Положення про службу у справах дітей районноїюдержавної адміністрації icon

Положення про службу у справах дітей районноїюдержавної адміністрації
Скачати 86.06 Kb.
НазваПоложення про службу у справах дітей районноїюдержавної адміністрації
Дата конвертації07.05.2013
Розмір86.06 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ про службу у справах дітей районноїюдержавної адміністрації

1. Служба у справах дітей Валківської районної державної адміні¬страції (далі - служба) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації та службі у справах дітей обласної державної адміністрації.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей обласної держадміністрації, цим Положенням.

3. Основними завданнями служби є:

- реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

- розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності;

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

- ведення державної статистики щодо дітей;

- ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

- надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

- влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

- підготовка інформаційно – аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

- визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.


4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу, у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

3) оформляє документи на влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

4) подає пропозиції до проектів районних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

7) разом із відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8) надає організаційну і методичну допомогу навчально-виховним закладам, здійснює безпосередній контроль за станом виховної роботи з питань запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

10) розробляє і подає на розгляд голові районної державної адміністрації

пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

11) веде облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

12) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам – вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

13) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово – побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

14) проводить 2 рази на рік перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу;

15) готує звіт про стан виховання, утримання та розвитку дітей в прийомних сім’я та дитячих будинках сімейного типу;

16) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

17) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

18) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

19) розглядає звернення власника підприємства, установи, або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення неповнолітнього;

20) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

22) передає у встановленому порядку та визначені строки до загального відділу районної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” є публічною, крім інформації з обмеженим доступом”.

5. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності в разі порушення прав та інтересів дітей;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчинення правопорушень;

6) порушувати перед керівництвом райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово, самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;

7) влаштовувати дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

9) перевіряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, установах, організація усіх форм власності;

10) представляти в разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності;

11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

12) порушувати перед керівництвом райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді;

13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належить до її компетенції;

16) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

17) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

18) відвідувати дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.


6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.


7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови та начальником служби у справах дітей обласної державної адміністрації.


8. Начальник служби:

- здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників служби.


9. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладається на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби.

Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.


10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, у ній може утворюватися дорадчий орган у складі начальника служби, керівників інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян і благодійних організацій.

Склад дорадчого органу затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника служби.

Рішення дорадчого органу проводяться в життя наказами начальника служби.


11.Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.


12. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджується головою районної державної адміністрації.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює районна державна адміністрація.

Кошторис та штатний розпис служби затверджується у встановленому порядку головою районної державної адміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.


13. Служба є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.Схожі:

Положення про службу у справах дітей районноїюдержавної адміністрації iconПоложення про службу у справах дітей Близнюківської районної державної адміністрації
Служба у справах дітей Близнюківської районної державної адміністрації (далі служба) є структурним підрозділом районної держадміністрації,...
Положення про службу у справах дітей районноїюдержавної адміністрації iconПоложення про службу у справах дітей районної державної адміністрації
Система обліку (реєстр) публічної інформації в Каланчацькій районній державній адміністрації
Положення про службу у справах дітей районноїюдержавної адміністрації iconРішення 10 сесії міської ради VІ скликання 28. 07. 2011 № положенн я про службу у справах дітей Чернівецької міської ради Загальна частина Служба у справах дітей Чернівецької міської ради є
Служба у справах дітей Чернівецької міської ради є виконавчим органом Чернівецької міської ради
Положення про службу у справах дітей районноїюдержавної адміністрації iconРозпорядження 15 січня 2013 року смт Близнюки №57 Про затвердження нового складу Координаційної ради служби у справах дітей районної державної адміністрації
Керуючись ст ст. 39, 41, Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року, згідно з Законом України «Про...
Положення про службу у справах дітей районноїюдержавної адміністрації iconПоложення про сектор усиновлення, опіки, піклування та розвитку сімейних форм виховання служби у справах дітей Близнюківської районної державної адміністрації Загальні положення
...
Положення про службу у справах дітей районноїюдержавної адміністрації iconЗатверджено рішенням 23 сесії міської ради V скликання 27. 12. 2007 № положенн я про службу у справах дітей Чернівецької міської ради
Служба у справах дітей Чернівецької міської ради (надалі-Служба) є виконавчим органом Чернівецької міської ради
Положення про службу у справах дітей районноїюдержавної адміністрації iconДодаток до наказу служби у справах дітей обласної державної адміністрації від 01. 03. 12 №20-од порядок складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в службі у справах дітей облдержадміністрації 1
Міністрів України від 25. 05. 11 №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою систематизації...
Положення про службу у справах дітей районноїюдержавної адміністрації iconХарківська районна державна адміністрація
Підґрунтям для правопорушень у підлітковому середовищі є саме зайвий вільний час, неорганізоване дозвілля, формальність виконання...
Положення про службу у справах дітей районноїюдержавної адміністрації iconСлужба у справах дітей Валківської районної державної адміністрації Харківської області
Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України та інші законодавчі акти з питань діяльності служби...
Положення про службу у справах дітей районноїюдержавної адміністрації iconФаксограма №79 від 21. 03. 2012 року
Кременчуцької загальноосвітньої щколи №20 відбудеться Урок правової освіти за участю представників районних служб у справах дітей,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи