Урок 9 клас icon

Урок 9 клас
НазваУрок 9 клас
Дата конвертації24.02.2013
Розмір41.6 Kb.
ТипУрок
1. /_нформатика 9/ПРь11 створення зобр/Урок ь ПР Створення растрових зображень .doc
2. /_нформатика 9/Пр ь12 стов векторних зобр/ПР.doc
3. /_нформатика 9/Пр ь7 Нав мереж.doc
4. /_нформатика 9/Урок 9 ПРь4 Пошук файл_в/ПР ь4.doc
5. /_нформатика 9/Урок 9 ПРь4 Пошук файл_в/Урок ь12,13 Пошук файл_в, отрима дов, утил_ти.doc
6. /_нформатика 9/Урок ь1 _нформатика наука ХХ ст. Поняття _нформац_х..doc
7. /_нформатика 9/Урок ь12 КРь2.doc
8. /_нформатика 9/Урок ь13 В_руси ПР ь5/Урок ь13 ПР ь5 в_руси.doc
9. /_нформатика 9/Урок ь14 Арх_вац_я/9 клас Арх_вац_я.doc
10. /_нформатика 9/Урок ь14 Арх_вац_я/ПР ь6.doc
11. /_нформатика 9/Урок ь16 Локальна та глобальна мереж_.doc
12. /_нформатика 9/Урок ь17 Нав лок мер.doc
13. /_нформатика 9/Урок ь19 Призначення мереж_ _нтернет.doc
14. /_нформатика 9/Урок ь2 _нформац_йн_ системи та технолог_х..doc
15. /_нформатика 9/Урок ь21 Браузер Пошук.doc
16. /_нформатика 9/Урок ь22 ПР пошук.doc
17. /_нформатика 9/Урок ь24 Текстовий редактор.doc
18. /_нформатика 9/Урок ь25 КР .doc
19. /_нформатика 9/Урок ь25 Пр9 вед та ред тексту.doc
20. /_нформатика 9/Урок ь26 Пр10 Форм тексту.doc
21. /_нформатика 9/Урок ь28,29 Граф_ка.doc
22. /_нформатика 9/Урок ь3 Арх_тектура ПК.doc
23. /_нформатика 9/Урок ь30 Paint.doc
24. /_нформатика 9/Урок ь4 Пам'ять ПК..doc
25. /_нформатика 9/Урок ь5 ПР ь1 Тринажер/Урок ь5 Основн_ етапи розвитку комп'ютернох техн_ки..doc
26. /_нформатика 9/Урок ь5 ПР ь1 Тринажер/Урок ь5 ПР1 Тринажер.doc
27. /_нформатика 9/Урок ь6 Р_зновиди програмного забезпечення..doc
28. /_нформатика 9/Урок ь7 " Робота з _нтерфейсом користувача операц_йнох системи."/ПР ь2 урок.doc
29. /_нформатика 9/Урок ь7 " Робота з _нтерфейсом користувача операц_йнох системи."/ПР ь2.doc
30. /_нформатика 9/Урок ь7 " Робота з _нтерфейсом користувача операц_йнох системи."/Урок ь7 _нтерфейс користувача.doc
31. /_нформатика 9/Урок ь8 Практична робота ь3. Робота з об'єктами файловох системи/ПР ь3.doc
32. /_нформатика 9/Урок ь8 Практична робота ь3. Робота з об'єктами файловох системи/Урок ь8 Робота з об'єктами файловох системи..doc
33. /_нформатика 9/Урок ь9 Поняття файловох системи..doc
Тема: Робота в растровому редакторі
Тема: Створення векторних зображень
Тема: Спільне використання ресурсів локальної мережі
Тема: пошук інформації на комп’ютері
Урок №9 9 клас Пошук файлів, Отримання довідки
Урок 9 клас Інформатика наука ХХ ст. Поняття інформації. Мета: ознайомити учнів з інформатикою як наукою, сформувати поняття інформації
1. Що таке програмне забезпечення пк? Види програмного забезпечення
Тема: захист комп’ютера від вірусів
Урок №14
Тема: Архівація файлів
Урок №16 9 клас Поняття локальної та глобальної мережі
Урок 17 9 клас Навігація комп’ютерною мережею. Мета: ввести поняття: робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача
Урок 9 клас
Урок 9 клас Інформаційні системи та технології. Об’єкти та їх властивості. Мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями
Урок №21 9 клас Використання та настроювання браузера. Засоби пошуку інформації
9 клас Практична робота №8
Урок №24 9 клас Системи опрацювання текстів, їх класифікація, призначення і основні функції
1. Які види комп’ютерних мереж? Дайте їм характеристику
9 клас Практична робота №9 Тума: Введення та редагування тексту Мета
Тема: Форматування тексту
Урок 9 клас Комп’ютерна графіка типи графічних файлів. Графічний редактор Paint. Робота з графічними файлами
Урок 9 клас Архітектура пк мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями, типами об’єктів та їх властивостями
Урок №30
Урок 9 клас Пам'ять пк. Мета: ознайомити учнів з основними видами пам'яті пк та принципом роботи основних накопичувачів
Урок 9 клас Основні етапи розвитку комп’ютерної техніки. Покоління пк мета: ознайомити учнів з основними етапи розвитку комп’ютерної техніки
Практична робота №1
Урок 9 клас Різновиди програмного забезпечення. Операційні системи. Складові та класифікація ос
Урок №7 Практична робота №2
Тема: робота з інтерфейсом користувача операційної системи
Урок 7 9 клас Інтерфейс користувача ос. Мета: ознайомити учнів з інтерфейсом Windows, та навчити налаштовувати інтерфейс
Тема: Робота з об’єктами файлової системи
Урок 10. 9 клас Робота з об’єктами файлової системи. Мета: Ознайомити учнів з способами створення та роботи з об’єктами файлової системи
Урок 10 9 клас Поняття файлової системи. Навігація файловою системою

Урок _________________

9 клас


Тема. Призначення й структура мережі Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера

Мета:

формувати:

 • інформаційну культуру учнів;

 • вміння роботи з програмами-браузерами;

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Активізація знань

ІІІ Вивчення нового матеріалу.

1. Організація Іптернету.

Інтернет — це об'єднана мережа, яка складається з набору пов'язаних мереж, що взаємодіють як одне ціле. Складовими Інтернету є мережі різного масштабу: великі національні магістральні мережі, багато регіональних і локальних мереж.

Комп'ютери, які працюють у мережі Інтернет, називаються вузлами (іноді — хостами).

Вузлами є потужні комп'ютери, менш потужні міні-комп'ютери та персональні комп'ютери. Серед них є такі, що надають послуги іншим комп'ютерам — сервери


2. Протокол TCP/IP

TCP/IP — основний транспортний протокол передавання даних в Інтернеті. Абревіатура TCP/IP складається з двох частин: TCP (Transmition Control Protocol — протокол керування передаванням) і IP (Internet Protocol — протокол Internet).

Протокол TCP поділяє інформацію на порції — пакети, кожному з яких надає номер для правильного відновлення інформації під час одержання. Друга складова (протокол IP) додає до кожного пакета службову інформацію з адресами відправників і одержувачів, забезпечуючи доставку всіх пакетів одержувачеві.

По надходженні всіх пакетів протокол TCP розміщує їх один за одним і забезпечує складання повідомлення. Якщо деякі пакети загубилися — протокол TCP розв'язує й цю проблему. Маршрути руху пакетів мережею розраховує спеціальна програма — маршрутизатор.


3. Інформаційні ресурси Інтернету

• Гіпертекстова система WWW (World Wide Web).

 • Електронна пошта.

 • Віддалений доступ до мережі.

 • Тематичні конференції Usenet.

 • Розмова в мережі або IRC (Internet Relay Chat).

 • Голосове спілкування і відеоконференції.

 • FTP (File Transfer Protocol — протокол передавання файлів).


4. IP-адреси

IP-адреса — запис, який точно визначає місцезнаходження комп'ютера в Інтернеті і є записом чотирьох чисел у діапазоні від 0 до 255, відділених крапками, наприклад, 220.15.68.33.

Запис IP-адреси складається ніби з двох частин: перша означає адресу підмережі Інтернету, до якої підключено вузол, а друга — адресу локального вузла всередині підмережі.


5. Доменні імена DNS

Замість числових IP-адрес застосовується літерна система доменних імен DNS (Domain Name Server — доменне ім'я сервера). Згідно з цією системою ім'я кожного web-сервера є послідовністю слів, розділених крапками, яка легко запам'ятовується користувачами.

Доменне ім'я однозначно визначає сервер в Інтернеті й складається за ієрархічним принципом.

На найвищому рівні (домен верхнього рівня) звичайно розташовується назва країни, наприклад uk (Велика Британія). Але частіше замість назви країни ставиться скорочення, відповідне типу організації, якій належить домен:

 • com (комерційний домен),

 • gov (урядовий),

 • mil (військовий),

 • edu (освітній),

 • net (мережний),

 • org (інших організацій).

У результаті доменне ім'я сервера (простіше домен) може мати такий вигляд: kyivstar.net

Першою праворуч записується скорочена назва країни (для України — иа), наступним — ім'я піддомена (назва міста чи організації) і так далі до імені комп'ютера.

Наприклад, для комп'ютера середньої школи №2 смт. Верхнячки доменне ім'я в мережі Інтернет може мати такий вигляд:School2.verhnyathka.ua, або computer1.School2.verhnyathka.ua

Для перетворення доменної форми імені на числову і числової на доменну використовуються DNS-сервери.


6. Підключення користувачів до мережі Internet

 1. З'єднання в режимі віддаленого термінала. Комп'ютер користувача через модем і телефонну лінію з'єднується з комп'ютером, підключеним до Internet. Комп'ютер користувача не має власної IP-адреси і працює в режимі віддаленого термінала.

 2. SLIP/PPP з'єднання. Комп'ютер користувача за допомогою модема й телефонної лінії приєднується до комп'ютера-шлюзу провайдера, що має вихід в Internet. Обмін комп'ютера користувача з комп'ютером-шлюзом здійснюється за протоколом SLIP (Serial Line Internet Protocol) чи РРР (Pointto-Point Protocol). Комп'ютер користувача одержує IP-адресу й може користуватися всіма сервісами, що надає провайдер.

 3. З'єднання через локальну обчислювальну мережу. У цьому випадку комп'ютер користувача підключений до ЛОМ, сервер якої має вихід в Internet.

 1. З'єднання через виділену лінію. Комп'ютер користувача з'єднаний виділеною високошвидкісною лінією з мережею і може користуватися всіма сервісами Internet. Для підключення до такої лінії звичайно використовуються спеціальні пристрої.

 2. З'єднання за технологією DSL — передача цифрового сигналу —телефонними лініями.

Для підключення до мережі Інтернет в режимі Dial-Up, ADSL необхідно:

 • наявність провайдера;

 • технічні засоби: комп'ютер, телефонний канал зв'язку, модем;

 • оплачений час (об'єм інформації).


7. Режими інформаційного обміну

On-line — постійний зв'язок користувача із сервером провайдера.

Off-line — це режим «відкладеного» зв'язку. Користувач передає порцію інформації або отримує її протягом коротких сеансів зв'язку, а в інший час комп'ютер відключений від Інтернету.
IV. Домашнє завдання. Розділ 5. §15Схожі:

Урок 9 клас iconДокументи
1. /5-Укрл_т/Урок ь 13 л_тература 5 клас.doc
2. /5-Укрл_т/Урок...

Урок 9 клас iconДокументи
1. /6-Укрл_т/Урок Зачарована Десна л_тература 6 клас.doc
2. /6-Укрл_т/Урок...

Урок 9 клас iconКонкурс на кращого декламатора 30 Урок Урок подорож. В. Шевчук «Панна квітів» 32 6 клас Урок Фольклорне свято «А вже весна» 40 Урок 2
Посібник пропонує розробки уроків з позакласного читання для 5-7 класів за 12- річною програмою
Урок 9 клас iconДоброштан Лариса Віталіївна урок математики, 2-а клас; урок
Богуславської зош І-ІІІ ступенів №2 відбулося заняття школи становлення молодого фахівця
Урок 9 клас iconУрок №33 ( 9 клас) Модуль (тема): Волейбол
Тип та форма уроку: комбінований комплексний урок (повторення та вдосконалення вивченого матеріалу, розвиток фізичних якостей)
Урок 9 клас iconУрок №33 ( 9 клас) Модуль (тема): Волейбол
Тип та форма уроку: комбінований комплексний урок (повторення та вдосконалення вивченого матеріалу, розвиток фізичних якостей)
Урок 9 клас iconПлан роботи гірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільської районної ради Київської області на 2010/2011 навчальний рік
В 2009/2010 навчальному році в школі навчалося 358 учнів, в тому числі 1 клас 38 учнів, 2 клас 37 учнів, 3 клас 17 учнів, 4 клас...
Урок 9 клас iconУрок на тиждень, І ii семестр
Календарно-тематичне планування за підручником А. Несвіт «English» 1 клас, 1 урок на тиждень, І – II семестр
Урок 9 клас icon1 урок Технології 11-а клас

Урок 9 клас iconУрок Учитель
Школа, клас, урок Учитель
Урок 9 клас iconДокументи
1. /Моя р_дна вулиця Перший урок 4 клас ДЗОШ ь100 кл.кер. Єгорова _.М/ПРиложения к 1 уроку/ГЕРБ.docx
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи