Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці icon

Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці
НазваБібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці
Сторінка1/6
Дата конвертації14.12.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії

Довідково-бібліографічний відділ


Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки


Чернівці

2010


ББК 91

УДК (055)

П-88


Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки / [уклад. М.А. Бороденко]. – Чернівці, 2010. – 38 с.


Даний бюлетень інформує про літературу, яка надійшла в фонди бібліотеки Буковинської державної фінансової академії протягом 2009-2010 років – 376 назв.

Література систематизована за кафедральним принципом, а також виокремлено законодавчі документи, монографії, наукові збірники, статистичні збірники та художня література.

Для науковців, студентів академії та всіх читачів бібліотеки.


Укладання та комп’ютерний набір Бороденко М.А.


ЗМІСТ


Законодавчі та нормативні документи……………………………………….4

Монографії………………………………………………………………………..5

Наукові збірники………………………………………………………………...7

Статистичні збірники ГУС у Чернівецькій області………………………...9

Кафедра фінансів……………………………………………………………….12

Кафедра грошового обігу та кредиту………………………………………...14

Кафедра історії, політології та державного управління…………………...16

Кафедра сучасних європейських мов………………………………………...19

Кафедра комп’ютерних дисциплін…………………………………………...20

Кафедра обліку, аудиту і економічного аналізу…………………………….21

Кафедра економіки підприємства…………………………………………….24

Кафедра загальноекономічних дисциплін………………………………….. 27

Кафедра філософії і права…………………………………………………….. 30

Кафедра філологічних дисциплін……………………………………………..36

Кафедра вищої математики……………………………………………………36

Кафедра фізичного виховання………………………………………………...37

Художня література……………………………………………………………..38


Законодавчі та нормативні документи

1

67.301

З-51

Земельний кодекс України [Текст] : станом на 10 січня 2011 року. – Х. : Одіссей, 2011. – 104 с. – (Закони України).

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


2

67.301

К57

Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : станом на 1 січня 2011 року. – Х. : Одіссей, 2011. – 152 с. – (Закони України).

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


3

67.301

К57

Кодекс законів України про працю [Текст] : станом на 1 січня 2011 року. – Х. : Одіссей, 2011. – 104 с. – (Закони України).

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


4

67.9(4Укр)305

К57

Кодекс законів про працю України [Текст] : із змін. і допов., станом на 14 червня 2010 р. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2010. – 88 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


5

67.9 (4Укр)3

К57

Кодекс України про надра [Текст] : із змін. та допов. станом на 1 січня 2008 р. / [упоряд. А.П. Гетьман, М.В. Шульга]. – Х. : Право, 2008. – 64 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


6

67.301

К57

Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : станом на 10 січня 2011 року. – Х. : Одіссей, 2011. – 256 с. – (Закони України).

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


7

67.9(4Укр)302

К63

Коментар до законодавства про фінансово-правові санкції [Текст] : коментар, нормативно-правові акти, судова практика. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 416 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


8

67.9(4Укр)305

К63

Компенсаційні виплати за листками непрацездатності. Страхування [Текст] : [зб. документів станом на 1 липня 2006 р.] / [шеф-редактор В.С. Ковальський]. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 384 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


9

67.9(4Укр)300.1

К65

Конституція України [Текст] : нормат. документи з урахуванням останніх змін в редакції станом на 02.10.2009 р. – Суми : ФОП Соколик Б.В., 2009. – 52 с. – (Законодавство України).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)


10

67.301

К82

Кримінальний кодекс України [Текст] : із змін. та доп. станом на 1 січня 2011 року. – Х. : Одіссей, 2011. – 224 с. – (Закони України).

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)


11

67.301

К82

Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : станом на 1 січня 2011 року. – Х. : Одіссей, 2011. – 88 с. – (Закони України).

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


12

67.402(4Укр)

П44

Податковий кодекс України [Текст] : станом на 10 грудня 2010 року. – К. : Правова єдність, 2011. – 488 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


13

67.99(2)-3

П68

Правове положення неповнолітніх в Україні [Текст] : зб. норм. актів / уклад. В.Л. Кройтор, В.Ю. Євко. – Х. : Еспада, 2002. – 576 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


14

67.9(4Укр)72

П80

^ Прокуратура України: законодавство, рішення Конституційного Суду України, накази та інші організаційно-розпорядчі документи Генерального прокурора України [Текст] / за заг. ред. О.І. Медведька ; [упоряд. Г.М. Титарчук, Є.П. Бурдоль, І.С. Зарубинська та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 576 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


15

67.301

С37

Сімейний кодекс України [Текст] : станом на 1 січня 2011 року. – Х. : Одіссей, 2011. – 88 с. – (Закони України).

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)Монографії

1

65.26

Б24

Барановський, О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання [Текст] : монографія / О. І. Барановський. – К. : [КНТЕУ], 2009. – 754 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)


2

74.58

В55

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область [Текст] : [монографія] / НАПНУ, [наук. конс. П. Тронько]. – К. : Знання України, 2010. – 447 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)3

67.0

Г61

Головатий, Сергій Верховенство права [Текст] : монографія у 3-х кн. Кн.1. Від ідеї - до доктрини / С. Головатий. – К. : Фенікс, 2006. – 1747 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


4

67.0

Г61

Головатий, Сергій Верховенство права [Текст] : монографія у 3-х кн. Кн.2. Від доктрини - до принципу / С. Головатий. – К. : Фенікс, 2006. – 1276 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


5

67.0

Г61

Головатий, Сергій Верховенство права [Текст] : монографія у 3-х кн. Кн.3. Український досвід / С. Головатий. – К. : Фенікс, 2006. – 1747 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


6

65.5

Г75

Гражевська, Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін [Текст] : монографія / Н. І. Гражевська. – К. : Знання, 2008. – 431 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


7

65.9(4Укр)23

Е45

Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення [Текст] : монографія / О.М. Алимов, А.І. Даниленко, В.М. Трегобчук [та ін.]. – К. : Об'єдн. ін-т екон. НАНУ, 2005. – 540 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


8

65.050.9(4Укр)22

Е99

Євдокименко, В. К. Інституційне забезпечення економічної євроінтеграції західних регіонів України [Текст] : монографія / В. К. Євдокименко, А. Д. Ворошан. – Чернівці : Прут, 2010. – 292 с.

^ Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, ДБВ, АБ)


9

65.26

З-17

Зайчикова, В. В. Місцеві фінанси України та європейський країн [Текст] : монографія / В. В. Зайчикова. – К. : НДФІ, 2007. – 299 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


10

63.3(4Укр)

И29

Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні [Текст] = Identity and Memory in Post-Soviet Ukraine : монографія / відп. ред. М. Антонович. – К. : Дух і літера, 2009. – 496 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


11

65.291.217

К89

Кукоба, В. П. Організаційне проектування підприємств [Текст] : монографія / В. П. Кукоба. – К. : КНЕУ, 2009. – 269 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


12

65.9(4Укр)

К95

Кучма, Леонід Зламане десятиліття [Текст] / Л. Кучма. – К. : Інформаційні системи, 2010. – 559 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


13

65.433

М21

Мальська, Марта Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика) [Текст] : монографія / М. Мальська. – К. : Знання, 2009. – 363 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, ДБВ)


14

65.9(4Укр)261

П52

Полозенко, Д. В. Фінансова політика в умовах трансформаційної економіки України (1992-2008) [Текст] / Д. В. Полозенко ; МФУ, АФУ, НДФІ. – К. : НДФІ, 2008. – 392 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, ДБВ, АБ)


15

66.2(4Укр)

Р45

Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє [Текст] : монографія / НАДУ при Президентові України; відп. редактор І.А.Грицяк. – К. : К.І.С., 2009. – 240 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


16

65.013

С81

Столярчук, Я. М. Глобальні асиметрії економічного розвитку [Текст] : монографія / Я. М. Столярчук. – К. : КНЕУ, 2009. – 302 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


17

65.5

Т76

Трофимова, В. В. Регіональні інноваційні комплекси в глобальній економіці [Текст] : монографія / В. В. Трофимова ; Кримський ін-т бізнесу, Центр розвитку освіти, науки та інновацій. – Сімферополь : ВіТроПрінт, 2009. – 260 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


18

65.9(4Укр)261

У31

Удосконалення механізму формульного розрахунку місцевих бюджетів області та проведення їх експертизи [Текст] : колективна монографія / за заг. ред. В.В. Прядка; МФУ, БДФА. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 440 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ, ДБВ)


19

65.050.9(2)2

Ч-46

Череп, А. В. Управління витратами суб'єктів господарювання [Текст] : монографія. Ч.1. Теоретичні аспекти управління. Економічна сутність, облік, організація, аналіз витрат. Управління персоналом і мотивація праці / А. В. Череп ; МОНУ, ЗНТУ. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 368 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

20

65.050.9(2)2

Ч-46

Череп, А. В. Управління витратами суб'єктів господарювання [Текст] : монографія. Ч.2. Планування, контроль витрат. Управління адміністративними витратами, витратами на збут продукції, оборотними коштами, основними фондами і нематеріальними активами. Управління зниженням витрат / А. В. Череп ; МОНУ, ЗНТУ. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 360 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

21

65.050

Ч-46

Череп, А. В. Управління собівартістю [Текст] : монографія / А. В. Череп ; МОНУ, ЗНТУ. – Х. : ІНЖЕК, 2005. – 376 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

22

65.9(4Укр)-98

Ш77

Шныпко, А. С. Экономические войны: истоки, формы, цели, проблемы, перспективы [Текст] : монография / А. С. Шныпко. – К. : Генеза, 2007. – 376 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

23

65.9(4Укр)-98

Ш77

Шнипко, О. С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект [Текст] : монографія / О. С. Шнипко. – К. : Генеза, 2006. – 288 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

24

65.9(4Укр)

Ш77

Шнипко, О. С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст [Текст] : монографія / О. С. Шнипко. – К. : Генеза, 2009. – 248 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

25

66.5(4Укр)

Ю98

Ющенко, В. До нації [Текст] : вибрані промови / В. Ющенко ; передм. М.Г. Жулинський; упор. Д.Р. Лубківський; наук. ред. Ю.Г. Рубан. – К. : НІСД, 2010. – 464 с. : іл.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ, ДБВ)

26

67.9(4Укр)310

Н15

Навроцька, Ю. В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України [Текст] : монографія / Ю. В. Навроцька. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 192 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

27

67.9(4Укр)304

К78

Кравець, І. М. Правове становище суб'єктів організаційно-господарських повноважень [Текст] : монографія / І. М. Кравець. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 240 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


Наукові збірники


1

Е20

^ Еволюція української державності: соціально-економічні, політичні, культурні аспекти [Текст] : м-ли Всеукр. конф., 9 квіт. 2009 р., Харків / МОНУ, МФУ, Харків. ін-т фін. УДУФМТ. – Х. : ХІФ УДУФМТ, 2009. – 312 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


2

74.480.46

З-41

Збірка методичних матеріалів [Текст] : на допомогу викладачам / БДФА ; уклад. М.І. Бігар, С.І. Ляшенко, Г.В. Пінькас. – Чернівці : [б.в.], 2010. – 244 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, ДБВ)


3

63.3(4Укр)

И29

Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні [Текст] = Identity and Memory in Post-Soviet Ukraine : монографія / відп. ред. М. Антонович. – К. : Дух і літера, 2009. – 496 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


4

65

Н34

Науковий вісник БДФА. Серія: Економічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 / гол. ред. В.В. Прядко ; Міністерство фінансів України, БДФА. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 557 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, ДБВ, АБ)


5

74.480.204

Н34

Науковий вісник БДФА. Серія: Гуманітарні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 / гол. ред. В.В. Прядко ; Міністерство фінансів України, БДФА. – Чернівці : БДФА, 2009. – 198 с.

Кільк. прим.: 14 (АБ, ЧЗ, ДБВ)


6

74.480.204

Н34

Науковий вісник БДФА. Серія: Гуманітарні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 / МФУ, БДФА ; го. ред. В.В. Прядко. – Чернівці : БДФА, 2010. – 92 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


7

65

Н34

^ Науковий вісник БДФА. Серія: Економічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4 / гол. ред. В.В. Прядко ; Міністерство фінансів України, БДФА. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 363 с.

^ Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, ДБВ, АБ)


8

65

Н34

Науковий вісник БДФА. Серія: Економічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 / гол. ред. В.В. Прядко ; Міністерство фінансів України, БДФА. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 468 с.

^ Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, ДБВ, АБ)


9

65

Н34

Науковий вісник БДФА. Серія: Економічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 / гол. ред. В.В. Прядко ; Міністерство фінансів України, БДФА. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 228 с.

^ Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, ДБВ, АБ)


10

65.9(4Укр)

Н34

Науково-методологічні засади і механізми виходу України та інших європейських держав з фінансово-економічної кризи [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів, 25-26 бер. 2010 р. / МФУ, МОНУ, БДФА [та ін.] ; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці, 2010. – 443 с.

^ Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, ДБВ, АБ)


11

65.290(4Укр)

П32

Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання [Текст] : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 трав. 2010 р. (Київ) / МОНУ, МІБО КНЕУ [та ін.]. – К. : МІБО КНЕУ, 2010. – 336 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


12

67.401(4Укр)я43

П50

Політико-правове забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування [Текст] : зб. доповідей щорічних Всеукр. громад. слухань / Гол. упр-ня держ. служби України [та ін.]. – Одеса : Юрид. літ., 2009. – 600 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


13

74


Проблеми освіти : навч.-метод. збірник / МОНУ. – 2009. – №61

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


14

74


Проблеми освіти : навч.-метод. збірник / МОНУ. – 2010. – №64.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


15

67(4Укр)

Р64

^ Роз'яснення основних норм Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції": правозастосовчі та організаційні аспекти [Текст] : збірник тез доповідей круглого столу [10 груд. 2009 р., Тернопіль] / МОНУ ; [ред. кол. В.І. Возьний та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2009. – 198 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


16

75

Ф50

Фізична культура та спорт у навчальних закладах східноєвропейських країн [Текст] : [колект. монографія, складена за матеріалами Першої Міжнар. наук.-практ конф. [13-15 трав. 2010 р., Чернівці] / МОНУ, МФУ [та ін.]. – Чернівці : [б.в.], 2010. – 450 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


17

65

Ф59

Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно-правове забезпечення відтворювальних процесів на шляху до економіки знань [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25.26 лист. 2010 р. , Чернівці) / МФУ, БДФА [та ін.]. – Чернівці : [БДФА], 2010. – 428 с.

^ Кільк. прим.: 6 (ЧЗ, ДБВ, АБ)


  1   2   3   4   5   6Схожі:

Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconБібліографічний покажчик
Праці науковців Буковинської державної фінансової академії : бібліографічний покажчик / [уклад. М. А. Бороденко]. – Чернівці, 2011....
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconПоложення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009
Буковинської державної фінансової академії, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес і діє...
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconПоложення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую
Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconДля абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці
Упорядники: Кармалюк С. П., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, політології і державного управління Буковинської державної...
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень за ІІ кв. 2010 року (Костопільська црб)
Велич і краса Костопільського краю: 70 років району/ авт упоряд. К. Янишен. – 2009
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень
Самойленко Г. В. Ніжин європейське місто/ Г. В. Самойленко, О. Г. Самойленко. 2010
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень за ІІІ квартал 2012р
Червона книга Українських Карпат: тваринний світ/ заг редакція О. Ю. Мателешко, Л. А. Потіш. – 2011
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень
Марчук Л. Покликання боротись за життя. Є. М. Боровий : хірург, учитель, людина/ Л. Марчук. – 2008
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень за ІІ кв. 2013
Данильчук В. Р. Українські остарбайтери: 1941 1947 рр. ( на прикладі Рівненської обл.) / В. Р. Данильчук. – 2005
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний список №-1-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року
Моделі та методи дослідження операцій: навчальний посібник /В. П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, Г. С. Пасічник, М.І. Букатар. Чернівці:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи