Для абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці icon

Для абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці
Скачати 246.69 Kb.
НазваДля абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці
Дата конвертації14.12.2012
Розмір246.69 Kb.
ТипДокументиз історії України


ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

БУКОВИНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ АКАДЕМІЇ


НА БАЗІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ)


НА 2011 РІК


ЧЕРНІВЦІ

2010


Упорядники: Кармалюк С.П., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, політології і державного управління Буковинської державної фінансової академії;

Мельничук Г.Л., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, політології і державного управління Буковинської державної фінансової академії;

Чайка Г.В., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії, політології і державного управління Буковинської державної фінансової академії;


Рецензенти: ^ Ботушанський В.М., доктор історичних наук, професор;

Никифорук М.П., кандидат історичних наук, доцент.


Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри історії, політології

і державного управління

Буковинської державної фінансової академії

протокол № 3 від 19 жовтня 2010 р.


Під час вступу до Буковинської державної фінансової академії за спеціальністю «Право» на базі загальної середньої освіти абітурієнт складає вступне випробування з історії України у вигляді тестування. Кожна особа, яка проходить тестування, отримує індивідуальне екзаменаційне завдання, а також відповідний бланк відповідей до нього.


І. Форма, структура та зміст вступного випробування з історії України

Екзаменаційне завдання складається з трьох рівнів, які відрізняються за своїм змістом і складністю (додаток 1)


І РІВЕНЬ (шість питань з вибором правильної відповіді, кожне з яких оцінюється в 0,5 бала). Абітурієнти повинні вміти дати правильну відповідь, або вибрати вірний варіант із 4 запропонованих. Правильні відповіді на зазначені питання дають можливість зробити висновок про початковий рівень навчальних досягнень абітурієнта. Наприклад:

1. Християнство на Русі прийнято в .... р.

2. Берестейська унія була укладена в .... р.

3. Грюнвальдська битва відбулась у

А) 1405 р; В)1410 р;
Б) 1408 р; Г)1412 р.

4. У 1654р. Україна підписала Переяславську угоду з Росією з метою:

А) збереження здобутків національної революції;

Б) продовження національно-визвольної війни;

В) створення єдиного державного утворення;

Г) відновлення території Київоруської держави.

5. ^ Проголошення Олександром ІІ «Маніфесту 1861 р.» сприяло:

А) вивільненню селян від особистої залежності;

Б) заниженню цін на землю;

В) забезпеченню фінансової стабільності поміщиків;

Г) створення верстви заможних селян.

6. ^ Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства припадає на:

А) 1845-1847 рр.; В) 1852-1855 рр.;
Б) 1846-1848 рр.; Г) 1853-1856 рр.


ІІ рівень (шість питань, кожне з яких оцінюється в один бал). Абітурієнти повинні вміти використовувати набуті знання і вміння, аналізувати історичні події, проводити порівняльний аналіз тощо. Правильні відповіді на зазначені питання дають можливість зробити висновок про достатній рівень навчальних досягнень абітурієнта. Наприклад:

7. Представники яких найбільших національностей населяли Австро-Угорську імперію наприкінці ХІХ ст.?

8. У які країни українська еміграція була наймасовішою? Чому?

9. Назвіть Київських князів, на правління яких припадає період розквіту Київоруської держави ? Чому?

10. В чому полягає історична заслуга Б. Хмельницького?

11.Складіть порівняльну таблицю: «Основні реформи проведені у середині ХІХ ст. владою Росії та Австро-Угорщини».

12. Які заходи проводив гетьман П. Конашевич-Сагайдачний для підтримки української нації, її культури та віри?


IІІ РІВЕНЬ (одне питання, яке оцінюється в три бали). Дане завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Відповідь повинна бути досить ґрунтовною, творчою, самостійною з посиланням на історичні документи та джерела, вмінням робити історичний аналіз певних подій чи історичного явища та аргументовані висновки.

Правильна відповідь на дане питання дає можливість зробити висновок про високий рівень навчальних досягнень. Наприклад:

13. ^ Чому значна частина української старшини та селянства не підтримала союз гетьмана І. Мазепи з шведським королем Карлом ХІІ ?


ОЦІНЮВАННЯ. Максимальна кількість балів, яку можна набрати правильно відповівши на усі питання – 12 балів:

І рівень – шість питань по 0,5 бала – 0,5-3 бали, враховується тільки правильність вибраної відповіді;

ІІ рівень - шість питань по 1 балу - 1-6 балів, враховується правильність відповіді та пояснень до неї ;

ІІІ рівень - одне питання - 3 бали, враховується правильність написаної відповіді, обґрунтованість, повнота, наявність самостійного аналізу.

Особи, які набрали менше 4 балів не допускається до участі в наступному вступному екзамені та конкурсному відборі.

ІI. Поради щодо виконання екзаменаційного завдання


1. Екзаменаційний тест складається із 13 тестових, завдань різної форми складності, за правильну відповідь на які Ви можете одержати 12 балів (додаток №1).

2. Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.

3. Відповідь спочатку запишіть на чернетці (чисті листи, які пізніше додаються до роботи, але не оцінюються).

 1. До бланка відповідей (додаток №2) записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.

 2. Відповіді до бланка відповідей вписуйте чітко, відповідно до інструкцій щодо кожного типу завдань.

 3. Подвійні, неправильно записані, закреслені, підчищені та виправлені відповіді у бланку відповідей - зараховуються як ПОМИЛКА! (бали не нараховуються)

 4. Ваш результат залежить від загальної кількості правильних відповідей, записа­них до бланка відповідей.

 5. Намагайтеся відповісти на всі тестові завдання, навіть якщо Ви не впевнені у правильності відповіді.

 6. Добре вивчіть будову екзаменаційного завдання (додаток №1) та бланка відпо­відей (додаток №2). Для 13 завдання дається лист для розгорнутої відповіді (додаток №2. стор2-3).


ІІІ. Програмні вимоги до тестування з історії України

7-й клас


Тема 1. ^ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ


ЗНАТИ:

 • формування племінних союзів східних слов’ян та їх розселення;

 • походження назви «Русь»;

 • утворення руської держави;

 • політику перших князів (Аскольда, Олега, Ігоря);

 • походи князів проти Візантії;

 • реформи княгині Ольги;

 • прихід Святослава до влади та його зовнішню і внутрішню політику;

 • походи проти Хозарського каганату і балканські походи;

 • суспільний устрій Київської держави у ІХ-Х ст.;

 • склад та заняття населення.


Тема 2. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА НАПРИКІНЦІ Х - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІ ст.


ЗНАТИ:

 • початок правління князя Володимира;

 • територіальне зростання Київської держави;

 • запровадження християнства як державної релігії;

 • внутрішня і зовнішня політика Володимира;

 • міжусобна боротьба між синами Володимира Великого. Утвердження Ярослава в Києві;

 • розбудова Києва. «Руська правда»;

 • церковне та культурно-освітнє життя;

 • формування основних суспільних верств та посилення залежності селян;

 • розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі;

 • розвиток української мови та писемності.


Тема 3. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ ст.


ЗНАТИ:

 • київська держава за часів правління Ярославичів;

 • Любецький з’їзд князів;

 • посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха, його внутрішня і зовнішня політика;

 • політичний і соціально-економічний розвиток Київського і Переяславського князівств середини XII- першої половини XIIІ ст.;

 • політичний і соціально-економічний розвиток Чернігівського князівства середини XII - першої половини XIIІ ст.;

 • «Слово о полку Ігоревім» - історичне джерело і літературна пам’ятка Давньої Русі;

 • політичний і соціально-економічний розвиток Галицького і Волинського князівств;

 • піднесення Галицького князівства за Володимира та Ярослава Осмомисла;

 • освіта й наукові знання;

 • книжні пам’ятки й архітектура;

 • усна народна творчість.


Тема 4. ^ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА


ЗНАТИ:

 • утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича;

 • боротьба синів Романа Мстиславича за відродження Галицько-Волинської держави;

 • перший похід монголів на Русь;

 • похід монголів на Захід. Утворення Золотої Орди;

 • внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича;

 • політика наступників Данила Романовича;

 • правління останніх Романовичів;

 • розподіл земель Галицько-Волинської держави та припинення її існування;

 • особливості розвитку культури Галицько-Волинської держави;

 • історичне значення Галицько-Волинської держави.


Тема 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІV-ХV ст.)


ЗНАТИ:

 • суспільно-політичний устрій Великого князівства Литовського. Кревська унія;

 • політика великого князя литовського Вітовта щодо українських земель;

 • повстання Свидригайла. Відновлення та остаточна ліквідація Київського і Волинського удільних князівств;

 • входження Буковини до складу Молдавії;

 • завоювання Московською державою Чернігово-Сіверських земель;

 • завоювання Криму і Північного Причорномор’я монголами;

 • утворення Кримського ханства та його залежність від Османської імперії;

 • початок татарських походів на українські землі;

 • князь В.-К. Острозький;

 • особливості розвитку культури українських земель у другій половині ХІV-ХV ст.8-й клас


Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ХVІ ст.

ЗНАТИ:

 • соціальну структуру українського суспільства, князі, пани й дрібна шляхта;

 • становище непривілейованих груп населення;

 • виникнення українського козацтва;

 • передумови Люблінської унії. Люблінський сейм 1569 р.;

 • суспільно-політичні зміни в українських землях після Люблінської унії;

 • реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні;

 • православні братства. Львівська братська школа;

 • становище церкви. Церковні собори в Бересті 1596 р., утворення греко-католицької церкви ;

 • виникнення Запорізької Січі. Утворення реєстрового козацтва ;

 • повстання 1591-1596 рр. ;

 • умови розвитку культури. Острозька академія.Тема 2. ^ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ

ХVІІ ст.


ЗНАТИ:

 • про причини зростання магнатського землеволодіння та поширення фільварків;

 • особливості розвитку товарного виробництва;

 • про вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні;

 • морські походи козаків. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний;

 • участь українського козацтва у Хотинській війні;

 • козацько-польський збройний конфлікт 1625 р.;

 • повстання Т. Федоровича, І. Сулими;

 • національно-визвольне повстання 1637 - 1638 рр. ;

 • митрополит П. Могила;

 • утворення Києво-Могилянської академії.Тема 3. ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII ст.


ЗНАТИ:

 • передумови Національно-визвольної війни;

 • Б. Хмельницький, його сподвижники;

 • битви на Жовтих Водах, під Корсунем та Пилявцями. Визвольний похід українського війська в Галичину;

 • програма розбудови Української козацької держави;

 • Збаразько-Зборівська кампанія. Укладення Зборівської угоди;

 • Берестецька битва. Білоцерківський мирний договір;

 • утворення української козацької держави - Гетьманщини. Політичний та адміністративно-територіальний устрій. Фінансова система та судочинство. Українська армія;

 • зміни в соціально-економічному житті українського народу;

 • молдовські походи Б. Хмельницького;

 • Батозька битва. Жванецька облога.;

 • внутрішньо - і зовнішньополітичне становище Гетьманщи-ни наприкінці 1653 р.;

 • українські землі в системі міжнародних відносин. Зовнішня політика Гетьманщини;

 • відносини між Українською державою і Московією. Українсько-московська міждержавна угода 1654 р. Воєнні дії в 1654-1655 рр.


Тема 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 60-80-ті роки XVII ст.


ЗНАТИ:

 • Віленське перемир’я;

 • зміна зовнішньополітичної орієнтації Б.Хмельницького. Дії українського війська в Польщі 1656-1657 рр.;

 • гетьман І. Виговський, його зовнішня та внутрішня політика. Гадяцька угода 1658 р.;

 • московсько-українська війна 1658-1659 рр.;

 • Переяславський договір 1659 р. Чуднівська кампанія 1660 р. та укладення Слободищенської угоди;

 • Андрусівське перемир’я 1667р.;

 • гетьман П. Дорошенко, його боротьба за об’єднання України;

 • Чигиринські походи турецько-татарського війська. Бахчисарайський мир;

 • занепад Правобережжя, його перехід під владу Польщі;

 • адміністративно-територіальний устрій Лівобережної Гетьманщини;

 • Слобідська Україна в другій половині XVII ст. Адміністративно-політичний та соціальний устрій;

 • Запорізька Січ у складі Гетьманщини. Участь запорожців у війнах проти Польщі, Османської імперії та Кримського ханства;

 • політика уряду Московії щодо Запорізької Січі;

 • господарське, культурне та церковне життя в українських землях.


Тема 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVII - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.


ЗНАТИ:

 • Гетьманщина наприкінці XVIІ - на початку XVIII ст.;

 • «Вічний мир». Перший Кримський похід;

 • обрання гетьманом І. Мазепи. Коломацькі статті 1687 р. Зовнішня та внутрішня політика гетьмана І. Мазепи;

 • Правобережна Україна наприкінці XVIІ - на початку XVIII ст. Повстання С. Палія;

 • Україна в подіях Північної війни. Українсько-шведський союз. Полтавська битва;

 • П. Орлик і його Конституція;

 • гетьман І. Скоропадський. Діяльність Малоросійської колегії;

 • П. Полуботок. Відновлення гетьманства. «Рішительні пункти»;

 • гетьман Д. Апостол, його реформи. Діяльність «Правління гетьманського уряду»;

 • особливості розвитку культури. Освіта.


Тема 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.


ЗНАТИ:

 • гетьман К. Розумовський, його діяльність. Остаточна ліквідація гетьманства;

 • діяльність П. Рум’янцева в Лівобережній Україні. Скасування козацького устрою на Слобожанщині;

 • соціально-політичне та економічне становище в Правобережній Україні;

 • розгортання гайдамацького руху. Коліївщина. М. Залізняк;

 • соціально-політичне та економічне становище в Галичині, на Буковині та Закарпатті. Опришківський рух;

 • поділи Речі Посполитої. Зміни у політичному становищі західноукраїнських земель;

 • адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорізьких земель Нової (Підпільненської) Січі;

 • ліквідація Запорізької Січі. П. Калнишевський.

 • заселення Південної України. Кримське ханство в XVIII ст. Приєднання Криму до Росії;

 • особливості розвитку культури в другій половині XVIII ст. Освіта. Розвиток філософських ідей. Г. Сковорода.9-й клас


Тема 1. ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. ТЕОРІЯ ТА СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.


ЗНАТИ:

 • процес перетворення українського етносу в націю. «Український проект»;

 • чим поняття «українська нація» відрізняється від понять «українська народність» або «український етнос»;

 • староукраїнство і українство Нового часу;

 • значення фольклору та етнографії в дослідженні національних ознак українців;

 • пошук науково-історичних підвалин української окремішності;

 • початок академічного (наукового) етапу українського визвольного руху;

 • Російська панславістська, польська федеративна і українська слов’янофільська теорії;

 • шляхи мобілізації української нації в умовах модернізаційних трансформацій суспільства;

 • ідея соборності українських земель;

 • релігійно-конфесійні проблеми в національному питанні.


Тема 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ - У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ ст.


ЗНАТИ:

 • Українські землі у складі Російської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ;

 • Українські землі у складі Австрійської імперії. Політика австрійського уряду щодо українців;

 • вплив міжнародних відносин на розвиток українських земель в першій третині ХІХ ст.;

 • Україна в Російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. та Російсько-французькій війні 1812 р.;

 • початок національного відродження. «Історія русів»;

 • Українське культурне відродження на Слобожанщині;

 • поширення ідей Просвітництва у Західній Україні;

 • поширення західноєвропейських революційних ідей в Україні. Масонство.

 • діяльність декабристів в Україні;

 • Польське повстання 1830-1831 рр. і Україна.Тема 3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.


ЗНАТИ:

 • сільське господарство і аграрні відносини в українських землях на початку ХІХ ст.;

 • початок промислової революції. Формування фабрично-заводської промисловості;

 • місце України в зовнішній торгівлі Російської та Австрійської імперій;

 • селянські виступи під проводом У.Кармалюка;

 • селянські виступи в Галичині, Буковині, Закарпатті;

 • утворення і склад Кирило-Мефодіївського братства;

 • місце Т. Шевченка в українському національному відродженні;

 • національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії;

 • утворення та діяльність Головної руської ради;

 • Українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі.


Тема 4. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.


ЗНАТИ:

 • особливості розвитку культури. Капіталізація і її вплив на культуру;

 • створення нових вищих освітніх закладів: Київський та Харківський університети;

 • нова українська література і театр: Т. Шевченко, І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, Є.Гребінка;

 • театральне життя в Україні: Харківський та Полтавський національні професійні театри;

 • традиційно-побутову культуру українців;

 • релігійне життя українців;

 • долю української жінки.


Тема 5. МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СЕРЕДИНІ - У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.


ЗНАТИ:

 • вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях;

 • селянська реформа 1861 р. у Наддніпрянській Україні;

 • особливості індустріалізації в Україні;

 • реформи адміністративно-полiтичного управління 60-70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні;

 • зміни у соціальній структурі суспільства;

 • суперечливі процеси модернізації повсякденного життя;

 • початок трудової еміграції.Тема 6. ^ НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ. УКРАЇНОФІЛЬСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЦЬКИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ ЕТАПИ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ


ЗНАТИ:

 • зіткнення російської, польської, німецької і австрійської національних ідей на українських землях;

 • Українське питання, його головні засади і принципи;

 • роль національної ідеї в українському відродженні;

 • Україна в геополітичних стратегіях Росії, Німеччини, Австро-Угорщини. Хлопомани і народовці;

 • москвофільство і малоросійство;

 • Український соціалізм. М. Драгоманов;

 • націонал-демократична течія - галицькі народовці і київські старогромадівці;

 • ідея територіалізму - патріотизму землі та концепт «українська політична нація»;

 • національний соціал-демократизм;

 • особливості культурницького і політичного етапів українського відродження.


Тема 7. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.


ЗНАТИ:

 • початок громадівського руху наприкінці 50-х - у 60-х роках ХІХ ст. Київська та інші громади;

 • журнал «Основа». В. Антонович;

 • основні течії суспільно-політичного руху в 50-60-х роках ХІХ ст. на західноукраїнських землях: москвофіли та народовці;

 • культурно-освітнє товариство «Просвіта»;

 • польське повстання 1863-1864 рр. і Україна;

 • відродження громадівського руху в 70-90-х роках. Громадівський рух;

 • Російський громадсько-політичний рух народників в українських землях;

 • діяльність галицьких народовців у другій половині 70-х- 90-ті роки ХІХ ст.;

 • Українське питання у міжнародній політиці кінця 80-х років ХІХ ст. «Нова ера»;

 • утворення першої політичної партії в Україні (РУРП). І. Франко.Тема 8. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.


ЗНАТИ:

 • особливості розвитку української культури ХІХ ст.;

 • початкова освіта в Наддніпрянській Україні. Недільні школи;

 • шкільна реформа на західноукраїнських землях. Освітнє товариство «Просвіта»;

 • наукові товариства. М. Грушевський;

 • умови розвитку української літератури і мистецтва. П.Куліш, М.Вовчок, Л.Українка;

 • поширення аматорських і професійних театрів;

 • народження і поширення національного гімну «Ще не вмерла України і слава і воля…»;

 • фольклор та декоративно-ужиткове мистецтво;

 • українських підприємців і меценатів. Родини Терещенків та Харитоненків.


Тема 9. НАШ КРАЙ НАПРИКІНЦІ XVIII - у XІX ст.


ЗНАТИ:

 • особливості модернізації регіону і краю в другій половині ХVІІІ -поч. ХХ ст.;

 • вплив адміністративно-територіальних реформ 60-70-х років ХІХ ст. на систему управління краю;

 • етнічний і соціальний склад мешканців. Міграція;

 • духовне життя: вірування, звичаї, традиції, побут;

 • вплив визвольного руху на свідомість місцевого населення;

 • особливості розвитку культури;

 • повсякденне життя різних верств місцевого населення.


Абітурієнт повинен вміти:


 • аналізувати інформацію;

 • виділяти головні ідеї в тексті;

 • синтезувати засвоєну інформацію;

 • співставляти та порівнювати однотипні явища, інформацію з різних джерел;

 • оцінювати окремі факти, події;

 • формулювати нескладні висновки та узагальнення;

 • самостійно будувати відповідь, використовуючи різні джерела знань;

 • писати коротке оповідання про подію;

 • визначати дати і хронологічні межі подій;

 • співвідносити рік зі століттям, століття з тисячоліттям;

 • співвідносити дати подій з певним періодом історії;

 • правильно користуватися лінією часу;

 • встановлювати послідовність та синхронність історичних подій;

 • складати хронологічні таблиці;

 • синхронізувати події історії України та всесвітньої історії;

 • визначати географічне положення країни, рельєф місцевості;

 • показувати на карті місця історичних подій;

 • читати історичну карту, правильно використовуючи знання легенди карти;

 • виконувати завдання на контурній карті;

 • використовувати карту як джерело інформації при характеристиці історичних подій, явищ, процесів;

 • самостійно здобувати інформацію з тексту та позатекстових компонентів підручника з історії;

 • аналізувати нескладні та адаптовані джерела історичної інформації;

 • визначати, застосовувати історичні терміни та поняття, конкретизуючи поняття на прикладах чи визначаючи ознаки поняття на основі аналізу фактів;

 • розповідати про історичні події й явища та описувати їх;

 • давати історичну характеристику видатним діячам;

 • формулювати емоційно-ціннісну оцінку історичних подій і діяльності історичних осіб;

 • складати порівняльну та узагальнюючу характеристику явищ, процесів;

 • виділяти сутнісні ознаки історичного періоду чи етапу;

 • висловлювати власну точку зору щодо історичної інформації й обґрунтовувати її;

 • відокремлювати упереджену інформацію від неупередженої.


IV. Список літератури, рекомендованої для

підготовки до вступу


За рівнем складності екзаменаційні питання тестів відповідають завданням поміщених у підру­чниках з історії України для учнів: 7 клас, автори: В. А. Смолій, В.С. Степанков (Київ: Ґенеза., 2007); 8 клас, автор: В. Власов (Київ: Ґенеза., 2004); 9 клас, автори: С.Г. Турченко, В.М.Мороко,(Київ: Ґенеза., 2009) рекомендованих Міністерством освіти і науки України до викорис­тання 2007/08 – 2009/10 навчальних роках. Вказані посібники допоможуть у повній мірі підготуватись до вступного випробування.

Для якіснішої підготовки рекомендуємо також використовувати додаткову літературу, зокрема:

 1. Бойко О.Д. Історія України. - Київ:Академвидав., 2008.

 2. Грицак Я.Й. Нариси з історії України. - Київ: Ґенеза., 2003.

 3. Енциклопедія історії України т.1-4. / За ред.. В. Смолія. - Київ: Наукова думка., 2003-2007.

 4. Енциклопедичний довідник: Історія України. / Упоряд.: Підкова І.Р., Шуста Р.М., Гирич І.Б. - Київ: Ґенеза., 2008.

 5. Готуємось до історичної олімпіади. Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії у 2 ч. / Упоряд.: Черкаська Л.С., Жив’юк А.А . - Київ: Шкільний світ., 2006,2007.

 6. Білоусько О.А. Україна давня: карти, ілюстрації. Євразійський контекст. - Київ: Ґенеза., 2002.

Додаток 1 ЗРАЗОК


^ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ


Варіант № 26 Екзаменаційного завдання з історії України


завдання

завдання

бали
І РІВЕНЬ
1.

Християнство на Русі прийнято в... р.

0,5

2.

Берестейська унія була укладена в ... р.

0,5

3.

^ Грюнвальдська битва відбулась у …

А) 1405 р; В) 1410 р;
Б) 1408 р; Г) 1412 р.

0,5

4.

^ У 1654р. Україна підписала Переяславську угоду з Росією з метою:

А) збереження здобутків національної революції;

Б) продовження національно-визвольної війни;

В) створення єдиного державного

утворення.

Г) відновлення території Київоруської держави.

0,5

5.

Проголошення Олександром ІІ «Маніфесту 1861 р. …» сприяло:

А) вивільненню селян від особистої залежності;

Б) заниженню цін на землю;

В) забезпеченню фінансової стабільності поміщиків.

Г) створення верстви заможних селян.

0,5

6.

^ Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства припадає на:

А) 1845-1847 рр.; В) 1852-1855 рр.;
Б) 1846-1848 рр.; Г) 1853-1856 рр.

0,5
ІІ РІВЕНЬ
7.

Представники яких національностей населяли Австро-Угорську імперію наприкінці ХІХ ст.?

1

8.

В які країни українська еміграція була наймасовішою? Чому?

1

9.

Назвіть князів Київоруської держави, на період правління яких припадає розквіт Київської Русі? Чому?

1

10.

В чому полягає історична заслуга Б. Хмельницького?

1

11.

Складіть порівняльну таблицю: «Основні реформи які були проведені у середині ХІХ ст.. владою Росії та Австро-Угорщини.

1

12.

^ Які заходи проводив гетьман П. Конашевич-Сагайдачний для підтримки української нації, її культури та віри?

1
^ IІІ РІВЕНЬ
13.

Чому значна частина української старшини та селянства не підтримала союз гетьмана І. Мазепи з шведським королем Карлом ХІІ ?

3Додаток 2 ЗРАЗОК


^ БЛАНК ВІДПОВІДІ

ВАРІАНТ № _____
№ завдання


Відповідь абітурієнта

Відмі

тка вик-ладача

№ завдан-ня


Відповідь абітурієнта

Відмітка вик-ладача

І РІВЕНЬ

142536ІІ РІВЕНЬ

№ завдан-ня


Відповідь абітурієнта

Відмі-

тка вик-ладача

789101112ІІІ РІВЕНЬ

№ завда-ння


Відповідь абітурієнта

Відмі-

тка вик-ладача

13


КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ НАБРАНИХ АБІТУРІЄНТОМ:


Підпис абітурієнта ________________
Схожі:

Для абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці iconПоложення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009
Буковинської державної фінансової академії, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес і діє...
Для абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці iconПоложення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую
Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти
Для абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці iconБібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці
Даний бюлетень інформує про літературу, яка надійшла в фонди бібліотеки Буковинської державної фінансової академії протягом 2009-2010...
Для абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці iconНаказ №225-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів центру післядипломної та заочної освіти
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «15» серпня...
Для абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці iconНаказ №222-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів центру післядипломної та заочної освіти
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «10» серпня...
Для абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці iconНаказ №232-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів центру післядипломної та заочної освіти
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «23» серпня...
Для абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці iconНаказ №216-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів центру післядипломної та заочної освіти
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від “29” “липня”...
Для абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці iconНаказ №229-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів центру післядипломної та заочної освіти
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «22» серпня...
Для абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці iconНаказ №217-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів центру післядипломної і заочної освіти
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «1» серпня...
Для абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці iconНаказ №230-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів центру післядипломної та заочної освіти
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «22» серпня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи