9 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А) icon

9 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А)
Скачати 78.28 Kb.
Назва9 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А)
Дата конвертації28.03.2014
Розмір78.28 Kb.
ТипДокументи
1. /Тести_10_клас.doc
2. /Тести_11_клас.doc
3. /Тести_8__клас.doc
4. /Тести_9_клас.doc
Теоретичний тур Тестові завдання групи а уважно прочитайте наступні запитання
Теоретичний тур. Тестові завдання групи А
8 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А)
9 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А)

9 клас

Теоретичний тур

Тестові завдання (група А)

Виберіть одну правильну відповідь

(Правильне розв’язування завдання оцінюється в 0,5 б.)


1. Голонасінною рослиною є:

а) ламінарія; б) сальвінія; в) вельвічія; г) маршанція.

2. Насінний зачаток розташований:

а) у зав’язі; б) у тичинці; в) у насінні; г) у плоді.

3. Подвійне запліднення характерно для:

а) гінкго; б) вівса; в) сальвінії; г) вельвічії.

4. Метаморфоз кореня-це:

а) філлодій; б) луска; в) коренебульба; г) кореневище.

5. Мертві клітини якого елемента будови стебла

забезпечують висхідний рух речовин у стеблі:

а) флоеми; б) камбію; в) епідерми; г) ксилеми.

6. Процес перетворення личинки на дорослу істоту називається:

а) ароморфозом; б) метаморфозом; в) регенерацією; г) неотенією.

7. Роздільностатевими серед кільчаків є:

а) багатощетинкові; б) малощетинкові; в) п’явки; г) трематоди.

8. Узгодженість рухів кісткових риб регулює відділ мозку:

а) передній; б) проміжний; в) середній; г) мозочок.

9. Голови не має:

а) у виноградного слимака; б) у наутілуса; в) у перлівниці; г) у каракатиці.

10. Подвійне дихання птахів забезпечують:

а) нижня гортань; б) верхня гортань; в) повітряні мішки; г) трахея.

11. Діафрагмальний м’яз ссавців приймає участь у:

а) регуляції кровообігу; в) сечовиділенні;

б) зовнішньому диханні; г) травленні.

12. Здатність організму підтримувати та відновлювати відносну

сталість після її зміни, - це:

а) самооновлення; в) саморегуляція;

б) самовідтворення; г) обмін речовин.

13. Тканина, нижній шар клітин якої розташований на базальній мембрані:

а) епітеліальна; б) сполучна; в) м’язова; г) нервова.

14. Кістки, що містять червоний кістковий мозок, здійснюють функцію:

а) опорну; б) захисну; в) депонуючу; г) кровотворну.

15. Тонка сполучнотканинна оболонка м’яза – це:

а) епістрофей; б) хондроцит; в) фасція; г) сфінктер.

16. Серце скорочується повільніше під дією:

а) симпатичного нерва; в) гормону адреналіну;

б) парасимпатичного нерва; г) гормону вазопресину.

17. Між зовнішнім і внутрішнім листками плеври знаходиться:

а) сполучна тканина; б) шар м’язів; в) повітря; г) рідина.

18. Вуглеводи починають розщеплюватися в:

а) стравоході; в) дванадцятипалій кишці;

б) ротовій порожнині; г) шлунку.

19. Панкреатичний сік виділяється в порожнину:

а) ротову; б) шлунка; в) дванадцятипалої кишки; г) товстої кишки.

20. На вміст Натрію і Калію у сироватці крові найбільш впливає гормон:

а) паратгормон; б) кальцитонін; в) тироксин; г) альдостерон.


Тестові завдання (група Б)

Уважно прочитайте наступні завдання. Подумайте, які з запропонованих

варіантів відповідей є правильними.

У завданнях цієї групи правильними можуть бути від одної до декількох відповідей.

(Правильне розв’язування завдання оцінюється в 1 б.)

1. У яких рослин утворюється плід ягода:

а) картопля; б) помідори; в) аґрус; г) полуниця; д) чорниця.

2. Які рослини мають зрослопелюстковий віночок?

а) яблуня домашня; в) жито посівне; д) дурман звичайний.

б) береза бородавчаста; г) дзвоники розлогі;

3. Лишайником є:

а) фітофтора; б) мукор; в) аспергіл; г) пармелія.

4. Подвійне запліднення є характерним для:

а) сосни; б) опунції; в) гінкго; г) папороті; д) хвоща.

5. Розвинута дихальна система є притаманною представникам типів:

а) Губки; б) Кишковопорожнинні; в) Молюски; г)Плоскі черви;

д) Членистоногі.

6. Які тварини мають білатеральну симетрію тіла?

а) кишковопорожнинні; б) плоскі черви; в) круглі черви; г) кільчасті черви;

д) членистоногі; е) хордові.

7. Війчасті плоскі черви відрізняються від стьожкових:

а) будовою кишечника; в) способом дихання;

б) наявністю кишечника; г) будовою ротового апарату.

8. Значення хітинового покриву у членистоногих організмів:

а) зовнішній скелет; в) утворює кінцівки;

б) захист; г) забезпечує випаровування води.

9. Кров ссавців насичується киснем у:

а) лівому передсерді; в) капілярах альвеол; д) капілярах печінки.

б) лівому шлуночку; г) капілярах нирок;

10. Ланцетник має:

а) зяброві щілини; в) луску; д) спинну струну.

б) парні плавці; г) нервову трубку;

11. Ознаки евглени зеленої. властиві рослинам:

а) наявність хлоропластів;

б)здатність до поглинання органічних речовин;

в) наявність джгутика;

г) наявність скоротливої вакуолі;

д) наявність у цитоплазмі зерняток полісахариду;

е) наявність вічка.

12. У людини виділяють такі типи епітеліальних тканин:

а) одношаровий епітелій; г) залозистий епітелій;

б) багатошаровий епітелій; д) м’язовий епітелій.

в) кістковий епітелій;

13. Гуморальний імунітет забезпечують:

а) еритроцити; б) тромбоцити; в) нейрони г) антитіла.

14. До грудної клітки входять:

а) ребра; б) грудина; в) лопатка; г) грудні хребці; д) ключиця.

15. Лейкоцити – клітини крові, які:

а) не мають ядра; в) здатні до амебоїдного руху;

б) мають ядро; г) мають форму диска, увігнутого посередині;

д) здатні до фагоцитозу і продукування антитіл.

16. Кров людини виконує функції:

а) обмін газів між повітрям та зовнішнім середовищем;

б) транспортування газів та поживних речовини в організмі;

в) транспортування біологічно активних речовин в організмі;

г) повернення до кровообігу тканинної рідини;

д) затримання та знешкодження мікроорганізмів.

17. До м’язів верхніх кінцівок належить:

а) литковий м’яз; в) кравецький м’яз; д) мімічні м’язи.

б) біцепс; г) трицепс;

18. До залоз змішаної секреції належить:

а) надниркова залоза; б) яєчник; в) щитоподібна залоза; г) гіпофіз;

д) підшлункова залоза.

19. Функції лімфатичної системи:

а) кровотворна; в) дихальна; д) захисна.

б) транспортна; г) регуляторна;

20. Центр регуляції дихання знаходиться у:

а) мозочку; б) довгастому мозку; в) центральній борозні великих півкуль;

г) спинному мозку; д) аксони і дендрити.

21. Лактацію регулює:

а) вазопресин; б) окситоцин; в) паратгормон; г) інсулін.

22. Ферментами слини є:

а) амілаза; б) пепсин; в) мальтоза; г) ліпаза; д) лізоцим.

23. Водорозчинними вітамінами є:

а) А; б) D; в) В; г) Е; д) С.

24. Нервова тканина:

а) забезпечує взаємодію різних частин організму;

б) утворює жорстку основу кісток;

в) має у своєму складі нейрони;

г) накопичує велику кількість поживних речовин.


25. Характерні особливості артерій:

а) мають незначний прошарок непосмугованих м’язових волокон;

б) мають значний прошарок непосмугованих м’язових волокон;

в) тиск не перевищує 2-5 мм рт. ст.;

г) тиск у середньому 120 мм рт. ст.


Тестові завдання (Група В)

У завданнях 1 – 2 виберіть по одному правильному

варіанту відповідей із кожного стовпчика.

(Правильне розв’язування завдання оцінюється в 3б завдання 3 оцінюється у 8 б.)


1. Із запропонованого оберіть ті ознаки, що властиві представникам класу Земноводні:

Тип запліднення Тип розвитку Кількість поживних речовин

1. внутрішнє 1. непрямий 1. яйця мають малий запас

2. у більшості видів 2. прямий поживних речовин

зовнішнє 2. яйця з великим запасом

поживних речовин


2. Оберіть ознаки, що притаманні комахам:

Кількість тагм Число пар Крила

ходильних кінцівок

1. Дві – головогруди 1. Три 1. Дві пари, на першому та

та черевце другому сегменті грудей

відповідно

2. Три – голова, груди 2. Чотири 2. Одна пара на другому

та черевце сегменті грудей

3. Одна – головотулуб 3. П’ять 3. Дві пари, на другому та

третьому сегменті

грудей відповідно


3. Уважно роздивіться наведені малюнки. Вкажіть на яких зображено:

3.1 риб, які можуть дихати атмосферним повітрям;

3.2 риб, які мають виключно зяброве дихання;

3.3 риб, які мають функціонуючі легені;

3.4 риб, у яких редуковані легені, які не використовуються як органи дихання;

3.5 риб, які здатні мешкати у прісній воді;

3.6 риб, які мешкають лише у морській воді;

3.7 риб, яким властиве яйце живородіння;

3.8 риб, які розмножаються в Саргасовому морі.


Практичний тур


1. Визначення рослин у вегетативному стані. ( 15 б)

Під час практичної роботи Вам необхідно продемонструвати знання морфології вищих рослин, що є основою для їх визначення, вміння проводити морфологічний аналіз та визначати комплекс фенотипових ознак представників певного виду.

Мета роботи: за зображеннями пагонів рослин в безлистому стані встановити їх приналежність до певного виду.

Хід роботи:

Ранньої весни господарство отримало з розплідника плодові росини. Але їх маркування не було проведено, і рослини переплуталися. На малюнку наведені пагони рослин, які отримало господарство з розплідника. Визначте за спрощеним ключем їх приналежність до певного виду.

Уважно розгляньте запропоновані шість малюнків – зображення пагонів різних видів рослин.

1. Визначте за спрощеним ключем приналежність зображених пагонів до певного виду.1. Бруньки розташовані поодиноко..............................................2

-Бруньки розташовані групами......................................................3

2. Бруньки розташовані чергово...................................................4

-Бруньки розташовані супротивно................................................Бузина

3. Бруньки серіальні........................................................................Малина

-Бруньки колатеральні...................................................................Абрикос

4. Бруньки розташовані спірально................................................5.

-Бруньки розташовані дворядно...................................................Ліщина.

5. Є виражено вкорочені та потовщені пагони...........................Яблуня

-Пагони не вкорочені та не мають потовщення..........................Вишня.Зробіть висновок про правильність виконання замовлення, враховуючи що господарство замовило: бузини – 50 рослин; малини – 200 рослин; абрикосу – 100 рослин; ліщини – 150 рослин; яблуні 150 рослин; вишні – 100 рослин. До господарства надійшло 750 рослин, з яких: позначені №1 – 2/15; позначені №2 – 2/15; позначені №3 – 1/15; позначені №4 – 4/15; позначені №5 – 1/5; позначені №6 – 1/5 від загальної кількості.Зображення пагонів


2. Розгляньте даний малюнок. (10 б)

а) позначте та підпишіть будову серця людини;

б) як відбувається кровопостачання серця?Схожі:

9 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А) iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2012, теоретичний тур) 9 клас I. Тестові завдання (10 балів)
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
9 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А) iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2012, теоретичний тур) 8 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
9 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А) iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2013, теоретичний тур) 9 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
9 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А) iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2013, теоретичний тур) 8 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
9 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А) icon9 клас Теоретичний тур Тестові завдання
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
9 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А) icon7 клас Теоретичний тур Тестові завдання
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
9 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А) icon10-11 клас 2 тур (теоретичний)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
9 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А) iconДокументи
1. /Теоретичний тур/10-11 клас/10-11 клас_2 вар_теор_я_украхнська мова.doc
2.
9 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А) iconВитяг 9 клас-і тур 9 клас-іі тур 9 клас заг 9 клас витяг 10 клас-і тур 10 клас-іі тур 10 клас заг 10 клас витяг 11 клас І тур 11 клас ІІ тур 11 клас заг 11 клас витяг
Всеукраїнської олімпіади з математики учнів шкіл Полтавської області в 2013-2014 н р
9 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А) iconIi етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології 2010 Теоретичний тур :: тестові запитання :: 8 клас
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи...
9 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А) iconЗавдання ІІІ етапу 51-ї Всеукраїнської хімічної олімпіади 02. 2014 р., м. Київ) Теоретичний тур. 9 клас
При розв’язуванні всіх задач використовуйте цілочисельні значення відносних атомних мас елементів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи