31. 05. 06 (правлена) образотворче мистецтво пояснювальна записка icon

31. 05. 06 (правлена) образотворче мистецтво пояснювальна записка
Назва31. 05. 06 (правлена) образотворче мистецтво пояснювальна записка
Сторінка2/4
Дата конвертації10.12.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4

^ 3 клас. У майстернях художників

35 годин (1 година на тиждень)

У 1-2 класах учні в загальних рисах ознайомилися із творами живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури. Тому засвоєння програми 3-го класу передбачає актуалізацію раніше набутих знань, їх поглиблення та розширення на ґрунті уявних подорожей до майстерень різних художників й нібито перевтілення учнів у майстрів живопису, скульпторів тощо. Це дозволяє органічно продовжити формування художньої компетентності учнів з основ образотворчої грамоти (“колір”, “форма”, “простір”, “композиція”).

Новим у навчальному матеріалі програми є ускладнення палітри кольорів, ознайомлення зі специфікою роботи аквареллю та збагачення засобів композиційної організації зображальної площини.

Зміст навчального матеріалу


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

^ Тема 1. Майстерня живопису


7 годин

•Знаряддя праці та матеріали художника-живописця. Колір як головний засіб виразності живопису. Актуалізація знань з основ кольорознавства (колірне коло).

•Споріднені кольори; гармонія споріднених кольорів. Кольорові контрасти. Свідомий вибір колірного вирішення на підставі контрастних або споріднених кольорів.

•Знайомство з технікою роботи акварельними фарбами (на основі порівняння з роботою гуашшю). Акварель по вогкій основі.

•Малювання фігури людини (актуалізація знань про елементарну будову та основні співвідношення частин фігури). Фігура людини як центр композиції.

•Досягнення композиційної рівноваги шляхом ритмічно-рівномірного розташування на площині великих та малих елементів.

•Елементарне передавання динамічного стану об’єктів (вітер).

Сприймання та практична діяльність


(тематика орієнтовна)

Бесіда: уявна подорож до майстерні художника-живописця.

Репродуктивно-творчі завдання та вправи(на вибір): «Палітра кольорів твору живопису», «Тихесенький вечір на землю спадає», «Сходить сонце» , «Устає туман з води», «Плаче небо вкрите хмарами», «Листопад, листопад, золотиста віхола», малюнок під враженням від натури: «Вже обтрусили айстри роси».


^ Художньо-творчі завдання: пейзажна композиція – «Край шляху калина червона росла» або «Серед поля мак розцвів», декоративна композиція – «Соняшник у золотім брилі», «Райдужна птиця», сюжетно-тематична композиція – «Осінь така мила» (за віршем П.Тичини).

Художні техніки та матеріали


Гуаш, акварель. Великі щетинні та м’кі пензлі. Папір білий, кольоровий або тонований.

^ Учень милується та виражає емоційне ставлення (мімікою, мовленнєвими й образотворчими засобами):

-до краси природи навколишнього світу та відображеної у творах живопису;

впізнає (з-поміж інших):

-твори живопису;

знає та називає:

-основні ознаки живописних творів;

-матеріали живопису та знаряддя праці художника-живописця (пензлі, палітра, етюдник, мольберт, фарби);

-основні та похідні кольори колірного кола;

-приклади споріднених кольорів (з тих, що поруч розташовані на колірному колі);

-приклади контрастних кольорів (з протилежно розташованих на колірному колі);

-засоби передачі динамічного стану дерев;

-2 – 3 твори живопису та їх авторів.

має елементарне уявлення:

-про особливості роботи акварельними фарбами, в т.ч. “по вогкій основі”;

-про врівноваженість композиції, яка досягається шляхом рівномірного (ритмічного) розташування елементів на площині;

вміє (на елементарному рівні і при підтримці вчителя):

-користуватися палітрою;

-утворювати відповідно до задуму відтінки кольорів шляхом змішування фарб (синьо-зелений, жовто-зелений, оранжево-червоний тощо);

-передавати елементарними засобами глибину простору (межа зламу поверхонь, розміщення об’єктів вище або нижче на картинній площині, зорове зменшення віддалених предметів, загороджування об’єктів другого плану об’єктами першого плану;

-передавати головне у композиції розміром та місцем розташування;

-раціонально організовувати робоче місце та прибирати його.

Тема 2. Майстерня графіки


3 години

•Знаряддя праці, матеріали, інструменти та обладнання художника-графіка.

•Передача руху в природі графічними засобами. Актуалізація знань про контур, силует, контраст. Передавання будови і форми крони дерева певної породи, фактури, силуетної форми графічними засобами.

Сприймання та практична діяльність


(тематика орієнтовна)

Бесіда: уявна подорож до майстерні художника-графіка.

Короткотермінове асоціативно-творче завдання-вправа: «Віхола кошлата заступила сонце» або «Море розбурхане плеще, виє…» тощо

^ Художньо-творчі завдання (на вибір): «Зелені друзі», «Могутній дуб», «Плакучі верби», «Біла береза під моїм вікном» тощо; «Зберемо звіряток разом».

Художні техніки та матеріали

Туш, перо, паличка, воскові крейди, фломастер, круглий пензель; можливо: техніка рваної аплікації та монотипії з графічним доопрацюванням.

^ Учень впізнає (з поміж інших):

-графічні твори;

знає та називає (у спілкуванні з приводу мистецтва):

-основні ознаки творів графічного мистецтва та головні виражальні засоби графіки;

-основні матеріали та інструменти художника-графіка (туш, вугіль, крейди, різцево-дряпаючі інструменти, олівець, фломастер, кулькова ручка, перо);

-елементарні засоби передачі чітко вираженої фактури поверхні, як то: кора дерева, бруківка, покрівля даху тощо (різні за товщиною, довжиною та напрямом штрихи, лінії, великі та малі крапки, плямки);

розуміє та пояснює:

-різницю між контурним та силуетним зображенням;

вміє (на елементарному рівні):

-використовувати графічні матеріали та інструменти для створення графічних зображень;

-передавати чітко виражену фактуру поверхні графічними засобами;

-передавати динамічний стан природи графічними засобами (вітер, завірюха, хвилі)

Тема 3. Майстерня скульптора


3 години

•Знаряддя праці, матеріали та обладнання скульптора.

•Актуалізація знань про види скульптури (круглу, рельєф; види рельєфу)

•Передавання елементарної будови тварин та людей; характерних поз та рухів у процесі ліплення. Цілісність форми.

•Виражальні можливості силуетної форми. Розроблення форми декором.

Сприймання та практична діяльність


(тематика орієнтовна)

^ Бесіда: уявна подорож до майстерні скульптора.

Художньо-творчі завдання (на вибір): “Хто в лісі живе”, “Помандруємо до лісу”, “Запишався наш павич”, “Золота рибка”, “Зимові розваги дітей”.

Художні техніки та матеріали


Глина, пластилін, солоне тісто, стеки; для роботи у рельєфі – картонна основа.

^ Учень помічає під час сприймання та виражає (в образотворчій діяльності й мовленнєвими засобами за допомогою вчителя):

-красу скульптурного твору (виразність, пластичність узагальненої форми);

знає та називає:

-пластичні матеріали;

-1–2 прізвища відомих скульпторів та 1-2 їхні твори);

уміє ( на елементарному рівні):

- ліпити пластичним, конструктивним та комбінованим способами;

-аналізувати та передавати у практичній роботі найсуттєвіші складові частини будови тіла тварин та людей, співвідношення їх розмірів;

робить спроби:

-передавати характерні пози та рухи тварин і людей;

-оздоблювати опуклим та заглибленим рельєфом скульптурні зображення.

^ Тема 4. Майстерні декоративно-ужиткового мистецтва. 3 години

•Знаряддя праці, матеріали та обладнання гончарів, ткаль, вишивальниць.

•Фризова орнаментальна композиція. Ритмічне чергування елементів за формою та кольором.

•Форми гончарного посуду, види декору на ньому (рельєфний та мальований; геометричний, рослинний тощо). Узгодженість декору з формою.

•Поняття про особливості декоративного образу (тварин, птахів).Залежність образу від характеру частин деталей та декору. Актуалізація знань про елементарну трансформацію паперу.

Сприймання та практична діяльність


(тематика орієнтовна)

^ Бесіда: уявна подорож до майстерень ткаль, вишивальниць і гончара.

Художньо-творчі завдання: “Чудові візерунки” (для оздоблення рушничка, килимка, закладки тощо), “Дивовижна ваза”; “Готуємось до карнавалу”.

^ Художні техніки та матеріали

Гуаш, м’який круглий пензель; глина, пластилін, стеки; паперопластика, папір білий і кольоровий, нитки, тканина тощо.^ Учень милується та виражає емоційне ставлення (образотворчими та мовленнєвими засобами, мімікою):

-до рукотворної краси предметів побуту;

знає та називає:

-деякі різновиди гончарного посуду (глечик, куманець, горщик, миска, макітра);

-деякі різновиди орнаменту (геометричний, рослинний, у смузі, у колі тощо);

-деякі знаряддя праці майстрів декоративно-ужиткового мистецтва;

має елементарне уявлення про:

-роботу ткаль, вишивальниць та гончарів, матеріали, з якими вони працюють;

-особливості декоративного образу (узагальненість форми, яскравість та казковість забарвлення, декоративних доповнень);

робить спроби:

-узгоджувати декоративне оздоблення з формою предмета;

уміє:

-ритмічно організовувати фризову орнаментальну композицію;

-створювати на основі елементарних прийомів трансформації паперу напівоб’ємні декоративні образи-маски тварин (за умови поетапного керівництва вчителя).

Тема 5. Зимонька зима


4 години

•Зображення людини з передачею характерних поз та рухів. Декоративна стилізація форми (постать людини).

•Формування художньо-конструктивних навичок роботи в техніці паперопластики. Залежність характеру форми від окремих деталей.

•Опрацювання силуетного зображення декором та фактурою.

•Досягнення рівноваги на площині шляхом

рівномірного розташування елементів.

•Передача просторових явищ: вигин простору, розташування об’єктів у просторі.

Сприймання та практична діяльність


(тематика орієнтовна)

^ Репродуктивно-творче завдання: об’ємна паперопластика (казкові зимові персонажі) – «Прийшла Баба Зима»

Художньо-творчі завдання (на вибір): «Веселі зимові ігри дітей», «Ліпить бабу дітвора», «Замерзли квітками сніжинки на склі», «Бабуся-холодуся», «Як живеться вам, птахи?».

Художні техніки та матеріали


Однокольорова гуаш або акврель, пензель, фломастер, кольорова крейда; аплікація (в т.ч обривна аплікація) з доопрацюванням тушшю, фломастером, кульковою ручкою; колаж; об’ємна паперопластика ( на основі простих геометричних тіл).

^ Учень знає:

-про роль декоративних елементів у створенні художнього образу, використовує їх у практичній роботі;

-елементарні прийоми об’ємної трансформації паперу;

-художньо-виражальні можливості воскової крейди (свічки);

уміє (на елементарному рівні):

-зображати фігуру людини, що рухається;

-передавати вигин простору;

-заповнювати усю площину аркуша (кольором тла, зображенням фігур та інших елементів композиції);

-зображати постать людини у спрощено- стилізованому вигляді;

свідомо обирає:

-положення аркуша (вертикальне, горизонтальне) в залежності від характеру зображення;

-відповідно до задуму відомі художні техніки, матеріали та інструменти;

дотримується:

-правил безпечного користування художніми матеріалами, ножицями, клеєм;

володіє:

-навичками раціональної організації робочого місця.

Тема 6. Світ казок


4 години

•Професія архітектора, матеріали, з якими він працює. Засоби художньої виразності в архітектурі (на елементарному рівні).

•Зображення птахів, тварин та людей в ілюстраціях до казок. Посильна передача індивідуальної характеристики казкового персонажа.

•Розширення знань про український національний костюм, його деталі. Узгодження форми (деталей одягу) з декором. Цілісність форми.

•Свідоме ставлення до вибору елементів композиції; виділення головного в композиції.

Сприймання та практична діяльність


(тематика орієнтовна)

^ Бесіда про роботу архітектора та мистецтво архітектури.

Художньо-творчі завдання:

“Льодяний палац”; малюємо казку(на вибір): “Рукавичка, “Івасик-Телесик”, “Маша і ведмідь”, “Кіт у чоботях” та ін.; “Одяг для казкових героїв”, ”Казковий персонаж”.

Художні техніки і матеріали


Гуаш, воскові крейди, аплікація, витинанка, колаж. Кольоровий та тонований папір, пензель.

^ Учень висловлює елементарні судження:

-про ілюстрацію як малюнок до літературного твору;

-про архітектуру як вид мистецтва, при цьому вживає (при підтримці вчителя) спеціальну термінологію (архітектор, проект, макет, ескіз, форма, силует, за΄мок, фортеця, храм, колона, напівколона, шпиль тощо);

має елементарне уявлення про:

-основні складові українського національного костюма (сорочка, спідниця, плахта, фартух, шаровари, кептар тощо);

-оздоблення деталей одягу декором;

уміє (на елементарному рівні та завдяки підказці вчителя):

-передавати індивідуальні характеристики героїв казок через особливості зовнішніх ознак та одягу;

-виділяти головне у композиції (розміром, розміщенням, кольоротональним контрастом).

-використовувати фольгу, тканину, целофан та інші підручні матеріали в роботі над художнім образом у техніці “колаж”.

Тема 7. Фантазуємо та творимо красу


8 годин

•Поглиблення знань про колір як засіб вираження: контрастне сполучення насичених і м’яких колірних тонів; відтінки однієї й тієї ж групи кольорів; гармонія кольорів, кольорові нюанси.

•Виражальні можливості силуетної та об’ємної форми.

•Елементарне зображення квітів у положенні “фас” і “профіль” на підставі сприймання натури.

•Створення декоративних образів в об’ємі та на площині. Декоративна переробка форми (рослини, птахи, звірі). Елементарні прийоми декоративного розпису (пензлем, тичком, пальцем). Узгодження зображення з форматом. Виділення головного в композиції.

•Передавання плановості відкритого простору.

Сприймання та практична діяльність


(тематика орієнтовна)

^ Малювання з приводу натури: “Вербна неділя” або “Вербові котики”; “Всі квіти весняні…”

Художньо-творчі завдання (на вибір): “Райдужна птиця”, “Дивовижні баранці, коники, і птахи”, “У маленької киці м’які топтаниці”, “Панно з квітами”, “Летимо на іншу планету”, “Космічні прибульці”, “Розквітле дерево”, “Цвітуть сади”, “Блакитноока весна”, “Сміється поле, річка, ліс, сміється гілочки беріз…”.

Вікторина “В гостях у художників”.

Художні техніки та матеріали


Гуаш, акварель, фломастери, воскові крейди, пастель; аплікація, колаж (з використанням різнофактурної тканини, кольорових вирізок із поліграфічної продукції); ліплення, глина; пластилін, солоне тісто, стеки; м’які та щетинні , великі і малі пензлі, папір білий, кольоровий, тонований.

^ Учень милується та виражає емоційне ставлення (мімікою, мовленнєвими та образотворчими засобами):

-до краси явищ навколишнього світу та рукотворної краси;

-задоволення від власноруч створених дарунків;

орієнтується в поняттях та вживає:

-у спілкуванні з приводу мистецтва спеціальну термінологію (живопис, живописець, пейзаж, паспарту, колаж, контраст кольорів, споріднені кольори, нюанс, панно, орнамент, декоративний, ритм, симетрія);

-у художньо-творчій діяльності назви різних колірних відтінків, які використовує для передачі певного стану природи, настрою;

знає та називає:

-2-3 пейзажні твори та їх авторів, 1-2 твори майстрів народного живопису (наприклад, М. Приймаченко, І. Сколоздра);

-порядок розташування кольорів у колірному колі;

-пари контрастних кольорів (на колірному колі);

-групи споріднених кольорів;

-особливості кольору в декоративному зображенні;

має уявлення про:

-шляхи декоративної переробки реальної форми;

-елементарні прийоми декоративного розпису;

-декоративні ефекти поєднання великих та дрібних елементів у композиції;

-просторову зміну форми об’єктів, що зображаються у різних поворотах;

вміє:

-узгоджувати зображення з форматом;

-розрізняти кольори за світлотою та теплохолодністю;

-отримувати різні відтінки однієї й тієї ж групи кольорів (синьої, червоної тощо);

-в об’ємному зображенні створювати виразну цілісну пластичну форму.
1   2   3   4Схожі:

31. 05. 06 (правлена) образотворче мистецтво пояснювальна записка iconОбразотворче мистецтво пояснювальна записка
Заняття з образотворчого мистецтва в загальноосвітній спеціальній (корекційній) школі – невід’ємна складова частина всебічного розвитку...
31. 05. 06 (правлена) образотворче мистецтво пояснювальна записка iconОбразотворче мистецтво 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Високорозвинені цивілізації ставили і продовжують ставити мистецтво у центрі всієї освіти, розуміючи його унікальні можливості для...
31. 05. 06 (правлена) образотворче мистецтво пояснювальна записка iconОбразотворче мистецтво 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Високорозвинені цивілізації ставили і продовжують ставити мистецтво у центрі всієї освіти, розуміючи його унікальні можливості для...
31. 05. 06 (правлена) образотворче мистецтво пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів естетика 11 клас Профільний рівень пояснювальна записка
Це, насамперед, музичне та образотворче мистецтво, художня культура та естетика. Їх об’єднує загальний принцип “культуротворення”,...
31. 05. 06 (правлена) образотворче мистецтво пояснювальна записка iconОбразотворче мистецтво 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів образотворче мистецтво
Високорозвинені цивілізації ставили і продовжують ставити мистецтво у центрі всієї освіти, розуміючи його унікальні можливості для...
31. 05. 06 (правлена) образотворче мистецтво пояснювальна записка iconРішення про що приймає загальноосвітній навчальний заклад
Структура програми «Мистецтво» забезпечує цілісність змісту мистецької освіти в основній школі. Програма складається з блоків відповідно...
31. 05. 06 (правлена) образотворче мистецтво пояснювальна записка iconУрок (Я і Україна, математика, образотворче мистецтво)
Тема: Тварини-частина живої природи (Я і Україна). Закріплення таблиці множення чисел 5,6(математика). Виконання тематичної композиції...
31. 05. 06 (правлена) образотворче мистецтво пояснювальна записка iconМетодичні рекомендації для вчителів образотворчого мистецтва Предмет «Образотворче мистецтво»
Предмет «Образотворче мистецтво» має на меті виховання в учнів цілісного сприймання дійсності за художньо-естетичними законами, розвитку...
31. 05. 06 (правлена) образотворче мистецтво пояснювальна записка iconМузика пояснювальна записка
Музичне мистецтво” та ґрунтується на концептуальних положеннях Державного стандарту початкової ланки спеціальної освіти даної категорії...
31. 05. 06 (правлена) образотворче мистецтво пояснювальна записка iconПрограма для 5 9 класів пояснювальна записка
Мистецтво сприяє художньо-естетичному розвитку людини та стимулює готовність особистості брати участь у різних формах культурного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи