизни

1

Разом

33,5

^ Варіативна складова

4,5

Додатковий час на вивчення навчальних предметів

1,5

Геометрія

1

Алгебра і початки аналізу

0,5

^ Гранично допустиме:

33

Факультативні курси, індивідуальні заняття

3

«Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу»

Основи практичної астрономія (індивідуально-групові заняття)

Алгебра і початки аналізу (індивідуально-групові заняття)

Українська мова (індивідуально-групові заняття)

1

0,5

0,5

1

Всього фінансується:

38



Директор О.І.Макогон


Додаток № 7
^
складений відповідно до додатку 2
Типових навчальних планів загальноосвітніх
навчальних закладів 12-річної школи

(наказ Міністерства освіти і науки України

від 23.02.2004 № 132,зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66)

  1   2   3   4



Схожі:

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ков’язького навчально-виховного комплексу iconРозклад уроків Ков’язького навчально-виховного комплексу

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ков’язького навчально-виховного комплексу iconРозклад уроків Ков’язького навчально-виховного комплексу

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ков’язького навчально-виховного комплексу iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Кам’янської загальноосвітньої школи
О.І. Лисов С. В. Фініковський 2012 2012 р
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ков’язького навчально-виховного комплексу iconПрограма спецкурсу «математичний калейдоскоп» для учнів 7 а класу мурованокуриловецької сзш І-ІІІ ст. №1 вчитель серветник в. Г. Пояснювальна записка
Орієнтація навчально-виховного процесу на розвиток здібностей дитини висуває потребу вдосконалення форм роботи з учнями, що цікавляться...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ков’язького навчально-виховного комплексу iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Харківської області», наказу відділу освіти Валківської районної державної адміністрації №110 від 14. 05. 2012 «Про затвердження...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ков’язького навчально-виховного комплексу iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі,...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ков’язького навчально-виховного комплексу iconНаказ № Про підготовку проекту річного плану на 2011-2012 навчальний рік
З метою аналізування, систематизації усіх складових навчально-виховного процесу, визначення проблем, класифікації їх відповідно до...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ков’язького навчально-виховного комплексу iconНаказ № Про підготовку проекту річного плану на 2012-2013 навчальний рік
З метою аналізування, систематизації усіх складових навчально-виховного процесу, визначення проблем, класифікації їх відповідно до...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ков’язького навчально-виховного комплексу iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 налічує 11 класів. У школі навчається 180 учнів
Складено на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, з метою впровадження Державного...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ков’язького навчально-виховного комплексу icon2012 2013 навчального року Петрівського навчально-виховного комплексу

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи