В. а корсакова ІІ семестр № Дата Тема урок icon

В. а корсакова ІІ семестр № Дата Тема урок
Скачати 237.47 Kb.
НазваВ. а корсакова ІІ семестр № Дата Тема урок
В.А Корсакова <> <> <> <>ІІ семестр<><> <> <> <> <> <> <> <> <>
Дата конвертації07.05.2013
Розмір237.47 Kb.
ТипУрок

Календарний план

6 клас

РОСІЙСЬКА МОВА


За підручником Н.А. Пашковської, І.Ф. Ґудзика, В.А Корсакова

ІІ семестрДата

Тема уроку

ГодПрикметник
33Прикметник, значення прикметників, утворених за допомогою різних префіксів та суфіксів.

1

34-35Відмінювання прикметників

2

36Прикметники: якісні, відносні, присвійні.

1

37Пишемо: складаємо переказ з елементами твору. Читаємо. Визначаємо тему тексту.

1

38Ступені порівняння прикметників.

1

39Повна і коротка форми прикметників.

1

40Повна і коротка форми прикметників. Читаємо вголос, поділяємо речення на частини.

1

41-42Н і нн в суфіксах прикметників.

2

43Аудіювання . Порядок слів та інтонація у реченні

1

44Читаємо текст . пишемо: складаємо опис.

1


Числівник
45Числівник, значення, питання. Буква Ь на кінці і в середині числівника.

1

46Відмінювання кількісних числівників.

1

47Читаємо. Говоримо. Усний переказ тексту..

1

48Відмінювання складних кількісних числівників.

1

49Відмінювання порядкових числівників

1

50Перевіряємо себе: виконуємо завдання з мовленнєвих тем.

1

51Читаємо мовчки, переглядаємо текст, знаходимо вказані частини.

1

52^ Контрольна робота № 3. Контрольні вправи.

1

53Головна і додаткова інформація в тексті. Пишемо: складаємо опис предмету. Тема № 3

1


Речення
54Прості й складні речення. Говоримо: складаємо опис за малюнком. Усний твір.

1

55Прості й складні речення. Пишемо переказ з елементами твору.

1

56Пишемо: складаємо висловлювання з опорою на текст.

1

57Читаємо, переглядаємо текст за опорними словами, поділяємо текст на частини. Читання вголос.

1

58Перевіряємо себе: читаємо мовчки. Говоримо: переказуємо текст за даним планом.

1


Займенник
59Займенник, його значення.

1

60Відмінювання займенників.

1

61Перевіряємо себе: пишемо переказ.

1

62Відмінювання займенників.

1

63Правопис займенників.

1

64Письмовий переказ тексту.

1

65Правопис займенників.

1

66Перевіряємо себе: слухаємо, відповідаємо на запитання до тексту. ^ Контрольна робота № 4. Зорово-слуховий диктант

1

67Говоримо: складаємо висловлювання за даним початком.

1

68Пишемо твір з опорою на текст.

1

69-70Повторення вивченого. Тема № 4

2


Календарний план

7 клас

^ РОСІЙСЬКА МОВА


За підручником Н.А. Пєшковської, І.Ф. Ґудзика, В.А Корсакова

ІІ семестр
Дата

Тема

Год.Дієприкметник
25Дієприкметник, його значення, морфологічні ознаки, роль у реченні.

1

26Дієприкметниковий зворот .

1

27Активні та пасивні дієприкметники.

1

28Творення активних та пасивних дієприкметників.

1

29Повна і коротка форма дієприкметників

1

30НН і Н в суфіксах пасивних дієприкметників і прикметників, утворених від дієслів.

1

31НЕ з дієприкметниками. Читання вголос

1


Дієприслівник
32Дієприслівник, його значення, роль у реченні.

1

33Дієприслівники недоконаного та доконаного виду, їх творення.

1

34Дієприслівниковий зворот.

1

35НЕ з дієприкметниками. Усний переказ

1


Прислівник
3Прислівник, його значення, розряди, роль у реченні. Творення прислівників. Ступені порівняння.

1

38Букви а и о в кінці прислівників. Букви о, е після ж, ч, ш, щ

в кінці прислівників. Буква ь після ж, ч, ш, щ в кінці прислівників. Усний твір

1

39Написання прислівників разом, окремо, через дефіс. НЕ з прислівниками. . Н і НН в прислівниках.

1

40Написання прислівників разом, окремо, через дефіс.

1

41^ Контрольна робота № 3. Тестові завдання з мовних тем.

Читання мовчки. (Тема № 3)

Прийменник
4Прийменник як службова частина мови.

1

42Правопис прийменників. Діалог

1


Сполучник
43Сполучник, склад, уживання, правопис.

1

44Сполучники сурядні та підрядні, розряди за значенням, вживання і правопис.

1

45Перевіряємо себе: виконуємо завдання з мовних тем. Аудіювання.

1


Частка
46Частка, її значення, вживання, правопис.

1

47Частки формотворчі та модальні, їх значення, вживання, правопис.

1

48Заперечні частки, їх значення, вживання, правопис.

1

49Письмовий твір
50^ Контрольна робота № 4 . Слуховий диктант.

1

51Вигук, його значення, вживання, правопис; розділові знаки при вигуках.

1

52Повторення вивченого. (Тема № 4)

1Календарний план

8 клас

^ РОСІЙСЬКА МОВА

За підручником Н.А. Пєшковської, І.Ф. Ґудзика, В.А Корсакова

ІІ семестрДата

Тема уроку

Год.^ Однорідні члени речення
33Однорідні члени речення

1

34Однорідні і неоднорідні означення

1

35Кома між однорідними членами речення

1

36Слухаємо текст: визначаємо тему, головну думку, авторську позицію. Усний переказ.

1

37Побудова речень з однорідними членами, з’єднаними сполучниками не тільки - але і, якщо не – то, хоча і – але.

Пишемо перекладаємо текст на російську мову.

1

38Узагальнюючі слова при однорідних членах речення

1

39Говоримо: складаємо усний опис місцевості. Усний твір.

1

40Розділові знаки в реченнях з узагальнюючими словами при однорідних членах.

1

41Вживання у мовленні речень з однорідними членами

1

42Перевіряємо себе: виконуємо завдання з мовленнєвих тем.

1


Звертання
43Речення із звертаннями.

1

44Розділові знаки в речення із звертаннями.

1

45Читаємо: складаємо вступ та заключення до тексту.

Читання вголос

1

46Вживання звертань у мовленні. Діалог

1


Вставні слова, словосполучення та речення.

1

47Вставні слова та словосполучення. Розділові знаки.

1

48Говоримо: складаємо роздум на основі тексту.

1

49Вставні та вставлені речення. Розділові знаки.

1

50Вживання у мовленні вставних слів, словосполучень, речень.

1

51Читання мовчки

1

52Повторюємо вивчене.

1

53Контрольна робота № 3. Контрольні вправи. (Тема №3)

1


^ Відокремленні члени речення
54Відокремленні другорядні члени речення: значення, інтонація, розділові знаки. .

1

55Відокремлені означення, узгоджені й неузгоджені.

1

56Відокремленні прикладки.

1

57-58Відокремлені означення і прикладки

2

59Аудіювання.

1

60Перевіряємо себе: пишемо слуховий диктант.

1

61Відокремлені обставини: значення, інтонація, розділові знаки.

1

62Розділові знаки при відокремлених обставинах.

1

63Відокремлені обставини. Вживання у мовленні.

1

64Письмовий твір.

1

65Відокремлені додатки: значення, інтонація, розділові знаки.

1

66Відокремлені уточню вальні обставини: значення, інтонація, розділові знаки.

1

67Відокремленні члени речення (вживання у мовленні).

1

68Контрольна робота №4. Слуховий диктант.

1

69Відокремленні другорядні члени речення: (повторення)

1

70Повторення вивченого. (Тема № 4)

1Календарний план

9 клас

^ РОСІЙСЬКА МОВА


За підручником О.М. Рудякова, Т.Я. Фролової


ІІ семестр
Дата

Тема

Год.


33

34, 35Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. СПР з підрядними мети, підрядні умовні, допусту.

3

36Складнопідрядні речення з підрядними способу дії та ступеня.

1

37Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними.

1

38, 39Складнопідрядні речення з кількома підрядними, розділові знаки.

2

40Складнопідрядні речення з кількома підрядними, розділові знаки.

Читання вголос

1^ Безсполучникові складні речення

41Поняття про безсполучникове речення. Смислові зв’язки в БСР

1

42,43БСР зі значенням переліку. Кома і крапка з комою в БСР

2

44, 45БСР зі значенням причини, пояснення, доповнення. Двокрапка в БСР.
46, 47БСР зі значенням протиставлення, часу, умови й наслідку. Тире в БСР

2

48Повторення. Безсполучникове складне речення.
49Складне речення з різними видами зв’язку
50, 51Розділові знаки в реченнях із різними видами зв’язку

2

52Аудіювання.
53, 54Розділові знаки в реченнях із різними видами зв’язку

2

55^ Контрольна робота № 3. Конструювання та розбір складних речень.

( Тема № 3)


^ Текст. Лінгвістика тексту

56,57Поняття тексту. Логічна структура тексту. Мікротема.

2

58, 59Компоненти тексту: абзац, складне синтаксичне ціле (ССЦ)

2

60Читання мовчки (впр. 354)

1

61Змістові внутрішньо текстові зв’язки.

1

62Засоби зв’язку: лексичні, граматичні, інтонаційні.

Усний твір (впр. 364)

1

63Типи мовлення.

1

64Типи мовлення.

Усний переказ (впр. 376 або 386).

1

65Стилі мовлення.

1

66


Стилі мовлення.

Діалог (впр. 387, 388).

1

67Письмовий твір (впр. 371 або 385).

1

68Узагальнення та повторення.

1

69Контрольна робота № 4. Слуховий диктант.

1

70Аналіз контрольних робіт. Узагальнення.

1


(Тема № 4)


Схожі:

В. а корсакова ІІ семестр № Дата Тема урок iconДокументи
1. /Конспекти урок_в украхнськох л_тератури __ семестр нова програма/Додаток.docx
В. а корсакова ІІ семестр № Дата Тема урок iconО. Я. Савченко 121 година на рік; І семестр 48 год; ІІ семестр 73 год № п/п Тема урок
Зимонько – снігурочко, наша біло грудочко… Вступ до теми. Ось прийшли морози – і зима настала. О. Копиленко. Зима йде
В. а корсакова ІІ семестр № Дата Тема урок iconУрок на тиждень, І ii семестр
Календарно-тематичне планування за підручником А. Несвіт «English» 1 клас, 1 урок на тиждень, І – II семестр
В. а корсакова ІІ семестр № Дата Тема урок iconВ I семестрі 62 год № Дата Тема урок

В. а корсакова ІІ семестр № Дата Тема урок iconУрок № Дата
Т подготовка и проведение компьютерного тестирования. 8 класс Урок № Дата
В. а корсакова ІІ семестр № Дата Тема урок iconВ I семестрі 62 год № Дата Тема урок
Узагальнення і систематизація знань з теми «Числові та буквені вирази. Порівняння»
В. а корсакова ІІ семестр № Дата Тема урок iconУроку Дата Тема уроку Примітки 9-а 9-б І семестр
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі
В. а корсакова ІІ семестр № Дата Тема урок iconУрок №1 Дата Тема: Інформація. Повідомлення
Навчальна мета: Познайомити учнів з правилами тб, поняттям інформації, повідомленнями та способами подання повідомлень
В. а корсакова ІІ семестр № Дата Тема урок iconУрок №2 Дата Тема: Способи подання повідомлень
Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними»
В. а корсакова ІІ семестр № Дата Тема урок iconУрок № Дата проведення
Тема. Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи