Рішення проект 2012 року № Про упорядкування організації перевезень пасажирів та їх багажу легковими таксі усіх форм власності в смт. Тростянець icon

Рішення проект 2012 року № Про упорядкування організації перевезень пасажирів та їх багажу легковими таксі усіх форм власності в смт. Тростянець
Скачати 132.24 Kb.
НазваРішення проект 2012 року № Про упорядкування організації перевезень пасажирів та їх багажу легковими таксі усіх форм власності в смт. Тростянець
Дата конвертації24.03.2013
Розмір132.24 Kb.
ТипРішенняУКРАЇНА

ТРОСТЯНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Тростянецького району Вінницької області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

24300, смт Тростянець, вул.Леніна 77

РІШЕННЯ

ПРОЕКТ

________________ 2012 року №Про упорядкування організації

перевезень пасажирів та їх багажу

легковими таксі усіх форм власності

в смт.Тростянець


З метою приведення нормативно-правової бази в галузі автомобільного транспорту по смт.Тростянець відповідно до вимог чинного законодавства, легалізації всіх перевізників, що надають послуги з перевезення пасажирів на таксі, забезпечення умов безпечного, якісного й ефективного перевезення пасажирів та їх багажу, координації роботи перевізників таксі, контролю за їх роботою, забезпечення зростання надходжень до міського бюджету, відповідно до ст.7, 14, 39, 40, 42, 60 Закону України “Про автомобільний транспорт”, ст.86, ст.87, ст.88, ст.150, ст.152 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 р. № 1184, ст.25, ст. 26, п.4, п.12 ст.30, ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, вимог Закону України «Про заходи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтями 3-8, 10, 12, 13 Закону України „Про транспорт”, статтями 8, 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, статтями 2, 3, 9, 10 Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, ст. 28 Закону України „Про захист прав споживачів”, постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 „Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”( із змінами та доповненнями) та враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії міської ради з питань транспорту, зв’язку оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (протокол № 9 від 18.01.2012 року), виконком селищної ради


В И Р І Ш И В:


1. Затвердити Положення про організацію перевезень пасажирів та їх багажу легковими таксі усіх форм власності в смт. Тростянець згідно додатку 1.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гріщенка М.В.


Селищний голова Л.І.Червонецька


Додаток 1

до рішення виконкому

від _____________ 2012 року №


ПОЛОЖЕННЯ

про організацію перевезень пасажирів та їх багажу

легковими таксі усіх форм власності в смт. Тростянець


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Дане Положення встановлює порядок організації і надання послуг власниками легкових автомобілів, які займаються перевезенням пасажирів та їх багажу в індивідуальному порядку на комерційній основі в смт.Тростянець. Положення поширюється на легкові таксі, незалежно від форми власності і марки автомобіля, на водіїв, пасажирів, інформаційно-диспетчерські служби, а також на підприємства, установи, організації, приватних підприємців і інших суб`єктів господарської діяльності, що відповідають за організацію і безпеку роботи пасажирського автотранспорту.

2.Дане Положення розроблено на основі законів України: «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про захист прав споживачів», «Про ліцензування деяких видів господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а також Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (із змінами та доповненнями).

3. Терміни, які застосовані в даному Положенні, вживаються в наступному значенні:

- інформаційно-диспетчерська служба — суб'єкт господарювання, що за допомогою дистанційних засобів зв'язку приймає замовлення від пасажира і передає його для виконання водію легкового таксі;

- ліцензія - дозвіл на господарську діяльність з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі;

- легкове таксі — легковий автомобіль, обладнаний розпізнавальним ліхтарем, діючим таксометром, призначений для перевезення пасажирів і їх багажу у індивідуальному порядку, у відповідності до діючого законодавства;

- мережа стоянок таксі – територіально визначена сукупність спеціально обладнаних стоянок, на яких таксі перебувають під час очікування пасажира;

- перевізник - юридична або фізична особа – суб’єкт господарювання, який здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів та їх багажу легковим таксі;

- стоянка таксі – місце зупинки таксі та посадки пасажирів, визначене відповідними дорожніми знаками;

- паспорт стоянки таксі – документ, який містить інформацію про засоби облаштування стоянки, інформаційне забезпечення пасажирів, власника стоянки, схеми руху та правила надання послуг;

таксомоторні перевезення – перевезення пасажирів та їх багажу легковими таксі;

- учасники ринку таксомоторних перевезень – перевізники, інформаційно-диспетчерська служба, водії.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про автомобільний транспорт".


ІІ. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТАКСОМОТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

1.Основними завданнями організації таксомоторних перевезень в смт. Тростянець є:

1.1.Забезпечення якісного і безпечного обслуговування населення селища.

1.2.Створення рівних умов для роботи всіх перевізників, обмеження монополізму та розвиток конкуренції.

1.3.Легалізація діяльності перевізників, зростання надходжень до місцевого бюджету.

1.4.Захист прав споживачів.

2.До таксомоторних перевезень в смт. Тростянець допускаються перевізники усіх форм власності та організаційно-правових форм, які:

2.1.Мають:

- ліцензію;

- ліцензійну картку на кожний автомобіль, що використовується ними в якості легкового таксі.

2.2.Виконують вимоги діючого законодавства у сфері таксомоторних перевезень, інших нормативних документів, розроблених на їх основі та затверджених у встановленому порядку.

3.Таксомоторні перевезення у смт.Тростянець організує та формує нормативні умови їх здійснення виконавчий комітет Тростянецької селищної ради в межах його повноважень.

Уповноваженим органом з організації таксомоторних перевезень та контролю за дотриманням вимог даного Положення є відділ економіки Тростянецької райдержадміністрації (далі - Уповноважений орган).

4.Уповноваженому органу в межах даного Положення надаються наступні повноваження:

4.1.Координація діяльності учасників ринку таксомоторних перевезень в смт.Тростянець.

4.2.Розробка і реалізація цільових програм щодо сприяння учасникам ринку таксомоторних перевезень у поліпшенні організації їх діяльності з обслуговування пасажирів.

4.3.Збір, узагальнення і розповсюдження серед учасників ринку таксомоторних перевезень статистичної та іншої корисної для них інформації.

5.Для здійснення зазначених повноважень уповноважений орган забезпечує ведення реєстру перевізників, які надають послуги з таксомоторних перевезень, та реєстру інформаційно-диспетчерських служб згідно порядку, який визначений даним Положенням.

6.Учасники ринку таксомоторних перевезень можуть:

- надавати відповідні послуги на підставі ліцензії та інших документів, передбачених діючим законодавством;

- створювати у встановленому законом порядку асоціації, корпорації, концерни та інші об'єднання, приймати участь у реалізації загальноміських цільових програм, іншими способами об'єднувати і використовувати належні їм ресурси для поліпшення якості обслуговування пасажирів.

7.Стоянки таксі позначаються відповідно до Правил дорожнього руху України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України і утримуються у належному санітарному стані відповідними суб’єктами господарювання, яким надано право комерційного використання місць мережі стоянок таксі в с мт.Тростянець на конкурсних засадах.

8.Мережа стоянок таксі та вимоги до їх обладнання визначаються рішенням виконкому селищної ради відповідно до повноважень за погодженням з РВ ДАІ .


ІІІ. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ РИНКУ

^ ТАКСОМОТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

1. Перевізник зобов'язаний:

- дотримуватися вимог законодавства про автомобільний транспорт та захист прав споживачів;

- мати зареєстровані відповідно до законодавства транспортні засоби, відповідну ліцензію і ліцензійну картку на кожний автомобіль, обладнаний відповідно до встановлених технічних вимог.

- вживати заходів до забезпечення безпечної, зручної поїздки пасажирів і зберігання та/або доставки багажу згідно з договором перевезення;

- організувати проведення контролю технічного та санітарного стану легкових таксі згідно з вимогами діючого законодавства;

- забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв, згідно з вимогами діючого законодавства;

- утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасну подачу для посадки пасажирів і відправлення;

- здійснювати перевезення пасажирів з використанням сертифікованих транспортних засобів відповідного типу, на які оформлені документи згідно із законодавством;

- надавати пасажирам достовірну і своєчасну інформацію про розмір плати за проїзд;

- компенсувати шкоду, заподіяну здоров'ю та майну пасажирів згідно Положення про порядок та умови проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.1996 № 1175 (із змінами і доповненнями);

- виконувати вимоги Правил з надання послуг пасажирського автотранспорту, Правил дорожнього руху, правил технічної експлуатації транспортних засобів та цих Правил.

2. Перевізник має право:

- обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації;

- припиняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю та здоров'ю пасажирів;

- укладати договір про надання послуг з будь-якою інформаційно-диспетчерською службою, а також суб’єктами господарювання, яким надано право комерційного використання місць мережі стоянок таксі в смт. Тростянець на конкурсних засадах.

3. Інформаційно-диспетчерська служба:

- здійснює прийняття та оформлення замовлень щодо надання послуг з таксомоторних перевезень за допомогою дистанційних засобів зв'язку у порядку, передбаченому чинним законодавством;

- інформує про послуги, що надаються перевізниками, наявний рухомий склад, ціну та/або тариф;

4. Інформаційно-диспетчерським службам забороняється:

- укладати договори з автомобільними перевізниками, які не мають ліцензії;

- обслуговувати транспортні засоби, на які не оформлені ліцензійні картки;

- подавати недостовірну інформацію про вартість послуг і технічні характеристики транспортного засобу.


^ ІV. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ МІСЦЕВИХ РЕЄСТРІВ

1.Для внесення в місцевий реєстр перевізників, інформаційно-диспетчерських служб, легкових таксі уповноваженому органу надається заява довільної форми, до якої додаються (оригінал та копію, або нотаріально засвідчену копію) відповідно до пункту 2.1 розділу II. Оригінали документів після звіряння повертаються заявнику.

2.Перевізник і автомобіль вносяться у відповідний реєстр на строк дії ліцензії або ліцензійної картки. Після закінчення терміну дії ліцензії чи ліцензійної картки, якщо вони не будуть продовжені у встановленому законом порядку, перевізники та легкові таксі, на які поширюється дія цієї ліцензії чи ліцензійної картки, виключаються з відповідних реєстрів.

3.Уповноважений орган:

3.1.Зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня подання документів внести інформацію в реєстр і видати власнику витяг з реєстру або надати мотивовану відмову у письмовому вигляді.


^ V.ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЛЕГКОВИМИ ТАКСІ

1.Послуги легкових таксі надаються громадянам у порядку черги.

2.Посадка пасажирів в таксі здійснюється на стоянках таксі та на шляху їх прямування, а також на замовлення (звичайне, термінове, нічне; усне, письмове чи по телефону).

3.Право на позачергове перевезення на таксі надається вагітним жінкам, інвалідам, пасажирам з дітьми дошкільного віку та особам похилого віку.

4.Кількість пасажирів, що перевозиться в транспортному засобі, не повинна перевищувати його пасажиромісткість.

5.Розрахунки за послуги легкових таксі проводяться після закінчення перевезення. На вимогу пасажира йому видається чек відповідно до оплаченої вартості проїзду.

6.У салоні легкових таксі дозволяється перевозити речі, які вільно проходять через дверні отвори автомобіля (без зняття обмежників), не псують і не забруднюють салон, не заважають водієві керувати автомобілем і користуватися дзеркалом заднього виду.

Перевезення тварин на легкових таксі здійснюється відповідно до вимог законодавства.

У багажному відділенні легкового таксі дозволяється перевезення вантажу, загальна вага якого не перевищує передбачену технічною характеристикою транспортного засобу, за умови вільного закриття та/або відкриття кришки багажника.


^ VІ. ПЛАТА ЗА ПРОЇЗД

Тарифи за надання послуг з перевезення на таксі розраховуються Перевізниками згідно вимог чинного законодавства.


VІІ. ПРАВА И ОБОВ’ЯЗКИ ВОДІЯ ЛЕГКОВОГО ТАКСІ

1. Водій зобов'язаний:

1.1. Здійснювати посадку пасажирів на стоянці в порядку черги, надавати право позачергового користування таксі згідно із законодавством;

1.2. Відчиняти двері таксі, відкривати багажник та перевіряти його закриття під час посадки пасажирів;

1.3. Повідомляти пасажирам про розмір оплати проїзду, показання таксометра на початку і в кінці поїздки та роз'яснювати порядок користування таксі;

1.4. Здійснювати перевезення до пункту призначення за визначеним пасажиром маршрутом або найкоротшим шляхом за згодою пасажира;

1.5. Дотримуватися визначеного законодавством режиму праці та відпочинку;

1.6. Бути ввічливим і уважним до пасажирів;

1.7. Мати із собою і пред'являти для перевірки уповноваженим особам передбачені законодавством документи;

1.8. Отримувати згоду пасажира на запропонування іншим особам здійснити поїздку;

1.9. Допомогти пасажирові укласти багаж;

1.10. Видати на вимогу пасажира чек для оплати транспортної послуги;

1.11. Виконувати договірні зобов'язання щодо подачі автомобіля, доставки пасажира, умов та розміру оплати;

1.12. Виконувати вимоги Правил дорожнього руху, Правил з надання послуг пасажирського автотранспорту, цього Положення та правил технічної експлуатації транспортного засобу.

2. Водій таксі має право:

2.1.Відмовити у поїздці пасажирові, який перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушує громадський порядок, має при собі речі, заборонені для перевезення, може забруднити салон автомобіля;

2.2.Вимагати від перевізника створення умов для безпечної роботи на маршруті, дотримання режиму праці та відпочинку водіїв.

3. Водію таксі забороняється:

3.1.Відмовляти пасажирові в обслуговуванні, крім випадків, передбачених законодавством та Правилами з надання послуг пасажирського автотранспорту;

3.2.Пропонувати особі поїздку без згоди пасажирів, які перебувають у салоні таксі;

3.3.Здійснювати перевезення пасажирів, якщо в автомобілі таксі відсутній або не працює таксометр;

3.4.Перевозити групу пасажирів у кількості, що перевищує пасажиромісткість транспортного засобу;

3.5.Установлювати за поїздку розмір плати, який не відповідає показанням таксометра;

3.6.Обирати пасажирів за вигідністю їх прямування;

3.7.Нав'язувати спільний проїзд кільком пасажирам або здійснювати перевезення пасажирів не найкоротшим шляхом, якщо на те відсутня їх згода;

3.8.Перевозити в автомобілі гострі і ріжучі предмети, пожежонебезпечні, вибухові, отруйні, їдкі, сморідні, наркотичні речовини, вогнепальну зброю без чохлів, інші небезпечні предмети;

3.9.Перевозити тварин, крім передбачених законодавством випадків;

3.10.Брати плату з пасажирів за час простою у разі зупинки в дорозі з вини водія;

3.11.Їсти, пити та курити під час руху;

3.12.Порушувати вимоги Правил дорожнього руху, Правил з надання послуг пасажирського автотранспорту, цього Положення та правил технічної експлуатації транспортного засобу.


^ VІІІ. ПРАВА И ОБОВ’ЯЗКИ ПАСАЖИРА ЛЕГКОАВОГО ТАКСІ

1.Пасажир легкового таксі має право:

1.1.На високоякісне та безпечне перевезення;

1.2.Вибирати на свій розсуд будь-яке таксі, що перебуває на стоянці;

1.3.Вимагати від водія:

- виконання вимог Правил дорожнього руху, Правил з надання послуг пасажирського автотранспорту, цього Положення та законодавства про захист прав споживачів, проведення розрахунку згідно з показаннями таксометра та видачі йому чека;

- здійснення перевезення без підсадки інших пасажирів;

- здійснення перевезення найкоротшим шляхом;

1.4.Визначати шлях прямування до пункту призначення;

1.5.Перевозити на руках дитину дошкільного віку на задньому сидінні;

1.6.Звертатися до перевізника, інших організацій з вимогою роз'яснити порядок надання транспортних послуг та їх оплати;

1.7.На компенсацію заподіяної шкоди.

2.Пасажир легкового таксі зобов'язаний:

2.1.Виконувати вимоги Правил дорожнього руху, Правил з надання послуг пасажирського автотранспорту;

2.2.Здійснювати посадку та висадку з правого боку тільки після повної зупинки транспортного засобу;

2.3.Під час руху не відволікати увагу водія від керування транспортним засобом;

2.4.Не допускати дій, які загрожують безпеці перевезення та дорожнього руху;

2.5.Не курити і не відкривати вікон у салоні без погодження з водієм та іншими пасажирами;

2.6.Оплатити у разі виходу транспортного засобу з ладу частину вартості проїзду згідно з показаннями таксометра;

2.7.Розрахуватися з водієм у повному обсязі після закінчення поїздки, у тому числі у разі її припинення за власним бажанням, а в разі зупинки за власною потребою - оплатити частину перевезення, що здійснене, згідно з показаннями таксометра та внести аванс на час чекання за домовленістю (якщо в межах такого часу пасажир не з'явився, перевезення вважається закінченим).

3. Пасажирам легкових таксі забороняється:

3.1.Під час руху відволікати увагу водія від керування;

3.2.Відчиняти двері транспортного засобу до повної його зупинки;

3.3.Перешкоджати зачиненню дверей;

3.4.Перевозити багаж та ручну поклажу на сидінні;

3.5.Порушувати громадський порядок;

3.6.Курити в салоні транспортного засобу.


^ ІХ. КОНТРОЛЬ ТАКСОМОТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

1.Контроль за наданням перевізниками послуг з таксомоторних перевезень здійснюється представниками територіальних органів державного контролю - податкової служби, Головавтотрансінпекції, Державтоінспекції, управління у справах захисту прав споживачів та інших державних установ, яким це право надано згідно з чинним законодавством.

2.Представники виконкому селищної ради, а також уповноваженого органу, в межах наданих повноважень, разом з представниками територіальних органів державного контролю мають право приймати участь у планових та позапланових перевірках роботи перевізників в смт. Тростянець.

3.Замовник та Перевізники несуть відповідальність за невиконання цих Правил відповідно до чинного законодавства і умов укладених Договорів.

4.Перевізник, який експлуатує транспортний засіб без наявності страхового поліса, несе відповідальність згідно з чинним законодавством.


Секретар селищної ради Н.П.ВдовиченкоСхожі:

Рішення проект 2012 року № Про упорядкування організації перевезень пасажирів та їх багажу легковими таксі усіх форм власності в смт. Тростянець iconРішення проект 2012 року № Про затвердження мережі стоянок таксі та Положення про порядок користування стоянками таксі (машиномісцями) особами перевізниками пасажирів та їх багажу на таксі
Постанови Кабінету Міністрів України від 26. 09. 2007 р. №1184, п. 4, п. 12 ст. 30, ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування...
Рішення проект 2012 року № Про упорядкування організації перевезень пасажирів та їх багажу легковими таксі усіх форм власності в смт. Тростянець iconРішення виконавчого комітету Тростянецької селищної ради «Про затвердження мережі стоянок таксі та Положення про порядок користування стоянками таксі (машино-місцями) особами перевізниками пасажирів та їх багажу на таксі»
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Тростянецької селищної ради Про затвердження мережі стоянок таксі...
Рішення проект 2012 року № Про упорядкування організації перевезень пасажирів та їх багажу легковими таксі усіх форм власності в смт. Тростянець iconРішення від 17 травня 2012 року №273 Про розробку Стратегічного плану розвитку смт Тростянець до 2020 року
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету №37 від 29. 03....
Рішення проект 2012 року № Про упорядкування організації перевезень пасажирів та їх багажу легковими таксі усіх форм власності в смт. Тростянець iconВідомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі

Рішення проект 2012 року № Про упорядкування організації перевезень пасажирів та їх багажу легковими таксі усіх форм власності в смт. Тростянець iconРеєстрацій-ний номер транспорт-ного засобу
...
Рішення проект 2012 року № Про упорядкування організації перевезень пасажирів та їх багажу легковими таксі усіх форм власності в смт. Тростянець iconРеєстрацій-ний номер транспорт-ного засобу
...
Рішення проект 2012 року № Про упорядкування організації перевезень пасажирів та їх багажу легковими таксі усіх форм власності в смт. Тростянець iconРішення виконавчого комітету міської ради 08. 05. 2012 №305/10 Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях
Про заходи щодо посилення безпеки перевезень автомобільним транспортом, є обов’язковими для виконання конкурсним комітетом, претендентами...
Рішення проект 2012 року № Про упорядкування організації перевезень пасажирів та їх багажу легковими таксі усіх форм власності в смт. Тростянець iconРеєстрацій-ний номер транспорт-ного засобу
...
Рішення проект 2012 року № Про упорядкування організації перевезень пасажирів та їх багажу легковими таксі усіх форм власності в смт. Тростянець iconРеєстрацій-ний номер транспорт-ного засобу
...
Рішення проект 2012 року № Про упорядкування організації перевезень пасажирів та їх багажу легковими таксі усіх форм власності в смт. Тростянець iconУ м. Львові з метою належної організації роботи автобусних перевезень у м. Львові та запобігання аварійним ситуаціям І порушенням у сфері дорожнього руху, керуючись Закон
Про впорядкування перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального користування у м. Львові
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи