Міністерство фінансів україни головне управління державного казначейства україни icon

Міністерство фінансів україни головне управління державного казначейства україни
НазваМіністерство фінансів україни головне управління державного казначейства україни
Сторінка1/6
Дата конвертації10.12.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
1. /Him/ _ приклади.doc
2. /Him/ _нновац_х.doc
3. /Him/ _нструкц_я зав_дуючого каб_нетом х_м_хrtf.rtf
4. /Him/ _нструкц_я кер_вника гуртка.doc
5. /Him/ _нструкц_х-вчитель.doc
6. /Him/ АПТЕЧКИ ПЕРШОф ДОЛ_КАРСЬКОф ДОПОМОГИ.doc
7. /Him/ з _нвентаризац_х.doc
8. /Him/ з ПМД.doc
9. /Him/ зм_ни до _нвентаризац_х.doc
10. /Him/ перел_к засоб_в.doc
11. /Him/ пож.без.для заклад_в осв_ти.doc
12. /Him/ про каб_нети.doc
13. /Him/ про списання.doc
14. /Him/ р_зн_.doc
15. /Him/. з охор.прац_ на роб.м_сц_ для вчителя.doc
16. /Him/. корист. вогнегасником.doc
17. /Him/.з охорои пр.п_д час занять в каб.х_м.doc
18. /Him/перел_к документац_х в каб_нет_ х_м_х.doc
Положення "Про організацію охорони праці у закладі" 9 Положення "Про службу охорони праці" 15 Положення "Про навчання з питань охороні праці" 19 Положення "Про медичний огляд працівників певних категорій" 32
Закон україни про інноваційну діяльність
Посадова інструкція завідуючого кабінетом хімії
Посадова інструкція керівника гуртка
Учитель загальні положення
Вміст аптечки першої долікарської допомоги
Міністерство фінансів україни головне управління державного казначейства україни
З охорони праці № щодо надання долікарняної допомоги потерпілим
Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31. 07. 95 N 590 ( 590-95-п )
Кабінет хімії Матеріально-технічне забезпечення кабінету хімії
Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів міністерство освіти І науки україни наказ 20. 07. 2004 N601 Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Державне казначейство україни міністерство економіки україни
Інструкція № з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті хімії
Інструкція з охорони праці № для вчителя зош І-ІІІ ступенів
Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників Наказ Міністерства України з питань надзвичайних
Інструкція з охорони праці під час проведення занять у кабінеті хімії Загальні положення
Закон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Державна програма Вчитель Конвенція про права дитини

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ


Н А К А З


N 90 від 30.10.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

16 листопада 1998 р.

за N 728/3168


Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних

цінностей, розрахунків та інших статей балансу

бюджетних установ


{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного

казначейства України

N 122 ( z0667-01 ) від 19.07.2001

N 184 ( z1242-05 ) від 05.10.2005

N 311 ( z0913-10 ) від 02.09.2010 }


З метою встановлення єдиних вимог до порядку проведення

бюджетними установами і організаціями інвентаризації матеріальних

цінностей, відповідно до завдань, покладених на Головне управління

Державного казначейства України Указом Президента України від

27.04.95 N 335/95 "Про Державне казначейство України" та

Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою

Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ),

Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Інструкцію з інвентаризації матеріальних

цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ

(додається). ( Пункт 1 в редакції Наказу Державного казначейства

України N 184 ( z1242-05 ) від 05.10.2005 )


2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади

здійснювати інвентаризацію матеріальних цінностей відповідно до

цієї Інструкції з моменту набрання нею чинності. Привести в повну

відповідність до цієї Інструкції всі галузеві нормативно-правові

акти з цього питання.

3. Вважати таким, що не застосовується на території України,

розділ IV "Инвентаризация статей баланса" "Положения о

бухгалтерских отчетах и балансах учреждений и организаций,

состоящих на государственном бюджете СССР", яке затверджене

наказом Міністерства фінансів СРСР від 28 грудня 1987 N 244.


Заступник Міністра фінансів -

начальник Головного управління

Державного казначейства України П.Г.Петрашко


Затверджено

Наказ Головного управління Державного

казначейства України 30.10.98 N 90


Інструкція

з інвентаризації матеріальних цінностей,

розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ


( Заголовок Інструкції в редакції Наказу Державного

казначейства України N 184 ( z1242-05 ) від 05.10.2005 )


1. Загальні положення


1.1. Дана Інструкція встановлює єдині вимоги щодо порядку

інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,

матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків

та інших статей балансу міністерствами, іншими центральними

органами виконавчої влади, установами і організаціями, які

утримуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів (надалі -

установи).

1.2. Інвентаризація проводиться з метою забезпечення

достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з

фактичною наявністю майна.

1.3. Інвентаризації підлягає все майно установи, незалежно

від його місцезнаходження, і всі види фінансових зобов'язань.

Інвентаризація майна проводиться за його місцезнаходженням та

за матеріально відповідальними особами. Під час інвентаризації в

обов'язковому порядку проводиться констатація наявності об'єктів.

1.4. Основними завданнями інвентаризації є:

виявлення фактичної наявності основних засобів, матеріальних

цінностей, бланків суворої звітності, грошових коштів у касах, на

реєстраційних, спеціальних реєстраційних, валютних та поточних

рахунках; { Абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Державного казначейства N 184 ( z1242-05 ) від

05.10.2005 }

виявлення невикористовуваних матеріальних цінностей;

дотримання умов зберігання матеріальних цінностей і грошових

коштів, а також правил утримання та експлуатації матеріальних

цінностей;

перевірка реальної вартості обліковуваних на балансі

матеріальних цінностей, сум дебіторської та кредиторської

заборгованості, в тому числі - щодо якої термін позовної давності

минув, та інших статей балансу;

виявлення товарно-матеріальних цінностей, які застарілі або

частково втратили свою споживчу властивість. { Пункт 1.4 розділу 1

доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 311

( z0913-10 ) від 02.09.2010 }


1.5. Установи зобов'язані проводити інвентаризацію:

1) будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів - не менше

одного разу в три роки;

2) музейних цінностей - у відповідності зі строками,

встановленими Міністерством культури України;

3) бібліотечних фондів - за рішенням керівника установи один

раз у п'ять років або протягом п'яти років з охопленням

інвентаризацією щорічно не менше 20 відсотків одиниць

бібліотечного фонду із обов'язковим завершенням розпочатої

інвентаризації цього майна в структурному підрозділі (у

матеріально відповідальної особи) протягом тридцяти днів;

{ Підпункт пункту 1.5 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Державного казначейства N 311 ( z0913-10 ) від

02.09.2010 }

4) інших основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних

предметів:

у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади,

місцевих державних адміністраціях, їхніх управліннях (відділах),

виконавчих органах місцевих рад - не менше одного разу в два роки;

в інших установах - не менше одного разу на рік.

Інвентаризація основних засобів проводиться не раніше першого

жовтня;

5) інвентаризація дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння

і виробів з них, а також дорогоцінних металів і дорогоцінного

каміння, що містяться у відходах і брухті, здійснюється два рази

на рік: станом на перше січня і на перше липня за місцями їх

зберігання і безпосередньо на виробництві;

6) капітальних робіт інвентарного характеру і капітальних

ремонтів - не менше одного разу на рік, але не раніше першого

грудня;

7) молодняку тварин, тварин на відгодівлі, птиці, кролів,

хутрових звірів і сімей бджіл - не менше одного разу на квартал;

8) готових виробів, сировини та матеріалів, пального, кормів,

фуражу та інших матеріалів - не менше одного разу на рік, але не

раніше першого жовтня;

9) продуктів харчування і спирту - не менше одного разу на

квартал;

10) незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного

виробництва у виробничих (навчальних) майстернях і підсобних

сільських та навчально-дослідних господарствах, незавершених

науково-дослідних робіт, які виконуються за договорами з

підприємствами та організаціями - не раніше першого жовтня

звітного року і, крім того, періодично - у терміни, які

встановлюють відповідно міністерства, інші центральні органи

виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи

місцевих рад;

11) грошових коштів, грошових документів, цінностей та

бланків суворої звітності - не менше одного разу на квартал;

12) реєстраційних, спеціальних реєстраційних, валютних та

поточних рахунків - у міру отримання виписок органів Державного

казначейства України, банків; ( Підпункт 12 пункту 1.5 в редакції

Наказу Державного казначейства України N 184 ( z1242-05 ) від

05.10.2005 )

13) розрахунків платежів до бюджету - не менше одного разу на

квартал;

14) розрахунків установи з вищестоящою організацією - не

менше одного разу на квартал;

15) розрахунків із дебіторами та кредиторами - не менше двох

разів на рік, розрахунків у порядку планових платежів і з

депонентами - не менше одного разу на місяць.


1.6. У терміни, передбачені п.1.5 даної Інструкції,

підлягають інвентаризації матеріальні цінності, які не належать

установі - як такі, що перебувають на обліку (в орендному

користуванні, на відповідальному зберіганні тощо), так і не

враховані з будь-яких причин.

1.7. Інвентаризація всіх цінностей проводиться в установлені

терміни, включаючи цінності, на предмет наявності яких проведено

позапланові перевірки протягом року.

1.8. Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх

проведення й перелік майна та зобов'язань, що підлягають

інвентаризації під час кожної з них, визначаються керівником

установи - крім випадків, коли проведення інвентаризації є

обов'язковим.

1.9. Проведення інвентаризації є обов'язковим:

перед складанням річної фінансової звітності, крім випадків,

передбачених п.1.5; ( Абзац другий пункту 1.9 із змінами,

внесеними згідно з Наказом Державного казначейства України N 184

( z1242-05 ) від 05.10.2005 )

при зміні матеріально відповідальних осіб (на день

прийняття-передання справ);

при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування

цінностей (на день установлення таких фактів);

після пожежі або стихійного лиха (повені, землетрусів та

ін.) - терміново після ліквідації пожежі або стихійного лиха;

у випадку ліквідації установи;

згідно з розпорядженням судових та слідчих органів;

при передачі майна установи в оренду;

при передачі підприємств, установ, організацій або їх

структурних підрозділів із одного підпорядкування в інше (на

встановлену дату передачі).

Інвентаризація може не проводитися у випадках передачі

установ чи їх структурних підрозділів, а також будівель та споруд

усередині одного міністерства, іншого центрального органу

виконавчої влади (якщо інвентаризація була раніше проведена в

терміни згідно з вимогами цієї Інструкції).

1.10. Відповідальність за організацію інвентаризації,

правильне та своєчасне її проведення несе керівник установи.

Головний бухгалтер, разом із керівниками відповідних

підрозділів та служб, зобов'язаний контролювати дотримання

установлених правил проведення інвентаризації.

1.11. Для проведення інвентаризації наказом керівника

установи створюється комісія з числа працівників установи за

обов'язкової участі головного (старшого) бухгалтера.

Інвентаризаційну комісію очолює керівник установи чи його

заступник.

Наказом установлюється також терміни початку та закінчення

робіт з проведення інвентаризації та порядок відображення її

результатів у обліку.

1.12. В установах, у яких унаслідок великого обсягу робіт

проведення інвентаризації не може бути забезпечене однією

комісією, утворюються також місцеві комісії, очолювані керівниками

відповідних структурних підрозділів, на які покладається

проведення інвентаризації в структурних підрозділах цих установ.

Забороняється призначати головою місцевої інвентаризаційної

комісії в одній і тій самій установі одного й того самого

працівника два роки підряд. До складу місцевої комісії включається

працівник бухгалтерії. Робота місцевих комісій організовується та

контролюється центральною комісією.

1.13. Проведення інвентаризації в установах, які

обслуговуються централізованою бухгалтерією, оформляється (в

частині затвердження центральної інвентаризаційної комісії та

календарного плану проведення інвентаризації) наказом керівника

установи, при якому утворена централізована бухгалтерія, а також

затверджується розподіл працівників централізованої бухгалтерії в

установах для участі їх у місцевих інвентаризаційних комісіях. На

підставі цього наказу керівники установ, які обслуговуються

централізованою бухгалтерією, призначають місцеві інвентаризаційні

комісії, до складу яких обов'язково входять працівники бухгалтерії

та інші фахівці (інженери, технологи, економісти та ін.), які

добре знають об'єкт інвентаризації та первинний облік. Місцеві

інвентаризаційні комісії очолюються представником керівника

установи, який призначив інвентаризацію.

1.14. Центральна інвентаризаційна комісія проводить

інвентаризацію матеріальних цінностей і грошових коштів, які

належать централізованій бухгалтерії та установі, при якій вона

створена, а також коштів у розрахунках та бланків суворої

звітності, і керує роботою місцевих інвентаризаційних комісій; у

разі потреби (при встановленні серйозних порушень правил

проведення інвентаризації та інше) проводить, за рішенням

керівника установи, повторні суцільні інвентаризації, розглядає

пояснення, отримані від осіб, які припустилися недостачі чи

псування цінностей, а також інших порушень, та дає пропозиції про

порядок врегулювання виявлених недостач і втрат від псування

цінностей.

Місцеві інвентаризаційні комісії проводять зняття фактичних


залишків матеріальних цінностей, звіряють наявність вказаних

цінностей з даними бухгалтерського обліку і складають свої

висновки про виявлені недостачі та надлишки, вносять пропозиції з

питань впорядкування приймання, зберігання та відпуску

матеріальних цінностей, покращення обліку та контролю за їх

збереженням.

Дані бухгалтерського обліку, які проставляються в описах,

скріплюються підписом працівника бухгалтерії. Матеріали

інвентаризації розглядаються та затверджуються особами, які були

призначені комісією для проведення інвентаризації.

1.15. Інвентаризаційні комісії несуть відповідальність за:

своєчасність і дотримання порядку проведення інвентаризації

відповідно до наказу керівника установи;

повноту і достовірність внесення до інвентаризаційних описів

даних про фактичні залишки майна, основних засобів, матеріальних

цінностей, грошових коштів і документів, нематеріальних активів,

цінних паперів та заборгованості в розрахунках;

правильність і своєчасність оформлення матеріалів

інвентаризації відповідно до встановленого порядку.

Члени інвентаризаційних комісій за внесення в описи

неправильних даних про фактичні залишки матеріальних цінностей з

метою приховання недостач або лишків матеріальних цінностей несуть

відповідальність у встановленому законом порядку.

Забороняється проводити інвентаризацію цінностей при

неповному складі членів інвентаризаційної комісії. Відсутність

хоча б одного члена комісії при проведенні інвентаризації є

підставою для визнання результатів інвентаризації недійсними.

Перевірка залишків матеріальних цінностей у натурі членами

комісії проводиться за обов'язкової участі матеріально

відповідальних осіб.

1.16. До початку інвентаризації в бухгалтеріях необхідно

закінчити обробку всіх документів про надходження і видачу

матеріальних цінностей, провести відповідні записи в реєстрах

аналітичного обліку і визначити залишки на день інвентаризації.

На складах та в інших місцях зберігання матеріальні цінності

повинні бути розкладені за найменуваннями, сортами, розмірами

тощо. На матеріальних цінностях слід вивісити ярлики з докладними

відомостями, що характеризують ці цінності, зі вказівкою їх

якості, кількості, ваги та міри.

1.17. Особи, відповідальні за збереження матеріальних

цінностей, до початку інвентаризації дають розписку про те, що всі

прибуткові та видаткові документи на товарно-матеріальні цінності

здані в бухгалтерію, всі товарно-матеріальні цінності, що надійшли

на зберігання, оприбутковані, а ті, що вибули - списані.

1.18. Інвентаризація, крім інвентаризації продуктів

харчування і грошових коштів, як правило, повинна проводитися на

перше число місяця. Якщо інвентаризація цінностей в якомусь місці

їх зберігання не може бути закінчена в один день, вона може бути

розпочата раніше і закінчена після першого числа. У цьому випадку

дані інвентаризації повинні бути скориговані станом на перше число

місяця.

Якщо інвентаризація на складах або в інших закритих

приміщеннях не закінчена в той самий день, то приміщення слід

опечатати в кінці робочого дня інвентаризаційною комісією. Печатка

на час інвентаризації зберігається у голови інвентаризаційної

комісії. Під час перерв у роботі інвентаризаційних комісій (на

обідню перерву, в нічний час, з інших причин) описи повинні

зберігатися у ящиках, шафах, сейфах, у закритому приміщенні, де

проводиться інвентаризація.

1.19. ( Абзац перший пункту 1.19 вилучено на підставі Наказу

Державного казначейства N 184 ( z1242-05 ) від 05.10.2005 )


Наявність цінностей при інвентаризації виявляється

шляхом обов'язкового підрахунку, зважування, обміру і таке інше,

виходячи зі встановлених одиниць виміру. Визначення ваги (або

об'єму) матеріалів, що зберігаються насипом, можна проводити на

підставі технічних розрахунків, про що в описах робиться

відповідна відмітка.

Найменування інвентаризованих цінностей і об'єктів

(предметів) та їх кількість відображаються в описах за

субрахунками, номенклатурою та в одиницях виміру, прийнятих у

обліку.

На цінності, які не належать установі, але знаходяться в її

розпорядженні, складаються окремі описи з розподілом: на

орендовані, прийняті на відповідальне зберігання і таке інше.

( Пункт 1.19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

казначейства України N 184 ( z1242-05 ) від 05.10.2005 )

1.20. При проведенні інвентаризації матеріальних цінностей

виявляються всі цінності, які не використовуються в установі, що

можуть бути реалізовані. Реалізація матеріальних цінностей

здійснюється відповідно до законодавства України.

{ Пункт 1.20 в редакції Наказу Державного казначейства N 184

( z1242-05 ) від 05.10.2005; із змінами, внесеними згідно з

Наказом Державного казначейства N 311 ( z0913-10 ) від

02.09.2010 }

1.21. Дані інвентаризації з кожного виду цінностей

записуються в інвентаризаційні описи окремо, за місцезнаходженням

цінностей і особами, відповідальними за їх зберігання.

Ці описи складаються в двох примірниках.

При зміні матеріально відповідальних осіб складається три

примірники опису.

Описи підписуються головою та всіма членами

інвентаризаційної комісії. Матеріально відповідальні особи в кінці

кожного інвентаризаційного опису розписуються про перевірені

комісією і занесені в опис цінності. ( Абзац четвертий пункту 1.21

в редакції Наказу Державного казначейства України N 184

( z1242-05 ) від 05.10.2005 )


( Абзац п'ятий пункту 1.21 вилучено на підставі Наказу

Державного казначейства України N 184 ( z1242-05 ) від

05.10.2005 )


Описи можуть бути заповнені як ручним способом, так і

засобами обчислювальної та іншої оргтехніки. Описи, що складаються

вручну, заповнюються чорнилами або кульковою ручкою чітко і ясно.

Жодні виправлення і підчистки є неприпустимими. На кожній сторінці

опису прописом вказуються число порядкових номерів матеріальних

цінностей і загальний підсумок кількості всіх цінностей у

натуральних показниках, записаних на даній сторінці, незалежно від

того, в яких одиницях виміру (штуках, кілограмах, метрах і таке

інше) ці цінності показані. У тих випадках, коли матеріально

відповідальні особи виявлять після інвентаризації помилки в

описах, вони повинні негайно (до відкриття складу, комори, секції

і таке інше) заявити про це голові інвентаризаційної комісії.

Інвентаризаційна комісія виконує перевірку вказаних фактів і, у

випадку їх підтвердження, проводить виправлення виявлених помилок

у встановленому порядку. Виправлення повинні бути вказані і
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Міністерство фінансів україни головне управління державного казначейства україни iconМіністерство фінансів україни головне управління державного казначейства україни
Затвердити Інструкцію з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ
Міністерство фінансів україни головне управління державного казначейства україни iconМіністерство фінансів україни головне управління державного казначейства україни нака з
Затвердити Інструкцію з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ
Міністерство фінансів україни головне управління державного казначейства україни iconНаказ №1297 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2011 р за №1251/19989 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного казначейства України від 29. 11. 2010 №447
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від...
Міністерство фінансів україни головне управління державного казначейства україни iconЧернівецька обласна державна адміністрація головне управління охорони здоров’я Нака з
Державного Казначейства України від 10 вересня 2001 року №142/181, враховуючи клопотання головного лікаря Вижницької центральної...
Міністерство фінансів україни головне управління державного казначейства україни iconРішення 9 сесії міської ради V скликання
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на підставі роз’яснень Міністерства фінансів України...
Міністерство фінансів україни головне управління державного казначейства україни iconПоложення про Державне казначейство України, що додається
Про утворення урядового органу державного управління у складі Міністерства фінансів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст....
Міністерство фінансів україни головне управління державного казначейства україни iconПоложення про Міністерство фінансів України { Положення про Міністерство фінансів України додатково див в Постанові км n 1837 ( 1837-2006-п ) від 27. 12. 2006 }
Міністерство фінансів України (Мінфін України) є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету
Міністерство фінансів україни головне управління державного казначейства україни iconІнструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам І організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих
Затверджено спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02....
Міністерство фінансів україни головне управління державного казначейства україни iconРозпорядження 01. 11. 2012 Валки №711 Про проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей районної державної адміністрації
У відповідності з інструкцією з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої...
Міністерство фінансів україни головне управління державного казначейства україни iconІнструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам І організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів
Затверджено спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02....
Міністерство фінансів україни головне управління державного казначейства україни iconРозпорядження 23. 01. 2012 №65 Про створення постійно діючої комісії для оцінки І списання необоротних матеріальних активів та бланків суворої звітності з балансу райдержадміністрації
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи