Бібліографічний покажчик icon

Бібліографічний покажчик
Скачати 397.94 Kb.
НазваБібліографічний покажчик
Сторінка1/4
Дата конвертації14.12.2012
Розмір397.94 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Бібліотека Буковинської державної фінансової академії

Довідково-бібліографічний відділ


Праці науковців Буковинської державної фінансової академії


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Чернівці

2011

ББК 91

УДК 012


Праці науковців Буковинської державної фінансової академії : бібліографічний покажчик / [уклад. М.А. Бороденко]. – Чернівці, 2011. – 25 с.


Даний бібліографічний посібник вміщує відомості про наукові праці вчених-викладачів БДФА, що знаходяться в фондах бібліотеки.

Відбір літератури завершено 15 березня 2011 р.

Для викладачів, аспірантів, студентів та інших читачів бібліотеки.


Укладання і комп’ютерний набір Бороденко М.А.


Передмова


Метою бібліографічного покажчика «Праці науковців Буковинської державної фінансової академії» є ознайомлення читачів бібліотеки з вкладом науковців нашого навчального закладу в ту чи іншу галузь досліджень, а також систематизація бібліографічних даних для оптимізації роботи бібліотекарів.

При укладанні даного видання брались до уваги наукові роботи тих вчених, які працюють в стінах академії на сьогоднішній день. Слід зауважити, що нами подано відомості лише про ті дослідження, які знаходяться у фондах бібліотеки БДФА, і всі бажаючі мають змогу з ними працювати.

До бібліографічного покажчика входять монографії, посібники та підручники, методичні розробки, практикуми, автореферати (без хронологічних обмежень) – всього 144 найменувань. Відомості про літературу розміщено за назвами кафедр із вказуванням прізвищ, наукових ступенів та посад науковців академії.

Вкінці даного видання подано іменний покажчик та зміст.

^ КАФЕДРА ФІНАНСІВ


Прядко Володимир Васильович

д.е.н., професор, ректор академії, завідувач кафедри


 1. 1

65.9 (4Укр)306.7

П85

Прядко, В. В. Методологічні основи відтворення засобів виробництва в молочній промисловості [Текст] : монографія / В. В. Прядко. – Чернівці : Ратуша, 1998. – 84 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


 1. 2

65.9

Д44

Діденко, В. М. Фінанси [Текст] : курс лекцій / В. М. Діденко, В. В. Прядко. – Чернівці : Ратуша, 1998. – 432 с. – Бібліогр.: с.622-634.

Кільк. прим.: 1 (АБ)


 1. 3

65.9

Д44

Діденко, В. М. Загальна теорія фінансів [Текст] = The common theory of finance : навч. посіб. / В. М. Діденко, В. Д. Попова, В. В. Прядко ; МФУ, БДФА. – Чернівці : Ратуша, 2000. – 640 с. – Бібліогр.: с.622-634.

Кільк. прим.: 432 (АБ, ЧЗ)


 1. 4

65.050(4Укр)я73

М84

Мостенська, Т. Л. Основи маркетингу [Текст] : навч. пос. / Т. Л. Мостенська, В. В. Прядко ; МОНУ. – Чернівці : Букрек, 2002. – 184 с.

Кільк. прим.: 40 (АБ, ЧЗ)


 1. 5

65.30

П85

Прядко, В. В. Економічна ефективність виробництва: проблеми теорії та методології управління [Текст] : монографія / В. В. Прядко. – К. : Наукова думка, 2003. – 282 с.

Кільк. прим.: 12 (АБ, ЧЗ)


 1. 6

65

П85

Прядко, В. В. Виробництво товарів народного споживання: проблеми теорії і практики [Текст] : монографія / В. В. Прядко ; НАН України, Рада по вивченню продукт сил. – К. : НУХТ, 2005. – 232 с.

^ Кільк. прим.: 5 (АБ, ЧЗ, ДБВ) 1. 7

60,6я73

Н15

Навчальний наочний посібник з курсу "Теорія статистики" [Текст] / В.Д. Попова, В.В. Прядко. – Чернівці, 2005. – 103 с.

Кільк. прим.: 19 (АБ, ЧЗ)


 1. 8

65.261

П85

Прядко, В. В. Історія грошей та кредиту [Текст] : підручник / В. В. Прядко, М. М. Сайко ; Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – 380 с. : іл. – Геогр. покажч.: с.338-343. - Імен. покажч.: с.344-349.

Кільк. прим.: 24 (АБ, ЧЗ) 1. 9

65.30

О-93

Оцінка ефективності діяльності підприємств промислово-фінансових груп харчової промисловості: теорія і практика [Текст] : монографія / В. В. Прядко, А. В. Череп, Л. Г. Олейнікова, К. С. Брутян. – Чернівці : Вид-во Кондратьєва А.В., 2008. – 314 с.

Кільк. прим.: 5 (АБ, ЧЗ) 1. 10

65.261

П85

Прядко, В. В. Історія грошей і кредиту [Текст] : підруч. / В. В. Прядко, М. М. Сайко ; МФУ, БДФА. – К. : Кондор, 2009. – 508 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)
Діденко Василь Миколайович

старший викладач кафедри

 1. 11

65.9

Д44

Діденко, В. М. Фінанси [Текст] : курс лекцій / В. М. Діденко, В. В. Прядко. – Чернівці : Ратуша, 1998. – 432 с. – Бібліогр.: с.622-634.

Кільк. прим.: 1 (АБ) 1. 12

65.9

Д44

Діденко, В. М. Загальна теорія фінансів [Текст] = The common theory of finance : навч. посіб. / В. М. Діденко, В. Д. Попова, В. В. Прядко ; МФУ, БДФА. – Чернівці : Ратуша, 2000. – 640 с. – Бібліогр.: с.622-634.

Кільк. прим.: 432 (АБ, ЧЗ)


 1. 13

65.050.21

М69

Михайлов, А. П. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / А. П. Михайлов, В. М. Діденко, Г. С. Ярецька. – Чернівці : Технодрук, 2005. – 492 с.

Кільк. прим.: 12 (ДБВ, АБ, ЧЗ)


 1. 14

65.050

М69

Діденко, В. М. Менеджмент [Текст] : підручник / В. М. Діденко. – К. : Кондор, 2008. – 584 с.

Кільк. прим.: 20 (АБ, ЧЗ)


 1. 15

84(4Укр)

Ф77

Фондовий ринок [Текст] : навч. посіб. / В. М. Діденко, М. М. Свердан, В. П. Булат, О. М. Грубляк ; за ред. В.М. Діденка. – Чернівці : Наші книги, 2010. – 624 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)Грубляк Оксана Михайлівна

викладач

 1. 15

84(4Укр)

Ф77

^ Фондовий ринок [Текст] : навч. посіб. / В. М. Діденко, М. М. Свердан, В. П. Булат, О. М. Грубляк ; за ред. В.М. Діденка. – Чернівці : Наші книги, 2010. – 624 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)Корбутяк (Оленець) Аліна Георгіївна

асистент

 1. 16

74.20.2

М54

Методичні рекомендації щодо підготовки до складання комплексного державного екзамену за фахом студентами заочної форм навчання (навчальна дисципліна "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання") зі спец. 6.050100 "Фінанси" [Текст] / уклад. А.Г. Оленець. – Чернівці : БДФА, 2008. – 125 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)
Лавров Олексій Валентинович

асистент

 1. 17

І-74

Інформаційні системи та технології у фінансах [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [уклад. О.В. Лавров, Д.В. Зеліско]. – Чернівці : [б.в.], 2010. – 117 с.Підлипчак Ольга Андріївна

асистент

 1. 18

74.20.2

М54

Методичні рекомендації щодо підготовки до складання комплексного державного екзамену за фахом студентами заочної форм навчання (навчальна дисципліна "Фінансовий ринок") зі спец. 6.050100 "Фінанси" на освітньо-кваліфікаційному рівні "бакалавр" [Текст] / уклад. О.А. Підлипчак. – Чернівці : БДФА, 2008. – 124 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)Сокровольська Наталія Ярославівна

к.е.н., асистент

 1. 19

М54

^ Методичні рекомендації щодо підготовки до екзамену з дисципліни "Бюджетний менеджмент" [Текст] / уклад. Н.Я. Сокровольська. – Чернівці : БДФА, 2009. – 120 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ) 1. 20

65.26

С59

Сокровольська, Наталія Ярославівна Формування доходів місцевих бюджетів у ринкових умовах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Н. Я. Сокровольська ; МФУ, ЛДФА. – Львів, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18-19.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)Юрій Едуард Олександрович

к.е.н., в.о. доцента кафедри

 1. 21

65.26

Ю70

Юрій, Е. О. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / Е. О. Юрій ; МФУ, БДФА. – Чернівці : БДФА, 2004. – 193 с.

Кільк. прим.: 15 (АБ, ЧЗ)
КАФЕДРА ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА КРЕДИТУ


Островська Наталія Степанівна

к.е.н., доцент, завідувач кафедри

 1. 22

65.9(4Укр)-56я73

І-58

Інвестування [Текст] : навч. пос. / за ред. І.С. Гуцала. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 275 с. (Островська Н.С. - співавтор)

Кільк. прим.: 2 (АБ, ЧЗ)Грицюк Ілля Васильович

к.е.н., ст. викладач, в.о. декана ФЕФ

 1. 23

65.26

Г85

Грицюк, І. В. Фінансовий контроль формування та використання коштів місцевих бюджетів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / І. В. Грицюк. – Львів : ВТЗНВ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18.

Кільк. прим.: 2 (ДБВ)Гусак Наталія Борисівна

асистент

 1. 24

65

К65

Контроль податкових органів за діяльністю підприємств [Текст] : навч. посіб. / уклад. Н.Б. Гусак, Ю.Д. Гусак. – Чернівці : БДФА, 2005. – 285 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)


 1. 25

65.9

П44

Податкова система [Текст] : навч. посіб. / укл. Т.М. Стужук, Н.Б. Гусак. – Чернівці : БДФА, 2005. – 248 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, КХ)


 1. 26

65.261

Г11

Гусак, Н. Б. Контроль податкових органів за діяльністю підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Гусак, Ю. Д. Гусак. – К. : ЦНЛ, 2007. – 320 с.

Кільк. прим.: 11 (ЧЗ, АБ, ДБВ)Романюк Ірина Михайлівна

к.е.н., ст. викладач

 1. 27

65.9

П44

Податкова справа [Текст] : навч. посіб. / укл. І.М. Романюк, Т.М. Стужук. – Чернівці : БДФА, 2004. – 209 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, КХ)


 1. 28

65.9

П44

Податкова справа [Текст] : навч. посіб. / укл. І.М. Романюк, Т.М. Стужук. – Чернівці : БДФА, 2006. – 154 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, КХ)
Русул Любов Василівна

асистент

 1. 29

65

М54

^ Методичні рекомендації щодо здачі екзамену з дисципліни "Страхові послуги" студентами заочної форми навчання [Текст] / укл. П.Л. Штефюк, Л.В. Русул ; МФУ, БДФА. – Чернівці : Технодрук, 2008. – 119 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)Савчук Тетяна Миколаївна

ст. викладач

 1. 30

65.261 1я73

П44

Податковий менеджмент [Текст] : курс лекцій / уклад. Т.М. Савчук ; МФУ, БДФЕІ. – Чернівці, 2004. – 165 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)
Штефюк Парасковія Лук’янівна

ст. викладач

 1. 31

65.9 (4Укр)27я73

Ш90

Штефюк, П. Л. Страхування [Текст] : навч. посіб. / П. Л. Штефюк, Т. Ю. Штефюк. – Чернівці : Прут, 2001. – 168 с.

Кільк. прим.: 26 (АБ, ЧЗ)


 1. 32

65

М54

Методичні рекомендації щодо здачі екзамену з дисципліни "Страхові послуги" студентами заочної форми навчання [Текст] / укл. П.Л. Штефюк, Л.В. Русул ; МФУ, БДФА. – Чернівці : Технодрук, 2008. – 119 с.

^ Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)
КАФЕДРА ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


Кармалюк Сергій Павлович

к.і.н., доцент, в.о. завідувача кафедри, проректор

 1. 33

51,1

К24

Кармалюк, С. П. Червоний Хрест: український вимір [Текст] : монографія / С. П. Кармалюк. – Чернівці : Золоті литаври, 2008. – 148 с.

Кільк. прим.: 3 (ДБВ)


 1. 34

66.0я73

П50

Політологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. С.П. Кармалюк ; БДФА. – Чернівці : ІВЦ, 2008. – 72 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


 1. 35

63

К24

Кармалюк, С. П. Історія України [Текст] : хрестоматія / С. П. Кармалюк, М. М. Сайко. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 464с.

Кільк. прим.: 8 (ДБВ, ЧЗ, АБ)
^ Мельничук Галина Леонідівна

к.і.н., доцент

 1. 36

74

М48

Мельничук, Г. Л. Університетська освіта [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. Л. Мельничук. – Чернівці : Рута, 2008. – 32 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


 1. 37

60.5

С69

Соціологія [Текст] : метод. реком. до курсу / Мельничук Г.Л., Стрельчук Н.В., Чайка Г.В. – Чернівці, 2009. – 68 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


 1. 38

66.01

П50

Політологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Мельничук Г.Л.]. – Чернівці : [Яворський С.Н.], 2009. – 140 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)Сайко Михайло Миколайович

к.і.н., в.о. доцента

 1. 39

65.261

С14

Сайко, М. М. Історія грошей і кредиту [Текст] : посібник. Ч.1 / М. М. Сайко ; МФУ, БДФЕІ. – Чернівці, 2003. – 83 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ)


 1. 40

65.261

С14

Сайко, М. М. Історія грошей і кредиту [Текст] : посібник. Ч.2 / М. М. Сайко ; МФУ, БДФЕІ. – Чернівці, 2003. – 64 с.

Кільк. прим.: 8 (ЧЗ)


 1. 41

63.2(4Укр)

З-41

Збірник документів з історії України [Текст] : методична розробка / укл. Сайко М.М. – Чернівці : Технодрук, 2008. – 56 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


 1. 42

65.261

П85

Прядко, В. В. Історія грошей та кредиту [Текст] : підручник / В. В. Прядко, М. М. Сайко ; Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – 380 с. : іл. – Геогр. покажч.: с.338-343. - Імен. покажч.: с.344-349.

Кільк. прим.: 24 (ЧЗ, АБ)


 1. 43

65.261

П85

Прядко, В. В. Історія грошей і кредиту [Текст] : підручник / В. В. Прядко, М. М. Сайко ; МФУ, БДФА. – К. : Кондор, 2009. – 508 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)


 1. 44

63

К24

Кармалюк, С. П. Історія України [Текст] : хрестоматія / С. П. Кармалюк, М. М. Сайко. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 464с.

^ Кільк. прим.: 8 (ДБВ, ЧЗ, АБ)


  1   2   3   4Схожі:

Бібліографічний покажчик iconБібліографічний покажчик Випуск 1
У 1982 році в Штатах наробила галасу книга езотерика Ненсі Енн Тепп, яка стверджувала, що бачить нову групу людей з аурою кольору...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний покажчик-дайджест
У пастці електронного павутиння : бібліогр покажч дайджест / Волин обл б-ка для юнацтва; [уклад. Л. В. Малиновська]. – Луцьк : [б...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний покажчик Компетенція 1 добра обізнаність з чим-небудь
...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний опис документів
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» («Система стандартів з інформації,...
Бібліографічний покажчик iconЯк правильно оформити список літератури до наукової роботи? Бібліографічний опис документів здійснюється за : дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (гост 1-2003, idt)»
Дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (гост 1-2003, idt)». К. Держстандарт...
Бібліографічний покажчик iconОбласть назви і відомостей про відповідальність
З 1 липня 2007 року в Україні набув чинності дсту гост 1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила...
Бібліографічний покажчик iconОформлення бібліографічного опису джерел з липня 2007 року набув чинності новий національний стандарт дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»
З липня 2007 року набув чинності новий національний стандарт дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні...
Бібліографічний покажчик iconОформлення бібліографічного опису джерел з липня 2007 року набув чинності новий національний стандарт дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»
З липня 2007 року набув чинності новий національний стандарт дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний опис документів
Б 59 Бібліографічний опис документів відповідно до дсту 1: 2006, запровадженого в дію в Україні 01. 07. 2007 [Текст]: метод реком....
Бібліографічний покажчик iconПерелік посилань оформлюється згідно з вимогами стандарту
Перелік посилань оформлюється згідно з вимогами стандарту дсту гост 1: 2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи