Положення про сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із змі та громадськістю апарату районної державної адміністрації І. Загальні засади icon

Положення про сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із змі та громадськістю апарату районної державної адміністрації І. Загальні засади
Скачати 55.66 Kb.
НазваПоложення про сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із змі та громадськістю апарату районної державної адміністрації І. Загальні засади
Дата конвертації07.05.2013
Розмір55.66 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної

державної адміністрації

23.07.2010 № 523


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату районної державної адміністрації


І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ


1.1.Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації. 

1.2.Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом райдержадміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації, цим Положенням.

1.3.При вирішенні питань, які належать до компетенції сектору, він взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян.

1.4.Положення про сектор затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.


^ 2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ


2.1.Аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у регіоні; проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

2.2.Сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями.

2.3.Інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави у районі.

2.4.Реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин.

2.5.Забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин.

2.6.Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

- аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у районі, розглядає питання, пов'язані з реалізацією внутрішньої політики, готує нформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації;

- забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції;

- аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань району;

- забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку району, а також стосовно інших питань;

- узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади;

- здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності громадської ради при районній державній адміністрації;

- надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, місцевим радам з питань, що належать до компетенції сектору;

- готує матеріали для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції, а також сприяє їх поширенню;

-здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати;

- вивчає та аналізує тенденції етнонаціонального та етнокультурного розвитку району, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних відносин;

- координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань міжнаціональних відносин;

- контролює дотримання законодавства щодо прав національних меншин, узагальнює практику його застосування;

- вживає в межах своєї компетенції заходів до запобігання проявам розпалювання міжетнічної та расової ворожнечі, міжетнічних конфліктів у районі;

- надає методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань застосування законодавства щодо забезпечення прав національних меншин; 

- сприяє збереженню та розвитку етнічної, культурної самобутності корінних народів і національних меншин, задоволенню їх національно-культурних потреб, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

- сприяє діяльності національно-культурних об'єднань та інших громадських організацій національних меншин, підтримує розвиток національно-культурних традицій;

- здійснює у межах своєї компетенції заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координує діяльність, пов'язану з виконанням вимог її положень, подає голові районної державної адміністрації відповідну інформацію;

- організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору ;

- бере в установленому порядку участь у розробленні відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку району;

- розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

- надає роз'яснення щодо розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору;

- аналізує оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до його компетенції, готує в разі необхідності відповідні роз'яснення або спростування;

- передає у встановленому порядку та визначені строки до загального відділу апарату районної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” є публічною, крім інформації з обмеженим доступом;

- виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань. 

 

^ 3. СТРУКТУРА СЕКТОРУ


3.1.Сектор очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

3.2.Структура і чисельність працівників сектору затверджуються головою районної державної адміністрації.

3.3.Працівники сектору призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації.


^ 4. ЗАВІДУЮЧИЙ СЕКТОРОМ


4.1.Здійснює керівництво діяльністю сектора та несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

4.2.Планує роботу сектора і забезпечує її виконання.

4.3.Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації, згідно розподілу обов’язків, керівником апарату районної державної адміністрації.

^ 5. СЕКТОР МАЄ ПРАВО:


5.1.Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників об'єднань громадян, а також фахівців для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.2.Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної   адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформаційні та інші матеріали, а від місцевого органу державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.3.Скликати в установленому порядку наради та організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції.

5.4.Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з об'єднаннями громадян.

5.5 Використовувати системи зв'язку та комунікації, що існують в районній державній адміністрації.


Керівник апарату

районної державної адміністрації Н.Б.Желевська


(Набока С.Л.)Схожі:

Положення про сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із змі та громадськістю апарату районної державної адміністрації І. Загальні засади iconПоложення про сектор внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації Загальні засади
...
Положення про сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із змі та громадськістю апарату районної державної адміністрації І. Загальні засади iconПоложення про сектор з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації Загальні засади
Сектор з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації
Положення про сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із змі та громадськістю апарату районної державної адміністрації І. Загальні засади iconПоложення про сектор з питань внутрішньої політики апарату Близнюківської районної державної адміністрації
Сектор з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації (далі-сектор) є структурним підрозділом райдержадміністрації,...
Положення про сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із змі та громадськістю апарату районної державної адміністрації І. Загальні засади iconПоложення про сектор з питань кадрової роботи апарату районної державної адміністрації Загальні засади
Сектор з питань кадрової роботи апарату районної державної адміністрації (далі сектор) є структурним підрозділом апарату районної...
Положення про сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із змі та громадськістю апарату районної державної адміністрації І. Загальні засади iconПлан основних заходів Краснокутської районної державної адміністрації на вересень 2013 року
Халепа О. О. завідувач сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації
Положення про сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із змі та громадськістю апарату районної державної адміністрації І. Загальні засади iconРозпорядження до відома працівників райдержадміністрації, з метою залучення до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника відділу з питань внутрішньої політики та зв`язків з громадськістю апарату райдержадміністрації
...
Положення про сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із змі та громадськістю апарату районної державної адміністрації І. Загальні засади iconІнформація про проведений семінар для голів громадських рад при райдержадміністраціях південних регіоні України, що відбувся у м. Одесі. Доповідала
Стародуб О.Є., начальник управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації Коваленко С.І., завідувач...
Положення про сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із змі та громадськістю апарату районної державної адміністрації І. Загальні засади iconЗустріч з матерями багатодітних сімей с. Новоолександрівка
Ольга Харченко, завідувач сектора з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації...
Положення про сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із змі та громадськістю апарату районної державної адміністрації І. Загальні засади iconПоложення про сектор контролю апарату районної державної адміністрації Загальні засади Сектор контролю (далі Сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації
Сектор контролю (далі – Сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації
Положення про сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із змі та громадськістю апарату районної державної адміністрації І. Загальні засади iconСтруктура Білозерської
Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи