Постанова від 26 лютого 1993 р. N 140 м. Київ Про затвердження Положення про порядок легалізації об\

Постанова від 26 лютого 1993 р. N 140 м. Київ Про затвердження Положення про порядок легалізації об'єднань громадян
Скачати 52.51 Kb.
НазваПостанова від 26 лютого 1993 р. N 140 м. Київ Про затвердження Положення про порядок легалізації об'єднань громадян
Дата конвертації11.12.2012
Розмір52.51 Kb.
ТипПостанова
ПОСТАНОВА

від 26 лютого 1993 р. N 140 м. Київ


Про затвердження Положення про порядок легалізації об'єднань громадян

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 280 ( 280-93-п ) від 19.04.93 N 1640 ( 1640-98-п ) від 16.10.98)


На підставі Закону України "Про об'єднання громадян" (2460-12) і на виконання постанови Верховної Ради України про введення його в дію (2461-12) Кабінет Міністрів України

постановляє:

Затвердити Положення про порядок легалізації об'єднань громадян, що додається.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В. НЕСМІХ Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 140

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок легалізації об'єднань громадян

1. Відповідно до статті 14 Закону України "Про об'єднання громадян" (2460-12) легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян здійснюється шляхом реєстрації або повідомлення про їх заснування. Легалізація спілок об'єднань громадян здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням.

2. Легалізація всеукраїнських об'єднань громадян і міжнародних громадських організацій здійснюється Мінюстом, їх місцевих осередків та місцевих об'єднань громадян - Головним управлінням юстиції Мінюсту в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними в містах Києві та Севастополі управліннями юстиції, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів. (Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 280 (280-93-п) від 19.04.93, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1640 (1640-98-п) від 16.10.98)

3. Для реєстрації об'єднання громадян до реєструючого органу подається заява (додаток N 1), підписана не менш як трьома засновниками об'єднання громадян або їх уповноваженими представниками.

До заяви додаються:

1) статут (положення) в двох примірниках;

2) протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут (положення);

3) відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);

4) дані про наявність місцевих осередків (додаток N 2), підтверджені протоколами конференцій (зборів);

5) документ про сплату реєстраційного збору;

6) відомості про засновників об'єднання громадян або спілок об'єднань громадян (для громадян - із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об'єднань громадян - назви об'єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також доданням копії документа про легалізацію).

Міжнародна громадська організація додатково подає документи, які підтверджують поширення її діяльності на території хоча б однієї іншої держави (довіреності, зобов'язання, протоколи, документи про легалізацію тощо).

Спілка об'єднань громадян дадатково подає рішення центральних статутних органів об'єднань громадян про їх вступ до спілки.

Заява про реєстрацію політичної партії повинна бути підтримана підписами не менш як однієї тисячі громадян України, які мають виборче право.

Політична партія подає також свої програмні документи.

4. Заява про реєстрацію об'єднання громадян за наявності всіх необхідних документів розглядається в двомісячний строк.

5. Орган, що здійснює реєстрацію об'єднання громадян, у необхідних випадках проводить перевірку відомостей, що містяться в поданих документах.

Порядок перевірки підписів на підтримку заяви про реєстрацію політичної партії визначається Мінюстом.

6. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію об'єднання громадян або про відмову в його реєстрації.

7. У разі реєстрації об'єднання громадян засновникові видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка (додаток N 3). Зареєстрованому об'єднанню громадян присвоюється відповідний номер, і воно вноситься до Реєстру об'єднань громадян, що ведеться реєструючим органом.

У Реєстрі зазначається: дата надходження документів, назва об'єднання громадян і місцезнаходження його статутних органів, дата затвердження статуту (положення), основна мета діяльності об'єднання, відомості про склад центральних статутних органів об'єднання, дата реєстрації, відомості про зміни в статутних документах, сума внесеного реєстраційного збору. Дані Реєстру всеукраїнських об'єднань громадян та міжнародних громадських організацій, зареєстрованих Мінюстом, публікуються в газеті "Урядовий кур'єр".

8. Відомості про реєстрацію всеукраїнських об'єднань громадян та міжнародних громадських організацій Мінюст подає у 10-денний термін до головного обчислювального центру Мінстату. Відомості про реєстрацію місцевих об'єднань громадян реєструючий орган передає органу державної статистики відповідно в області, районі, місті.

9. Для легалізації громадської організації шляхом повідомлення про її заснування до легалізуючого органу подається заява, підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими представниками. В заяві вказується прізвище, ім'я, по батькові засновників громадської організації або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності громадської організації. Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому законом порядку.

Громадська організація, легалізована шляхом повідомлення про її заснування, вноситься до книги обліку громадських організацій, що ведеться легалізуючим органом.

У книзі обліку громадських організацій зазначається: дата надходження документів, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності, дата легалізації.

10. Легалізація об'єднань громадян, що мають одну і ту ж назву, не допускається. У разі коли із заявою про легалізацію звертаються об'єднання громадян, що мають одну і ту ж назву, перевага віддається об'єднанню громадян, яке першим подало заяву про легалізацію.

11. Якщо статутні документи об'єднання громадян або інші документи, подані для реєстрації об'єднання, суперечать законодавству України, реєструючий орган приймає рішення про відмову в реєстрації, яке в 10-денний термін надсилається заявникові.

12. Про зміни в статутних документах об'єднання громадян повідомляє в 5-денний термін реєструючий орган для внесення необхідних змін до Реєстру об'єднань громадян.

13. У разі припинення діяльності об'єднання громадян реєструючий орган приймає рішення про скасування запису в Реєстрі об'єднань громадян.


Додаток N 1

до Положення про порядок легалізації об'єднань громадян

ЗАЯВА _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові засновників або їх уповноважених __________________________________________

представників, рік народження, місце постійного проживання, __________________________________________

N телефону) ________________________________________ подають установчі документи на реєстрацію ________

(назва об'єднання __________________________________________________________________

громадян і територія, в межах якої діє об'єднання) Статут (положення) прийнятий __________________________

(рік, місяць, число, __________________________________________________________________

назва органу, який прийняв статут) Основна мета діяльності об'єднання ______________________________

Назва та юридична адреса постійно діючого центрального статутного органу об'єднання громадян _______________

Прізвища засновників Підписи

Дата

Примітка. Підписи повинні бути завірені в установленому законом порядку.


Додаток N 2

до Положення про порядок легалізації об'єднань громадян


Дані про місцеві осередки об'єднання громадян

N |Назва |Прізвище, ім'я, |Кількість |Юридична| Дані про п/п |місцевого| по батькові |членів |адреса, N| легалізацію

|осередку |керівника |осередку |телефону|

Примітка. Дані підписуються особою, яка очолює центральний статутний орган об'єднання громадян, що подало заяву про реєстрацію. _________________________________ (назва органу, що здійснює реєстрацію)

СВІДОЦТВО про реєстрацію об'єднання громадян


Додаток N 3

до Положення про порядок легалізації об'єднань громадян

___________________________________________

(назва органу, що здійснює реєстрацію)

СВІДОЦТВО про реєстрацію об'єднання громадян 19 ___ р. N _________

Назва об'єднання _________________________________________________________________________________

Вид об'єднання _________________________________________________________________________________

Постійно діючий центральний статутний орган об'єднання ____________________________________________

(повна назва, адреса) ____________________________________________________________________________

__________________ Керівник Підпис _____________ М.П.

Основна мета діяльності _________________________________________________________________________Схожі:

Постанова від 26 лютого 1993 р. N 140 м. Київ Про затвердження Положення про порядок легалізації об\Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №140 "Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян" із змінами
Деякі аспекти легалізації об’єднань громадян, їх діяльності та державної реєстрації юридичної особи
Постанова від 26 лютого 1993 р. N 140 м. Київ Про затвердження Положення про порядок легалізації об\Закон України "Про об'єднання громадян" постанова Кабінету міністрів України від 26. 02. 1993 р. №40. «Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднання громадян»
Закон України "Про об'єднання громадян" постанова Кабінету міністрів України від 26. 02. 1993 р. №40. «Про затвердження Положення...
Постанова від 26 лютого 1993 р. N 140 м. Київ Про затвердження Положення про порядок легалізації об\Методичні рекомендації на тему: „ Основні положення та порядок дії виконавчих комітетів сільських та селищної рад з питань легалізації об’єднань громадян смт. Томаківка 2009 Основні положення та порядок дії
Основні положення та порядок дії виконавчих комітетів сільських та селищної рад з питань легалізації об’єднань громадян”
Постанова від 26 лютого 1993 р. N 140 м. Київ Про затвердження Положення про порядок легалізації об\П о с т а н о в а від 26 лютого 1993 р. N 143 Київ Про порядок справляння І розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян { Із змінами, внесеними згідно з Постанова
Постановами км n 113 ( 113-94-п ) від 22. 02. 94 n 621 ( 621-96-п ) від 08. 06. 96 N 283 ( 283-98-п ) від 07. 03. 98 N 840 ( 840-2001-п...
Постанова від 26 лютого 1993 р. N 140 м. Київ Про затвердження Положення про порядок легалізації об\Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км №980 ( 980-93-п ) від 06. 12. 1993 №1919 ( 1919-99-п ) від 18. 10. 1999
Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до
Постанова від 26 лютого 1993 р. N 140 м. Київ Про затвердження Положення про порядок легалізації об\Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, в установах І організаціях кабінет міністрів україни постанова від 10 серпня 1993 р. N 623 Київ
Постанова втратила чинність на підставі Постанови км n 1094 ( 1094-2001-п ) від 21. 08. 2001 )
Постанова від 26 лютого 1993 р. N 140 м. Київ Про затвердження Положення про порядок легалізації об\Рішення від 29 березня 2012 року №40 смт. Воловець Про реєстрацію Воловецького селищного осередку Всеукраїнської громадської організації «Українська Федерація Хортингу»
Анізації, на підставі Закону України «Про об’єднання громадян», п. 1 Постанови кму «Про порядок справляння І розміри збору за реєстрацію...
Постанова від 26 лютого 1993 р. N 140 м. Київ Про затвердження Положення про порядок легалізації об\Інформації про зміну назви, керівництва тощо об’єднань громадян та інших громадських формувань (проти 115 документів у 2009 року)
Дубенського міськрайонного управління юстиції з питань легалізації об’єднань громадян та реєстрації інших громадських формувань за...
Постанова від 26 лютого 1993 р. N 140 м. Київ Про затвердження Положення про порядок легалізації об\Витяг з історії хвороби пацієнта в двох примірниках
Постанова Кабінету Міністрів України„Про затвердження положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон”” 08. 12....
Постанова від 26 лютого 1993 р. N 140 м. Київ Про затвердження Положення про порядок легалізації об\Рішення від 11 лютого 2011р. №60 м. Знам’янка Про підготовку і проведення призову громадян України 1986-1993 років народження на строкову військову
Постановою Кабінету Міністрів України №352 від 21. 03. 2002 року „Про затвердження положення про підготовку і проведення призову...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи