Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці icon

Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці
НазваБібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці
Сторінка6/6
Дата конвертації14.12.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

^ Кафедра філологічних дисциплін


1

81.2Укр-9я73

Г85

Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 624 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


2

83.3(о)я721

З-35

Зарубіжна література [Текст] : хрестоматія для 10 класу / упоряд. І.Л. Столій. – 2-е вид., перероб. і доп. – Х. : Ранок ; Веста, 2004. – 720 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)


3

74.261=83.3(1)

З-35

Зарубіжна література [Текст] : стислий виклад змісту всіх творів за новою шкільною програмою, 10-11кл. / авт.-упоряд. І.Л. Столій. – 5-те вид., доп. – Х. : Ранок, 2009. – 576 с. – (Дайджест).

Кільк. прим.: 1 (АБ)


4

74.268.3(4Укр)

У45

Українська література [Текст] : хрестоматія, 11 кл. / упоряд. О.І.Борзенко, М.В.Сподарець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : Ранок ; Веста, 2005. – 752 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)


5

74.268.3(4Укр)

У45

Українська література, 10 кл. [Текст] : хрестоматія / упоряд. О.І.Борзенко, М.В.Сподарець. – 4-те вид., перероб. і доп. – Харків : Ранок, 2009. – 752 с.

Кільк. прим.: 2 (АБ, ЧЗ)


6

81.2Укр-2

У45

Український правопис [Текст] : схвалений НАН України, МОНУ, Мінкультури і мистецтв України / НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови. – К. : Наук. думка, 2007. – 288 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)Кафедра вищої математики


1

22.17я73

Б25

Барковський, В. В. Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : навч. посіб. / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін. – 5-те вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 424 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


2

24.1

Б81

Бондарчук, Ю. В. Посібник з загальної та неорганічної хімії [Текст] / Ю. В. Бондарчук. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2011. – 332 с.

^ Кільк. прим.: 15 (ЧЗ, АБ)


3

24я721

Б91

Буринська, Н. М. Хімія, 11 кл. [Текст] : підручник / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. ; Ірпінь : Перун, 2008. – 176 с. : іл.

^ Кільк. прим.: 1 (АБ)


4

22.161я73

В31

Вища математика: математичний аналіз, диференціальні рівняння [Текст] : підручник / І. І. Веренич, В. П. Лавренчук, Г. С. Пасічник, І. М. Черевко ; МОН України. – Чернівці : Рута, 2008. – 267 с.

^ Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)


5

65.9(0)21я73

Г60

Голіков, А. П. Економіка-математичне моделювання світогосподарських процесів [Текст] : навч. посіб. / А. П. Голіков. – К. : Знання, 2009. – 222 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


6

28.0

З-14

Загальна біологія [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. Є. Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, В. М. Войціцький. – 2-ге вид., доопр. – К. : Генеза, 2008. – 160 с.

Кільк. прим.: 2 (АБ)


7

24.я73

О-58

Онещук, Н. В. Методика розв'язування задач з хімії [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Онещук, І. В. Чорна. – Чернівці : БДФА, 2010. – 80 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


8

22.1

П50

Поліванова, К. М. Математика для економістів: диференціальні рівняння [Текст] : навч. посіб. / К. М. Поліванова. – Чернівці, 2008. – 45 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


9

24.1

Х46

Хімія в таблицях і схемах: закони, елементи та речовини, формули, типи реакцій [Текст] : [посібник] / [Варавва Н.Е.]. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – 96 с.

Кільк. прим.: 4 (АБ)


10

24.1

Х46

Хімія в таблицях і схемах: закони, елементи та речовини, формули, типи реакцій [Текст] : [посібник] / [Варавва Н.Е.]. – Х. : Торсінг плюс, 2010. – 96 с.

^ Кільк. прим.: 11 (ЧЗ, АБ)Кафедра фізичного виховання


1

75-632

В19

Васильчук, А. Г. Гуртки з футболу в школі [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Васильчук. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 232 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


2

65.247я73

Г82

Грибан, В. Г. Охорона праці [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 280 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


3

68.9я73

М99

Мягченко, О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства [Текст] : навч. посіб. / О. П. Мягченко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 384 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)


4

65.247я73

О-75

Основи охорони праці [Текст] : підручник / [Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І.М.]. – К. : ЦУЛ, 2009. – 264 с.

^ Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


5

75

Ф50

Фізична культура та спорт у навчальних закладах східноєвропейських країн [Текст] : [колект. монографія, складена за матеріалами Першої Міжнар. наук.-практ конф. [13-15 трав. 2010 р., Чернівці] / МОНУ, МФУ [та ін.]. – Чернівці : [б.в.], 2010. – 450 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)Художня література


1

84(4Укр)

Б25

Барка, В. Жовтий князь [Текст] : повість / В. Барка. – К. : Наук. думка, 2008. – 304 с. – (Б-ка школяра).

^ Кільк. прим.: 1 (АБ)


2

84(4Вел)

В14

Вайльд, Оскар Портрет Доріана Грея [Текст] : роман [для ст. шк. віку] / О. Вайльд ; пер. з анг. Р. Доценка. – К. : Школа, 2009. – 256 с. : іл. – (Шкіл. хрестоматія). – Бібліогр.: с. 252-253.

Кільк. прим.: 1 (АБ)


3

84(4Укр)

В64

Вознюк, Володимир Під небесами Чернівців [Текст] : поезії / В. Вознюк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. – 176 с. : іл.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


4

84(4Укр)

Д58

Довженко, О. Вибране [Текст] : для старш. шк. віку / О. Довженко. – К. : Школа, 2008. – 320 с. – (Б-ка шкіл. класики).

^ Кільк. прим.: 1 (АБ)


5

84(4Вел)

К73

Коурі, Раймонд Еліксир безсмертя [Текст] / Р. Коурі ; пер. з анг. В.Горбатька. – Харків : Книж. клуб, 2008. – 496 с.

^ Кільк. прим.: 1 (АБ)


6

84(4Укр)

М17

Максимчук, Віктор Я, мов натужена струна... [Текст] : поетична збірка / В. Максимчук. – Вижниця : Черемош, 2007. – 144 с.

^ Кільк. прим.: 1 (АБ)


7

84(4Укр-4Чен)

М69

Михайловський, В. На зламі. Роздуми про близьке й дороге [Текст] / В. Михайловський. – Чернівці : Букрек, 2010. – 408 с. : іл.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


8

84(4Укр-4Чен)

М69

Михайловський, Володимир Між страхом і любов'ю [Текст] : проза / В. Михайловський. – Чернівці : Буковина ; Букрек, 2006. – 564 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


9

84(4Нем)

Р37

Ремарк, Еріх Марія Три товариші [Текст] : роман / Е. М. Ремарк ; пер. з нім. Д.Радієнко. – Х. : Фоліо, 2007. – 430 с. – 8-9 кл.

Кільк. прим.: 1 (АБ)


10

81.2Англ-93

Х12

Hailey, Artur Hotel [Текст] = Отель : роман / A. Hailey. – М. : Айрис-пресс, 2008. – 384 с. – (Читаем в оригинале).

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

1   2   3   4   5   6Схожі:

Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconБібліографічний покажчик
Праці науковців Буковинської державної фінансової академії : бібліографічний покажчик / [уклад. М. А. Бороденко]. – Чернівці, 2011....
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconПоложення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009
Буковинської державної фінансової академії, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес і діє...
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconПоложення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую
Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconДля абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці
Упорядники: Кармалюк С. П., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, політології і державного управління Буковинської державної...
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень за ІІ кв. 2010 року (Костопільська црб)
Велич і краса Костопільського краю: 70 років району/ авт упоряд. К. Янишен. – 2009
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень
Самойленко Г. В. Ніжин європейське місто/ Г. В. Самойленко, О. Г. Самойленко. 2010
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень за ІІІ квартал 2012р
Червона книга Українських Карпат: тваринний світ/ заг редакція О. Ю. Мателешко, Л. А. Потіш. – 2011
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень
Марчук Л. Покликання боротись за життя. Є. М. Боровий : хірург, учитель, людина/ Л. Марчук. – 2008
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень за ІІ кв. 2013
Данильчук В. Р. Українські остарбайтери: 1941 1947 рр. ( на прикладі Рівненської обл.) / В. Р. Данильчук. – 2005
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний список №-1-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року
Моделі та методи дослідження операцій: навчальний посібник /В. П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, Г. С. Пасічник, М.І. Букатар. Чернівці:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи