Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці icon

Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці
НазваБібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці
Сторінка4/6
Дата конвертації14.12.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

^ Кафедра економіки підприємств


1

65.29я73

Б48

Березін, О. В. Економіка підприємства: практикум [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, Н. В. Бутенко. – К. : Знання, 2009. – 254 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


2

65.053

Б74

Богоявленська, Ю. В. Проектний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська. – К. : Кондор, 2006. – 336 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


3

65.290-2я73

Д64

Должанський, І. З. Бізнес-план: технологія розробки [Текст] : навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загора. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 384 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


4

65.29

Е45

Економіка підприємства [Текст] : підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – 4-те вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 528 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (АБ)


5

65я73

Ж68

Жигайло, Н. І. Соціально-економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Жигайло. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 188 с. – (Вища освіта в Україні).

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


6


65.052я73

І-23

Іванюта, П. В. Управління ресурсами та витратами [Текст] : навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська ; за ред. С.М. Іванюти. – К. : ЦУЛ, 2009. – 320 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


7

65.053(4Укр)я73

І-24

Івахненков, С. В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології [Текст] / С. В. Івахненков, О. В. Мелих. – К. : Знання, 2009. – 319 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


8

65.29я73

К56

Ковальчук, І. В. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. В. Ковальчук. – К. : Знання, 2008. – 679 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


9

65.291.217

К89

Кукоба, В. П. Організаційне проектування підприємств [Текст] : монографія / В. П. Кукоба. – К. : КНЕУ, 2009. – 269 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


10

65.290-2

К79

Крейчман, Феликс С. Эффективное управление предприятием на основе демократизации собственности [Текст] : монография / Ф. С. Крейчман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ВШПП, 2009. – 488 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


11

65.9(4Укр)212я73

К82

Крикавський, Є. В. Логістика: компедіум і практикум [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. – К. : Кондор, 2009. – 340 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


12

65.40я73

Л69

Логістика: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко, О. М. Соляник. – К. : ЦУЛ, 2010. – 360 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)

13

65.01

М14

Майорова, Т. В. Інвестиційна діяльність [Текст] : підручник / Т. В. Майорова. – К. : ЦНЛ, 2009. – 472 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)


14

65.290-2я73

М15

Македон, В. В. Бізнес-планування [Текст] : навч. посіб. / В. В. Македон. – К. : ЦУЛ, 2009. – 236 с.

^ Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


15

72я73

М54

Методичні рекомендації до написання науково-дослідних робіт студентів [Текст] / уклад. В.К. Євдокименко, І.В. Ротар, О.Г. Євенчук, В.О. Олійник. – Чернівці : БДФА, 2010. – 50 с.

^ Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, ДБВ, АБ)


16

65.9(4Укр)29-801я7

Н62

Никифорак, В. А. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / В. А. Никифорак, З. І. Кобеля, Л. В. Вербівська. – Чернівці : Рута, 2010. – 420 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


17

65.40я73

О-50

Окландер, О. М. Логістика [Текст] : підручник / О. М. Окландер. – К. : ЦУЛ, 2008. – 346 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)

18

65.050я73

О-66

Орлова, Н. С. Корпоративне управління (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Орлова. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 209 с. – (Вища освіта в Укр.).

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


19

65.290-2я73

П16

Панков, В. А. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. А. Панков, С. Я. Єлецьких, Н. М. Михайличенко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 112 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)

20

65.301-801я73

П30

Петричук, Й. М. Організування промислового виробництва [Текст] : підручник / Й. М. Петричук. – К. : Знання, 2009. – 328 с. + компакт-диск. – (Нац. ун-ту "Львів. політехніка" 165 років).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


21

65.290(4Укр)

П32

Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання [Текст] : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 трав. 2010 р. (Київ) / МОНУ, МІБО КНЕУ [та ін.]. – К. : МІБО КНЕУ, 2010. – 336 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


22

65.290-2я73

Р83

Рудинская, Е. В. Корпоративный менеджмент [Текст] : учеб. пособ. / Е. В. Рудинская, С. А. Яромич. – К. : КНТ ; Эльга-Н, 2008. – 416 с.

^ Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


23

72в6

С24

Свердан, М. М. Основи наукових досліджень [Текст] : підручник / М. М. Свердан, М. Р. Свердан ; МФУ, БДФА. – Чернівці : Рута, 2008. – 456 с.

Кільк. прим.: 3 (АБ, ЧЗ)


24

65.26


Тлумачний словник з інвестування пенсійних коштів [Текст]. – К., 2010. – 19 с.

Кільк. прим.: 25 (ЧЗ, АБ, ДБВ)


25

65.29я73

Х20

Харів, П. С. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 356 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


26

65.050.9(2)2

Ч-46

Череп, А. В. Управління витратами суб'єктів господарювання [Текст] : монографія. Ч.1. Теоретичні аспекти управління. Економічна сутність, облік, організація, аналіз витрат. Управління персоналом і мотивація праці / А. В. Череп ; МОНУ, ЗНТУ. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 368 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


27

65.050.9(2)2

Ч-46

Череп, А. В. Управління витратами суб'єктів господарювання [Текст] : монографія. Ч.2. Планування, контроль витрат. Управління адміністративними витратами, витратами на збут продукції, оборотними коштами, основними фондами і нематеріальними активами. Управління зниженням витрат / А. В. Череп ; МОНУ, ЗНТУ. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 360 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


28

65.050

Ч-46

Череп, А. В. Управління собівартістю [Текст] : монографія / А. В. Череп ; МОНУ, ЗНТУ. – Х. : ІНЖЕК, 2005. – 376 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)
Кафедра загальноекономічних дисциплін


1

65.05

Б17

Базилевич, В. Макроекономіка [Текст] : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик ; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 744 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

2

65.012

Б23

Банар, В. Ф. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Банар ; МФУ, БДФА. – Чернівці : [б.в.], 2009. – 112 с.

Кільк. прим.: 6 (АБ, ЧЗ, ДБВ)

3

65.431я73

Б76

Божкова, В. В. Реклама та стимулювання збуту [Текст] : навч. посіб. / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. – 2-ге вид., стереот. – К. : ЦУЛ, 2010. – 200 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)

4

65.02я73

Б79

Болотіна, Є. В. Економічна історія [Текст] : метод. посіб. до вивч. курсу / Є. В. Болотіна. – К. : ЦУЛ, 2006. – 120 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)

5

65я73

Б86

Бочан, І. О. Глобальна економіка [Текст] : підручник / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. – К. : Знання, 2007. – 403 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


6

65.02я73

Б91

Буряк, П. Ю. Історія економіки та економічної думки [Текст] : 67.9(4Укр)я73 / П. Ю. Буряк, В. В. Юкіш, Т. В. Овчиннікова ; за ред. П.Ю. Буряка. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 480 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


7

65.9(4Укр)428г

Г17

Гальський, К. Є. Торгівля і митна справа в Україні (ХVІ - ХVІІІ ст.) [Текст] / К. Є. Гальський. – К. : Панорама, 2010. – 400 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


8

65.5

Г54

Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. / П. П. Мазурок, Б. М. Одягайло, В. В. Кулішов, О. М. Сазонець ; за заг. ред. Б.М. Одягайла. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 208 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)


9

65.5

Г75

Гражевська, Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін [Текст] : монографія / Н. І. Гражевська. – К. : Знання, 2008. – 431 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


10

65.050.9(4Укр)

Г85

Гриньова, В. М. Державне регулювання економіки [Текст] : підручник / В. М. Гриньова, М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – 398 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

11

65.01я73

Е45

Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / авт. кол.: А.П. Бурляй, А.М. Андрущенко, Г.І. Середа [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2009. – 520 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)

12

65.050.9(4Укр)22

Е99

Євдокименко, В. К. Інституційне забезпечення економічної євроінтеграції західних регіонів України [Текст] : монографія / В. К. Євдокименко, А. Д. Ворошан. – Чернівці : Прут, 2010. – 292 с.

^ Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, ДБВ, АБ)

13

65.9(4Укр)

Ж74

Житарюк, В. В. Зовнішньоекономічна діяльність [Текст] : навч. посіб. / В. В. Житарюк ; МФУ, БДФА. – Чернівці, 2008. – 147 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

14

65я73

З-12

Заблоцький, Б. Ф. Національна економіка [Текст] : підручник / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий світ - 2000, 2010. – 582 с.

^ Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


15

65.05я73

З-15

Задоя, А. О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи [Текст] : навч. посіб. / А. О. Задоя. – 5-те вид., стереот. – К. : Знання, 2006. – 211 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

16

65.012.1я73

К17

Калісніченко, О. В. Мікроекономіка [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. В. Калісніченко, Л. М. Березіна. – К. : ЦУЛ, 2008. – 472 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


17

63.3(0)-2я73

К59

Козлова, А. І. Економічна історія [Текст] : навч. посіб. / А. І. Козлова. – К. : Персонал, 2009. – 342 с.

Кільк. прим.: 2 (АБ, ЧЗ)


18

63.3(4)я73

К65

Копійка, В. В. Європейський союз [Текст] : навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко ; за ред. Л.В. Губерського. – К. : Знання, 2009. – 751 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


19

65.02я73

Л47

Леоненко, П. І. Економічна історія [Текст] : підручник / П. І. Леоненко, П. М. Леоненко. – К. : Знання-Прес, 2008. – 567 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


20

65.9(4Укр)04я73

Л67

Лишиленко, В. І. Регіональна економіка [Електронний ресурс] : підручник / В. І. Лишиленко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 1 електр. опт. диск (CD-ROM).

Кільк. прим.: 3 (ДБВ)


21

66.01 я75

Л63

Лісовицький, В. М. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лісовицький. – 3-тє вид., випр. та доп. – К. : ЦНЛ, 2009. – 240 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)


22

65.433

М21

Мальська, Марта Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика) [Текст] : монографія / М. Мальська. – К. : Знання, 2009. – 363 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, ДБВ)


23

65.29

М26

Маркетинговий менеджмент [Текст] : опор. конс. лекцій / НАУ ; [укл. М.М. Єрмошенко]. – К. : [б.в.], 2008. – 102 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)


24

65.050.24я73

М48

Мельник, І. М. Мерчандайзинг [Текст] : навч. посіб. / І. М. Мельник, Ю. М. Хом'як. – К. : Знання, 2009. – 309 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)


25

65.053

М71

Мікроекономіка [Текст] : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2008. – 679 с. – (Класичний універ. підручник).

Кільк. прим.: 1 (АБ)


26

65.9(2)421

М86

Мочерний, С. В. Економічна теорія [Текст] : посібник / С. В. Мочерний. – К. : Академія, 2003. – 656 с.

Кільк. прим.: 6 (АБ, ЧЗ)


27

65.01я73

Н35

Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мельникова, О. П. Мельникова, Т. В. Сідлярук та ін. – К. : ЦУЛ, 2011. – 248 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


28

65.01я73


Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / за ред. В.М. Тарасевича. – К. : ЦУЛ, 2009. – 280 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


29

65.01я73

Н35

Національна економіка [Текст] : підручник / [за ред. П.В. Круша]. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2011. – 448 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


30

65.02я73

Н56

Нестеренко, О. П. Історія економічних вчень [Текст] : курс лекцій / О. П. Нестеренко. – 4-те вид., стереот. – К. : МАУП, 2007. – 128 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


31

65.011

П50

Політична економія [Текст] : навч. посіб. / за ред. К.Т. Кривенка. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 512 с.

Кільк. прим.: 2 (АБ)


32

65.02

П82

Проскурін, П. В. Історія економіки та економічних вчень. Економічна історія індустріальної цивілізації [Текст] : навч. посіб. / П. В. Проскурін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2008. – 400 с.

Кільк. прим.: 3 (АБ, ЧЗ)


33

65.04я73+65.28я73

Р32

Регіональна економіка та природокористування [Текст] : навч. посіб. / за ред. А.П. Голікова. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2011. – 352 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


34

65.5я73

С77

Старостіна, А. О. Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. – К. : Знання, 2009. – 454 с. + компакт-диск. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


35

65.053я73

С79

Стеченко, Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика [Текст] : підручник / Д. М. Стеченко. – К. : Вікар, 2006. – 396 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


36

65.013

С81

Столярчук, Я. М. Глобальні асиметрії економічного розвитку [Текст] : монографія / Я. М. Столярчук. – К. : КНЕУ, 2009. – 302 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


37

65.02я73

Т19

Тараненко, О. С. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / О. С. Тараненко. – К. : Ун-т "Україна", 2007. – 302 с.

Кільк. прим.: 2 (АБ, ЧЗ)


38

65.051

Т87

Туризм, відпочинок та санаторно-курортне лікування в області, 2010 [Текст] : стат. збірник / за ред. А.В. Ротаря ; Держкомстат України, Гол. управ. стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : ГУС ЧО, 2010. – 63 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


39

26.8я2+65.04я2

У45

Україна і світ (країни/території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти) [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. В.Є. Сахарова. – К. : ЦУЛ, 2011. – 416 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


40

65.02(4Укр)я7

У45

Українська економічна думка [Текст] : хрестоматія / упоряд. та наук. ред. С.М. Злупко. – К. : Знання, 2007. – 694 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


41

65.5я73

Ш37

Шевчук, В. О. Міжнародна економіка: теорія і практика [Текст] : підручник / В. О. Шевчук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 663 с.

^ Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


1   2   3   4   5   6Схожі:

Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconБібліографічний покажчик
Праці науковців Буковинської державної фінансової академії : бібліографічний покажчик / [уклад. М. А. Бороденко]. – Чернівці, 2011....
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconПоложення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009
Буковинської державної фінансової академії, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес і діє...
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconПоложення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую
Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconДля абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці
Упорядники: Кармалюк С. П., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, політології і державного управління Буковинської державної...
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень за ІІ кв. 2010 року (Костопільська црб)
Велич і краса Костопільського краю: 70 років району/ авт упоряд. К. Янишен. – 2009
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень
Самойленко Г. В. Ніжин європейське місто/ Г. В. Самойленко, О. Г. Самойленко. 2010
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень за ІІІ квартал 2012р
Червона книга Українських Карпат: тваринний світ/ заг редакція О. Ю. Мателешко, Л. А. Потіш. – 2011
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень
Марчук Л. Покликання боротись за життя. Є. М. Боровий : хірург, учитель, людина/ Л. Марчук. – 2008
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень за ІІ кв. 2013
Данильчук В. Р. Українські остарбайтери: 1941 1947 рр. ( на прикладі Рівненської обл.) / В. Р. Данильчук. – 2005
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний список №-1-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року
Моделі та методи дослідження операцій: навчальний посібник /В. П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, Г. С. Пасічник, М.І. Букатар. Чернівці:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи