Календарно-тематичне планування уроків української мови та літератури icon

Календарно-тематичне планування уроків української мови та літератури
Скачати 129.81 Kb.
НазваКалендарно-тематичне планування уроків української мови та літератури
Дата конвертації07.05.2013
Розмір129.81 Kb.
ТипДокументиКалендарно-тематичне планування

уроків української мови та літератури

10 клас (стандарт)


Вчителя вищої категорії

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24

Гацанюк А.М.


Українська мова. 10 клас. Рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень)

№ уроку

Зміст програмового матеріалу


Дата

Примітка

Вступ.
1

Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Стилістика та її підрозділи


2

Два рівні володіння українською літературною мовою. Синоніміка і варіативність як базові поняття стилістики ті культури мовлення. Стилістична норма і стилістична помилка.3

Контрольний диктант (адміністративна перевірка).

^

Зв’язне мовлення №1. Тематичні виписки, план (складний), тези.
Стилістичні засоби фонетики
4

Загальна характеристика звукового складу української мови. Стилістична роль звуковідтворення в художніх текстах. Милозвучність української мови – характерна ознака всіх її стилів.5

Орфоепічні норми – правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах.6

^ Зв’язне мовлення №2. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух. Конспект прочитаного.7

^ Контрольна робота №1. «Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики» (частина І). Тестування. Контрольне читання мовчки.8

Позначення на письмі голосних та приголосних звуків; складні випадки правопису м’якого знака, апострофа та великої літери.9-10

Зв’язне мовлення №3-4. Контрольний твір-роздум на суспільну тему (п.)11

Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними, подвоєнням та подовженням приголосних, спрощенням у групах приголосних.12

Складні випадки чергування голосних і приголосних звуків, написання слів іншомовного походження.13-14

Зв’язне мовлення №5,6. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (п)15

^ Контрольна робота №2. «Практична стилістика та культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики» (частина ІІ). Тестування.^ Стилістичні засоби лексикології та фразеології

16

Слово і його лексичне значення. Лексичні норми – використання слів у властивому їм значенні та правильне поєднання слів за змістом у реченні й словосполученні.
17

Стилістично-нейтральна лексика; емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню певного стильового відтінку.
18

^ Зв’язне мовлення №7 (у). Виступ на зборах, семінарах (підготовлений заздалегідь і не підготовлений)19

Специфічно побутова лексика; професійно-виробнича лексика; наукова і ділова лексика; просторічні слова, діалектні, застарілі слова, неологізми, їх стилістичні функції.20

^ Зв’язне мовлення №8(у). Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.21-22

Лексико-стилістичні синоніми і їх види; переносне значення слів, тропи. Антоніми. Пароніми.23-24

Зв’язне мовлення №9-10.(п) Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.25

Основні групи фразеологізмів; багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів.26

^ Зв’язне мовлення №11. Відгук про твір мистецтва у публіцистичному стилі.27

^ Контрольна робота №3. «Стилістичні засоби лексикології та фразеології». Тестування. Контрольне аудіювання^ Словотворчі засоби стилістики

28

Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів. Стилістична синоніміка морфем. Словотворчі норми – правильне творення слів29

^ Зв’язне мовлення №13. Стаття в газету на морально-етичну тему30

Основні орфограми в префіксах, коренях та суфіксах.


31

Зв’язне мовлення №14. Ділові папери: звіт про виконану роботу. Субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат, фінансова ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код (ознайомлення)


32

^ Контрольна робота №4. «Словотворчі засоби стилістики». Тестування33

^ Контрольний диктант.34

Зв’язне мовлення №15. Ділові папери: бібліографія, анотація.35

Підсумковий урок

Українська література. 10 клас (рівень стандарту, 70 год.).

І семестр


^

Зміст програмового матеріалу


Дата

Примітка
Тема 1. (1 г) УНТ.1

Українська література в контексті розвитку суспільства певного часу. Зв’язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби. Українська література у світовому контексті, її особливість на загальноєвропейському тлі.

^ Т. Л. Поняття національного й вселюдського, літературний процес.


Тема 2. (29 г) Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст.


Тема 2.1. (10 г) Творчість І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного.2

Вступ. Антиукраїнська політика властей у галузі освіти і культури. Постановка соціальних проблем, поглиблення психологізму в українській літературі. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм.3

І. С. Нечуй-Левицький. Визначальні ознаки творчості. “Кайдашева сім’я” – зразок реалістичної соціально-побутової повісті .4

Змалювання буднів родини Кайдашів, у яких розкриваються внутрішні спонукання селян утвердити себе господарями на землі.5

Типовість характерів. Індивідуалізм егоїстичних натур, що став причиною духовної роз’єднаності членів сім’ї.

ЗМ (п). Письмова творча робота (українська ментальність).6

Картини побуту. Гумор і сатира у творі. Майстерність описів та діалогів, багатство мови. І. Франко про “Кайдашеву сім’ю”.

^ Т.Л. Поняття про соціально-побутову повість, повість-хронвка, поняття про реалізм, літературний характер, художній стиль.7

^ Панас Мирний. Життєвий і творчий шлях письменника. Тематична та жанрова різноманітність творчості. Роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”. Історія написання, джерела твору, проблематика.8

Своєрідність композиції. Чіпка Вареник – бунтар, борець проти соціальної неправди. Суперечливість характеру.9

Образи Грицька й Максима; жіночі образи. Сатиричне зображення експлуататорів. Майстерність художника у відтворенні картин народного життя.10

Зв’язне мовлення. (у) Диспут на тему: «Чи варто виправдовувати Чіпку?». Підготовка до домашнього твору.11

Значення описів природи для розкриття внутрішнього стану героїв. Ідея назви твору. Значення спадщини Панаса Мирного.

^ Т.Л. Поняття про соціально-психологічний роман.

Домашній літературно-критичний твір на одну з тем за повістю І. Нечуя - Левицького «Кайдашева сім’я » та романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні? »12

Контрольна робота №1. Тестування


Тема 2.2. (7г) Творчість І. Карпенка-Карого.13

Розвиток драматургії і театру. Активізація аматорського руху в Україні.

^ Т. Л: «театр корифеїв»14

І. Карпенко-Карий. Огляд життя і творчості письменника. Артистична діяльність. Комедія “Мартин Боруля”, її сценічна історія.15

Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою належністю.16

Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі. Значення творчості І.Карпенка-Карого.

^ Т.Л. Жанри драматичних творів17

М.Старицький. «Оборона Буші». Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті, її антимілітаристське спрямування. Багатопроблемність твору.18

ПЧ. М.Старицький. «Молодість Мазепи».19

^ Контрольна робота №2. Тестування


Тема 2.3 ( 12г). Творчість І. Франка, Б.Грінченка.20

І. Франко. Життєвий і творчий шлях письменника. Лірика збірки «З вершин і низин» . «Сікстинська мадонна».21

І. Франко. “Гімн”. Образ вічного революціонера як втілення могутності. Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму.22

Збірка “Зів’яле листя”. «Безмежнеє поле…», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня…», «Чого являєшся мені …». Мотиви туги і страждань. Народнопоетична основа поезій циклу. Особливості поетичного стилю І. Франка. Поетичне новаторство.

^ Вивчити напам’ять: дві поезії (на вибір)23

Філософська і громадянська поезія. «Легенди про вічне життя». «Декадент» - поетичне кредо І.Франка. вірш-заклик «Розвивайся ти, високий дубе…» - віра в майбутнє своєї нації.

^ Вивчити напам’ять: дві поезії (на вибір)24

Поема «Мойсей»- одна з вершин творчості І.Франка. проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті.

^ Т.Л: філософська поезія, віршові розміри, терцини, гімн, сонет25

Пролог до поеми «Мойсей» – заповіт І. Франка українському народові.

Виразне читання поезій І.Франка, вивчених напам’ять.26

Тематична і жанрова різноманітність прози І. Франка. Новела «Сойчине крило» - жіноча доля в новітній інтерпретації. Гуманізм новели27

ПЧ. .“Перехресні стежки” – повість про боротьбу справедливості з жорстокістю і насильством.(або «Украдене щастя» )28

Літературно-критичні та публіцистичні твори письменника. Світове значення спадщини І.Франка.

^ Т.Л. Традиції і новаторство в художній літературі.29

Борис Грінченко. Життя й різножанрова творчість. Багатогранність діяльності. Оповідання « Каторжна». Психологізм твору. Дилогія про життя пореформеного села.30

Контрольна робота №3. Контрольний твір за творчістю І.Франка.31

Контрольний твір за творчістю І.Франка.32

Підсумковий урок

Схожі:

Календарно-тематичне планування уроків української мови та літератури iconКалендарно-тематичне планування уроків української літератури для 10 класу (рівень стандарту, 2 години на тиждень)

Календарно-тематичне планування уроків української мови та літератури iconОрієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури за рівнем стандарту, академічним рівнем
Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм)....
Календарно-тематичне планування уроків української мови та літератури iconКалендарно-тематичне планування уроків української літератури 9 клас, 2 год на тиждень
Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір – нова естетична...
Календарно-тематичне планування уроків української мови та літератури iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури у 5 класі на 2013-14 н р. Учителя російської мови та світової літератури кузьменко галини іванівни
Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні)
Календарно-тематичне планування уроків української мови та літератури iconКалендарно тематичне планування уроків англійської мови за підручником л. Биркун

Календарно-тематичне планування уроків української мови та літератури iconКалендарно-тематичне планування уроків англійської мови. 2 семестр. 3 клас

Календарно-тематичне планування уроків української мови та літератури iconКалендарно-тематичне планування уроків англійської мови. 2 семестр. 3 клас

Календарно-тематичне планування уроків української мови та літератури iconКалендарно-тематичне планування уроків англійської мови 2 семестр. 4клас

Календарно-тематичне планування уроків української мови та літератури iconКалендарно-тематичне планування уроків англійської мови за підручником Л. Биркун. 2 семестр. 7 клас

Календарно-тематичне планування уроків української мови та літератури iconКалендарно-тематичне планування уроків англійської мови за підручником А. Несвіт у 5 класі. 2 семестр

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи