Методичні рекомендації для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (додатки 1, 2). Повідомляємо, що ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії відбудеться орієнтовно 3 листопада 2012 року icon

Методичні рекомендації для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (додатки 1, 2). Повідомляємо, що ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії відбудеться орієнтовно 3 листопада 2012 року
Скачати 106.88 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (додатки 1, 2). Повідомляємо, що ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії відбудеться орієнтовно 3 листопада 2012 року
Дата конвертації10.12.2012
Розмір106.88 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

від 25.09.2012р. № 01/520 76000, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, З тел.: (03422) 3-11-84, факс 2-24-93

E-mail: admin@ippo.if.ua


Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів), завідувачам районними (міськими) методичними кабінетами,

інформаційно-методичними центрами


Рекомендації щодо підготовки

до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської

олімпіади з хімії


Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.12.2011 № 1.4/18-3947 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2011-2012 навчальному році» надсилаємо методичні рекомендації для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (додатки 1, 2).

Повідомляємо, що ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії відбудеться орієнтовно 3 листопада 2012 року.


^ Ректор Р. Зуб’як


Н. Сенюк

3-25-35

Додаток 1

до листа інституту післядипломної

педагогічної освіти

від _______ № ________


Навчально-методична література щодо підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

^

Підручники і навчальні посібники


Загальна і неорганічна хімія

 1. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия. 8-11 классы. Пособие для средней школы. М.: Экзамен, 2002.

 2. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии. Современный курс для поступающих в вузы. В 2 т. 14-е изд. М.: Экзамен, 2008. (або попередні видання).

 3. Браун Т., Лемей Г. Химия в центре наук. – М.: Мир, 1983.

 4. Крестов Г.А., Березин Б.Д. Основные понятия современной химии. Л.: Химия, 1986.

 5. Турова Н.Я. Таблицы-схемы по неорганической химии: учебно-справочное издание. М.: МЦНМО, 2009.

 6. Некрасов Б.В. Основы общей химии. В 2 т. 4-е изд. М., 2003 (або 3-тє вид., 1973).

 7. Фиалков Ю.Я. Не только в воде. Л.: Химия, 1976.

 8. Холин Ю.В., Слета Л.А. Репетитор по химии. Харьков: Фолио, 1998.

 9. Фізична і колоїдна хімія

 10. Эткинс П., де Паула Дж. Физическая химия. М.: Мир, 2007.Даниэльс Ф., Олберти Р. Физическая химия. М.: Мир, 1978.

 11. Еремин В.В. Теоретическая и математическая химия для школьников. М.: МЦНМО, 2007.

 12. Жданов В.П. Скорость химической реакции. Новосибирск: Наука, 1986.
 1. Аналітична хімія

 2. Скуг Д., Уэст Д. Основы аналитической химии. В 2-х т. М.: Мир, 1979.

 3. Лайтинен Г.А., Харрис В.Е. Химический анализ. М.: Химия, 1979.

 4. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 т. 3-е изд. М.: Дрофа, 2005 (або попередні видання).

 5. Органічна хімія і біохімія

 6. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко, А.Т.;. Органическая химия. Учебник для ВУЗов. СпБ: Иван Федоров, 2003 (або попередні видання).

 7. Робертс Дж., Касерио М. Основы органической химии. В 2 т. 2-е изд. М.: Мир, 1978.

 8. Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія. Львів: Центр Європи, 2001.

 9. Ковтуненко В.О. Загальна стереохімія. Київ: Невтес, 2001,

 10. Пивоваренко В.Г. Основи біоорганічної хімії. Підручник для 11 класу загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням хімії. 2-ге вид. К.: Освіта, 1998 (або 1-ше вид., 1995).

 11. Збірники задач

 12. Будруджак П. Задачи по химии. М.: Мир, 1989.

 13. Неділько С. А., Попель П.П. Загальна й неорганічна хімія: Задачі та вправи. К.: Либідь, 2001.

 14. Николаенко В.К. Сборник задач по химии повышенной трудности. М.: МИРОС, 1996.

 15. Свитанько И.В. Нестандартные задачи по химии. М.: МИРОС, 1995.

 16. Олімпіади з хімії. Збірник задач всеукраїнських, обласних, районних олімпіад з розв'язаннями, вказівками, відповідями / І.І. Кочерга, Ю.В. Холін, Л.О. Слєта та ін. Харків: Ранок, Веста, 2004.

 17. Слета Л.А., Холин Ю.В. 2002 задачи по химии. 2-е изд. Ростов-на-Дону, Феникс, 2006 (або 1-ше вид. Харьков: Фолио, 2003).

 18. Слєта Л.О., Чорний А.В., Холін Ю.В. 1001 задача з хімії з відповідями, вказівками,

 19. Кузьменко розв'язками. Харків: Ранок, 2000; Слета Л.А., Черный А.В., Холин Ю.В. 1001 задача по химии с ответами, указаниями, решениями. М.: Илекса, 2004.

 20. Польские химические олимпиады / Э. Квапневский, Т. Шаршаневич, Р. Киешковский и др. М.: Мир, 1980.

 21. Сорокин В.В., Загорский В.В., Свитанько И.В. Задачи химических олимпиад. Принципы и алгоритмы решений. М.: Изд-во МГУ, 1989.

 22. Хвалюк В.Н., Головко Ю.С., Кананович Д.Г.. Олимпиады школьников по химии: теоретические задания с решениями. Ч. 1., 2007; Ч. 2, 2008. Минск: Нар. асвета.

 23. Хомченко Г.П., Хомченко І.Г. Задачі з хімії для вступників до вузів: Навчальний посібник. К.: Вища школа (всі видання).

 24. Н.Е., Еремин В.В. 2500 задач по химии с решениями (для поступающих в вузы). М.: ОНИКС 21 век, Мир и образование, 2002.


Інтернет-ресурси


http://www-chemo.univer.kharkov.ua/olympiad.htm

http://superhimiki.at.tut.by/default_ru.html

http://www.chem.msu.su/rus/olimp/


Додаток 2

до листа інституту післядипломної

педагогічної освіти

від _______ № ________


^ Питання для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії


Рекомендації розроблені з урахуванням змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів та переліку питань для підготовки до ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії.

Задачі, що стосуються питань, включених до програми для молодших класів, можуть входити до комплекту задач і для старших класів.

8 клас

 1. Знати програмний матеріал 7 і І семестр 8 класу.

 2. Ширше теми:

 • кисень, залізо, озон, залізні руди;

 • повітря, фізичні і хімічні процеси, що відбуваються в атмосфері; проблеми охорони атмосфери від шкідливого антропогенного впливу;

 • основні, кислі та комплексні солі (без розрахунків по їх утворенню);

 • хімічні властивості води.

 1. Поняття (без рівнянь реакції) про характер середовища водних розчинів солей.

 2. Рівняння реакцій термічного розкладу солей.

 3. Способи розділення сумішей твердих, рідких і газоподібних речовин та їх суть (седиментація, флотація, просіювання, екстракція, магнітна сепарація, декантація, центрифугування, дистиляція, фракційна перегонка, фільтрування, сорбція). Хімічний посуд, що використовується в цих процесах.

 4. Правила безпечної роботи з хімічним посудом і реактивами.

 5. Вміти (крім рівня стандарту, що є в програмі):

 • здійснювати розрахунки з врахуванням вмісту домішок, об’ємних, масових і кількісних часток у сумішах твердих і газоподібних речовин;

 • визначати формули речовин за даними якісного і кількісного складу з виходом на істинну формулу через молекулярну масу;

 • визначати молярну та середню молярну масу газових сумішей через густину, відносну густину газів і навпаки;

 • задачі на взаємодію металів з розчинами солей (пластинки);

 • задачі на визначення формул речовин за масами і об’ємами продуктів реакції, на надлишок і недостачу.9 клас

 1. Знати програмний матеріал за 7, 8 і І семестр 9 класів.

 2. Розширений перелік знань і умінь:

 • період піврозпаду радіоактивних елементів і розрахунки з його використанням;

 • лужні метали, галогени, благородні гази та їх сполуки;

 • будова електронних оболонок атомів 4 і 5 періодів системи та передбачення на їх основі валентності та ступенів окиснення елементів у їх сполуках; будова і хімічна природа оксидів і гідроксидів d-елементів з точки зору реакцій йонного обміну та окисно-відновних властивостей; задачі з врахуванням компонентів характеристики елементів за періодичною системою та електронною конфігурацією їх атомів та йонів

 • просторова будова найпоширеніших молекул і йонів (правило Гілепсі);

 • найпоширеніші окисники і відновники: калій перманганат, луг+галоген, гідроген пероксид, аніони галогенів, метали;

 • поняття еквівалент, молярна маса еквівалента у реакціях окисно-відновних та обміну;

 • енергетика хімічних процесів: ентальпія, тепловий ефект хімічних реакцій, теплоти утворення, згоряння, розчинення та гідратації. Закон Гесса.

 • поняття про водневий показник (рН), парціальні тиски газів у суміші.

 1. Вміти (крім вимог програми):

 • розв’язувати задачі на утворення кислих та основних солей, на послідовні реакції;

 • переходити з одного виду концентрації на інший (масова частка ↔ молярна концентрація ↔ молярна концентрація еквівалентів ↔ коефіцієнт розчинності), враховувати при цих розрахунках густину розчинів; задачі з врахуванням коефіцієнта розчинності, на виготовлення розчинів з кристалогідратів, газів з врахуванням реакцій речовин з водою;

 • розрахунки з використанням універсального газового закону, закону Клапейрона-Менделєєва, закону Генрі;

 • розрахунки з використанням термохімічних рівнянь та закону Гесса;

 • «кінетичні задачі» по закону Ванд Гоффа, залежності швидкості реакції від концентрації, тиску (для газів), площі стикання;

 • виготовляти розчини заданої концентрації;

 • виявляти речовини у розчинах на основі таблиці розчинності, амфотерності речовин, якісних реакцій найбільш поширених йонів та окисно-відновних процесів.10 клас

 1. Програмний матеріал 7, 8, 9 і І семестру 10 класу (профільний рівень). Включає знання про найважливіші органічні речовини (9 клас).

 2. Процеси хімічного вивітрювання гірських порід, кислотність грунтового розчину, хімічна меліорація.

 • Хімічна рівновага в газах, розчинах, гетерогенних реакціях (Кс, Кр, Кх). Константи рівноваги: йонний добуток води, константа дисоціації кислот та основ, гідролізу, нестійкості комплексів, добуток розчинності. Вплив зовнішніх факторів на зміщення рівноваги (температура, тиск, однойменні йони, рН, зв’язування йонів іншими реагентами, йонна сила розчинів). Активність йонів (без розрахунків).

 • Якісний аналіз аніонів. Гравіметричний аналіз, осадова форма, основи об’ємнометричного аналізу (кислотно-основне титрування), титр.

 • Поняття про окисно-відновний потенціал. Рівняння Нернста. Електроліз, закони Фарадея. Електрохімічний еквівалент, анодні й катодні процеси. Гальванічний елемент. Електорхімічна корозія.

 1. Робити розрахунки кількостей тисків, концентрацій речовин в рівноважних процесах (рН у розчинах слабких кислот і основ, розчинах солей, що піддаються гідролізу, концентрації йонів у насичених розчинах над осадом, парціальні тиски газів у газових сумішах).

 • Робити розрахунки по законах Фарадея.

 • Виявляти аніони в розчинах при їх спільному перебуванні (елементи дробного і систематичного аналізу).

 • Працювати з обладнанням для титрування, визначати концентрацію кислоти, лугу, тимчасову твердість води, концентрацію карбонатів та гідроген карбонатів при одночасному їх перебуванні в розчині, вибір індикаторів для кислотно-основного титрування.

 • Робити розрахунки в обємнометричному титруванні.

 • Визначати окисно-відновний потенціал по рівнянню Нернста.

11 клас

 1. Програмний матеріал 7, 8, 9, 10 (профільного), І семестр 11 класу (профільного) по естери.

 2. Вибір оптимальних умов проведення хімічних процесів на виробництві.

 • Елементи раціональної номенклатури.

 • E-Z – номенклатура алкенів.

 • Особливості приєднання у реакції з дієнами (реакція Дільса-Альдера).

 • Особливості мурашиної, ненасичених, багато основних, ароматичних і оксикислот.

 • Галогенангідриди, ангідриди карбонових кислот, суха перегонка їх солей, сплавлювання з лугами. Електроліз водних розчинів карбонових кислот та їх солей (синтез Кольбе), механізми реакцій: вільнорадикальної ланцюгової, електорфільного приєднання в ненасичених сполуках, електрофільного заміщення у аренах, нуклеофільного заміщення у галогенпохідних та оксигеновмісних органічних сполуках.

 • Стійкість радикалів та карбокатіонів.

 • Вплив індукційних та мезомерних ефектів на напрям та швидкість реакцій, силу кислот.

 • Посуд для лабораторних приладів у органічному синтезі.

 1. Вміти складати і обґрунтовувати план визначення невідомої органічної речовини (з вивчених класів):

 • визначати структурну формулу речовини по відомому складу, фізичних і хімічних властивостях,

 • визначати в якій з посудин знаходяться розчини вивчених органічних і неорганічних речовин;

 • складати план розділення їх сумішей і виділення у чистому вигляді;

 • виявлення катіонів при їх одночасній присутності в суміші;

 • розрахунки в перманганато- і йодометрії;

 • вміти складати схеми найпростіших лабораторних приладів для синтезу, фракційної перегонки органічних речовин.

Інструкція для майбутнього олімпіадника

 1. Постарайтеся обмежити кількість повторюваного матеріалу. Зазвичай олімпіади з хімії проводять в певному руслі: неорганіка, органіка, аналітика, фізхімії, кристалохімія і т.д. Всі області науки охопити просто неможливо. Якщо тема заходу звучить чітко, наприклад, "фізхімії. Термодинаміка", то підготовка значно спрощується. Вам необхідно буде досконально розібратися тільки в одному розділі: простудіювати підручники і конспекти. Правда при наявності часу і в інший матеріал можна зазирнути. Буває, що в завданнях підкидає питання на кмітливість, кілька вибивається з загальної тематики олімпіади.

 2. Зверніть увагу на різні завдання. Особливо на незвичайні, які вирішуються в кілька кроків або залежні від правильно складених рівнянь реакцій. Перегляньте запропоновані варіанти в підручниках. Потім потренуйтеся самостійно. Освоївши кілька алгоритмів рішення, ви цілком зможете впоратися із завданнями. Головне - навчитися їх застосовувати.

 3. Не зациклюйтеся на теорії. Практична частина не менш важлива. Можливо, безпосередньо попрацювати з реактивами вам і не дадуть, виходячи з міркувань дотримання техніки безпеки. Але питання з практики напевно включать в завдання. Наприклад, як розпізнати соляну (сірчану, азотну, плавикову і т.п.) кислоту, маючи в наявності кілька речовин та індикаторів (прописаних в умовах). Тут вам подумки потрібно буде уявити, що до чого необхідно долити або підмісити, де зміниться колір, де утворюється газ, де випаде осад і т.д. Знання подібних речей для учасника олімпіади обов'язково.

 4. Не соромтеся попросити допомоги. Якщо ви вирішили грунтовно підготуватися, то підтримка педагога або друга, більш грамотного в даному питанні, зовсім не зашкодить. А у разі коли у вас є настрій на перемогу, можна і репетитора найняти. Тільки враховуйте, що участь в олімпіаді вже передбачає знання основ хімії. Це не іспит, тут не буде питань типу "Що таке кислота?", "Що таке підстава?" і "Що станеться, якщо їх змішати?". Людина, до якого ви звернетеся, повинен глибоко знати предмет і вміти пояснити все необхідне вам.Рекомендації підготували:

В. В. Басанець, М. І. Шатрук, Г. Д. Петелюк, Г. М. Щерба, Н. Я. Трищецька, Л. М. Йосипенко, Г. Й. Кричун, І. С. Виноградова, М. Д. Бакай, О. Б. Климців, О. М. Корній, Л. Г. Васюта, Н. М. Сенюк.Схожі:

Методичні рекомендації для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (додатки 1, 2). Повідомляємо, що ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії відбудеться орієнтовно 3 листопада 2012 року iconПро підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії у 2011-2012 навчальному році
Якушинецької сзш І-ІІІ ст гімназії було проведено ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Участь в цьому етапі олімпіади...
Методичні рекомендації для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (додатки 1, 2). Повідомляємо, що ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії відбудеться орієнтовно 3 листопада 2012 року iconМетодичні рекомендації щодо підготовки учнівських команд до участі у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки у 2012-2013 навчальному році
Повідомляємо, що на виконання наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнських учнівських...
Методичні рекомендації для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (додатки 1, 2). Повідомляємо, що ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії відбудеться орієнтовно 3 листопада 2012 року iconМетодичні рекомендації щодо підготовки учнів до ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології у 2011-2012 н р
Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології», з метою організації якісної підготовки учасників ІІІ (обласного)...
Методичні рекомендації для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (додатки 1, 2). Повідомляємо, що ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії відбудеться орієнтовно 3 листопада 2012 року iconПро підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії у 2013-2014 навчальному році
Агрономічненської сзш І-ІІІ ст було проведено ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Участь в цьому етапі олімпіади...
Методичні рекомендації для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (додатки 1, 2). Повідомляємо, що ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії відбудеться орієнтовно 3 листопада 2012 року iconПро проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2011 2012 навчальному році
Хорольський районний методичний кабінет направляє методичні рекомендації Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної...
Методичні рекомендації для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (додатки 1, 2). Повідомляємо, що ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії відбудеться орієнтовно 3 листопада 2012 року iconРекомендації з підготовки до ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії
Рекомендації розроблено з урахуванням змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням хімії та...
Методичні рекомендації для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (додатки 1, 2). Повідомляємо, що ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії відбудеться орієнтовно 3 листопада 2012 року iconНа участь команди м. Прилуки у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з хім
За рішенням оргкомітету І журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади на ІІІ етап олімпіади з хімії направляються такі учні-переможці...
Методичні рекомендації для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (додатки 1, 2). Повідомляємо, що ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії відбудеться орієнтовно 3 листопада 2012 року iconПро проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання
Повідомляємо, що II етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання проводитиметься 16 листопада 2013 року
Методичні рекомендації для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (додатки 1, 2). Повідомляємо, що ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії відбудеться орієнтовно 3 листопада 2012 року iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2012-2013 навчальному році
Д 03. 10. 2012 року №432 «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році» 24 листопада...
Методичні рекомендації для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (додатки 1, 2). Повідомляємо, що ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії відбудеться орієнтовно 3 листопада 2012 року iconНа участь команди м. Києва у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2011/12 навчальному році
За рішенням оргкомітету І журі ІІІ етапу олімпіади на ІV етап олімпіади направляються такі учні-переможці ІІІ етапу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи