Інформації про діяльність обласної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації icon

Інформації про діяльність обласної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації
Скачати 97.81 Kb.
НазваІнформації про діяльність обласної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації
Дата конвертації12.12.2012
Розмір97.81 Kb.
ТипІнформації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації

від 26 жовтня 2011 року

№ 1111/0/5-11


ПОРЯДОК

проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в обласній державній адміністрації


1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення структурними підрозділами обласної державної адміністрації консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (надалі – консультації з громадськістю).

2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність обласної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації.

Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу обласної державної адміністрації з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.

3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку області, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

4. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються обласною державною адміністрацією під час прийняття остаточного рішення або в подальшій її роботі.

5. Консультації з громадськістю організовує і проводить структурний підрозділ обласної державної адміністрації, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя.

6. Організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації щороку складає орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (надалі – орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України та іншими документами, а також пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації і результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.

Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій громадської ради, утвореної при обласній державній адміністрації (надалі – громадська рада).

Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб.

7. Громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства України (надалі – інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо обласній державній адміністрації.

У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на території області, або від профільної комісії громадської ради при обласній державній адміністрації такі консультації проводяться обов’язково.

Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, може також громадська рада.

8. Під час проведення консультацій з громадськістю обласна державна адміністрація подає громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.

9. До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування.

10. Обласна державна адміністрація під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіє із засобами масової інформації, надає їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

11. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

12. В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих обласній державній адміністрації обласною радою;

проектів регуляторних актів;

проектів державних і регіональних (обласних) програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;

звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:

конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю;

теле- або радіодебатів, інтернет-конференцій, електронних консультацій.

14. Публічне громадське обговорення організовує і проводить структурний підрозділ обласної державної адміністрації із залученням громадської ради у такому порядку:

визначає питання, яке буде винесене на обговорення;

приймає рішення про проведення обговорення;

розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);

вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб’єктів (надалі – заінтересовані сторони);

оприлюднює в обов’язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб;

збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого шляху вирішення питання;

формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;

забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

проводить аналіз результатів обговорення у разі прийняття рішення, що стосується різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб.

Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення структурний підрозділ обласної державної адміністрації може створювати робочу групу.

15. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:

найменування структурного підрозділу обласної державної адміністрації, який проводить обговорення;

питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;

варіанти вирішення питання;

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;

спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;

адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесене на публічне громадське обговорення;

прізвище, ім’я відповідальної особи обласної державної адміністрації;

термін і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

16. Для проведення публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій з громадськістю використовується офіційний веб-сайт обласної державної адміністрації.

17. Обласна державна адміністрація для проведення електронних консультацій з громадськістю розміщує на своєму офіційному веб-сайті:

інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення;

текст проекту акта, винесеного на обговорення;

електронну адресу для надсилання пропозицій та зауважень і номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесене на публічне громадське обговорення.

Тексти проектів регуляторних актів оприлюднюються відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

18. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.

Термін проведення публічного громадського обговорення визначає обласна державна адміністрація і повинен становити не менш як один місяць.

19. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі, надсилаються електронною поштою на адресу відповідальної особи обласної державної адміністрації та офіційний веб-сайт обласної державної адміністрації.

Пропозиції та зауваження, що надходять на офіційний веб-сайт обласної державної адміністрації, оприлюднюються на цьому веб-сайті протягом п’яти робочих днів після їх надходження.

Усні пропозиції та зауваження, у тому числі висловлені по телефону, фіксуються з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його поштової адреси.

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження в письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструють і не розглядають.

Під час проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксують висловлені пропозиції і зауваження.

Текст протоколу оприлюднюють на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації протягом двох тижнів.

20. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

За результатами публічного громадського обговорення обласна державна адміністрація готує звіт, в якому зазначається:

найменування структурного підрозділу обласної державної адміністрації, який проводив обговорення;

зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;

інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;

інформація про пропозиції, що надійшли до обласної державної адміністрації за результатами обговорення;

інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

21. Результати публічного громадського обговорення в обов’язковому порядку обласна державна адміністрація доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж через два тижні після його закінчення.

22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналізу інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);

створення телефонних «гарячих ліній», проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

23. Вивчення громадської думки організовує і проводить обласна державна адміністрація із залученням громадської ради у такому порядку:

визначає:

- потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;

- питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;

- строк, форми і методи вивчення громадської думки;

- на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;

- ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;

отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки;

узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;

забезпечує врахування громадської думки під час прийняття остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;

оприлюднює в обов’язковому порядку на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.

24. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначають:

найменування структурного підрозділу обласної державної адміністрації, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);

найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі вивчення громадської думки на окремій території;

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;

тему та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;

методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;

ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;

інформацію про осіб, що проводили вивчення громадської думки;

узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття остаточного рішення;

обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.

25. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об’єктивної та достовірної інформації обласна державна адміністрація може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.


_______________________________Схожі:

Інформації про діяльність обласної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації iconІнформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», розпорядження Кіровоградської обласної державної...
Інформації про діяльність обласної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 жовтня 2011 року №1112/0/5-11 порядок оприлюднення актів обласної державної адміністрації 1
Порядок визначає принципи і механізм офіційного оприлюднення актів обласної державної адміністрації через засоби масової інформації...
Інформації про діяльність обласної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 10. 03. 2011 №123 Про громадську раду при районній державній адміністрації з метою створення умов для гласності, відкритості та прозорості діяльності органів
Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики,...
Інформації про діяльність обласної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації iconРозпорядження " 07 " 12 2012 р. №876-р Про внесення змін до Положення про відділ із забезпечення діяльності керівництва (патронатна служба) апарату обласної державної адміністрації
Положення про апарат Чернівецької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації...
Інформації про діяльність обласної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації iconРозпорядження " 25 " 07 2012 р. №472-р Про затвердження Положення про управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації
Києві державної адміністрації», розпорядження обласної державної адміністрації від 18. 06. 2012 №391-р «Про внесення змін до розпорядження...
Інформації про діяльність обласної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації iconПрозорість І відкритість районної державної адміністрації з метою забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»
З метою забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) районна державна...
Інформації про діяльність обласної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від «14» квітня 2011 року №329/0/5-11 м. Львів Про колегію головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації
«Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації», з метою...
Інформації про діяльність обласної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 положення про фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації
Краснокутської районної державної адміністрації (далі – районна державна адміністрація), підпорядковується голові районної державної...
Інформації про діяльність обласної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації iconРозпорядження " 05 " 06 2012 р. №366-р Про визнання таким, що втратив чинність, пункту 3 розпорядження обласної державної адміністрації від 16. 12. 2011 №869-р
Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 розпорядження обласної державної адміністрації від 16. 12. 2011 №869-р «Про удосконалення...
Інформації про діяльність обласної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації iconВиконання плану роботи обласної державної адміністрації за ІV квартал 2011 року
Відповідно до пунктів 8 та 11 Регламенту Чернівецької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи