Тема 14. Президент України – Глава Української держави icon

Тема 14. Президент України – Глава Української держави
Скачати 54.38 Kb.
НазваТема 14. Президент України – Глава Української держави
Дата конвертації03.04.2013
Розмір54.38 Kb.
ТипДокументи


Тема 14. Президент України – Глава Української держави
Частина перша


14.1. Поняття, правова природа та призначення інституту глави держави – Президента України

14.2. Еволюція інституту глави держави в Україні

14.3. Особливості конституційно-правового статусу глави держави – Президента України

14.4. Президент України – голова Ради національної безпеки та оборони України

14.5. Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройними Силами України

Питання для самоконтролю:


14.1.

 1. У чому полягає призначення інституту глави держави ?

 2. Чому, на вашу думку, у 1991 році в Україні було введено пост Президента ?

 3. Дайте визначення поняття «глава держави»

 4. Сформулюйте визначення поняття «президент»

 5. Як співвідносяться названі категорії ?

14.2.

 1. Розкрийте основні етапи еволюції конституційно-правового регулювання інституту глави держави в Україні (з 1991 р.).

 2. Якими нормативними актами супроводжувалась зміна конституційно-правового статусу Президента України ?

 3. Які різновиди республіканської форми правління були притаманні Україні на різних етапах її розвитку у зв’язку зі зміною конституційно-правового статусу Президента?

14.3.

 1. Чому, на вашу думку, посада Президента є виборною?

 2. Який зв'язок існує між виборністю Президента та представницьким характером його повноважень?

 3. Назвіть вимоги, що пред’являються до кандидата у Президенти України?

 4. У чому полягає вимога періодичної змінності президентів ? Якими положеннями українського законодавства вона передбачена ?

 5. У чому полягає зміст недоторканності Президента України ?

 6. Охарактеризуйте місце Президента Україні у системі органів державної влади.

 7. Назвіть атрибути Президента України.

14.4.

 1. Якими нормативно-правовими актами визначається статус Президента України як голови Ради національної безпеки та оборони України (далі   РНБО) ?

 2. Які правові акти він приймає як голова РНБО ?

 3. Яка юридична сила рішень РНБО ?

 4. Назвіть повноваження Президента Україні у сфері національної безпеки і оборони ?

14.5.

 1. Якими нормативно-правовими актами визначається статус Президента України як Верховного Головнокомандуючого Збройними Силами України ?

 2. Які правові акти він приймає як Верховний Головнокомандувач Збройними Силами України ?

 3. Яка юридична сила рішень Президента України як Верховного Головнокомандуючого Збройними Силами України ?
^

Рекомендовані джерела: загальна література

Агафонов С. Історичний розвиток інституту глави держави // Право України. – 01.   № 7. - С. 102-104.Бурчак Ф. Г. Президент України. - К.: Ін Юре, 97. – 24 с.Влада в Україні: шляхи до ефективності / ред. рада … : О.Д. Святоцький (голова) [та ін.]. – К. : Журн. «Право України» : Ін Юре, 10. – 688 с.Конституція України. Науково-практичний коментар / В.Б.Авер’янов, О.В. Батанов, Ю.В.Баулін та ін.: ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П.Битяк, Ю.М. Грошевой та ін.- Харків: Видавництво «Право»; К.:Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 03.- 808 с. ( С. 479-545).Кривенко Л. Президент України: еволюція конституційно-правового статусу // Віче.   98.   № 10.Серьогіна С. Сутність інституту глави держави та його еволюція у світовій державно-правовій практиці // Вісник Академії правових наук України.- Харків, 00. - № 4(23).   С. 54 - 65.Тодыка Ю.Н., Яворский В.Д. Президент Украины: конституционно-правовой статус. Монография. – Х.: “Факт», 99. – 256 с.Фрицький Ю.О. Особливості статусу Президента України, його місце і роль в організації і функціонуванні державної влади в Україні / Ю.О. Фрицький // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 06. - №3. -С. 3-Ю.Фрицький Ю.О. Передумови визначення статусу Президента України в період 91-07 рр. / Ю.О. Фрицький // Підприємництво, господарство і право. - 07. - №7. - С. 92-94.Фрицький Ю.О. Особливості статусу та функцій Президента України / Ю.О. Фрицький// Юридична Україна. - 06. - № 10. - С. 16-.Чушенко В.І. Заяць І.Я. Конституційне право України: підруч. / В.І. Чушенко, І.Я. Заяць. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – К. : Ін Юре, 09. – 548 с.Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній Україні: політико-правові проблеми організації виконавчої влади // Право України.   97.   № 1. – С.44-52.
^

Рекомендовані джерела: законодавство та судова практика
Конституція України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. ¾ 96. ¾ № 30. ¾ Ст. 141. ¾ (Iз змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-IV від 08.12.04 // ВВРУ. ¾ 05. ¾ № 2. ¾ Ст. 44).Про Центральну Виборчу Комісію України. Закон України. // Відомості Верховної Ради України.   98.   № 5.   Ст. 17 (Із змінами, внесеними згідно із Законом від 15.05.03 р.).Про Раду національної безпеки і оборони України. Закон України. // Відомості Верховної Ради України. - 98. - № 35. - Ст.237.Про місцеві державні адміністрації Закон України. // Відомості Верховної Ради України. - 99. - № -21 - Ст.0.Про вибори Президента України. Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 14, ст.81.Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 33, ст.445.Про Президента Української РСР. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 33, ст.446.Про вибори Президента України. Закон України (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 33, ст.448.Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 18, ст.133.
Схожі:

Тема 14. Президент України – Глава Української держави iconТема глава держави у зарубіжних країнах
Держави – це посадова особа чи орган, який займає верховне місце в системі органів держави, є найвищим представником країни на її...
Тема 14. Президент України – Глава Української держави iconРеферат з курсу " Основи Конституційного права України " на тему " Президент у механізмі здійснення державної влади"
Президент є главою держави в країнах із республіканською формою правління. Він є носієм верховної державної влади і вищим представником...
Тема 14. Президент України – Глава Української держави iconРеферат на тему: "Президент України" Президент України: забезпечує державну незалежність, національну безпеку І правонаступництво держави
України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних...
Тема 14. Президент України – Глава Української держави iconЯ кість – в ім`я кращого життя
Української асоціації якості (уая), президент Клубів лідерів якості України та країн Центральної І східної Європи, почесний президент...
Тема 14. Президент України – Глава Української держави iconТема. Боротьба за відновлення державних прав України. Ліквідація Української козацької держави

Тема 14. Президент України – Глава Української держави iconТема 23. Механізм і апарат держави
Поняття апарату держави, органу держави. Види органів держави, їхні ознаки та класифікація
Тема 14. Президент України – Глава Української держави iconВ основі державних рішень мають бути національні інтереси України Глава держави

Тема 14. Президент України – Глава Української держави iconДень народження Кобзаря має стати Днем національного примирення – Президент
Тараса Шевченка – Днем національного примирення українського народу. З такою ініціативою Глава держави виступив під час спільного...
Тема 14. Президент України – Глава Української держави iconКодекс законів про працю України Зміст : Глава I: Загальнi положення Глава II: Колективний договiр Глава III: Трудовий договiр
Ix: Гарантiї при покладеннi на працiвникiв матерiальноЇ вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну пiдприємству, установi, органiзацiї
Тема 14. Президент України – Глава Української держави iconТема. Ми є діти українські
Мета. Ознайомити учнів з історією України, шляхом становлення незалежності української Держави, розвивати прагнення бути свідомим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи