Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 жовтня 2011 року №1112/0/5-11 порядок оприлюднення актів обласної державної адміністрації 1 icon

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 жовтня 2011 року №1112/0/5-11 порядок оприлюднення актів обласної державної адміністрації 1
НазваРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 жовтня 2011 року №1112/0/5-11 порядок оприлюднення актів обласної державної адміністрації 1
Дата конвертації03.04.2013
Розмір90.3 Kb.
ТипРозпорядження

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

від 26 жовтня 2011 року

№ 1112/0/5-11


ПОРЯДОК

оприлюднення актів обласної державної адміністрації


1. Загальні положення

1.1. Порядок оприлюднення актів обласної державної адміністрації (надалі – Порядок) визначає принципи і механізм офіційного оприлюднення актів обласної державної адміністрації через засоби масової інформації та мережу Інтернет з метою всебічного та об’єктивного висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, а також способи набуття ними чинності.

Оприлюднення в засобах масової інформації та мережі Інтернет інформації про діяльність обласної державної адміністрації здійснюється з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності обласної державної адміністрації шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються на території області.

1.2. Порядок розроблений та діє відповідно до нормативно-правових актів України, а саме:

Конституції України;

законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;

Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493/2 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами та доповненнями);

постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами та доповненнями) та від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»;

Регламенту Львівської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21 жовтня 2010 року № 1193/0/5-10 (зі змінами та доповненнями).

1.3. Обласна державна адміністрація в межах своїх повноважень приймає нормативно-правові акти, у т.ч. регуляторні акти, правові акти індивідуальної дії та внутрішньоорганізаційні акти.

1.3.1. Нормативно-правовий акт – це прийнятий обласною державною адміністрацією або її структурним підрозділом у межах своєї компетенції та за встановленою процедурою офіційний письмовий документ для регулювання суспільних відносин, що містить загальні правила поведінки – норми права, а саме:

який встановлює, змінює чи скасовує норми права;

носить загальний чи локальний характер;

поширюється на невизначене коло осіб;

застосовується неодноразово.

1.3.2. Регуляторний акт – це:

прийнятий обласною державною адміністрацією або її структурним підрозділом нормативно-правовий акт, який загалом або його окремі положення спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між обласною державною адміністрацією та суб'єктами господарювання;

прийнятий обласною державною адміністрацією або її структурним підрозділом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та діє щодо невизначеного кола осіб і який або його окремі положення спрямовані на правове регулювання господарських та (або) адміністративних відносин між обласною державною адміністрацією та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ згідно із законом, що регулює відносини у відповідній сфері, нормативно-правовим актом.

1.3.3. Правовий акт індивідуальної дії – це прийнятий обласною державною адміністрацією або її структурним підрозділом у межах своєї компетенції офіційний письмовий документ:

що має персональний характер;

дія якого вичерпується одноразовим застосуванням (крім актів про затвердження положень, інструкцій та інших, що містять правові норми);

оперативно-розпорядчого характеру.

1.3.4. Внутрішньоорганізаційний акт – це прийнятий обласною державною адміністрацією або її структурним підрозділом у межах своєї компетенції офіційний письмовий документ, спрямований на організацію роботи і визначення структури, її вдосконалення, добору й розстановки кадрів, планування й координації роботи, ухвалення рішень на певний період або на проведення конкретних заходів, операцій, надання практичної допомоги підпорядкованим підрозділам i працівникам, на взаємодію з іншими службами, узагальнення й поширення передового досвіду, контроль i перевірку виконання, заохочення працівників, їх атестування, використання дисциплінарної практики тощо.

1.4. Чинні нормативно-правові, у т.ч. регуляторні, акти обласної державної адміністрації, можуть бути змінені або доповнені лише нормативно-правовими або регуляторними актами такого ж виду.

Нормативно-правові, у т.ч. регуляторні, акти про зміни, доповнення чи скасування інших нормативно-правових або регуляторних актів, набувають чинності в тому ж порядку, що і нормативно-правові та регуляторні акти, які змінюються, доповнюються чи скасовуються.

1.5. Нормативно-правові, у т.ч. регуляторні, акти та правові акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних) обласної державної адміністрації підлягають опублікуванню в офіційному друкованому виданні та розміщенню на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

1.5.1. Офіційним друкованим виданням обласної державної адміністрації є друкований засіб масової інформації, визначений окремим розпорядженням голови обласної державної адміністрації, який обраний за результатами відкритого конкурсу та з яким, за результатами цього конкурсу, укладена угода про офіційне оприлюднення актів обласної державної адміністрації (далі – офіційне видання обласної державної адміністрації).

Вимоги до друкованих засобів масової інформації, які матимуть право брати участь у конкурсі щодо офіційного оприлюднення актів обласної державної адміністрації, щорічно затверджуються наказом начальника головного управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації обласної державної адміністрації та оприлюднюються на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації невідкладно, але не пізніше п’яти днів з дня затвердження документа.

Інформація про засіб масової інформації, з яким укладена угода про офіційне оприлюднення актів обласної державної адміністрації, оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

1.5.2. Офіційний веб-сайт обласної державної адміністрації – це сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою (www.loda.gov.ua) у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що є одним з офіційних джерел надання інформації обласною державною адміністрацією (далі – офіційний веб-сайт обласної державної адміністрації).

1.6. Не менше трьох примірників кожного номера офіційного друкованого видання, у якому оприлюднені акти обласної державної адміністрації, в обов’язковому порядку надсилаються в обласну універсальну наукову бібліотеку і не менше одного примірника – до сектору публічної інформації головного управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації обласної державної адміністрації та в бібліотеки районних центрів області.

1.7. Акти обласної державної адміністрації можуть бути опубліковані в інших друкованих виданнях лише після їх оприлюднення в офіційному друкованому виданні та розміщення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

1.8. Акти обласної державної адміністрації, оприлюднені в інших друкованих виданнях, мають інформаційний характер і не можуть бути використані для офіційного застосування.

1.9. Нормативно-правові, у т.ч. регуляторні, акти та правові акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних актів та актів для службового користування) обласної державної адміністрації підлягають обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти днів з дня затвердження документа. Така ж інформація розміщується на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації із зазначенням дати оприлюднення і оновлення інформації.

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.


^ 2. Порядок оприлюднення актів обласної державної

адміністрації та набрання ними чинності

2.1. Нормативно-правові, у т.ч. регуляторні, акти та правові акти індивідуальної дії, підлягають опублікуванню в офіційному друкованому виданні невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

2.2. Нормативно-правові акти обласної державної адміністрації, які підлягають державній реєстрації у Головному управлінні юстиції у Львівській області в установленому порядку, набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

2.3. Нормативно-правові акти обласної державної адміністрації, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

2.4. Акти обласної державної адміністрацій, які відповідно до закону є регуляторними актами, оприлюднюються у порядку, встановленому статтею 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.5. При опублікуванні зареєстрованого нормативно-правового акта посилання на дату і номер державної реєстрації є обов’язковим.

2.6. Нормативно-правові акти можуть бути доведені до відома населення в інших засобах масової інформації лише після їх офіційного оприлюднення відповідно до цього Порядку.

2.7. Акти ненормативного характеру та правові акти індивідуальної дії обласної державної адміністрації набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлений більш пізній термін введення їх у дію, та підлягають обов’язковому опублікуванню в офіційному друкованому виданні обласної державної адміністрації невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа, відповідно до цього Порядку.

2.8. Не підлягають опублікуванню лише внутрішньоорганізаційні акти та акти для службового користування обласної державної адміністрації.

2.9. Надання копій нормативно-правових, у т.ч. регуляторних, актів, правових актів індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних) обласної державної адміністрації для їх офіційного застосування у відповідь на запити на інформацію громадськості забезпечується сектором публічної інформації головного управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації обласної державної адміністрації, відповідно до вимог та в терміни, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».


^ 3. Розміщення актів обласної державної

адміністрації на офіційному веб-сайті

3.1. Усі акти обласної державної адміністрації (крім внутрішньоорганізаційних актів та актів для службового користування) підлягають розміщенню на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

Акти обласної державної адміністрації розміщуються на офіційному веб-сайті невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

3.2. У текстах актів обласної державної адміністрації, розміщених на офіційному веб-сайті, повинна міститися дата та номер офіційного друкованого видання, у якому вони опубліковані, а також дата оновлення інформації.

3.3. При розміщенні на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Львівській області нормативно-правового акта посилання на дату і номер державної реєстрації є обов’язковим.


^ 4. Оприлюднення проектів нормативно-правових

та регуляторних актів обласної державної адміністрації

4.1. Проекти нормативно-правових актів обласної державної адміністрації, що підлягають обговоренню, обов’язково оприлюднюються на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

4.2. В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих обласній державній адміністрації обласною радою;

проектів регуляторних актів;

проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;

звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення в обласній державній адміністрації проводяться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної адміністрації».

4.3. Проекти нормативно-правових актів обласної державної адміністрації, які відповідно до закону є регуляторними актами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


_____________________________________Схожі:

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 жовтня 2011 року №1112/0/5-11 порядок оприлюднення актів обласної державної адміністрації 1 iconРозпорядження голови радехівської районної державної адміністрації львівської області від 31 жовтня 2012 року №865 м. Радехів Про впорядкування структури Радехівської районної державної адміністрації
Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за №699/21012, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 жовтня...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 жовтня 2011 року №1112/0/5-11 порядок оприлюднення актів обласної державної адміністрації 1 iconВиконання плану роботи обласної державної адміністрації за ІV квартал 2011 року
Відповідно до пунктів 8 та 11 Регламенту Чернівецької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 жовтня 2011 року №1112/0/5-11 порядок оприлюднення актів обласної державної адміністрації 1 iconРозпорядження 25 березня 2013 року смт Близнюки №131 Про ліквідацію консультативно-дорадчого органу районної державної адміністрації Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Державного комітету телебачення і радіомовлення України», на виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 жовтня 2011 року №1112/0/5-11 порядок оприлюднення актів обласної державної адміністрації 1 iconРозпорядження " 07 " 12 2012 р. №876-р Про внесення змін до Положення про відділ із забезпечення діяльності керівництва (патронатна служба) апарату обласної державної адміністрації
Положення про апарат Чернівецької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 жовтня 2011 року №1112/0/5-11 порядок оприлюднення актів обласної державної адміністрації 1 iconПлан діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Чернівецької обласної державної адміністрації на 2013 рік
Розпорядження голови обласної державної адміністрації “Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 жовтня 2011 року №1112/0/5-11 порядок оприлюднення актів обласної державної адміністрації 1 iconРозпорядження " 25 " 05 2011 р. №329-р Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації
«Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04. 02. 2011 №64-р», у зв’язку з передачею функцій...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 жовтня 2011 року №1112/0/5-11 порядок оприлюднення актів обласної державної адміністрації 1 iconРозпорядження 17 січня 2011 року №16 Про затвердження Регламенту районної державної адміністрації Відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року №2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 жовтня 2011 року №1112/0/5-11 порядок оприлюднення актів обласної державної адміністрації 1 iconРозпорядження 09 січня 2013 року смт Близнюки №34 Про затвердження Регламенту районної державної адміністрації Відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року №2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 жовтня 2011 року №1112/0/5-11 порядок оприлюднення актів обласної державної адміністрації 1 iconВиконання плану роботи обласної державної адміністрації за ІІ квартал 2012 року
Відповідно до пунктів 8 та 11 Регламенту Чернівецької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 жовтня 2011 року №1112/0/5-11 порядок оприлюднення актів обласної державної адміністрації 1 iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від «14» квітня 2011 року №329/0/5-11 м. Львів Про колегію головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації
«Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації», з метою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи