Програма підтримки розвитку архівної справи icon

Програма підтримки розвитку архівної справи
Скачати 92.63 Kb.
НазваПрограма підтримки розвитку архівної справи
Дата конвертації21.09.2013
Розмір92.63 Kb.
ТипПрограма

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням XVI сесії Валківської районної ради VI скликання

від 23 грудня 2011 року № 267-VI


ПРОГРАМА

ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ

У ВАЛКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2011-2015 РОКИ


2011


1. Загальні положення


Однією з невід’ємних умов функціонування держави є інформаційне забезпечення, якісне та вчасне виконання якого залежить і від рівня розвитку архівної справи та документотворення на місцях.

Архівна справа – галузь життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, політико-правові, культурологічні та техніко-економічні аспекти організації зберігання архівних документів та використання інформації, що міститься в них.

Діяльність архівного відділу Валківської районної державної адміністрації спрямована на поповнення його документами Національного архівного фонду України (далі – НАФ), що утворилися внаслідок діяльності установ, підприємств та організацій міста й району, їх збереження та всебічне використання.

Архівний відділ Валківської районної державної адміністрації є одним з 27 архівних відділів районних державних адміністрацій Харківської області, що складають сучасну систему місцевих державних установ утворених у порядку, передбаченому Законом України від 24.12.1993 за № 3814-XII «Про Національний архівний фонд та архівні установи» для зберігання документів НАФ, що мають місцеве значення, та здійснення управління архівною справою та діловодством на території Валківського району.

В архівному відділі у 242 фондах зберігається 21304 одиниці справ постійного зберігання, 552 справи з особового складу та 914 справ тимчасового зберігання Валківського району періоду 1943 – 2003 рр., які є неповторними за їх змістовністю для громади району, а також становлять історико-культурну цінність району. Документи архіву активно використовуються для вивчення історії та поповнення експозицій місцевих краєзнавчих музеїв, виконання тематичних запитів та запитів соціально-правового захисту громадян, для відтворення історичних фактів та подій тощо.

За документами державного архівного відділу району щорічно виконується близько 130 запитів соціально-правового характеру, біля 10 – тематичного, за довідками щорічно звертаються, як громадяни так і підприємства та установи району усіх форм власності.

Попри кризові явища, що спостерігаються в економіці держави протягом останнього часу та негативно впливають, насамперед, на стан матеріально-технічної бази у сфері забезпечення збереженості документів НАФ, архівний відділ покликаний створити належні умови для гарантованого зберігання документів НАФ.

Аналіз сучасного стану архівної галузі в районі свідчить про довготривале її недофінансування, наслідком чого є поступова руйнація матеріально-технічної бази, що призвело до збільшення ризику втратити документи НАФ та документи тимчасового зберігання.

Відсутність вільних площ, для комплектування архівного відділу документами призвела до завантаження його сховищ (завантаженість становить 100%) та порушення термінів зберігання документів НАФ на місцях: в установах, організаціях та підприємствах, - де в більшості випадків не дотримуються умов зберігання цих документів (частину з них втрачено безповоротно). З порушенням термінів зберігання документів НАФ на місцях (в установах, організаціях та підприємствах міста й району) зберігається біля 1500 одиниць зберігання.

Якщо до 2004 року державний архівний відділ приймав на подальше зберігання виборчу документацію лише постійних термінів зберігання, то з 2004 року відповідно до ст. 88 Закону України «Про вибори Президента України», ст. 92 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» та ст. 118 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей) він приймає виборчу документацію і тимчасового зберігання (1-4 роки): виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, списки виборців, акти, заяви, скарги про порушення вимог вищезазначених законів при проведенні голосування і підрахунку голосів виборців, інші протоколи та рішення виборчих комісій.

Певний час, що пройшов з моменту утворення документів НАФ, та відсутність належних умов їх зберігання (відсутність у сховищах системи кондиціювання та вентиляції повітря і, як наслідок, - недотримання температурно-вологісного режиму зберігання документів) призводять до поступової руйнації основи останніх, ураження їх плісеневими грибами, зникнення тексту тощо. Тому якісне і вчасне надання послуг користувачам та створення фонду користування (створення цифрових копій документів) – одне з першочергових завдань, вирішення якого пов’язано з придбанням сучасного технологічного обладнання.

Охорона приміщень архівного відділу району здійснюється не на належному рівні: відсутня система протипожежної сигналізації та автоматична система пожежегасіння.

Реалізація Програми підтримки розвитку архівної справи у Валківському районі НА 2011 – 2015 роки (далі – Програма) надасть можливість створити умови для гарантованого зберігання та всебічного використання документів, що зберігає державний архівний відділ.


^ 2. Мета та основні завдання Програми


Мета Програми полягає у створенні належних умов для зберігання та всебічного використання документів, утворених у процесі діяльності підприємств, установ і організацій міста й району та переданих на подальше зберігання до архівного відділу Валківської районної державної адміністрації.

Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення наступних завдань:

  • зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу;

  • оснащення архівосховищ відповідним обладнанням;

  • забезпечення температурно-вологісного режиму зберігання документів;

  • підвищення рівня пожежної безпеки приміщень та забезпечення надійної їх охорони;

  • створення страхового фонду та фонду користування на архівні документи;

  • створення умов для ефективного впровадження сучасних інформаційних технологій.^ 3. Заходи Програми підтримки розвитку архівної справи

у Валківському районі Харківської області на 2011-2015 рр.п/п

Найменування заходу

Орієнтовний обсяг фінансу-вання (тис. грн.)

^ У тому числі за роками

Відповідальні виконавці

2011

2012

2013

2014

2015

1

Поточний ремонт приміщення архівного відділу

50,0

-

50,0

-

-

-

Архівний відділ Валківської РДА

2

Оснащення приміщень для зберігання документів (придбання архівних коробок, архівних стелажів)

18,72

-

2,72

-

-

16,0

Архівний відділ Валківської РДА

3

Забезпечення температурно-вологісного режиму зберігання документів (придбання спеціальних приладів для вимірювання температури та вологості повітря в архівосховищах, встановлення системи кондиціювання та вентиляції повітря в архівосховищах)

0,1

-

-

-

-

0,1

Архівний відділ Валківської РДА

4

Підвищення рівня пожежної безпеки приміщень (встановлення системи пожежної сигналізації, встановлення протипожежних дверей в архівосховищах, вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій горища)

24,45

-

17,7

3,15

3,6

-

Архівний відділ Валківської РДА

5

Створення страхового фонду та фонду користування на архівні документи, створення умов для ефективного впровадження сучасних інформаційних технологій (придбання цифрового обладнання для створення фонду користування (багатофункціональний пристрій Konica-Minolta)

6,0

-

-

-

6,0

-

Архівний відділ Валківської РДА

6

Легалізація комп’ютерного програмного забезпечення

2,0

-

-

-

2,0

-

Архівний відділ Валківської РДА

7

Встановлення кнопки виклику для полегшення доступу до відділу осіб з обмеженими фізичними можливостями

1,5

-

1,5

-

-

-

Архівний відділ Валківської РДА
Разом

102,77

0,0

71,92

3,15

11,6

16,1


^ 4. Очікувані результати


Реалізація Програми надасть можливість:

  • зміцнити матеріально-технічну базу архівного відділу та поліпшити умови роботи його працівників;

  • створити умови для гарантованого зберігання та всебічного використання документів архіву та забезпечити повноцінний їх захист;

  • задовольняти у необхідних обсягах потреби громадян, суспільства і держави у ретроспективній інформації.^ 5. Фінансове забезпечення Програми


Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 102,77 тис. грн.

Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів районного бюджету в межах виділених на фінансування програми асигнувань, виходячи з можливостей районного бюджету.

Головним розпорядником коштів є Валківська районна державна адміністрація Харківської області.


^ 6. Координація роботи і контроль за виконанням Програми


Координацію робіт та безпосереднє виконання Програми здійснює архівний відділ Валківської районної державної адміністрації Харківської області в межах своєї компетенції.

Контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія Валківської районної ради з гуманітарних питань.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання Програми, та за ходом її реалізації здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.


Заступник голови районної ради Ю.ЯцинаСхожі:

Програма підтримки розвитку архівної справи iconРішення від 30 листопада 2012 року №181 смт Новгородка Про районну програму розвитку архівної справи в Новгородківському районі на 2013 2014 роки
Про районну програму розвитку архівної справи в Новгородківському районі на 2013 2014 роки
Програма підтримки розвитку архівної справи iconЗаходи щодо виконання районної Програми розвитку архівної справи у 2011- 2015 роках по архівному відділу райдержадміністрації

Програма підтримки розвитку архівної справи iconЗвіт про виконання плану розвитку архівної справи у Валківському районі, плану роботи архівного відділу Валківської рда (Ф-110, 201) Постійно ст. 297-б (ТП) 01-12
Річний звіт про виконання плану розвитку архівної справи у Валківському районі, плану роботи архівного відділу Валківської рда (Ф-110,...
Програма підтримки розвитку архівної справи iconРішення від 27 грудня 2011 року №154-vі про внесення змін до районної Програми підтримки розвитку архівної справи на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням VІІ сесії районної ради VI скликання від 05 травня 2011 року (зі змінами)
Розглянувши клопотання Близнюківської райдержадміністрації №01-01-22/1007 від 05. 12. 2011 року, на підставі статті 43 Закону України...
Програма підтримки розвитку архівної справи iconПрограма розвитку архівної справи в Новгородківському районі на 2013-2014 роки І
Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» а також...
Програма підтримки розвитку архівної справи iconДержавний архів Чернівецької області до 20-ї річниці Незалежності України
Кдб урср, зокрема карно-слідчі справи колишніх репресованих, а також документи особового походження, які поновили колекцію спогадів...
Програма підтримки розвитку архівної справи icon1. Схвалити проект програми розвитку архівної справи в районі на 2012-2016 роки (далі Програма), що додається, та винести його на розгляд районної ради
Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи, керуючись статтею 6, частиною другою статті 13, пунктом 15 статті...
Програма підтримки розвитку архівної справи iconРішення від 27 грудня 2012 року №286 -VІ про внесення змін до районної Програми підтримки розвитку архівної справи на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням VІІ сесії районної ради VI скликання від 05 травня 2011 року (зі змінами)
Архівосховищах архівного відділу районної державної адміністрації, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань економіки, бюджету...
Програма підтримки розвитку архівної справи iconРішення від 29 вересня 2011 року №123 -VІ про внесення змін до районної Програми підтримки розвитку архівної справи на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням VІІ сесії районної ради VI скликання від 05 травня 2011 року
Кої райдержадміністрації №01-01-22/722 від 30. 08. 2011 року, з метою термінової необхідності впорядкування виборчих документів,...
Програма підтримки розвитку архівної справи iconПрограма підтримки діяльності редакції
Програма спрямована на забезпечення комплексного підходу до розв'язання основних проблем щодо підтримки розвитку діяльності редакції...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи