Методичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів закладів освіти області на 2011/2012 н р icon

Методичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів закладів освіти області на 2011/2012 н р
Скачати 31.05 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів закладів освіти області на 2011/2012 н р
Дата конвертації12.12.2012
Розмір31.05 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1. /Метод.реком.Ч.2/Змст Ч.2.doc
2. /Метод.реком.Ч.2/Методичн_ рекоменд. щодо робочих план_в 2011-2012 н.р..doc
3. /Метод.реком.Ч.2/Р.1/4-8 Дорога в дивосв_т.doc
4. /Метод.реком.Ч.2/Р.1/9-30.doc
5. /Метод.реком.Ч.2/Р.2факульт, гуртки/117-121-.doc
6. /Метод.реком.Ч.2/Р.2факульт, гуртки/122-175.doc
7. /Метод.реком.Ч.2/Р.2факульт, гуртки/176-182.doc
8. /Метод.реком.Ч.2/Р.2факульт, гуртки/183-190.doc
9. /Метод.реком.Ч.2/Р.2факульт, гуртки/191-194.doc
10. /Метод.реком.Ч.2/Р.2факульт, гуртки/195-199.doc
11. /Метод.реком.Ч.2/Р.2факульт, гуртки/200-.doc
12. /Метод.реком.Ч.2/Р.2факульт, гуртки/31-33.doc
13. /Метод.реком.Ч.2/Р.2факульт, гуртки/34-41.doc
14. /Метод.реком.Ч.2/Р.2факульт, гуртки/42-43.doc
15. /Метод.реком.Ч.2/Р.2факульт, гуртки/44-45.doc
16. /Метод.реком.Ч.2/Р.2факульт, гуртки/46-49.doc
17. /Метод.реком.Ч.2/Р.2факульт, гуртки/50-61.doc
18. /Метод.реком.Ч.2/Р.2факульт, гуртки/62-64.doc
19. /Метод.реком.Ч.2/Р.2факульт, гуртки/65-72.doc
20. /Метод.реком.Ч.2/Р.2факульт, гуртки/73-76.doc
21. /Метод.реком.Ч.2/Р.2факульт, гуртки/77-116.doc
22. /Метод.реком.Ч.2/Р.3Спец_альна осв_та та _нтернатн_ заклади/213-.doc
23. /Метод.реком.Ч.2/Р.4виховна, позашкилля/223-250.doc
24. /Метод.реком.Ч.2/Р.5 психологи +/251-.doc
25. /Метод.реком.Ч.2/техн.doc
26. /Метод.реком.Ч.2/титул.doc
Методичні рекомендації щодо формування робочих на­вчаль­них планів закладів освіти області на 2011/2012 н р
Методичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів закладів освіти області на 2011/2012 н р
Методичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів закладів освіти області на 2011/2012 н р. Ннавчально-методичний кабінет школознавства коіпопк
1 клас 35 годин (1 год на тиждень; 2 год резервний час)
Русский язык (курс по выбору)
Первый год обучения
Фізика навколо нас (10 клас)
Програма № теми к-сть годин
Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) / Довідник учителя історії, правознавства та етики / Авт упорядн. О. В. Галегова, І. П. Нікітіна. Х.: Веста: Видавництво "Ранок", 2006. С. 62-82
Правила дорожнього руху Тема Обов'язки та права пішоходів
А. Я. Кроссворды для изучения правил дорожного движения [Текст] А. Я. Ваголіна // Педсовет плюс. 2006. № С. 9-11. Голишевська О. Що тим буває, хто правил не знає… [Текст]: сценарій
Розділ 2 Програми факультативів та гуртків
Тема Підтема
Методические рекомендации по разработке авторской программы учебного курса // Завуч. 2000. №4. С. 88-91
Тема розділ
Методические рекомендации по разработке авторской программы учебного курса // Завуч. 2000. №4. С. 88-91
Речевая содержательная линия
Русский язык (по программе Баландиной Н. Ф., Дегтярёвой К. В., Лебеденко С. О. 8-9 классы)
Речевая линия. 8 класс
Н. Ф. та ін. Російська мова : Програма
І. основная школа 5- 9 класс 5 класс 35 часов – 1 час в неделю Введение (1ч)
Розділ 3 Спеціальна освіта та інтернатні заклади
Розділ 4 Виховна робота і позашкільна освіта
Програма факультативного курсу. 10-11 класи
Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах Київщини у 2011/2012 навчальному році Частина ІІ
Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2011/2012 навчальному році

Методичні рекомендації

щодо формування робочих навчальних планів

закладів освіти області на 2011/2012 н.р.


Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів надсилає методичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів, ефективного використання варіативної складової у 2011/2012 навчальному році.


Робочі навчальні плани на 2011/2012 навчальний рік складаються відповідно листа МОНмолодьспорт України від 29.04.11 №1/9-324 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня» Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їхнього підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, в якій передбачено збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів, індивідуальних та групових занять.

Згідно з Концепцією профільного навчання в старшій школі у 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка з метою професійної орієнтації учнів, сприяння вибору ними напряму профільного навчання у старшій школі. Форми реалізації допрофільної підготовки: поглиблене вивчення окремих предметів на диференційованій основі; введення курсів за вибором; профільна орієнтація; інформаційна робота тощо. Допрофільна підготовка здійснюється також через факультативи, предметні гуртки, наукові товариства учнів, Малу академію наук України, предметні олімпіади, кабінети профорієнтації тощо.

Рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, побажання учнів. Питання введення годин варіативної складової обговорюються на засіданні ради школи, педагогічної ради і затверджуються наказом по школі.

При розподілі годин варіативної складової необхідно врахувати накази Міністерства освіти і науки України від 24.12.2007 № 1166, від 01.09.2009 № 806 та накази Головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації від 12.02.2008 № 44 «Про використання навчально-методичної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах», від 15.04.2011 № 134 «Про затвердження Положення про навчальні програми».

Відповідно до зазначених документів у реалізації варіативної складової навчальних планів потрібно використовувати програми, навчальні та навчально-методичні посібники із спецкурсів і курсів за вибором, які мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України(МОН України). В організації гурткової та інших форм позакласної і позашкільної роботи ( факультативів, групових та індивідуальних занять) також можливе використання навчальних програми і навчально-методичних видань, схвалених науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 03.06.08 №496, обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу. Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

Враховуючи вищесказане, при розподілі годин варіативної складової робочих навчальних планів, рекомендуємо:

  1. Збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової здійснювати через упровадження поглибленого вивчення окремих предметів, спецкурсів, курсів за вибором, які забезпечені відповідними програмами з грифом МОН України.

  2. Облік спецкурсів, курсів за вибором здійснювати на окремих сторінках класного журналу; при поглибленому вивченні предметів зазначені години заносити до класного журналу на сторінку відповідного предмета інваріантної складової.

  3. Облік факультативних, групових та індивідуальних занять фіксувати в окремому (спеціальному) журналі.

Підготовлено кабінетом школознавства Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів закладів освіти області на 2011/2012 н р iconМетодичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів закладів освіти області на 2011/2012 н р
Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних...
Методичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів закладів освіти області на 2011/2012 н р iconВідділ освіти Ізюмської міської ради Методичний кабінет Формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюма на 2011/2012 н р. (методичні рекомендації)
Формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюма на 2011/2012н р. (методичні рекомендації): м.Ізюм,...
Методичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів закладів освіти області на 2011/2012 н р iconНаказ №190 Про формування робочих навчальних планів на 2012-2013 н р
З метою якісної організації роботи закладів освіти по формуванню робочих навчальних планів на 2012-2013 н р та ефективного використання...
Методичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів закладів освіти області на 2011/2012 н р iconМетодичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів області на 2011/2012 н р
Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29. 11. 2005р. №682. Додаткові години...
Методичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів закладів освіти області на 2011/2012 н р iconМетодичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів області на 2013/2014 н р
Згідно із Концепцією профільного навчання у 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів,...
Методичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів закладів освіти області на 2011/2012 н р iconМетодичні рекомендації щодо організації атестації закладів освіти у 2011-2012 н р
Методичні рекомендації щодо вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів у 2011-2012 н р
Методичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів закладів освіти області на 2011/2012 н р iconМетодичні рекомендації щодо викладання захисту Вітчизни в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році Віктор Качуровський, завідуючий навчально-методичним
Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів закладів освіти області на 2011/2012 н р iconРекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів
Типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом управління освітою. Робочі навчальні плани містять пояснювальну записку...
Методичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів закладів освіти області на 2011/2012 н р iconРекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів
Типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом управління освітою. Робочі навчальні плани містять пояснювальну записку...
Методичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів закладів освіти області на 2011/2012 н р iconРекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів
Типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом управління освітою. Робочі навчальні плани містять пояснювальну записку...
Методичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів закладів освіти області на 2011/2012 н р iconРекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів
Типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом управління освітою. Робочі навчальні плани містять пояснювальну записку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи