Українська мова. Збірник тестових завдань icon

Українська мова. Збірник тестових завдань
Скачати 435.26 Kb.
НазваУкраїнська мова. Збірник тестових завдань
Сторінка1/2
Дата конвертації06.05.2013
Розмір435.26 Kb.
ТипДокументи
  1   2


Міністерство освіти і науки України

Міський методичний кабінет установ освіти

Черкаська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №22


Українська мова.

Збірник тестових завдань


Підготувала Коваль Н.С.,

учитель української мови

та літератури

вищої категорії ЗОШ №22


м. Черкаси – 2009


Варіант 1

Частина 1


У кожному завданні правильним є тільки один варіант із кількох запропонованих. Кожне правильно виконане вами завдання (№1-30) оцінюється у 1 бал, а виконане не правильно - у 0 балів.


Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.


^ 1. Які терміни стосуються фонетики?

А. Приголосні звуки, м’який знак.

Б. Тире, апостроф, наголос.

В. Знаки письма, слово.

Г. Звуки мовлення , фонема.

Д. Голосні звуки, апостроф.


^ 2.Звуки поділяються на :

А. 6 голосних і 27 приголосних.

Б. 6 голосних і 32 приголосних.

В. 10 голосних і 28 приголосних.

Г. 10 голосних і 23 приголосних.

Д. 10 голосних і 38 приголосних.


^ 3.У котрому рядку приголосні, які мають парні глухі?

А. [б] [г] [л] [р].

Б. [с] [к] [з] [р].

В. [д] [дз] [г] [б].

Г. [г] [к] [м] [в].

Д. [дж] [ш] [ф] [ц].


^ 4.У котрому рядку подано звуки, що не мають парних м’яких ?

А. [к] [л] [дз] [г].

Б. [с] [дз] [д] [н].

В. [г] [к] [х] [дз].

Г. [з] [к] [ч] [б].

Д. [б] [п] [ф] [г].


^ 5.У котрому рядку слова розписані не в алфавітному порядку ?

А. Оповідання, повість, роман, сюжет.

Б. Герой ґазда , апельсин, абрикос.

В. Морква, мужність, сокіл, футляр.

Г. Держава, Десна, дійсність, Дністер.

Д. Кішка, клас, клуб, ковзанка.

^ 6. У котрому рядку правильно подано транскрипцію слова?

А. Сміється [с 'м ’ і й е ٰ ц':а].

Б. Вітаєшся [в' і т а є ш с я ].

В. Пісня [п' і с 'н а].

Г. Юний [й у н' и й].

Д. Заквітчаєшся [з а к в і т ч а й е с' : я].


7.^ У котрому рядку правильно подано транскрипцію слова?

А. Чумацький [ч у м а ц к и й].

Б. Засмажся [з а с м а з' с' а ].

В. Навчання [н а в ч а н : а].

Г. Пробудження [п р о б у д ж е н':а].

Д. Дзвоник [д з в о н' и к].


^ 8. У котрому рядку допущена помилка у фонетичній транскрипції слова?

А. Ллється [л 'є 'ц ٰ :а].

Б. Бездоріжжя [б еи з д о р' і ж ’:а ].

В. Щоденний [ш ч о д е н: и й].

Г. Їжак [й і ж а к].

Д. Доводиться [д о в о д ие ц' : а].


^ 9. У котрому рядку слова у транскрипції подані правильно?

А. [с еи л о '] [ж еи т ':а] [Ба т 'к ' і вш ч и н а].

Б. [с е л о ] [ж и т:а] [Ба т 'к ' і в ш ч и н а].

В. [с е л о ] [ж и т 'а] [Б а т 'к ' і в щ и н а].

Г. [с е и л о ] [ж и т ':а] [Б а т к і в ш ч и н а].

Д. [с е и л о] [ж ие т ':а] [Б а т 'к ’ і в ш ч и н а].


^ 10. У якому рядку на місці крапок потрібно писати літеру е ?

А. Ч…пурний, х…тренький, в…рбовий, ж…ття.

Б. Д…сяток , ап…льсин, зб…режений, прав…дний.

В. Тр…вога, в…шневий, п…люга,м…р…хтіти.

Г. Завм…рати, розт…рати, кр…вавий,справ…дливий.

Д. Щ…дрування, к…п'яток, ш…л…стіти, в…сло.

^ 11. У якому рядку всі слова пишуться з апострофом?

А. Пів…Європи, пів…огірка, різдв… яний,м…яч.

Б. Лук…ян, ін…єкція, п…єдестал, пів…яблука.

В. Зв…язок ,об…єкт, порт…єра , бур…я, мавп…ячий.

Г. Св…ято, моркв…яний, р…ябий, дит…ясла, здоров…я.

Д. Пів…ягідки, Григор…єв, різьб…ярство, Руж…є.


^ 12. У якому рядку в усіх словах на місці крапок пишеться знак м’якшення?

А.Жін…ці, сопіл…ці, снігурон…ці, мен…шість, кізон…ці.

Б. Вол…єра, буд…те, Уман…щина, Вас…чин , ремін…чик.

В. Тріс…ці , сопіл…ці, вишен…ці ,промін…чик, сяд…те.

Г. Гуцул…щина, щіл…ний, нян…чити , павіл…йон, вступ… .

Д. Близ…ко ,сіл…ський, смієт…ся, щиріст…, внучен…ці.

^ 13. У котрому рядку не допущено помилку при подвоєнні приголосних ?

А.Життєпис, долар, іподром, акумулятор, брутто.

Б. Статтей, лібрето, зміїний, довгожданий, тераса.

В. Лляти, зміїний, долар, юнат, іподром ,бонна.

Г. Несказанно, страйкком, небачений, ссавець, ріля.

Д.Спросоння, суддя, барокко, піщаний, гречаний.


^ 14. У котрому рядку у всіх словах на місці крапок треба писати и ?

А. ...деал , в…мпел, С…нгапур, р…мляни ,мас…в.

Б. Мед…ц…на, ч…нара, мед…к, с…гнал, т…тан.

В. Фабр…ка, Ч…лі, тр…умф, ш…фр , с…гнал.

Г. Дж…нси, фабр…ка, ком…с…я, ц…рк, ц…фра.

Д. М…ссурі, Аркт…ка , Л…сабон , ант…теза, ав…тор.


^ 15. У котрому рядку допущено помилку при правописі префіксів? А.Безцільний, скалічений, розрівняти, стиснути, безсмертний.

Б. Схибити, безсторонній, розмноження, схопити,cсказати.

В.Безцензурний, безуспішний, зжувати, створити, зцілення.

Г. Схований, безладний, роскроїти, беззаконня, зсунути.

Д. Стиснути, безпечний, сформувати, розкидати, роз’їхались.


^ 16. У якому рядку в усіх словах спрощення на письмі не відбувається ?

А.Чес…ний, щас…ливий, контрас…ний, тріс…нути, зліс…ний.

Б. Корис…ний, учас…ник, мас…ний,тріс…нути, тис…нути.

В. Пристрас…ний, шіс…сот, ус…ний, хворос…няк, шелес…нути.

Г. Компос…ний, шіс…надцять, турис…ський, кіс…лявий, аген…ство.

Д. Очис…ний, ус…ний, хворос…няк, капос…ний, віс…ник.


^ 17. У котрому рядку допущено помилку при написанні слів з великої

букви ?

А.Служба Безпеки, Золоті ворота, Великдень.

Б. Державний гімн України, Стрийський парк, День учителя.

В.Республіка Польща, Андріївський узвіз, Києво-Печерська Лавра.

Г. Червона Шапочка, Лисичка-Сестричка, Золотоноша.

Д. Ректор університету, Рада Безпеки, Коліївщина


^ 18. У котрому рядку всі слова з великої букви написано правильно?

А.Національний банк, Конгрес українців, Товариство Червоного Хреста.

Б. Служба безпеки, Національний Рух України, Президент корпорації.

В. Версальний Мир, товариство української мови, Західна Україна.

Г. Голова верховної ради, Кременецькі ліси, Велика ведмедиця.

Д. Чумацький шлях, прем’єр –міністр України, Дід Мороз.


^ 19. У якому рядку всі прикметники пишуться з суфіксом –ськ?

А.Канад…кий, парубо…кий, кандидат…кий, вол…кий.

Б. Казан…кий, сива…кий, лати…кий, товари…кий.

В.Казах…кий, тбілі…кий, кирги…кий, вороне…кий.

Г. Брат…кий, черка…кий, туні…кий, запорі…кий.

Д. Волин…кий, пра…кий, гаа…кий, люд…кий.


^ 20. У якому рядку допущено помилку у написанні складних слів , сполук?

А.Кінець кінцем, льон-довгунець, соціал-демократ, по-батьківськи, більш-менш.

Б.Жовто-блакитний, що-небудь, як-от, абихто, півٰ яблука .

В.Де-небудь, все одно, як –не-як, будь-що –будь, пів-Європи.

Г. З давніх-давен, по-перше, тут-таки, ось-ось, сяк-так.

Д. Із-за , начеб-то, пішов-таки, ідіть же бо, велотрек .


^ 21. У якому рядку всі слова з часткою не пишуться разом?

А. /Не/ нависть, не дослухати, /не/ мічний, /не/ хтуючи.

Б. /Не/ один, /не/ вчивши, /не/ розумний, /не/ ми, /не/ був.

В. /Не/ абиякий, /не/ увечері, /не/ благонадійний, /не/ мовчатиму.

Г. /Не/ вже , /не/ абияк, /не/ варто, /не/ озорий, /не/ года.

Д. /Не/ вблаганний, /не/ високий, /не/ почувши, /не/ ми.


^ 22. Яке значення фразеологізму?

Ханьки м’яти

А. Битися.

Б. Вчитися.

В. Вибивати подушку.

Г. Нічого не робити.

Д. Багато говорити.


^ 23.Фразеологізм «носити воду решетом» означає:

А. Говорити зайве.

Б. Наповнювати водою бочку.

В. Набирати воду решетом.

Г. Важко працювати.

Д. Марно гаяти час.


^ 24. У якому рядку є конструкції, що засвідчують порушення літературної мови?

А. Писати за зразком; у міру того як.

Б. Заходи щодо підвищення ефективності праці.

В. Трапилось через непорозуміння.

Г. Комісія по складанню акта ; піти по службових справах.

Д. За взаємною згодою; за свідченням очевидців.


^ 25. Позначте рядок, який містить тлумачення слова «депортація»:

А. Вигнання , висилка з держави як міра карного покарання.

Б. Фаза промислового циклу.

В. Політична організація суспільства.

Г. Система державних заходів.

Д. Притягання до відповідальності.


^ 26. У якому рядку слова утворені суфіксально-префіксальним способом ?

А. Найкращий, джерельце, заробіток, здалека.

Б. Зібрання, перемога, прадід, землекоп.

В. Натиснути, зазеленіти, по-козацькому, добре.

Г. Школяр, по-нашому, перебіг, глиняний, підземний.

Д. Щоденно, невесело, наручний, підводний


^ 27.У якому рядку всі іменники належать до І відміни?

А. Микола, батько, школа, ліс, кіно.

Б. Молодість, село, радість, ягнятко, дружба.

В. Школа, парта, пуща, сторінка, пісня.

Г. Бригада, тривога, ягня, теля, сторінка.

Д. Співак, гай, узбіччя, листя, молодість.


^ 28.У якому рядку всі іменники в орудному відмінку мають закінчення – ею, (-єю)?

А. Душа, пісня, мрія, земля, вишня.

Б. Лисиця , сторона, сукня, школа, дружба.

В. Бригада, садиба, турбота, вечірка, груша.

Г. Вечеря, гуща, волошка, муха, площа.

Д. Шапка, легеня, рука, мелодія, зима.


^ 29. У якому рядку допущено помилку в закінченні іменника?

А.Дніпра, шляху, мороза, квадрата.

Б. Дуба, піску, Діда Мороза, бензину.

В. Кавказу, духу, інею ,ситцю, нападу.

Г. Вальсу, баскетболу, Василя, очерету.

Д. Ситцю, тенісу, сюжету, Криму.


^ 30. У якому рядку допущено помилку при творенні ступенів порівняння прикметників ?

А. Кращий, зеленіший, більш вдалий, менш чіткий.

Б. найбільший, щонайсильніший, вищий, сухіший.

В.Тепліший, менш тепліший, самий теплий, гірший.

Г. Менш рішучий, світліший, найсвітліший, більш рідкий.

Д. Сміливіший, чіткіший, спритніший, якнайкращий.


^ 31. У котрому рядку правильно записані відмінкові форми числівників ?

А.Трьомстам сімдесятьом вісьмом, чотирмастами двадцятьома п’ятьма.

Б. Сімдесятьох девятьох, триста двадцятьох.

В. Вісьмомастами двадцятьма , сорок шести.

Г. Сороками п’яти ,семистами двадцятьма вісьмома.

Д. Шістдесятьох дев’ятьох ,сто десяти.


^ 32. У котрому рядку всі дієслова ІІ дієвідміни?

А.Вміщуємо, здушимо , зціляємо, кришимо.

Б. Кричу, булькотіти, цокотіти, шуміти.

В. Випрасуєш, впевнимо, зачислимо , кричимо.

Г. Жадають, жнивувати, захрипіти, осмислюємо.

Д.Читаю, працюємо, берегти , гриміти.


^ 33. У якому рядку можливе тире перед іменною частиною складеного іменного присудка, вираженою порівняльним зворотом(розділові знаки частково пропущено)?

А.Василько стояв мов у воду опущений .

Б. А небо бездонне як море.

В. Пісня шириться, росте, розвивається вона мов хвиля морська.

Г. Вечірнє небо світиться красою, і соняхи гудуть як тулумбас.

Д. Для мене мови народів як зорі на небі.


^ 34. У котрому рядку слова у словосполученнях пов’язані зв’язком керування?

А.Палало яскраво , вибігла з хати, табель успішності.

Б.Йду до річки, працювати старанно, йти пішки.

В. Розгорнути книгу, співати пісню, переписаний лист.

Г. оголошено набір, старанний учень, табель успішності.

Д.Зграя птахів, шум дерев, лист до друзів.


^ 35. Зазначити речення з однорідними членами , у якому правильно поставлені розділові знаки?

А. Як не любить той край, що дав тобі, і силу, і гострий зір очей, і розум молодий… .

Б. Москва і Київ, Мінськ і Одеса, Брест і Керч,міста-герої.

В. Вівса , пшениці, ячмені –все разом зіллялось в одну могутню хвилю.

Г. Кленові, бузкові ,і калинові гущавини аж розлягаються від того співу.

Д. Ні долі ні волі у мене нема, зосталась тільки надія одна.


^ 36. У якому рядку неправильно поставлені розділові знаки при відокремлених членах речення?

А. Село, зачароване зоряним небом, хороше синіє розкиданими хатинками.

Б. Орли клекотіли, плаваючи над глибокими, повними спеки міжгір’ями .

В. Дикі голуби , горлички, здивовано позирають на нас із верхів’я посадки.

Г. Нема без кореня рослини, а нас людей без Батьківщини.

Д. Крім акацій, тут ще кілька тополь росте, дикий виноград по верандах в’ється.


^ 37. Зазначити речення з однорідними членами , у якому неправильно поставлені розділові знаки?

А.Вітер –пустун ніби бавиться з посивілими деревами, налітає трепетно й поривно, гойдає , трусить осокори.(І.Цюпа)

Б.Місять пливе оглядати , і небо, і зорі, і землю, і море.(Т.Шевченко)

В.І в душі разом заговорила й одрада ,й жаль, і докора.(П.Мирний).

Г. І на тім рушникові оживе все знайоме до болю: і дитинство, й розлука, й твоя материнська любов.

Д. Ні спека, ні бурі, ні морози – ніщо не вб’є любов мою.(В.Сосюра).


^ 38.У якому реченні допущено пунктуаційну помилку в оформленні звертання ?

А. Воскреснемо, брати і сестри, бо земля наша хоч і розп’ята на хресті історії , але свята. (Я.Гоян).

Б. Моя любове! Я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни. (Л.Костенко).

В. Не треба сліз, не хмур, кохана брови, і не схиляй лице своє сумне. (В.Сосюра).

Г. Скажи мені правду, мій добрий козаче.

Що діяти серцю, коли заболить?( А.Чужб).

Д. О краю мій, коханий краю,

Коли ж це стратив я життя?


^ 39.У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?

А. На самій вершині Баєвої гори Тимко й Орися зупинилися і якось, не змовляючись, повернулися обличчям до села ,що лежало біля їх ніг, покрите світло-сизим серпанком.(І.Тютюнник).

Б. Я б нікого й пальцем не зачепила аби мене ніхто не зачіпав .(Нечуй-Левицький).

В.Увечері, коли западає сонце і надходить тінь, капає і розливається над селом радісний дзвін.

Г. Як вродить, тоді вийдеш на жниво і скажеш:

«Спочинь , земле!» (В.З).

Д. «Треба конче знайти дорогу, -подумав Василько. - Вернусь назад до саней і звідти поїду навпростець дорогою».


Частина 2


Кожне виконане правильно завдання (№40-46) оцінюється у 2 бали.


^ 40.Від поданих іменників утворіть іменники за допомогою суфікса -ств-, запишіть їх.

Козак, кріпак, студент, виробник, брат, товариш.


41. Напишіть замість крапок префікси при-,пре-, або прі-.

…добрий , …красний, …хильний, …звище, …старілий, …критий.


^ 42.Від поданих слів утворіть за допомогою суфікса

-ин- неофіційні назви територій , запишіть їх.

Черкаси, Глухів, Суми, Вінниця, Галич, Донецьк.


^ 43.Зазначте, до яких відмін належать іменники.

Микола, піддашшя, Карпати, лисеня, молодість, невдаха.


44.Утворіть від поданих іменників форму кличного відмінка однини.

Козак, Юрій, Анатолій, сестра, край, мрія.


^ 45.Визначте дієвідміну дієслів .

Стугоніти, реготати, булькотіти, варити, бігти, везти, нести.


46.Запишіть словами поданий числівник з іменником у формі орудного відмінка.

768 стільців.


Частина 3


Кожне правильно виконане завдання в тексті оцінюється у 0,5 бала, а виконане неправильно –

у 0 балів .Максимальна кількість балів -14.


47. Зробити орфографічно - пунктуаційне оформлення тексту:


(У,В) усіх народів с…віту існує по/вір…я що той хто забув звичаї своїх бат…ків кара(ї, є)(ц…ц, т…с)я люд…ми і (Б, б)огом. Він блукає по/с…віту як (Б, б)лудний (С,с)ин і ні/де не/може знайти собі пр(и,е)тулку та пр(и,е)станов(е,и)ща бо він загубл(и,е)(нн,н)ий д…ля свого народ(а,у). (О.Воропай).КЛЮЧІ


додаток до тестових завдань

до незалежного тестування

з української мови


Частина І


1 – Г

2 – Б

3 – В

4 – Д

5 – Б

6 – А

7 – Б

8 – А

9 – Д

10 – Б

11 – Б

12 – Д

13 – А

14 – Б

15 – Г

16 – Г

17 – В

18 – А

19 – Б

20 – Д21 – А

22 – Г

23 – Д

24 – Г

25 – А

26 – Д

27 – В

28 – А

29 – В

30 – В

31 – А

32 – Б

33 – Д

34 – Д

35 – В

36 – Г

37 – Б

38 – В

39 – БЧастина ІІ


40 – козацтво, кріпацтво, студентство, виробництво, братство, товариство.


41 – предобрий, прекрасний, прихильний, прізвище, пристарілий, прикритий.


43 – Черкащина, Глухівщина, Сумщина, Вінниччина, Галичина, Донеччина.


44 – Микола – І в.; піддашшя – ІІ в.; Карпати – поза відмінами; лисеня – ІV в.; молодість – ІІІ в.; невдаха – І в.


45 – Козаче, Юрію, Анатолію, сестро, краю, мріє.


46 – Стугоніти – ІІ д.; реготати – І д.; булькотіти –ІІ д.; варити – ІІ д.; бігти – ІІ д.; везти – І д.


47 – Сімомастами шістдесятьма вісьмома.


Частина ІІІ


В усіх народів світу існує повір’я, що той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом. Він блукає по світу, як блудний син, і ніде не може знайти собі притулку та пристановища, бо він загублений для свого народу. (О.Воропай).2 варіант

^ Завдання 1-29 мають по п'ять варіантів відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.


1. Який розділ мовознавчої науки описує і пояснює звукову систему мови:

А. Морфологія.

Б. Фонетика.

В. Стилістика.

Г. Графіка.

Д. Орфоепія.


2. У котрому рядку подано звуки, що не мають парних м'яких?

А. [б], [н], [с], [к].

Б. [ф], [р], [т], [п].

В. [дз], [ц], [л], [н].

Г. [г], [х], [дж], [ф].

Д. [т], [з], [к], [л].


3. У котрому рядку подано звуки, що не мають парних глухих?

А. [б], [д], [г], [дж].

Б. [м], [в], [н], [л].

В. [з], [д], [дз], [н].

Г. [т], [с], [з], [дз].

Д. [дж], [г], [ш], [ж].


4. Порушено літературну вимову слова у рядку:

А. Гедзь [г е дз'].

Б. Батьківщина [бат'к’івшчина].

В. Легко [легко].

Г. Сміється [с'м’ійец':а].

Д. Мережити [меи режи ети].


5. У котрому рядку слова розташовані у алфавітному порядку:

А. Торба, топтати, товариство, турист.

Б. Ожина, односелець, обличчя, одержувач.

В. Ремонт, рекорд, реклама, расизм.

Г. Набережна, набіг, налічити, намисто.

Д. Тесляр, терен, термометр, терези.

1 текст


Прочитайте текст. Виконайте завдання 5-8 до нього.

(1). Мої дні течуть серед степу, серед долини налитої зеленим хлібом. (2). Бесконечні стежки, скриті, інтимні, наче для самих близьких, водять мене по нивах, а ниви котять та й котять зелені хвилі і хлюпають ними аж у краї неба. (3) Я тепер маю окремий світ, він наче перлова скойка: стулились краями дві половини – одна зелена, друга блакитна – й замкнули у собі сонце, мов перлину. (4) А я там ходжу і шукаю спокою. (5) На небі сонце – серед нив я … За М. Коцюбинським.


6. Допущено помилку в написанні слова:

А. Течуть.

Б. Безконечні.

В. Скриті.

Г. Перлину.

Д. Ходжу.


7. Допущено пунктуаційну помилку в реченні:

А. Першому.

Б. Другому.

В. Третьому.

Г. Четвертому.

Д. П'ятому.


8. Відокремлені непоширені означення ужиті в реченні:

А. Першому.

Б. Другому.

В. Третьому.

Г. Четвертому.

Д. П'ятому.


9. Фразеологічний зворот використано в реченні:

А. Липневий день мандрує пішки, казки нашіптує малечі.

Б. Соняшник біля тину голову схилив.

В. Гроно білого чуба, вкритого памороззю.

Г. Тут Васько вже трохи скривив душею.

Д. Заплітає клен у свою чуприну вересневий жовтоцвіт, коричневою смагою береться каштан, багряними вогниками спалахує груша-дичка.


10. Літеру и треба писати в усіх словах рядка:

А. Д…рева, ч…мпіон, кр…латий, тривога.

Б. Поч…нати, см…тана, ст….лити, веч…ря.

В. Кроп…ва, тр…вога, п…люга, гл…бокий.

Г. В…чірній, прав…дний, чеш…чка, м…док.

Д. Завм…рати, вес…ло, стр…бати, п…нал.


11. М'який знак треба писати в усіх словах у рядку:

А. Сопіл…ці, близ…ко, нен…чин.

Б. Пан…щина, слиз…кий, бат…ко, сяд…те.

В.Т…мяний, порт…єра, міл…йон, пал…ці.

Г. Ллєт…ся, бурул…ка, ін…ший, дон…ці.


12. У котрому рядку допущено помилку при подвоєнні приголосних ?

А. Молодістю, жовчю, знання, подорожжю.

Б. Священник, юннат, ссавець, піщаний.

В. Бароко, ванна, життєпис, лібрето.

Г. Діккенс, голландський, зміїний, довгожданий.

Д. Століття, навмання, радістю, ірреальний.


13. У котрому рядку допущено помилку при написанні слів з великої букви?

А. Товариство Червоного Хреста, Будинок учителя, Коліївщина, Рада Безпеки.

Б. Кандидат наук, Різдво, Київщина, Великдень.

В. Ярослав Мудрий, Конституційний Суд України, Мати Божа, Говерла.

Г. Золоті Ворота, Дід Мороз, Конгрес українців, Чумацький шлях.

Д. Західна Європа, президент корпорації, Золотоноша, Національний банк.


14. Неправильно утворено форму орудного відмінка однини іменників І відміни в рядку:

А. Пуща – пущею.

Б. Пісня – піснею.

В. Микола – Миколою.

Г. Сосна – сосною.

Д. Груша – грушою.


15. Неправильно утворено ступені порівняння прикметників у рядку:

А. Сміливіший, кращий, більш дорогий, якнайщиріший.

Б. Стриманіший, говіркіший від усіх, вищий, менш приємний.

В. Конкретніший, самий дорогий, зеленіший, щонайкращий.

Г. Якнайщедріший, світліший, наймиліший, найхитріший.

Д. Менш вдалий, кращий, дорожчий, пізніший від усіх.


16. У котрому рядку синонім до фразеологізму ^ Не за горами ?

А. Як сніг на голову.

Б. Палицею можна докинути.

В. Хоч мак сій.

Г. Тільки й бачили.

Д. Як грім з ясного неба.


17. Правильно написано всі слова в рядку:

А. На щастя, уразі, увечері, вдома.

Б. Пліч-о-пліч, із-за, як-от, хочаб.

В. Кисло-солодкий, сон-трава, таки-прийшов, як-от.

Г. Зірвиголова, автолюбитель, мовби-то, який-небудь.

Д. Кінець кінцем, все одно, як-таки, абихто.


18. Правильно написано всі слова в рядку:

А. Росповісти, приїхати, прізвище, предикат.

Б. Скоїти, збити, преклеїти, прикрити, призначити.

В. Причіп, приглянути, притримати, прелюдія.

Г. Президент, престиж, природа, прим'єра.

Д. Бездонний, пригоріти, прегріти, прикрашений.


19. Частку НЕ з усіма виділеними словами треба писати окремо у рядку:

А. Не/кислий, а солодкий; не/щирий друг; не/легка справа.

Б. Гарне не/мовля, дим не/гіркий, ще не/зірвані яблука.

В. Не/читати книгу, не/вгамований учень, вовк не/ситий.

Г. Не/сказанно гарний, який ти не/доріка, осінь не/тепла, не/переписаний лист.

Д. Не/друг, а ворог;держава не/бідна; не/вимита ніким підлога; лист не/відправлений.


20. Неправильно утворено форми орудного відмінка у словосполученнях:

А. Вечірньою зорею.

Б. Гарячею кашею.

В. Смачною їжею.

Г. Найглухішою тишею.

Д. Ранньою вишнею.


21. Неправильно утворено форми орудного відмінка у кількісних числівниках:

А. Сімома.

Б. Ста двадцятьма вісьмома.

В. Чотирмастами тридцятьма сіма.

Г. Сімастами дев'яносто дев'ятьма.

Д. Двадцятьма п'ятьома.


22. Дієслова другої дієвідміни складають рядок:

А. Читати, стрибати, написати, співати.

Б. Клеїти, свистіти, перекласти, мити.

В. Варити, кричати, миготіти, клеїти.

Г. Обдурити, уповільнити, бити, мести.

Д. Радіти, хвилюватись, писати, летіти.


23. Правильно поставлено розділові знаки у реченні з однорідними членами у рядку:

А. І виріс я на чужині і сивію в чужому краї… .

Б. Вона стояла ні жива, ні мертва.

В. Ліпше без вечері лягати та без боргів уставати.

Г. Любіть тваринку, і травинку, і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну інохідь коня.

Д. У густій мряці, білій, як молоко, все пропадало, небо, гори, ліси, пастухи.


24. Не потрібно відокремлювати комами поширене означення в реченні (розділові знаки пропущено):

А. На повитих мороком вулиця не припинявся рух.

Б. Вулицею проїжджав віз запряжений парою ще добрих коней.

В. Монастир скидався на грізного лицаря вбраного в казковий зачарований панцир.

Г. Неширокою стежкою обсадженою смородиною і квасолею йшли вони вниз.

Д. Зерно раз уже провіяне з полови в комірчині лежало ворохом.


25. Неправильно поставлені розділові знаки у реченні, ускладненому зверненням у рядку:

А. Що, братику, посієш, те й пожнеш.

Б. Гей, рум'яні мої небокраї, ви міста гомінливі кругом! По країні весна пролітає і шумить журавлиним крилом.

В. Розцвітай ти, веснонько красна, духом творчості все онови.

Г. Учіться, брати мої, думайте, читайте.

Д. Куди ти мчиш, куди летиш, моїх поривів птице рання?


26. Неправильно поставлені розділові знаки у реченні, ускладненому вставними словами (словосполученнями, реченнями) у рядку:

А. Наступило всеземне свято, якому, здавалось, не буде кінця.

Б. Є люди на землі, - а то б не варто й жити – що крізь щоденний труд уміють і любити, і усміхатись, й мислити, й шукать.

В. Здавалось, гори були поруч.

Г. А може, та любов засяє пахучим крином на леваді… .

Д. Петрів ешелон був одним із останніх, а може, й найостанніший.


27. У котрому рядку допущено пунктуаційну помилку?

А. Коли ви складаєте екзамен і яким підручником ви користуєтесь?

Б. Минулася буря – і сонце засіяло.

В. Як тільки стемніє, в полі зникає дрібна звірина, та затихає пташиний спів.

Г. Щось поет хотів висловить на недбалу горду мову, та вже сонечко червоне заховалось за діброву.


28. У котрому рядку розділові знаки у складному реченні з різними видами зв'язку вжито правильно?

А. Яків повів коней навпростець, і було чутно, як тріщав у них під копитами сушняк.

Б. Дзюрчать потічки між камінням гір, живої тиші повна Чорногора і джерело щось жебонить прозоре, і срібне озеро зове й чарує зір.

В. А ген верба червона зацвітає, і хлібороб у поле повертає парує радісно рілля.

Г. Дорош зараз же взяв склянку з водою, але пити не міг йому мов кліщами перехопило горло.

Д. Вставай, милий брате, бо сором нам спати ми спали століття – доволі вже сну!


29. У котрому рядку розділові знаки при прямій мові вжито неправильно?

А. «Треба конче знайти дорогу, - подумав Василько. – Вернусь назад до саней і звідти поїду навпростець дорогою.»

Б. «А де ж Василько?», - спитав батько.

В. «Еге, - подумав Остап, - так ось що воно!»

Г. «А скільки коштує квітка?» - запитала дівчина.

Д. «Ну, а тепер берімося до діла!» - весело запропонував Андрій.


Завдання 30-34 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть її в таблицю.


30. Установіть відповідність.

Відокремлений член речення:

 1. Означення. 1.

 2. Прикладка (різновид означення). 2.

 3. Обставина. 3.

 4. Додаток. 4.


А. Директор школи, Василь Маркович Рясний, був схвильований вкрай.

Б. Сікач, незважаючи на свою чималу вагу і короткі ноги, дуже прудко бігає.

В. Всебічно освічений і надзвичайно обдарований, М.К.Вороний став одним із найвизначніших українських поетів ХХ віку.

Г. А млин, і річка, і місячна смуга на ній таїли в собі принадну таємність.

Д. Окрім Юрка, збиралися завжди до Олекси ще двоє-троє хлопців.


31. Установіть відповідність.

Односкладне речення:

 1. Означено-особове . 1.

 2. Неозначено-особове . 2.

 3. Безособове . 3.

 4. Узагальнено-особове . 4.

Приклади:

А. Ведуть коня вороного… .

Б. Пшеницю вже скошено.

В. Назриваю в гаю запашного зілля, запашного зілля, вибуялих трав.

Г. Чесне діло роби сміло.

Д. Листоноша стояв, обдивляючись далекі обрії.


32. Установіть відповідність.

Вид підрядного речення:

 1. Означальне. 1.

 2. З'ясувальне. 2.

 3. Обставинне місця. 3.

 4. Обставинне умови. 4.

Приклади:

А. Повій, вітре, на Вкраїну, де покинув я дівчину.

Б. Я пам'ятаю, як урочисто проводжали в поле плугатарів із раннім плугом.

В. То не любов, яка не вміє бажати іншому добра.

Г. Завжди шумить ріка, коли вона мілка.

Д. Тим трава зелена, бо близько вода.


33. Визначте правильне твердження фразеологізмів.

Фразеологізм.

1.Очі замилювати:

А. Вмиватися.

Б. Обдурювати.

В. Мружитися.

Г.Мити очі милом.

2. Ні за цапову душу:

А. Недавно. 1.

Б. Дорого. 2.

В. Давно. 3.

Г. Даремно. 4.

3. Набивати руку:

А. Навчатися.

Б. Набити руку.

В. Поранити руку.

Г. Привітатися.

4. Прикусити язика:

А. Вкусити ненароком язика.

Б. Втомитися.

В. Замовкнути.

Г. Поранити язика.


34. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні

( цифра позначає наступне слово).

Мова народу – (1) кращий , що (2) ніколи не в'яне й вічно знову розпускається, цвіт усього його духовного життя , (3) яке починається (4) далеко за межами історії.А. Прислівником. 1.

Б. Прикметником. 2.

В. Іменником. 3.

Г. Прислівником. 4.

Д. Займенником.

Є. Дієприслівником (як форма дієслова).


Прочитайте текст , виконайте після нього завдання 35-37, які передбачають вибір речення, що містить певне мовне явище (розділові знаки пропущено). Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву , яка їй відповідає.


2 текст

(1)Бажання знати якомога більше і щедро поділитися набутим з тими хто прагне духовного розкріпачення найхарактерніша риса Г.С.Сковороди. (2)Педагог за покликанням він бачив своє завдання у вихованні працьовитої чесної морально досконалої людини. (3)Філософ-просвітитель на перший план своєї діяльності висував людські проблеми простежував і аналізував стосунки людини із суспільством. (4)Адже цілком справедливо вважав що щасливим може бути тільки той народ в якого щаслива кожна особа.(5)Григорій Савич Сковорода народився на Полтавщині у сім’ї малоземельного козака.(6)16- річним вступив до Київської академії де здобув ґрунтовні знання досконало оволодів латинською грецькою німецькою і польською мовами. (7) Багатогранна спадщина Г.С.Сковороди філософські трактати збірки поезії байок переклади. (8)Створені на грунті реального життя його твори відображали думки і прагнення простих людей були близькими і зрозумілими кожному.


35. Тире треба ставити в реченні:

А. Першому.

Б. Другому.

В. Третьому.

Г. Четвертому.

Д. П'ятому.


36. Складнопідрядним реченням з кількома підрядними

(послідовна підрядність) є речення:

А. Перше.

Б. Друге.

В. Третє.

Г. Четверте.

Д. Восьме.


37. Дві крапки треба ставити в реченні:

А. Першому.

Б. Третьому.

В. П'ятому.

Г. Сьомому.

Д. Восьмому.


Читання й аналіз тексту .

Прочитайте уважно текст. Виконайте завдання 38-45 до нього.

З чотирьох варіантів відповідей виберіть одну правильну й обведіть кружечком букву , яка їй відповідає.


3 текст


Духовні джерела відродження


(1-5) Ми живемо в неспокійному світі відчуження людини від своєї суті. Криза людини, духовна криза людства - нині найбільша тривога світу. Людина змаліла і заплуталась у надпродукції речей, ідей та арсеналів зброї - і свої витвори вона почала ставити понад свого Творця.

(6-9) Звичайно, ми в авангарді людства - в області революцій, руйнування традицій , самознищення. Ми перші дали світові Чорнобиль. Ми перші переживаємо кризу людини – і саме ця криза вимагає перебудови і нового мислення.

(10-17) На вітрині мод зарясніло слово «духовність». Воно вже стало легким, як полова . Одні для заповнення духовного вакууму заводять духовий оркестр й агітмузей у приміщенні храму. Ті почали давати служителям культу громадські доручення. Ті несуть своїх дітей до церкви охрестити, але потім не вчать їх жити

по-християнському. Ті збирають матеріали про пришельців з космосу та цікавинки з індійської культури. Інші, зрештою, прикладають духовні зусилля в науковій та мистецькій праці – і теж наче входять у сферу духовного …

(18-20) Але чому ці похвальні заняття не виробляють того високого етичного ідеалізму, офірної любові , безкорисливого служіння ідеалам, які породжувала висока віра , що йшла від Нагірної проповіді Христа?

(21-24) Будівельні камінці вторинного походження можна цінувати, збирати, шліфувати, але храму з них не збудуєш.

Згадаймо давній переказ про двох будівників. Одного чоловіка з тачкою , наповненою камінням, запитали:

(25-27) « Що ти робиш?»- «Та от звеліли возити каміння – вожу».

«А що ти робиш?»,- запитали другого , такого ж .-«Я будую собор святого Петра».

(28-33) Собор святого Петра в Римі стоїть завдяки тому – другому. Всі великі собори минулого - це перед усім пам’ятки високого духу. Всі великі творіння Данте , Рафаеля, Сервантеса, Шевченка - це теж творіння не пера і пензля , а творіння духу. Всі безумно одважні пошуки невідомої землі, експедиції Колумба і Магеллана йшли від одержимості духом і великої віри у великого Бога.

(34-37) Без віри, що гори рушить, малі люди будуть вудити рибку на мілині й гризтись за привілеї , і ніколи не знатимуть: «Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре , не здобувши нового добра.» (Леся Українка.)

(38-48) Де і коли люди відірвалися від джерел? ХХ вік визрів як епоха глобальних доктрин, експериментів, винаходів . Запаморочливі відкриття змінили образ світу.Люди заметушилися в силовому полі науки – і свіфтівський дивний острів Ляпуту раптом піднявся вгору в образі гордого самовдоволеного божества, яке нібито все може. Виявилось, що на зворотному боці того ідола –чорна діра. Виявилось, що запаси духовних і моральних сил людини занадто слабкі супроти цього ідола. І в цьому моральна криза нашої епохи. Напівдикун, засліплений блискітками напівцивілізації , зневажив свій справжній скарб. Суєтні люди і сірі воли науки підхопили легенду про всемогутнього ідола і запишались. Великі ж вчені забили тривогу.

(49) Затоптано і загублено моральні максимуми.

(50-51) Все це мало б засвоїтися з молоком матері, все це дитина мала б повторювати щодня в ранній молитві…

(52-550 Чому нас так приємно вражають українські студенти, що приїжджають з Америки , з Польщі, з Канади ? Чому вони в чужій стихії зберегли український дух , мову, лице? Чому їм нічого не треба пояснювати , наче наперед є моральна домовленість ?

(56-59) У них живий релігійний корінь - і вони живі. Польща об'єдналась у солідарності проти казенної сили в незалежній церкві. Українців Заходу єднає церква . А хіба наших козаків у боротьбі за віру і волю єднала не церква ?

(60-61)Ми мусимо відродити людину - мусимо відродити її духовний корінь. Інакше ми не склеїмо її з найкращих гасел і приписів. (за Є.Сверстюком).


38. Головним реченням висловлювання (тезою) є речення:

А. «На вітрині мод зарясніло слово «духовність».

Б. «Криза людини, духовна криза людства - нині найбільша тривога світу.»

В. «Затоптано і загублено моральні максимуми… .»

Г. «Ми мусимо відродити Людину – мусимо відродити її духовний корінь.»


39.Найповніше розкривається суть міркування «Криза людини, духовна криза людства - нині найбільша тривога світу.» у таких рядках тексту:

А. Рядки 10-17.

Б. Рядки 34-37.

В.Рядки 38-48.

Г. Рядки 60-61.


40. У яких рядках тексту йдеться про підміну поняття «відродження духовності»?

А. Рядки 6-9.

Б. Рядки 21-27.

В. Рядки 10-17.

Г. Рядки 52-55.


41. Що автор мав на увазі під висловом «будівельні камінці вторинного походження»?

А. Відродження духовності молодого покоління.

Б. Каміння, привезене з Єрусалиму.

В. Цеглу, яка вже була в користування.

Г. Доброчинність людей без віри.


42. Думку про те, завдяки чому збереглися духовні пам'ятки світової культури висловлено у рядках:

А. Рядки 34-37.

Б. Рядки 1-5.

В. Рядки 18-20.

Г. Рядки 28-37.


43. Що означає вислів «моральні максимуми» ?

А. Безкорисливе служіння ідеалам вождів.

Б. Відновлення пам'яток духовної культури.

В.Заучування напам'ять Нагірної проповіді Ісуса Христа.

Г. Відродження духовних коренів , відродження Людини на основі християнської моралі.


44. Що єднає людей у боротьбі проти «казенної сили» ?

А. Віра у справедливість.

Б. Сміливість , відвага.

В. Спільні погляди на майбутнє.

Г. Солідарність у боротьбі і віра в Бога.


45. Вислів «Ми мусимо відродити Людину - мусимо відродити її духовний корінь…»:

А. Теза.

Б. Аргумент.

В. Висновок.

Г. Фразеологізм.


^ ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ.


  1   2Схожі:

Українська мова. Збірник тестових завдань iconО.І., Тарасюк К.І. Англійська мова. Збірник тестових завдань
Затверджена на засіданні циклової методичної комісії іноземних мов пек нау 28. 08. 2007
Українська мова. Збірник тестових завдань iconДокументи
1. /В_дпов_д_ тестових завдань ЗНО-2012/ANGL_MOVA_2012.pdf
2. /В_дпов_д_...

Українська мова. Збірник тестових завдань iconКонкурс «Українська мова мова єднання»
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації інформує, що Причорноморська Академія мовних технологій...
Українська мова. Збірник тестових завдань iconПідсумкові контрольні роботи з української мови проводяться за посібниками: «Українська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи»
«Українська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи», «Українська мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи», «Українська мова....
Українська мова. Збірник тестових завдань iconМетодичний супровід проведення державної підсумкової атестації
Авраменко О. М. Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас. Державна підсумкова атестація. – К; Грамота, 2010
Українська мова. Збірник тестових завдань icon1. Українська мова серед інших мов світу
Окремi дослiдники вважають її однiєю з найстарших мов Європи. Українська мова є старшою за латинську та грецькі мови, а за кількістю...
Українська мова. Збірник тестових завдань iconУкраїнська мова
Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова,...
Українська мова. Збірник тестових завдань iconПравилами проведення зно; підготуватися психологічно до проходження зно; ознайомитися з форматами тестових зошитів; орієнтуватися в різних формах тестових завдань
Заходь на сайт Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти у розділ «Пробне зно»
Українська мова. Збірник тестових завдань iconЛітература до дисципліни: Українська мова за професійним спрямуванням Рекомендована література
Мацько Л.І., Мацько О. М., Сидоренко О. М. Українська мова: Навчальний посібник. – Донецьк: тов вкф «бао», 2005
Українська мова. Збірник тестових завдань iconУкраїнська мова 10-11 класів
Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи