Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (додається) icon

Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (додається)
Скачати 125.79 Kb.
НазваПоложення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (додається)
Дата конвертації11.12.2012
Розмір125.79 Kb.
ТипПоложення

Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів

N 2025, 18.12.1998, Постанова, Кабінет Міністрів України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 грудня 1998 р. N 2025

Київ

Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1622 від 01.09.99 )

З метою забезпечення належного громадського порядку, безпеки учасників і глядачів під час проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, власникам спортивних споруд забезпечити неухильне додержання вимог Положення, затвердженого цією постановою.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

утворити комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів і в місячний термін затвердити порядок їх діяльності;

зобов'язати комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів у тримісячний термін обстежити місця проведення зазначених заходів.

4. Державному комітету з фізичної культури і спорту забезпечити контроль за створенням і діяльністю зазначених комісій.

5. Міністерству інформації забезпечити систематичне висвітлення в засобах масової інформації матеріалів, спрямованих на поліпшення виховної роботи з глядачами, підвищення культури поведінки під час проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів.

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР від 14 квітня 1983 р. N 167 "Про порядок проведення масових спортивних заходів у республіці".

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 28ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 грудня 1998 р. N 2025

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів

^ Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (далі - заходи) і є обов'язковим для всіх осіб, які беруть у цьому безпосередню участь, а саме для:

власників та орендарів спортивних споруд, які відповідають за їх підготовку і технічний стан;

організаторів - міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, федерацій з видів спорту, фізкультурно-спортивних товариств, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, згідно із затвердженими планами (календарями) яких проводяться заходи, та організацій, що відповідають за їх проведення;

учасників заходів;

глядачів.

2. У підготовці та проведенні заходів мають брати участь відповідні органи виконавчої влади та підприємства, установи і організації охорони здоров'я, зв'язку, зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, культури, телебачення і радіомовлення, органи внутрішніх справ та інші.

3. Заходи мають бути важливим засобом пропаганди фізичної культури та спорту, здорового способу життя і повинні проводитися в умовах високої культури обслуговування, безпеки учасників і глядачів, належного громадського порядку.

^ Класифікація заходів

4. Заходи за своїм значенням поділяються на міжнародні, державні та регіональні.

До міжнародних заходів належать міжнародні спортивні змагання (чемпіонати, першості та кубки світу, Європи, інші офіційні міжнародні змагання), а також міжнародні показові виступи, фестивалі, конкурси тощо.

До державних заходів належать спортивні змагання (чемпіонати, першості, кубки країни, всеукраїнські спортивні змагання), інші заходи (всеукраїнські фестивалі, конкурси, конгреси), що проводяться за рішенням центральних органів виконавчої влади.

До регіональних заходів належать спортивні змагання (чемпіонати, першості, кубки) та інші заходи (фестивалі, конкурси), що проводяться за рішенням місцевих держадміністрацій або органів місцевого самоврядування.

5. За джерелами фінансування заходи поділяються на державні та комерційні.

До державних заходів належать заходи, що проводяться за ініціативою державних органів (або під їх патронатом), спортивних федерацій, фізкультурно-спортивних товариств за рахунок або з частковим фінансуванням відповідних бюджетів, а також міжнародні спортивні змагання.

До комерційних заходів належать заходи, які проводяться за ініціативою юридичних та фізичних осіб за рахунок позабюджетних коштів.

^ Підготовка заходів

6. Заходи проводяться лише на спортивних спорудах і у спеціально відведених місцях, прийнятих до експлуатації комісіями з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (далі - комісії з контролю), суддівськими колегіями, при суворому дотриманні всіма суб'єктами чинних норм і правил експлуатації споруд та місць розташування учасників заходу, місць загального користування, інженерних систем та систем оповіщення, санітарно-гігієнічного режиму приміщень, арен і територій; норм готовності засобів пожежогасіння, спортивно-технологічного устаткування та інвентаря (далі - технічні норми); правил проведення спортивних змагань з видів спорту, правил поведінки учасників і глядачів, інших нормативних актів та вимог цього Положення.

Комісії з контролю утворюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями терміном на 5 років.

7. Для кожної спортивної споруди з урахуванням місцевих умов і їх специфіки на підставі типових інструкцій і правил, затверджених Держкомспортом, власники спортивних споруд за участю органів внутрішніх справ розробляють відповідні інструкції та правила, в яких передбачається порядок організації та проведення заходів, підтримання громадського порядку, забезпечення безпеки учасників і глядачів, пожежної безпеки, надання медичної допомоги у разі настання нещасних випадків і порядок евакуації у разі виникнення надзвичайних обставин. Ці інструкції та правила затверджуються комісіями з контролю.

8. Власники спортивних споруд у терміни, погоджені з відповідними місцевими держадміністраціями, забезпечують проведення комісіями з контролю за участю інженерних служб, проектних та будівельних організацій, органів внутрішніх справ не менш як один раз на два роки технічне обстеження спортивних споруд, що використовуються для проведення заходів, з метою встановлення їх експлуатаційної надійності та стійкості будівельних конструкцій, відповідності шляхів евакуації затвердженим нормативам, а також здійснення заходів пожежної безпеки.

За результатами обстеження складається акт з висновком про відповідність або невідповідність спортивної споруди технічним нормам.

У разі виявлення істотних недоліків акт надсилається до відповідних місцевих держадміністрацій для вжиття заходів до їх усунення.

9. Організатори заходів, власники спортивних споруд і органи внутрішніх справ забезпечують підготовку необхідної інформації та матеріалів з питань проведення заходів, забезпечення безпеки учасників і глядачів для розгляду їх в комісіях з контролю.

Для координації цієї діяльності організаторами заходів утворюються спільні робочі комісії, до складу яких включаються відповідні фахівці, представники від організаторів заходу, власників спортивної споруди, інших заінтересованих установ і організацій.

Робочі комісії залежно від характеру заходу, погодних та інших умов, що можуть вплинути на забезпечення безпеки учасників і глядачів, не менш як за 4 години до початку його проведення здійснюють оперативно-технічний огляд об'єкта (місцевості), перевірку стану підготовки обслуговуючого персоналу, узагальнюють інформацію про чисельність проданих квитків, виданих перепусток, у тому числі і на автотранспорт. У разі потреби робочі комісії вживають заходів до усунення виявлених недоліків, складають протокол про можливість проведення заходу. При виявленні обставин, що ускладнюють проведення заходу, забезпечення охорони громадського порядку, безпеки учасників і глядачів, вносять до комісій з контролю пропозиції щодо заборони проведення цього заходу, обмеження допуску глядачів до небезпечних місць, об'єкта (місцевості) або проведення його без глядачів.

10. У разі потреби для підготовки і проведення найзначніших заходів за ініціативою їх організаторів утворюються оргкомітети з контролю і координації діяльності, які розробляють конкретні плани підготовки і проведення заходів, у яких передбачається забезпечення належних технічних норм, медичне обслуговування, порядок заповнення місць і евакуації глядачів, розподіл обов'язків між службами у разі виникнення надзвичайних обставин.

^ Проведення заходів

11. Підставою для проведення заходів є рішення (наказ) відповідного органу, за ініціативою (або під патронатом) якого вони проводяться, та договір між їх організаторами і власниками спортивної споруди про умови проведення заходів із зазначенням джерел фінансування, а також кошторис витрат.

Заходи проводяться, як правило, у неробочий (вечірній) час, вихідні та святкові дні. Початок і закінчення заходів повинні відповідати графіку руху транспорту загального користування. У разі потреби за погодженням з місцевими держадміністраціями робота транспорту загального користування може продовжуватись.

12. У підготовці і проведенні заходів має бути задіяна необхідна кількість обслуговуючого персоналу і технічних засобів усіх організацій-учасників та організаторів змагань.

13. Охорона громадського порядку та забезпечення безпеки громадян під час проведення заходів здійснюється в обов'язковому порядку органами та підрозділами внутрішніх справ.

Під час проведення комерційних заходів охорона громадського порядку здійснюється на оплатній основі шляхом укладення відповідних договорів між організаторами заходів та органами внутрішніх справ.

Договорами передбачається:

погодинна оплата праці працівників міліції;

відшкодування амортизаційних витрат за використання автотранспорту та майна;

виплата відшкодування матеріальних збитків у разі завдання їх працівникам міліції під час забезпечення громадського порядку та безпеки.

Медичне обслуговування комерційних заходів здійснюється на платній основі шляхом укладення відповідних договорів між організаторами заходів та закладами охорони здоров'я.

14. Забороняється продаж квитків і видача перепусток без зазначення місць, трибун і секторів, а також розповсюдження їх у кількості, що перевищує наявну кількість місць згідно із встановленими нормами.

^ Вимоги до суб'єктів, що безпосередньо беруть участь у підготовці та проведенні заходів

15. Організатори заходу забезпечують:

1) узгодження місць і термінів проведення заходів з відповідними місцевими держадміністраціями, власниками спортивних споруд, органами внутрішніх справ; умови для організації реклами і продажу квитків на спортивні заходи: міжнародні - за 3 місяці; державні - за 2 місяці; регіональні - за 1 місяць до їх проведення, а у разі проведення концертів естрадних виконавців, театралізованих шоу та інших культурно-видовищних комерційних заходів на спортивних спорудах та в інших спеціально відведених для цього місцях, узгодження місць і термінів їх проведення, кількості глядачів - за 1 місяць до їх проведення;

( Підпункт 2 пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ N 1622 від 01.09.99 )

2) наявність ліцензії на проведення відповідного заходу;

3) надання інформації про чисельність проданих квитків, виданих перепусток, у тому числі і на автотранспорт;

4) встановлення контрольно-перепускного режиму, розміщення учасників і глядачів на аренах та трибунах згідно з місцями, зазначеними у квитках і перепустках;

5) здійснення контролю за дотриманням правил та нормативних актів щодо заборони торгівлі спиртними напоями, безалкогольними напоями у скляній тарі на спортивних спорудах під час проведення заходів, а також проходу з ними на територію спортивних споруд;

6) подання органам внутрішніх справ та власникам спортивних споруд Положення про проведення масового заходу із зазначенням технічних умов, програми, регламенту, інших спеціальних відомостей для розроблення заходів щодо охорони громадського порядку, забезпечення безпеки учасників і глядачів: міжнародних, державних заходів - за 2 місяці; регіональних заходів - за 1 місяць до їх проведення;

7) ознайомлення учасників заходів, суддів, обслуговуючого персоналу з вимогами Положення про проведення масового заходу;

8) своєчасне прибуття учасників заходів, дотримання ними правил змагань, норм поведінки в громадських місцях.

16. Власники спортивних споруд забезпечують:

1) підготовку та належний технічний стан споруди, дотримання технічних норм, підготовку штатного та позаштатного обслуговуючого персоналу. Про виконання цих вимог організатором складається відповідний акт, який перед проведенням оперативно-технічного огляду об'єкта (місцевості) не менш як за 4 години до початку заходу подається робочій комісії, яка визначає готовність об'єкта до проведення заходу;

2) разом з організаціями, що здійснюють продаж квитків, подання за добу до проведення заходу інформації органам внутрішніх справ про передбачувану кількість глядачів;

3) проведення виховної та роз'яснювальної роботи з відвідувачами, особливо з молоддю і підлітками, пропаганду правил поведінки учасників і глядачів з використанням наочної агітації, місцевої радіотрансляційної мережі тощо;

4) розміщення на спортивних спорудах знаків безпеки, покажчиків, правил поведінки відвідувачів, планів евакуації та інструкцій;

5) організацію громадського харчування, медичного обслуговування, дорожнього руху, стоянок автотранспорту, інших видів обслуговування, а також роботу гардеробів і камер схову на території спортивної споруди;

6) належні умови для роботи інформаційних центрів з реклами заходів, інформування учасників і глядачів про правила поведінки, додержання правил експлуатації спортивної споруди і пожежної безпеки.

17. Органи внутрішніх справ забезпечують:

1) додержання громадського порядку, безпеки під час проведення заходів, вжиття інших додаткових заходів для забезпечення безпеки, виходячи з інформації про очікувану чисельність глядачів і конкретних умов у день проведення заходу;

2) охорону громадського порядку під час продажу квитків біля кас, безпосередньо розташованих поблизу спортивної споруди, а також на прилеглій до споруди території у день проведення заходу;

3) разом з організаторами заходу і власниками спортивної споруди безпечний прохід учасників і глядачів до місць проведення заходу, розміщення їх на трибунах чи в інших відведених для цього місцях згідно із встановленим порядком;

4) разом з відповідними службами спортивної споруди розроблення варіантів евакуації (у разі надзвичайних обставин), а також управління процесом евакуації глядачів з трибун і прилеглої до них території, включаючи їх посадку на транспорт загального користування;

5) здійснення контролю за станом шляхів евакуації та пожежної безпеки;

6) вжиття передбачених законодавством заходів до осіб, які порушують громадський порядок і правила поведінки на спортивних спорудах (місцевості);

7) сприяння у межах повноважень працівникам засобів масової інформації (за наявності редакційного або журналістського посвідчення) під час виконання ними своїх службових обов'язків.

18. Працівники, які беруть участь у забезпеченні проведення заходів, повинні чітко взаємодіяти (відповідно до затверджених планів) з організаторами заходу, власниками спортивних споруд і органами внутрішніх справ; додержуватися норм і вимог щодо охорони громадського порядку і безпеки.

19. Спеціальні вимоги до забезпечення охорони громадського порядку і безпеки учасників і глядачів заходів, що проводяться за межами стаціонарних спортивних споруд (на відкритій, у гірській чи лісовій місцевості, на шосейних чи інших видах доріг, річках, водоймищах тощо), визначаються Положенням про проведення масового заходу, узгодженим з відповідними місцевими держадміністраціями і органами внутрішніх справ.

20. Невиконання вимог, передбачених цим Положенням, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення заходів, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.Схожі:

Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (додається) iconЛ. Ф. Філіпова О. В. Пінаєв В.І. Азза О. Р. Бурковський 2012р. 2012р. 2012р. 2012р
Постанова Кабінету Міністрів України від 18. 12. 1998 р. №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених...
Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (додається) iconПоложення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
Про підсумки роботи робочої групи із з’ясування обставин трагічного випадку під час проведення змагань відкритого чемпіонату дюсш...
Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (додається) iconПоложення про проведення VІ літніх юнацьких спортивних ігор України на 2011 рік (далі Положення), що додається. Затвердити склад Організаційного комітету з підготовки та проведення Ігор, що додається
України від 17. 12. 2010 №4520, з метою визначення рівня та подальшої активізації спортивної роботи в територіальних фізкультурно-спортивних...
Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (додається) iconПоложення про Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд, затвердженого наказом Мінсім’їмолодьспорту України від 22. 04. 2009 №1319, наказую
Про паспортизацію спортивних споруд загальноосвітніх навчальних закладів Апостолівського району, внесення даних до Єдиного електронного...
Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (додається) iconНаказ №93 Про організацію роботи щодо підготовки та експлуатації фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд у весняно-літній період 2013 року
Затвердити план заходів з підготовки та експлуатації фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд у весняно-літній період 2013 року...
Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (додається) iconПоложення про Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд заява про внесення інформації до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд

Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (додається) iconПро затвердження Положення про Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд Відповідно до пункту 72 додатка до Державної програми розвитку фізичної культури І спорту на 2007-2011 роки,
Затвердити Положення про Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд (далі Реєстр), що додається
Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (додається) iconПро затвердження Порядку надання та оплати відпусток для підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях Кабінет Міністрів України постановляє
...
Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (додається) iconНаказ №4725 Про проведення VІ літніх юнацьких спортивних ігор України у 2011 році
України від 17. 12. 2010 №4520, з метою визначення рівня та подальшої активізації спортивної роботи в територіальних фізкультурно-спортивних...
Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (додається) iconРозпорядження 08 квітня 2013 року смт Близнюки №179 Про затвердження плану заходів з підготовки та експлуатації фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд у весняно-літній період 2013 року
Оку №781, з метою ефективного використання фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд у весняно-літній період 2013 року та створення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи