Семінарське заняття № Конституційно-правовий статус іноземців та біженців icon

Семінарське заняття № Конституційно-правовий статус іноземців та біженців
НазваСемінарське заняття № Конституційно-правовий статус іноземців та біженців
Дата конвертації03.04.2013
Розмір68.5 Kb.
ТипДокументи

Семінарське заняття № 9.
Конституційно-правовий статус іноземців та біженців


 1. Конституційні засади правового статусу іноземців та апатридів.

 2. Конституційно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні.

 3. Конституційно-правовий статус біженців в Україні.

 4. Конституційно-правовий статус іммігрантів в Україні.

 5. Конституційно-правовий статус закордонних українців.

Питання для самоконтролю:


9.1.

 1. Яким обсягом прав, свобод та обов’язків за загальним правилом володіють іноземці та апатриди?

 2. Якими правовими актами можуть бути встановлені винятки щодо прав та свобод іноземців та апатридів?

 3. У яким випадка можуть встановлюватися обмеження щодо реалізації прав та свобод іноземцями та апатридами?

 4. Який орган державної влади вправі встановити обмеження щодо реалізації прав та свобод іноземцями та апатридами?

9.2.

 1. Що є умовою реалізації прав та свобод іноземцями та апатридами в Україні?

 2. Що вважається законними підставами перебування іноземців та апатридів в Україні?

 3. Назвіть документи, які підтверджують законність перебування іноземців та апатридів на території України.

 4. Назвіть права та свободи, якими володіють іноземці та апатриди в Україні.

9.3.

 1. Назвіть підстави набуття статусу біженця.

 2. Назвіть підстави втрати статусу біженців в Україні.

 3. У чому полягають особливості конституційно-правового статусу біженців?

9.4.

 1. Хто в Україні вважається іммігрантами?

 2. Який документ підтверджує статус іммігранта в Україні?

 3. Що таке квота імміграції? Хто її встановлює?

9.5.

 1. Хто вважається закордонним українцем відповідно до українського законодавства?

 2. У чому полягають особливості конституційно-правового статусу закордонних українців?
^

Рекомендовані джерела: законодавство та судова практика
Конституція України [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&p=1298723729458917Закон України вiд 04.02.1994 № 3929-XII «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3929-12

  Закон України вiд 21.01.1994 № 3857-XII «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3857-12


^

Рекомендовані джерела для поглибленого вивчення міжнародно-правоввих стандартів в галузі правового статусу людини
ООН. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.11.1948 року [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015&p=1299912109528145

ООН. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Зі змінами, внесеними Протоколом № 11 {Додатково див.: Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі від 23.08.2006} {Додатково див. Протоколи до Конвенції: Перший протокол від 20.03.1952; Протокол № 2 від 06.05.1963; Протокол № 4 від 16.09.1963; Протокол № 6 від 28.04.1983; Протокол № 7 від 22.11.1984; Протокол № 9 від 06.11.1990; Протокол № 10 від 25.03.1992; Протокол № 11 від 11.05.1994; Протокол № 12 від 04.11.2000; Протокол № 13 від 03.05.2002; Протокол № 14 від 13.05.2004; Протокол № 14-bis від 27.05.2009} {Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.1997} [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004Правовий статус іноземцівРада Європи. Конвенція про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні (від 05.02.1992) [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_318


  Постанова Кабінету Міністрів України вiд 29.12.1995 № 1074 «Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію» [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1074-95-%EF
Правовий статус біженців  ООН; Висновок, Проблема біженців та осіб, що шукають притулку, які виїжджають у неорганізованому порядку з країни, в якій вони вже отримали захист вiд 01.01.1989 № 58 (XL) [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_362


  Рада Європи; Європейська угода про передачу відповідальності за біженців (ETS № 107) вiд 16.10.1980 № ETS № 107 [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_306  Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 04.04.1992 № 192-р «Про заходи щодо подання необхідної допомоги в розміщенні та соціально-побутовому забезпеченні біженців з Республіки Молдова» [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=192-92-%F0


  Постанова Кабінету Міністрів України вiд 11.10.2002 № 1527 «Про затвердження Положення про посвідчення біженця» [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1527-2002-%EF^

Рекомендовані джерела: підручники та навчальні посібники
Коментар до Конституції Україїни.-К.:1996.-С.26-68.Нор В., Стецюк П. Конституція - Основний Закон України (в запитаннях і відповідях).-Львів-Київ.-1996.Чушенко В.І. Заяць І.Я. Конституційне право України: підруч. / В.І. Чушенко, І.Я. Заяць. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – К. : Ін Юре, 2009. – 548 с.Совгиря О.В. , Шукліна Н.Г.Конституційне право України.Навч.посібник. К.:Юрінком Інтер, 2007.
^

Рекомендовані джерела: матеріали для підготовки окремих питань семінару


1.

 • Зарубей В. Правове регулювання перебування іноземців та біженців в Україні // Право України.   1999.   № 8.   С. 52-53

2.

 • Ковалишин І. Поняття «біженець»: критерії визначення в законодавстві України // Право Україїни.   1999.   № 11.   С. 112-117.

 • Ковалишин І. Правовий статус біженців в Україні: проблеми законодавчого регулювання і застосування // Вісник АПрНУ.   1999.   № 4.   С. 34-41.

 • Тодыка Ю.Н. Конституционно-правовой статус иностранцев и беженцев в Украине: Учебное пособие.   Харьков.: «Факт».   1999. – 104 с.


^

Додаткові відомості з офіційних сайтів:
Європейський суд з прав людини

http://www.echr.coe.int/echrУповноважений Верховної Ради з прав людини

http://www.ombudsman.kiev.uaУкраїнський портал практики Європейського суду з прав людини

http://www.eurocourt.org.ua

Схожі:

Семінарське заняття № Конституційно-правовий статус іноземців та біженців iconСемінарське заняття №15. Компетенція Президента України Частина друга
Конституційно-правовий зміст повноважень Президента України. Їх класифікація за специфікою предметів відання
Семінарське заняття № Конституційно-правовий статус іноземців та біженців iconПравовий статус біженців
Для багатьох країн світу, в тому числі і для України дедалі актуальнішою стає проблема біженців
Семінарське заняття № Конституційно-правовий статус іноземців та біженців iconПравовий статус біженців в Україні
Для багатьох країн світу, в тому числі і для України дедалі актуальнішою стає проблема біженців
Семінарське заняття № Конституційно-правовий статус іноземців та біженців iconКонституційно-правовий статус людини і громадянина
У свою чергу, громадянин зобов'язаний додержуватися законів держави і виконувати обов'язки, встановлені державою
Семінарське заняття № Конституційно-правовий статус іноземців та біженців iconЗмістовий модуль конституційно правовий статус людини та громадянина. Основоположні свободи
Система та повноваження органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства України
Семінарське заняття № Конституційно-правовий статус іноземців та біженців iconТема конституційно-правовий статус людини І громадянина у зарубіжних країнах
Політично-правові ос-ви взаємовідносин між д-вою та особою. Права і свободи громадян: загальна хар-ка
Семінарське заняття № Конституційно-правовий статус іноземців та біженців iconЗмістовий модуль конституційні основи державно-територіального устрою україни семінарське заняття №10. Поняття та система державно-територіального устрою України
Поняття та види автономій. Конституційно-правове положення Автономної Республіки Крим
Семінарське заняття № Конституційно-правовий статус іноземців та біженців iconТема №11. Механізовані танкові підрозділи сухопутних військ в обороні. Заняття № Семінарське заняття. Питання семінару
Тема №11. Механізовані танкові підрозділи сухопутних військ в обороні. Заняття № Семінарське заняття
Семінарське заняття № Конституційно-правовий статус іноземців та біженців iconПостанова від 22 червня 2011 р. №662 Київ Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства
...
Семінарське заняття № Конституційно-правовий статус іноземців та біженців iconСемінарське заняття Зовнішня політика балканських країн у 1990-ті – початку 2000-х рр. План
Семінарське заняття Зовнішня політика балканських країн у 1990-ті початку 2000-х рр
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи