Урок 9 клас Інформаційні системи та технології. Об’єкти та їх властивості. Мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями icon

Урок 9 клас Інформаційні системи та технології. Об’єкти та їх властивості. Мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями
Скачати 28.95 Kb.
НазваУрок 9 клас Інформаційні системи та технології. Об’єкти та їх властивості. Мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями
Дата конвертації24.02.2013
Розмір28.95 Kb.
ТипУрок
1. /_нформатика 9/ПРь11 створення зобр/Урок ь ПР Створення растрових зображень .doc
2. /_нформатика 9/Пр ь12 стов векторних зобр/ПР.doc
3. /_нформатика 9/Пр ь7 Нав мереж.doc
4. /_нформатика 9/Урок 9 ПРь4 Пошук файл_в/ПР ь4.doc
5. /_нформатика 9/Урок 9 ПРь4 Пошук файл_в/Урок ь12,13 Пошук файл_в, отрима дов, утил_ти.doc
6. /_нформатика 9/Урок ь1 _нформатика наука ХХ ст. Поняття _нформац_х..doc
7. /_нформатика 9/Урок ь12 КРь2.doc
8. /_нформатика 9/Урок ь13 В_руси ПР ь5/Урок ь13 ПР ь5 в_руси.doc
9. /_нформатика 9/Урок ь14 Арх_вац_я/9 клас Арх_вац_я.doc
10. /_нформатика 9/Урок ь14 Арх_вац_я/ПР ь6.doc
11. /_нформатика 9/Урок ь16 Локальна та глобальна мереж_.doc
12. /_нформатика 9/Урок ь17 Нав лок мер.doc
13. /_нформатика 9/Урок ь19 Призначення мереж_ _нтернет.doc
14. /_нформатика 9/Урок ь2 _нформац_йн_ системи та технолог_х..doc
15. /_нформатика 9/Урок ь21 Браузер Пошук.doc
16. /_нформатика 9/Урок ь22 ПР пошук.doc
17. /_нформатика 9/Урок ь24 Текстовий редактор.doc
18. /_нформатика 9/Урок ь25 КР .doc
19. /_нформатика 9/Урок ь25 Пр9 вед та ред тексту.doc
20. /_нформатика 9/Урок ь26 Пр10 Форм тексту.doc
21. /_нформатика 9/Урок ь28,29 Граф_ка.doc
22. /_нформатика 9/Урок ь3 Арх_тектура ПК.doc
23. /_нформатика 9/Урок ь30 Paint.doc
24. /_нформатика 9/Урок ь4 Пам'ять ПК..doc
25. /_нформатика 9/Урок ь5 ПР ь1 Тринажер/Урок ь5 Основн_ етапи розвитку комп'ютернох техн_ки..doc
26. /_нформатика 9/Урок ь5 ПР ь1 Тринажер/Урок ь5 ПР1 Тринажер.doc
27. /_нформатика 9/Урок ь6 Р_зновиди програмного забезпечення..doc
28. /_нформатика 9/Урок ь7 " Робота з _нтерфейсом користувача операц_йнох системи."/ПР ь2 урок.doc
29. /_нформатика 9/Урок ь7 " Робота з _нтерфейсом користувача операц_йнох системи."/ПР ь2.doc
30. /_нформатика 9/Урок ь7 " Робота з _нтерфейсом користувача операц_йнох системи."/Урок ь7 _нтерфейс користувача.doc
31. /_нформатика 9/Урок ь8 Практична робота ь3. Робота з об'єктами файловох системи/ПР ь3.doc
32. /_нформатика 9/Урок ь8 Практична робота ь3. Робота з об'єктами файловох системи/Урок ь8 Робота з об'єктами файловох системи..doc
33. /_нформатика 9/Урок ь9 Поняття файловох системи..doc
Тема: Робота в растровому редакторі
Тема: Створення векторних зображень
Тема: Спільне використання ресурсів локальної мережі
Тема: пошук інформації на комп’ютері
Урок №9 9 клас Пошук файлів, Отримання довідки
Урок 9 клас Інформатика наука ХХ ст. Поняття інформації. Мета: ознайомити учнів з інформатикою як наукою, сформувати поняття інформації
1. Що таке програмне забезпечення пк? Види програмного забезпечення
Тема: захист комп’ютера від вірусів
Урок №14
Тема: Архівація файлів
Урок №16 9 клас Поняття локальної та глобальної мережі
Урок 17 9 клас Навігація комп’ютерною мережею. Мета: ввести поняття: робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача
Урок 9 клас
Урок 9 клас Інформаційні системи та технології. Об’єкти та їх властивості. Мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями
Урок №21 9 клас Використання та настроювання браузера. Засоби пошуку інформації
9 клас Практична робота №8
Урок №24 9 клас Системи опрацювання текстів, їх класифікація, призначення і основні функції
1. Які види комп’ютерних мереж? Дайте їм характеристику
9 клас Практична робота №9 Тума: Введення та редагування тексту Мета
Тема: Форматування тексту
Урок 9 клас Комп’ютерна графіка типи графічних файлів. Графічний редактор Paint. Робота з графічними файлами
Урок 9 клас Архітектура пк мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями, типами об’єктів та їх властивостями
Урок №30
Урок 9 клас Пам'ять пк. Мета: ознайомити учнів з основними видами пам'яті пк та принципом роботи основних накопичувачів
Урок 9 клас Основні етапи розвитку комп’ютерної техніки. Покоління пк мета: ознайомити учнів з основними етапи розвитку комп’ютерної техніки
Практична робота №1
Урок 9 клас Різновиди програмного забезпечення. Операційні системи. Складові та класифікація ос
Урок №7 Практична робота №2
Тема: робота з інтерфейсом користувача операційної системи
Урок 7 9 клас Інтерфейс користувача ос. Мета: ознайомити учнів з інтерфейсом Windows, та навчити налаштовувати інтерфейс
Тема: Робота з об’єктами файлової системи
Урок 10. 9 клас Робота з об’єктами файлової системи. Мета: Ознайомити учнів з способами створення та роботи з об’єктами файлової системи
Урок 10 9 клас Поняття файлової системи. Навігація файловою системою

Урок 2. _________________

9 клас

Інформаційні системи та технології.

Об’єкти та їх властивості.

Мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями,

типами об’єктів та їх властивостями.

Обладнання: мультимедійні програми, плакати, ПК.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка Д/З шляхом опитування:

1. Що таке інформатика? (це галузь науки, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також питання, пов'язані з її збиранням, зберіганням, пошуком, переробкою, перетворенням, поширенням та використанням у різних сферах діяльності).

2. Що таке інформація?( це сукупність фактів, відомостей про властивості, структуру і взаємодію об’єктів та явищ навколишнього світу)

3. Що таке повідомлення? ( це послідовність сигналів різної природи: звуків, тексту, зображень, жестів тощо. Повідомлення можуть передаватись у різних формах і різними способами.)

ІІІ Вивчення нового матеріалу.

  1. Об’єкти та властивості

Об'єкт — це деяка частина світу навколо нас, яку можна розглядати як одне ціле.

Щоб розрізняти об'єкти, кожному з них дають назву (ім'я), яка формує уявлення про можливості об'єкта. (Автомобіль).

Властивості об'єкта — це сукупність ознак, за якими можна розрізнити об'єкти. Параметри об'єкта — це ознаки, що характеризують його властивості.

складові обєкта:

  • інформацію, що зберігає об'єкт (це властивості об'єкта, які ще називають його даними);

  • способи обробляння інформації об'єктом (ці способи називають алгоритмами, або процедурами об'єкта);

• яку інформацію об'єкт приймає та передає (події об'єкта)

Модель — спрощене подання реального об'єкта, що відбиває лише найголовніші його властивості.

2.Інформаційна система та технології

Інформаційна система (ІС) — це сукупність організаційних і технічних засобів для збирання, обробляння, зберігання, подавання та передавання інформації, потрібної користувачеві

залежно від рівня автоматизації ІС поділяють на):

1.ручні ІС, у яких усі операції з інформацією виконує людина;


2.автоматизовані ІС, у яких частина функцій здійснюється
автоматично, але певну частину виконує людина.


класифікація за призначенням (функціями, які здатна виконувати ІС):

1.Інформаційно-пошукові системи (ІПС)

2.Системи керування — це системи, призначені керувати різними об'єктами та процесами. їх поділяють на системи автоматичного керування (САК) і ручного.

3. Інтелектуальні інформаційні системи — це ІС, основані на моделях знань з певних предметних областей, що можуть імітувати інтелектуальні можливості людини

4. Навчальні системи

5. Системи автоматизованого проектування — ІС, які використовують для створювання ескізів, креслень.

6. Автоматизовані системи наукових досліджень

Інформаційні системи мають однакову структуру. апаратного забезпечення — комплексу технічних засобів, що забезпечують її функціонування (комп'ютери, периферійне обладнання, різноманітна апаратура та канали передавання даних), і програмного забезпечення

Інф технології – технології що забезпечують і підтримують інф процеси.

3. Інформаційна культура та компетентність.

Інформаційна культура людини — це частина її загальної культури, яка допомагає людині самостійно отримувати знання, потрібні в повсякденному житті, тобто це сукупність знань, умінь та навичок, що забезпечують оптимальне здійснення індивідуальної інформаційної діяльності, спрямованої на забезпечення власних інформаційних потреб людини.

Інформатична компетентність передбачає наявність у людини сучасного інформаційного суспільства виробленої звички та стійких навичок ефективно одержувати, обробляти й передавати знання з використанням можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (так само як більшість людей сьогодні отримує знання, працюючи з відповідною літературою).

Системи числення

Д/З: §2Схожі:

Урок 9 клас Інформаційні системи та технології. Об’єкти та їх властивості. Мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями iconУрок №2 Тема. Інформаційні системи та інформаційні технології
Таке означення може бути задовільним тільки за найбільш узагальненої й неформальної точки зору і підлягає подальшому уточненню. Інформаційні...
Урок 9 клас Інформаційні системи та технології. Об’єкти та їх властивості. Мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями iconМетодичні вказівки до написання контрольної роботи з дисціпліни «Інформаційні системи І технології в фінансах»
«Інформаційні системи І технології в фінансах» (для студентів, що навчаються за напрямком підготовки «Економіка І підприємництво»,...
Урок 9 клас Інформаційні системи та технології. Об’єкти та їх властивості. Мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями iconУрок №3. Мета
Мета. З’ясувати зміст поняття кванта світла, визначити величини, які характеризують властивості фотона. Розглянути питання корпускулярно-хвильового...
Урок 9 клас Інформаційні системи та технології. Об’єкти та їх властивості. Мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями iconТема. Книги – морська глибина (урок-конференція, 6Б клас) Мета
...
Урок 9 клас Інформаційні системи та технології. Об’єкти та їх властивості. Мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями iconУрок математики в 5 класі 17. 04. 2012р. Тема. Поняття про
Мета: ознайомити учнів з поняттям «відсоток», вчити записувати його; ознайомити з
Урок 9 клас Інформаційні системи та технології. Об’єкти та їх властивості. Мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями iconУ I семестрі 48 год, 3 години на тиждень у II семестрі 38 год, 2 години на тиждень Номер урок
Приведення в систему знань учнів про рівняння. Ознайомити учнів з рівносильними рівняннями. Формування знань учнів про основні властивості...
Урок 9 клас Інформаційні системи та технології. Об’єкти та їх властивості. Мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями iconУрок 24/66. Теплові двигуни і захист навколишнього середовища Мета уроку: ознайомити учнів з екологічними проблемами використання теплових двигунів. Тип уроку: комбінований урок
Мета уроку: ознайомити учнів з екологічними проблемами використання теплових двигунів
Урок 9 клас Інформаційні системи та технології. Об’єкти та їх властивості. Мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями iconУрок з геометрії на тему: «Прямокутник. Його властивості та ознаки» Підготувала Вовк Р. В. Тема уроку. Прямокутник. Його властивості та ознаки
...
Урок 9 клас Інформаційні системи та технології. Об’єкти та їх властивості. Мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями iconУрок з етики. 5 клас. Тема. Як спілкуватися, долаючи
Мета: ознайомити учнів з особливостями правил спілкування на відстані; розглянути правила телефонної етики, правила листування поштою...
Урок 9 клас Інформаційні системи та технології. Об’єкти та їх властивості. Мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями iconУрок для учнів 5 класу Мета
Мета: ознайомити учнів з історією книги, розширити знання про найдавніші бібліотеки минулого, пояснити, що таке алфавітний та систематичний...
Урок 9 клас Інформаційні системи та технології. Об’єкти та їх властивості. Мета: ознайомити учнів з інформаційними системами та технологіями iconУрок мислення «Дерева, кущі, трави» ( Найденко В. Г.) Мета Ознайомити учнів з деякими деревами, кущами, травами; навчити
Мета Ознайомити учнів з деякими деревами, кущами, травами; навчити розрізняти їх; розвивати мислення, мовлення; виховувати любов...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи