Розпорядження 20. 05. 2013 Валки №139 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації icon

Розпорядження 20. 05. 2013 Валки №139 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації
Скачати 343.78 Kb.
НазваРозпорядження 20. 05. 2013 Валки №139 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації
Дата конвертації23.09.2013
Розмір343.78 Kb.
ТипРозпорядження
УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


20.05.2013 Валки № 139


Про розподіл обов’язків


Відповідно до ст.ст. 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:


1. Затвердити загальні функціональні обов’язки першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату райдержадміністрації (додаються).


2. Затвердити розподіл обов’язків між головою районної державної адміністрації та його заступниками (додається).


3. Затвердити закріплення заступників голови районної державної адміністрації за адміністративно-територіальними одиницями району (додається).


4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 16.12.2011 № 792 «Про розподіл обов’язків».


Голова районної

державної адміністрації О.М. ХОЛОДНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови

районної державної адміністрації

20.05.2013 № 139


^ ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації


Перший заступник, заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації:


1. Забезпечує виконання положень Конституції і Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, розпоряджень і доручень голів обласної і районної державних адміністрацій, реалізацію компетенції райдержадміністрації у відповідних напрямках діяльності, спрямовує, координує та контролює діяльність управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації виконавчих комітетів місцевих рад, а також державних підприємств, установ і організацій щодо:

1.1.Реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України, відповідних заходів облдержадміністрації та райдержадміністрації на їх виконання.

1.2. Формування та виконання районного бюджету.

1.3. Визначення пріоритетних напрямів розвитку економіки району, розробка реалізації довгострокових галузевих, міжгалузевих та міжнародних програм і угод стосовно економічного, соціального і культурного розвитку району, організації роботи з розроблення та здійснення заходів щодо розвитку економічних реформ.

1.4. Здійснення контролю, аналізу й оцінки стану економічного та соціального розвитку району у відповідних сферах, процесу приватизації майна державних підприємств, її соціально-економічних наслідків, діяльності приватизованих підприємств з метою усунення негативних явищ у цьому процесі. Сприяє створенню конкурентного середовища в економіці району.

1.5. Розвитку конкуренції на внутрішніх товарних ринках та ринках послуг, демонополізації, приватизації, макроекономічних процесів і явищ, оплати праці, реформування системи соціального захисту населення, розвитку підприємницької активності у виробничій та фінансовій сферах діяльності.

1.6. Вивчення та розв’язання проблем державного регулювання ринкових відносин.

1.7. Організації роботи з додержання законодавства України, виконання заходів щодо посилення захисту прав споживачів.

1.8. Виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, голів обласної і районної державних адміністрацій, власних доручень;

1.9. Вирішення інших питань діяльності місцевих органів виконавчої влади відповідно до розподілу обов'язків.


2. Вносить голові районної державної адміністрації пропозиції з питань:

 • що належать до компетенції райдержадміністрації;

 • ініційованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади, обласною та районною радами (з питань, що входять до їх компетенції), місцевими органами виконавчої влади для розгляду райдержадміністрацією.


3. Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з обласною держаною адміністрацією, обласною та районною радами, органами місцевого самоврядування в процесі поточної діяльності райдержадміністрації.


4. Відповідає за підготовку матеріалів на засідання колегії райдержадміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації, вживає заходів для остаточного врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, розглядає та візує доопрацьовані в апараті райдержадміністрації проекти рішень колегії, розпоряджень голови райдержадміністрації, забезпечує контроль і організовує їх виконання.


5. Дає доручення управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам місцевих рад з делегованих повноважень.


6. Бере участь у роботі районної ради та її постійних комісій, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до сфери його відання, а також у роботі відповідних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад.


7. Сприяє в межах своєї компетенції інститутам громадянського суспільства у проведенні громадської експертизи в разі надходження письмового запиту з відповідним пакетом документів відповідно до законодавства. Забезпечує надання матеріалів або копій документів у встановлені терміни.


8. Здійснює контроль у межах своєї компетенції за наданням відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації якісних адміністративних послуг споживачам.


9. Згідно з чинним законодавством контролює у відповідних сферах здійснення головами та очолюваними ними виконавчими комітетами місцевих рад делегованих їм повноважень виконавчої влади.

10. Сприяє відродженню духовності, створенню нормального морально-психологічного клімату у трудових колективах, обстановки злагоди і взаємопорозуміння в суспільстві.


11. Сприяє роботі відповідних громадських організацій.


12. Вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків, а також щодо притягнення їх до відповідальності за різного роду порушення та невиконання службових обов'язків.


13. Готує (відповідно до розподілу обов’язків) у встановленому порядку висновки і пропозиції голові райдержадміністрації щодо погодження, укладення або розриву контрактів із керівниками державних підприємств, організацій та установ.


14. Згідно з розподілом обов’язків вивчає, аналізує роботу керівних кадрів підприємств, організацій та установ недержавного сектора щодо дотримання ними у процесі поточної діяльності чинного законодавства України. В разі необхідності вносить голові райдержадміністрації відповідні пропозиції і рекомендації.


15. Відповідає (згідно з розподілом обов’язків) за кваліфіковане та своєчасне виконання підрозділами райдержадміністрації нормативних актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації, а також інших обов’язків, що передбачені відповідними положеннями про управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.


16. Координує в межах своєї компетенції діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.


17. Залучає до розроблення окремих програм, згідно з напрямами роботи управління, відділи, інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.


18. Спирається у своїй діяльності на відповідні підрозділи апарату райдержадміністрації, її структурні підрозділи, відповідно до розподілу повноважень, взаємодіє у вирішенні питань з іншими заступниками голови райдержадміністрації.


19. Спрямовує, координує і контролює, згідно з розподілом обов’язків, діяльність управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації щодо відомостей за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку в цілому щодо районної державної адміністрації.


20. Здійснює за дорученням голови районної державної адміністрації керівництво відповідними дорадчими органами (комісіями, радами тощо).


21. Здійснює зв’язки з постійними комісіями районної ради.


22. Забезпечує виконання виборчого законодавства в частині сприяння виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень.


23. Сприяє створенню на об’єктах, що перебувають у державній власності та передані до сфери її управління, систем управління якістю, екологічного управління, інших систем управління відповідно до національних або міжнародних стандартів.


24. Розглядає звернення і листи підприємств, установ, організацій та громадян, документи, інші матеріали, внесені в установленому порядку, повертає адресатам звернення, документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку, контролює стан цієї роботи у відповідних структурних підрозділах райдержадміністрації та виконкомах місцевих рад. Веде особистий прийом громадян.


25. Вирішує інші питання, передбачені законодавством та виконує доручення голови районної державної адміністрації.


Керівник апарату

районної державної адміністрації Н.Б. Желевська


ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови районної державної адміністрації

20.05.2013 № 139


^ РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ

між головою районної державної адміністрації, першим заступником

та заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату


1. Голова районної державної адміністрації

^ ХОЛОДНИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ


1.1. Очолює районну державну адміністрацію і здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх функцій;

1.2. Представляє райдержадміністрацію у відносинах із центральними органами державної влади та іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями і громадянами як в Україні, так і за її межами;

1.3. Організує роботу районної державної адміністрації, спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, співпрацює з виконавчими комітетами рад усіх рівнів;

1.4. Організує контроль у відповідних сферах за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;

1.5. Виступає розпорядником коштів райдержадміністрації;

1.6. Координує роботу щодо своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів;

1.7. Організує складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району з урахуванням загальнодержавних інтересів і регіональних потреб, подає їх на розгляд районній раді, організує та координує виконання бюджету та схвалених районною радою економічних, соціальних культурних програм, надає до районної ради звіти про їх виконання;

1.8. Вирішує питання реформування і демонополізації економіки та господарства, сприяння створенню конкурентного середовища, регіонального управління, міжнародних і зовнішньоекономічних зв’язків;


1.9. Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільною та територіальною обороною;

1.10. У межах своїх повноважень визначає та проводить в районі кадрову політику;

1.11. Утворює, реорганізує, ліквідує відповідно до законодавства апарат, управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку першого заступника, заступників голови райдержадміністрації, керівника та працівників апарату, керівників та заступників керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації;

1.12. Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та затверджує їх персональний склад;

1.13. Організує контроль за виконанням Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій в місцевих органах виконавчої влади району;

1.14. На виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження голови районної державної адміністрацій.


1.15. Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на місцеву державну адміністрацію;


1.16. Організує взаємодію райдержадміністрації з районною радою та іншими місцевими радами.


1.17. Організує технічний захист інформації та створює належні умови для контролю за його забезпеченням в райдержадміністрації;

1.18. Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони в райдержадміністрації;

^ 1.19. Координує у межах своїх повноважень діяльність:

 • управління Державної казначейської служби України у Валківському районі;

- Валківська міжрайонна державна фінансова інспекція.

^ 1.20. Сприяє діяльності:

 • Валківського районного відділу (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області;

 • органів Служби безпеки України у Валківському районі;

 • Валківського відділення Нововодолазької міжрайонної державної податкової інспекції;

 • міжрайонної прокуратури, судових органів;

 • районного управління юстиції.

1.21. Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації;


^ 1.22. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

- районного фінансового управління;

- державного реєстратора;

- юридичного відділу;

- сектора взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи з питань, пов’язаних із державною таємницею та мобілізаційною підготовкою;


1.23. Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.


1.24. У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а в разі відсутності останнього – заступник голови районної державної адміністрації.


3. Заступник голови районної державної адміністрації

^ КОЗАР ЄВГЕНІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ


3.1. Вирішує питання:

3.1.1.Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку економіки агропромислового комплексу району, в галузі переробки сільськогосподарської продукції, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції;

3.1.2. Реформування аграрних та земельних відносин в районі;

3.1.3.Організація роботи разом з відповідними службами щодо реалізації програм розвитку агропромислового комплексу;

3.1.4.Підготовки пропозицій щодо розвитку сільськогосподарського виробництва, лісового та водного господарства;

3.1.5.Спрямування діяльності районних організацій та установ агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв'язків сільськогосподарських товаровиробників з переробними, сервісними та іншими підприємствами й організаціями;

3.1.6.Сприяння місцевим органам виконавчої влади і самоврядування у здійсненні аграрної політики та земельної реформи;

3.1.7. Внесення пропозицій щодо реформ у галузях агропромислового комплексу району та розроблення механізму управління в аграрному секторі;

3.1.8.Організація роботи з реалізації законодавства України щодо ринку зерна та цукру;

3.1.9. Організації роботи щодо виконання державного та регіонального контрактів, створення продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;

3.1.10.Сприяння діяльності громадських об’єднань агропромислового комплексу;

3.1.11.Реформування власності, реструктуризації, приватизації, розвитку підприємництва в аграрному секторі;

3.1.12.Реалізації державної політики у сфері використання та охорони природних ресурсів, екологічної безпеки;

3.1.13.Забезпечення захисту економічних прав вітчизняних суб’єктів господарювання;

3.1.14.Забезпечення реалізації державної політики соціально-економічного розвитку території району;

3.1.15. Організація роботи по розробленню та здійсненню заходів щодо розвитку економічних та ринкових реформ в усіх галузях економіки;

3.1.16.Організація роботи з залученням відповідних служб щодо складання програм соціально-економічного розвитку району;

3.1.17.Тендерної політики;

3.1.18.Економічної безпеки та детінізації економіки;

3.1.19.Проведення регуляторної політики держави;

3.1.20. Охорони здоров’я, координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, здійснення контролю за виконанням законів України, актів Президента України та Уряду з проблем, охорони здоров’я;

3.1.21. Соціальної політики і реформування системи соціального захисту населення, трудових відносин, зайнятості населення, своєчасної виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат;

3.1.22. Роботи з переселенцями, координації вирішення проблем гуманітарної допомоги;

3.1.23. Забезпечення реалізації державної політики в галузі фармацевтичної промисловості та підприємств соціальної сфери;

3.1.24. Організації розробки та реалізації заходів із питань запровадження, роз’яснення серед широких верств населення положень Конституції України, інших законодавчих актів України, політики Президента України, Уряду щодо розв’язання невідкладних проблем життя суспільства;

3.1.25. Координації та методичного забезпечення правової освіти населення;

3.1.26. Сприяння виборчим комісіям у виконанні ними повноважень у період підготовки та проведення виборів Президента України і рад усіх рівнів, референдумів та опитування населення;

3.1.27. У разі необхідності організовує проведення правової експертизи рішень підприємств, організацій і установ щодо їх відповідності чинному законодавству;

3.1.28. Організації роботи з питань охорони праці в райдержадміністрації;

3.1.29. Організації виконання перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації з відповідних напрямів діяльності, районних, регіональних і галузевих програм.


^ 3.2. Сприяє, координує та контролює діяльність:

 • управління агропромислового розвитку;

 • інспекції державного технічного нагляду;

 • управління економіки в межах, визначених розподілом обов’язків;

 • управління праці та соціального захисту населення.


^ 3.3. У межах своїх повноважень координує діяльність:

 • органів місцевого самоврядування;

 • підприємств, організацій і установ, Міністерств України: аграрної політики та продовольства (крім підприємств харчової промисловості), економіки, екології та природних ресурсів; Державного комітету України по водному господарству, Державного комітету лісового господарства України;

 • страховими компаніями, аудиторськими службами, комерційними банками і біржами, інвестиційними фондами, фондами підтримки підприємництва, фінансово-кредитними спілками,

 • Відділ Держземагентства у Валківському районі;

 • районного управління ветеринарної медицини у Валківському районі;

 • державної інспекції сільського господарства у Харківській області;

 • районного ветеринарного санітарного відділення;

 • державної інспекції сільського господарства у Харківській області;

 • Державного підприємства „Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві”;

 • Валківського лісництва ВО „Харківліс”;

 • Старомерчицького лісництва ВО „Харківліс”;

 • районного відділу статистики;

 • міжрайонного відділу охорони навколишнього природного середовища;

  • установ та організацій Міністерств України: охорони здоров’я; соціальної політики; юстиції;

 • відділення Пенсійного фонду України в Валківському районі;

 • Нововодолазької міжрайонної виконавчої дирекції ХОВ Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

 • центральної районної лікарні;

 • аптечних закладів державної форми власності;

 • Валківської філії Нововодолазького міськрайонного управління державної санітарно епідеміологічної служби;

 • районного центру зайнятості;

 • фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Валківському районі.


^ 3.4. У межах своїх повноважень взаємодіє з:

 • територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

 • профспілковими організаціями та політичними партіями;

 • районною організацією Українського товариства кролівників та звіроводів – любителів;

 • районною організацією Українського товариства мисливців і рибалок;

 • організаціями Українського товариства охорони природи;

 • Харківським державним центром стандартизації, метрології та сертифікації;

 • закладами юридичного спрямування;

 • районною організацією товариства Червоного Хреста України, громадськими організаціями інвалідів, учасників, ветеранів війни та праці, учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи;

 • відповідними постійними комісіями районної ради.


3.5. Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.


3. Заступник голови районної державної адміністрації


^ МАСЛЯНЦЕВА ЛІНА ЮРІЇВНА


3.1. Вирішує питання:

3.1.1.Структурної перебудови економіки району;

3.1.2.Економічної безпеки і детінізації економіки;

3.1.3.З аналізу макроекономічних процесів і явищ;

3.1.4.Забезпечення реалізації державної політики в галузях добувної та обробної промисловості, виробництва неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів);

3.1.5.Забезпечення роботи галузей промисловості, розроблення пропозицій щодо науково-технічної та промислово-структурної політики розвитку галузей промисловості; організації та контролю за підготовкою і реалізацією заходів щодо реформування економічної структури промислового виробництва, цільових інвестиційних проектів, корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної форми власності; розроблення та здійснення заходів щодо зростання експортного потенціалу промисловості, стимулювання випуску імпортозамінної продукції, розвитку внутрішньої виробничої кооперації різних галузей промисловості; збереження їх науково-технічного та кадрового потенціалу.

3.1.6.Забезпечення роботи паливно-енергетичного комплексу району; організації і контролю за реалізацією заходів з реформування структури паливно-енергетичного комплексу; здійснення державної політики щодо розвитку електротеплоенергетики, нафтогазодобувних, транспортних і переробних підприємств; розробки та використання газових і нафтових родовищ, забезпечення потреб економіки в енергетичних ресурсах; розробки пропозицій щодо розвитку виробництва електроенергії, залучення інвестицій для відтворення паливно-енергетичних ресурсів, їх раціонального використання; зовнішньоекономічної діяльності у сфері забезпечення енергоносіями, сировинними ресурсами вуглеводневого походження; пошуку і використання природних ресурсів (крім земельних); проведення геологорозвідувальних робіт у регіоні; організації будівництва і утримання в належному стані мережі електро-, тепло- і газопостачання.

3.1.7.Розвитку і реалізації в районі державної політики у сфері містобудування та архітектури, розвитку будівельного комплексу, реалізації державної політики у сфері житлового, промислового та цивільного будівництва, роботи підприємств промисловості і будівельних матеріалів, раціонального використання земель підприємствами, установами і організаціями;

2.1.8.Контроль за станом розрахунків за споживання енергоресурсів;

2.1.9.Житлово-комунального господарства та забезпечення споживачів житлово- комунальними послугами;

2.1.10.Впровадження у виробництво досягнень науки і передових технологій; забезпечення якості продукції;

2.1.11.Стандартизації, метрології та сертифікації;

2.1.12.Здійснення санації та реалізації законодавства з питань банкрутства підприємств;

2.1.13.Демонополізації виробництва і розвитку конкуренції;

2.1.14.Корпоратизації та приватизації державної і комунальної власності;

2.1.15.Розвитку транспортного комплексу та інших засобів зв’язку, сприяння створенню конкурентного середовища у цих галузях, організації будівництва та експлуатації доріг і об’єктів зв’язку;

2.1.16.Реалізації державної політики ціноутворення і формування тарифів;

2.1.17.Реалізації кредитної, валютної, інвестиційної, інноваційної політики;

2.1.18.Реалізації державної політики у сфері внутрішнього та зовнішнього ринків товарів, послуг, капіталів;

2.1.19.Зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності;

2.1.20.Організації разом із відповідними органами матеріально-технічного і сервісного забезпечення товаровиробників;

2.1.21.Здійснення комплексних заходів щодо освоєння і нарощування на промислових підприємствах виробництва товарів народного споживання;

2.1.22.Впровадження у виробництво досягнень науки і передових технологій;

2.1.23.Реалізації державної політики у сфері внутрішнього ринку товарів, послуг, капіталів, застосування цін та тарифів;

2.1.24.Забезпечення якості послуг;

2.1.25.Організації рекламної діяльності всіх типів;

2.1.26.Ресурсозбереження;

2.1.27.Організації роботи з реалізації законодавства щодо обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, розвитку споживчого ринку, в тому числі торгівлі та побутового обслуговування населення;

2.1.28.Організація роботи з реалізації законодавства по захисту прав споживачів;

2.1.29.Розвитку малого та середнього бізнесу;

2.1.30.Реформування власності, реструктуризації, приватизації, розвитку підприємництва у підвідомчих галузях;

2.1.31.Сприяння підготовки молоді до військової служби, призову на строкову військову службу, альтернативну невійськову службу та службу за контрактом;

2.1.32.Сприяння реалізації права на соціальний та правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби в запас або відставку, членів сімей військовослужбовців;

2.1.33.Визначення потреби (обсягів) фінансування заходів із мобілізаційної підготовки;

2.1.34. Освіти, науки і культури, фізичної культури, спорту та туризму, забезпечення реалізації державної політики в гуманітарній сфері; координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, здійснення контролю за виконанням законів України, актів Президента України та Уряду з проблем освіти, культури і мистецтва, сім’ї, молодіжної політики, роботи з дітьми; сприяння роботі творчих спілок, міжнародних гуманітарних інституцій;

2.1.35. Контролю за виконанням навчальними закладами всіх форм власності вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної та середньої освіти;

2.1.36. Сприяння розвитку гендерної політики, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному і культурному житті;

2.1.37. Забезпечення реалізації державної політики з питань сім’ї, молоді, жінок, їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім´ї;

2.1.38. Роботи з дітьми, соціального захисту неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;

2.1.39. Подальшого впровадження державної мови в усі сфери суспільного життя району;

2.1.40. Забезпечення взаємодії, у межах своїх повноважень, з редакціями газет, радіо, телебачення, іншими засобами масової інформації з метою регулярного і об’єктивного висвітлення роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо проведення реформ, вирішення повсякденних проблем місцевого життя, пропаганди позитивного досвіду роботи цих органів;

2.1.41. Забезпечення реалізації державної політики в галузі поліграфічної промисловості, видавничої справи;

2.1.42. Реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, налагодження та ефективного здійснення політичної роботи, взаємодії з депутатами рад усіх рівнів, політичними партіями, громадськими організаціями (у тому числі з профспілками); вирішення інших питань суспільно-політичного життя району з аналізу суспільно-політичної та соціально-економічної обстановки в районі, готує пропозиції та рекомендації щодо вирішення питань державоведення, проведення політики, спрямованої на консолідацію політичних сил і соціальних верств населення, запобігання негативним явищам у соціально-економічному і політичному житті району;

2.1.43. Взаємодії з конфесіями;

2.1.44. Реалізації державної політики у сфері національностей;

2.1.45. Впровадження в районі адміністративно-територіальної реформи, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні;

2.1.46. Реалізація заходів по впровадженню в районі адміністративно-територіальної реформи;

2.1.47. Організації виконання перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації з відповідних напрямів діяльності районних, регіональних і галузевих програм;

2.1.48. Забезпечує пожежну безпеку в райдержадміністрації.


^ 2.2. Сприяє, координує та контролює діяльність:

 • управління економіки в межах, визначених розподілом обов’язків;

 • відділу житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури;

 • відділу містобудування та архітектури;

 • сектора взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи;

 • адміністратора дозвільного центру;

 • відділу з питань надзвичайних ситуацій;

 • відділу освіти;

 • відділу культури і туризму;

 • відділу у справах сім’ї та молоді;

 • відділу з питань фізичної культури та спорту;

 • служби у справах дітей;

 • сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з засобами масової інформації та громадськістю;

 • позаміського закладу оздоровлення та відпочинку „Ялинка”.^ 2.3. У межах своїх повноважень координує діяльність:

 • органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ Міністерств України: економічного розвитку і торгівлі, енергетики та вугільної промисловості, інфраструктури, надзвичайних ситуацій, оборони, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства; Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”;

 • Юліївський цех ГПУ „Шебелинкагазвидобування”;

 • ВАТ «Харківгаз» Зміївська філія Валківський участок;

 • Коломацької установки комплексної підготовки газу газопромислового управління „Харківгазвидобування”;

 • Валківського районного відділу енергозбуту;

 • Валківських районних розподільчих електричних мереж;

 • Валківська дільниця ТОВ „Котельні лікарняного комплексу”;

 • комунального підприємства „Вода” Валківської районної ради;

 • Валківське КП „Благоустрій”;

 • державного підприємства Дослідний завод Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» Національної академії наук України;

 • державної організації комбінату "Планета" Державного Комітету України;

 • страховими компаніями, аудиторськими службами, комерційними банками і біржами, інвестиційними фондами, фондами підтримки підприємництва, фінансово-кредитними спілками, підприємствами малого та середнього бізнесу;

 • дослідними, проектними та іншими установами економічного профілю;

 • підприємствами оптової та роздрібної торгівлі всіх форм власності, у тому числі на ринках, підприємствами громадського харчування, служби побуту незалежно від форм власності;

 • Валківською спілкою споживчих товариств;

 • Філії „П´ятихатське ДЕП” ДРП-2 ДП „Харківський облавтодор” ВАТ ДАК „Автодор України”;;

 • філії „Валківського райавтодору” ДП „Харківський облавтодор” ВАТ ДАК „Автодор України”;

 • цеху обслуговування споживачів № 6 Центру поштового зв’язку № 7 Харківської дирекції УД ППЗ «Укрпошта»;

 • цеху телекомунікаційних послуг № 17 Харківської філії ПАТ «Укртелеком»;

 • АТ „Валківське АТП-16341”;

 • районного військового комісаріату;

- районного відділу статистики;

- Валківського бюро технічної інвентаризації;

 • установ та організацій Міністерств України: освіти і науки, молоді та спорту; культури;

 • районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

 • діяльність установ гуманітарного профілю;

 • редакції газети „Сільські новини”;

 • районного радіо;

 • друкарні.


^ 2.4. У межах своїх повноважень взаємодіє з:

 • територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

 • профспілковими організаціями, політичними партіями та іншими громадськими організаціями;

 • відділом по управлінню майном спільної власності територіальних громад району;

 • уповноваженим по захисту прав підприємців Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Харківській області;

 • служби побуту незалежно від форми власності;

 • Валківським районним відділом (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області;

 • Службою цивільного захисту у Валківському районі ГУ ДСН МНС у Харківській області;

 • Валківським МВДСО УДСО при ГУ МВС України в Харківській області;

  • Харківським державним центром стандартизації, метрології та сертифікації;

  • відповідними постійними комісіями районної ради.


2.5. Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

4. Керівник апарату районної державної адміністрації

^ ЖЕЛЕВСЬКА НІНА БОРИСІВНА

Вирішує питання:

4.1.1. Організації роботи апарату райдержадміністрації щодо організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації, добору, розстановки і навчання кадрів, правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, розпорядження коштами на утримання апарату райдержадміністрації в межах затверджених кошторисів;

4.1.2. Підготовки матеріалів щодо структури і штатної чисельності працівників районної державної адміністрації; внесення пропозицій щодо кандидатур для призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату райдержадміністрації; організації та здійснення загального керівництва діяльністю апарату райдержадміністрації; замовлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів; повернення управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, районним службам проектів розпоряджень та інших матеріалів, підготовлених і внесених до райдержадміністрації з порушенням установленого порядку;

4.1.3. Забезпечення організації контролю за виконанням перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації, районних програм з відповідних напрямів діяльності;

4.1.4. Підготовки та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою райдержадміністрації та його заступниками;

4.1.5. Підготовка та узгодження проекту Регламенту райдержадміністрації, Положення про апарат, Положення про колегію райдержадміністрації, складу колегії, проектів відповідних розпоряджень голови райдержадміністрації про внесення змін до них;

4.1.6. Забезпечення підготовки розпорядчих документів райдержадміністрації щодо проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації та заходів, пов’язаних із підготовкою відповідних матеріалів;

4.1.7. Реалізації заходів щодо вдосконалення організаційних структур виконавчої влади, контролю додержання вимог Закону України „Про державну службу”, забезпечення формування кадрового резерву;

4.1.8. Реалізація державної політики у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, розробки цільових і комплексних програм протидії злочинності та корупції;

4.1.9. У разі необхідності організації проведення правової експертизи рішень місцевих органів виконавчої влади і самоврядування щодо їх відповідності чинному законодавству;

4.1.10. Забезпечення підготовки звітів про виконання планів роботи райдержадміністрації та доведення їх до громадськості;

4.1.11. Забезпечення контролю за виконанням управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації і райдержадміністрації;

4.1.12. Одержання від структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій необхідних для райдержадміністрації матеріалів і звітів про виконання її рішень;

4.1.13. Забезпечення в межах своїх повноважень взаємодії райдержадміністрації з облдержадміністрацією, районною радою, місцевими радами у процесі поточної діяльності;

4.1.14. Підготовка питань і надання пропозицій щодо їх включення до проекту плану роботи районної ради на рік;

4.1.15. Координація роботи щодо підготовки засідань колегії райдержадміністрації;

4.1.16. Контролю за дотриманням штатної, кошторисної, розрахунково-платіжної, фінансової дисциплін в апараті районної державної адміністрації;

4.1.17. Організації заходів щодо технічного захисту об’єктів інформаційної діяльності у приміщенні райдержадміністрації;


4.1.20. Контролю роботи відділів апарату райдержадміністрації щодо відкритості влади, покращення надання адміністративних послуг населенню;

4.1.21. Організаційної підтримки забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення та ведення Державного реєстру виборців;

4.1.22. Реалізації заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів, референдумів, опитувань населення в частині матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій;

4.1.23. Підписує, при підготовці проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, додатки, які є невід’ємною їх частиною;

4.1.24. Здійснення загального керівництва за веденням централізованого діловодства в райдержадміністрації, у тому числі документів з грифом „Для службового користування”;

4.1.25. Реалізації заходів щодо проведення адміністративно-територіальної реформи;

4.1.26. Забезпечує організацію виконання районною державною адміністрацією вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”

4.1.27. Забезпечення підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, що стосуються діяльності апарату райдержадміністрації;

4.1.28. Надання методичної та практичної допомоги самостійним структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування;

4.1.29. Здійснення підготовки робочих візитів керівництва обласної державної адміністрації в район;

4.1.30. Забезпечення організації особистих прийомів громадян головою райдержадміністрації;

4.1.31. Організація підготовки матеріалів щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації та райдержадміністрації.


^ 4.2. Сприяє, координує та контролює діяльність:

- відділів апарату райдержадміністрації: організаційного, кадрової роботи, юридичного, фінансового господарського забезпечення, загального, ведення Державного реєстру виборців, архівного;

- спеціаліста з питань контролю;

- сектора взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи райдержадміністрації з питань діяльності апарату.


^ 4.3. У межах своїх повноважень координує діяльність органів місцевого самоврядування.


4.4. У межах своїх повноважень взаємодіє з:

- територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

- Харківським регіональним інститутом Української Академії державного управління при Президентові України, Харківським державним економічним університетом та іншими навчальними закладами з питань підготовки магістрів державного управління та підвищення кваліфікації державних службовців;

- управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Харківській області;

- профспілковими організаціями, політичними партіями, іншими громадськими організаціями;

- виконавчим апаратом Валківської районної ради


4.5. Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.


5. Порядок взаємодії на період відсутності


Заступник голови райдержадміністрації

Козар Є.Є.Заступник голови райдержадміністрації

Маслянцева Л.Ю.Керівник апарату

райдержадміністрації

Желевська Н.Б.

заступник керівника апарату,

начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації^ Керівник апарату

райдержадміністрації Н.Б. Желевська


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням районної державної адміністрації

16.12.2011 № 792


ЗАКРІПЛЕННЯ

заступників голови районної державної адміністрації

за адміністративно-територіальними одиницями району


Козар Є.Є.

заступник голови райдержадміністрації
^ Маслянцева Л.Ю.

заступник голови

райдержадміністрації

1.

Валківська міська рада

1.

Ков’язька селищна рада

2.

Старомерчицька селищна рада

2.

Баранівська сільська рада

3.

Благодатненська сільська рада

3.

Високопільська сільська рада

4.

Заміська сільська рада

4.

Гонтовоярська сільська рада

5.

Кобзарівська сільська рада

5.

Минківська сільська рада

6.

Костівська сільська рада

6.

Новомерчицька сільська рада

7.

Мельниківська сільська рада

7.

Перекіпська сільська рада

8.

Огульцівська сільська рада

8.

Сніжківська сільська рада

9.

Сидоренківська сільська рада

9.

Черемушнянська сільська рада

10.

Олександрівська сільська рада

10.

Шарівська сільська радаКерівник апарату

райдержадміністрації Н.Б. ЖелевськаСхожі:

Розпорядження 20. 05. 2013 Валки №139 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації iconРозпорядження 10. 06. 2013 Валки №188 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 6, 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації
Відповідно до ст ст. 6, 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”
Розпорядження 20. 05. 2013 Валки №139 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації iconРозпорядження 05. 07. 2013 Валки №246 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 6, 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації
Відповідно до ст ст. 6, 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”
Розпорядження 20. 05. 2013 Валки №139 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації iconРозпорядження 15 січня 2013 року смт Близнюки №56 Про розподіл обов’язків Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року та п. Регламенту районної державної...
Розпорядження 20. 05. 2013 Валки №139 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації iconРозпорядження 17 жовтня 2011 року №557 Про розподіл обов’язків Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року та п. Регламенту районної державної...
Розпорядження 20. 05. 2013 Валки №139 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 01 листопада 2013 року №400 «Про розподіл обов’язків»
Відповідно до статей 9, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», внести зміни до розпорядження голови районної державної...
Розпорядження 20. 05. 2013 Валки №139 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації iconРозпорядження 16. 12. 2011 №792 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації
Затвердити загальні функціональні обов’язки першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації, керівника...
Розпорядження 20. 05. 2013 Валки №139 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації iconРозпорядження краснокутськ від " 01 " листопада 2013 року №400 Про розподіл обов'язків Відповідно до статті 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Затвердити загальні функціональні обов’язки першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації та керівника...
Розпорядження 20. 05. 2013 Валки №139 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації iconРозпорядження 10. 12. 2012 Валки №822 Про розподіл коштів додаткової дотації Відповідно до ст ст. 6, 13, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06. 12....
Розпорядження 20. 05. 2013 Валки №139 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації iconРозпорядження від 21 лютого 2013 року №36 Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації
...
Розпорядження 20. 05. 2013 Валки №139 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації iconРозпорядження краснокутськ від " 19 " лютого 2014 року №30-к
Керуючись статтями 6,10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи