Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання (1 4 класи) Пояснювальна записка icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання (1 4 класи) Пояснювальна записка
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання (1 4 класи) Пояснювальна записка
Сторінка1/3
Дата конвертації12.12.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3ПРОГРАМА

ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

(1 – 4 класи)


Пояснювальна записка

Освітня галузь “Технології” в молодших класах реалізується через зміст навчальних предметів “Трудове навчання” та “Інформаційно-комунікативна грамотність”, які є початковою ланкою загальної системи трудового навчання та виховання учнів. Трудове навчання в початковій школі є однією з ланок неперервної технологічної освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями технологій основної школи та здобуття професійної освіти. Трудове навчання в початкових класах є першою сходинкою до вибору майбутньої професії.

Метою “Трудового навчання” в початковій школі є формування і розвиток в межах вікових можливостей предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка дає можливість їм самостійно вирішувати предметно-практичні та побутові задачі. Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання наступних завдань:

  • формування в межах вікових можливостей узагальнених способів (алгоритмів) предметно-перетворювальної діяльності з дотримання безпечних прийомів ручної праці та економного використання матеріалів;

  • розвиток творчих здібностей, елементів графічної грамоти, вмінь працювати в команді та навичок виконання операцій з ручних технік обробки матеріалів;

  • набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової практичної діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій ручними техніками для оволодіння в основній школи основами технологій;

  • виховання в учнів ціннісного ставлення до себе як суб’єкта предметно-перетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей праці та їх професії, трудових традицій українського народу та інших народів світу.

Зміст “Трудового навчання” визначається за такими змістовими лініями: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво та самообслуговування. Кожна змістова лінія передбачає формування культури виконання трудових дій. У результаті трудової діяльності в учнів формуються вміння та навички з обробки матеріалів, правильне уявлення про навколишню дійсність, розширюється загальний і політехнічний кругозір, виховується свідоме ставлення до праці. У молодшому шкільному віці предметна діяльність одночасно є і пізнавальною. А тому діяльність, яка передбачає обробку різних матеріалів, стає для дітей формою мислення, джерелом їх розумового розвитку.

Навчальну програму побудовано за наступними такими принципами:

- навчальний матеріал диференціюється за видами діяльності (згинання, складання, різання, ліплення тощо) та конструкційними матеріалами (папір, картон, пластилін, природні та штучні матеріали та ін.), які ускладнюються в кожному класі залежно від просторово-предметних характеристик виготовлення виробів (за шаблоном на площині, за шаблоном на площині з елементами творчості, об’ємні, об’ємні з елементами творчості);

- види практичної діяльності диференціюються впродовж навчального року залежно від календарних свят (держаних і релігійних), регіональних традицій і звичаїв, які ускладнюються в кожному класі через добір об’єктів праці з врахуванням вікових особливостей учнів;

Окремі елементи загальних тем навчальної програми (організація робочого місця на уроці, безпека життя користування інструментами та матеріалами, бережливе та економне ставлення до використання матеріалів, самообслуговування та ін.) є наскрізними. Отримані учнями знання, сформовані вміння та навички розвиваються на кожному уроці в школі, позаурочній діяльності, зокрема на заняттях в групі продовженого дня та вдома.

Теми уроків з розділів “Декоративно-ужиткове мистецтво”, “Конструювання з використанням ігрових наборів і конструкторів та (або) їх електронних версій” зазвичай обирається вчителем самостійно залежно від регіональної специфіки та матеріально технічної бази школи з кількості годин відведених на резерв (4 години).


^ 1 КЛАС

Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин за темами програмового матеріалуз/п

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

1.

Вступ

1

2.

Папір. Види і властивості паперу

1

3.

Рвання паперу

1

4.

Різання паперу

2

5.

Симетричні форми

1

6.

Згинання і складання паперу

2

7.

Аплікація з паперу

4

8.

Робота з природними матеріалами

3

9.

Прикраси з паперу

3

10.

Робота з пластиліном

4

11.

Самообслуговування

2

12.

Комбіновані роботи

5

13.

Екскурсії

2

14.

Резерв

4

Всього

35


^ 1 КЛАС

Навчальний пріоритетний матеріалз/п

К-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

1.

1

Вступ. Місце праці та професії в житті людини. Трудові традиції українського народу та інших народів світу. Правила організації робочого місця на уроці. Ознайомлення з необхідними для роботи матеріалами, інструментами та пристосуваннями. Загальні правила безпеки життя на уроках. Демонстрація виробів, виготовлених учнями у попередні роки.

Практична робота. Практичне ознайомлення з інструментами, прийомами безпечної роботи правилами поведінки з ними.

^ Учень:

розуміє важливість праці та професії в житті людини;

називає трудові традиції українського народу та інших народів світу;

пояснює правила організації робочого місця на уроці;

характеризує загальні правила безпеки життя на уроках;

володіє найпростішими вміннями безпечної роботи з інструментами та пристосуваннями.

2.

1

Папір. Види і властивості паперу. Папір та його призначення. Загальне уявлення про виробництво паперу. Бережливе ставлення до паперу, економне використання матеріалів. Послідовність дій під час виготовлення виробів з паперу.

Практична робота. Виготовлення закладки для книги.

^ Учень:

має загальні уявлення про папір, його виробництво та призначення,

розуміє важливість бережливого ставлення та економного використання матеріалів,

називає види і властивості паперу,

характеризує послідовність дій під час виготовлення виробів з паперу.

3.

1

Рвання паперу. Сорти паперу. Властивості паперу. Рвання паперу. З’єднання відірваних частин паперу за допомогою склеювання. Аплікація. Послідовність дій під час виготовлення аплікації з рваних частин паперу. Охайність та акуратність під час виконання практичних робіт.

Практична робота. Виготовлення аплікації з рваних частин паперу.

^ Учень:

знає сорти паперу, їх властивості та способи рвання,

пояснює особливості з’єднання відірваних частин паперу за допомогою склеювання,

називає послідовність дій під час виготовлення аплікації з рваних частин паперу,

вміє виготовляти аплікації з рваних частин паперу.

4.

2

Різання паперу. Різання паперу ножицями. Різання по прямій лінії і по лінії згину. Нанесення зображення на папір за допомогою шаблону, лінійки, кутника. Поняття шаблон. Копіювання зображення за допомогою шаблону.

Практична робота. Різання паперу і картону по згину, вирізання найпростіших форм розмічених за допомогою шаблону. Створення аплікацій з вирізаних форм.

^ Учень:

характеризує специфіку різання паперу ножицями по прямій лінії та по лінії згину,

знає способи нанесення зображення на папір,

вміє копіювати зображення за допомогою шаблону,

володіє навичками копіювання найпростіших форм за допомогою шаблону та створення з вирізаних форм аплікацій.

5.

1

Симетричні форми. Симетрія в природі. Послідовність дій під час виготовлення простих симетричних форм з паперу. Сорт, колір і розмір паперу.

Практична робота. Вирізання деталей виробів симетричної форми. Створення аплікацій з вирізаних простих симетричних форм.


^ Учень:

називає сорти паперу;

має уявлення про колір і розмір паперу, симетричні форми виробів;

наводить приклади симетрії в природі;

розуміє послідовність дій під час виготовлення простих симетричних форм;

володіє навичками вирізання деталей виробів простої симетричної форми;

вміє створювати аплікації з простих симетричних форм.

6.

2

Згинання і складання паперу. Раціональне використання паперу. Послідовність дій під час згинання паперу. Знайомство з технікою оригамі (загальні поняття).

Практична робота. Створення найпростіших виробів у техніці оригамі.

^ Учень:

розкриває значущість раціонального використання паперу;

знає способи згинання паперу;

має загальне уявлення про техніку оригамі;

називає послідовність дій під час згинання паперу;

вміє створювати найпростіші оригамі.

7.

4

Аплікація з паперу. Види аплікацій. Ескіз виробу. Послідовність дій під час створення аплікацій.

Практична робота. Виготовлення натюрморту.

Виготовлення пейзажу.

Виготовлення сюжетних казкових композицій.

Виготовлення комбінованих аплікацій.

^ Учень:

має загальне уявлення про аплікації з паперу;

називає види аплікацій;

знає що таке ескіз виробу;

розкриває послідовність дій під час створення аплікацій;

володіє навичками виготовлення натюрморту, пейзажу, сюжетних казкових композицій і комбінованих аплікацій.

8.

3

Робота з природними матеріалами. Природні матеріали (сухі квіти та листя, плоди, кора, гілки, мох, камінці та ін.) та їх використання для виготовлення виробів. Підготовка природних матеріалів. до роботи. Інструменти для роботи Послідовність дій під час виготовлення виробів з природних матеріалів.

Практична робота.

Виготовлення аплікацій з природних матеріалів з використанням клеєного способу з’єднання.

Виготовлення персонажів казок та мультфільмів з природних матеріалів на площині.

Виготовлення композицій за мотивами казок.

^ Учень:

називає природні матеріали, які можна використати для виготовлення виробів;

має уявлення про підготовку природних матеріалів до роботи;

розкриває призначення інструментів для роботи;

знає послідовність дій під час виготовлення виробів з природних матеріалів;

вміє виготовляти аплікації з природних матеріалів на площині з використанням клею;

володіє навичками виготовлення композицій за мотивами казок.

9.

3

Прикраси з паперу. Оздоблення виробів з паперу. Послідовність дій під час виготовлення прикрас з паперу. Способи з’єднання окремих частин виробів.

Практична робота. Виготовлення прикрас, валентинок, простих ялинкових іграшок з паперу (грибочки, зірочки, рибки, ланцюжки, гірлянди, дощик тощо).

^ Учень:

пояснює значущість оздоблення виробів з паперу;

знає послідовність дій під час виготовлення прикрас з паперу;

називає способи з’єднання окремих частин прикрас з паперу;

вміє виготовляти прикраси, валентинки, прості ялинкові іграшки з паперу.

10.

4

Робота з пластиліном. Пластилін як матеріал для ліплення. Властивості пластиліну. Інструменти та пристосування для обробки пластиліну. Безпека праці. Послідовність дій під час виготовлення виробів з пластиліну на площині за зразком.

Практична робота. Виготовлення з пластиліну плоских зображень фруктів, овочів, фантастичних тварин, казкових героїв.

Виготовлення виробів з пластиліну на площині за власним задумом.

^ Учень:

характеризує пластилін як матеріал для ліплення;

знає властивості пластиліну;

називає інструменти та пристосування для обробки пластиліну;

розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів з пластиліну на площині за зразком;

вміє виготовляти з пластиліну за заданим зразком вироби на площині;

володіє навичками виготовлення виробів з пластиліну на площині за власним задумом.

11.

2

Самообслуговування. Одяг і взуття. Призначення одягу та взуття. Ознайомлення з основними матеріалами, які використовуються для виготовлення одягу і взуття. Поділ одягу та взуття відповідно до сезону. Основні відомості про правила догляду за одягом і взуттям.

Практична робота. Відпрацьовування прийомів зав’язування шнурків на одязі та взутті.

^ Учень:

розуміє призначення одягу та взуття;

пояснює необхідність систематичного догляду за одягом та взуттям;

має уявлення про основні матеріали, які використовуються для виготовлення одягу і взуття;

називає асортимент одягу та взуття відповідно до сезону;

характеризує основні правила догляду за одягом і взуттям;

вміє зав’язувати шнурки на одязі та взутті.

12.

5

Комбіновані роботи. Початкові уявлення про конструювання та моделювання. Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації.

Практична робота. Конструювання і виготовлення (індивідуальних, парних, групових, колективних) аплікацій до свят.

^ Учень:

має початкові уявлення про конструювання та моделювання;

володіє навичками конструювання найпростіших виробів;

вміє конструювати і виготовляти аплікації календарно-обрядових свят;

володіє навичками співпраці в парі, групі та колективі.

13.

2

Екскурсії. Екскурсія до шкільної майстерні, кабінету обслуговуючої праці. Ознайомлення з загальними правилами безпеки життя, обладнанням, організацією праці учнів, готовими виробами. Обговорення результатів екскурсії.

Теми бесід: “Бджілка мала, та й та працює”, “Землю сонце прикрашає, а людину – праця”, “Праця годує, а лінь – марнує”, “Цінуймо працю інших”, “Праця та професія в житті людини”. “Кращий мамин помічник” тощо.

має загальні уявлення про організацією трудового навчання учнів основної і старшої школи;

– називає виготовлені учнями вироби;

– характеризує види діяльності та результати праці старшокласників;

вміє проаналізувати й узагальнити результати екскурсії.^ 2 КЛАС

Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин за темами програмового матеріалуз/п

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

1.

Робота з природними матеріалами

4

2.

Аплікація з використанням ниток

2

3.

Згинання і складання паперу

4

3.

Паперові об'ємні фігури

2

5.

Орнамент

2

6.

Оригамі

3

7.

Витинанка

3

8.

Робота з пластиліном на площині з елементами творчості

4

9.

Самообслуговування. Культура харчування

1

10.

Самообслуговування. Одяг і взуття

1

11.

Макетування

3

12.

Екскурсії

2

13.

Резерв

4

Всього

35


^ 2 КЛАС

Навчальний пріоритетний матеріалз/п

К-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

1.

4

Робота з природними матеріалами. Композиції з природних матеріалів, які застосовуються в побуті. Виготовлення композицій з природних матеріалів (насіння, плоди, крупи). Послідовність дій та безпека праці під час виготовлення виробів з природних матеріалів на площині.

Практична робота. Виготовлення аплікації з паперу на вибір дітей (“Літні канікули”, “Краса природи” тощо).

Виготовлення з природних матеріалів предметних і сюжетних аплікацій, композицій (букетів, пейзажів, казкових героїв тощо).

Створення сюжетних композицій з елементами творчості (парна, групова робота).

Учень:

називає композиції з природних матеріалів, які застосовуються в побуті;

– має уявлення про виготовлення композицій з природних матеріалів;

розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів з природних матеріалів на площині;

вміє виготовляти предметні та сюжетні аплікації з паперу і природних матеріалів в парі та групі;

володіє навичками створення нескладних сюжетних композицій з елементами творчості.


2.

2

Аплікація з використанням ниток. Застосування ниток. Види ниток. Послідовність дій під час виготовлення аплікацій з ниток. Інструменти для роботи та прийоми їхнього застосування.

Практична робота.

Виготовлення аплікації з використанням ниток (по контуру відповідно отворам-проколам, зроблених на картоні).

Виготовлення аплікацій з засипанням малюнка різаними нитками та їх приклеювання.

^ Учень:

має загальні уявлення про застосування ниток;

називає види ниток;

розкриває послідовність дій під час виготовлення аплікацій з ниток;

називає інструменти для виготовлення аплікацій з ниток і правила безпечної роботи з ними;

вміє виготовляти аплікації з використанням ниток.

3.

4

Згинання і складання паперу. Аплікації з паперу і картону. Види паперу і картону. Властивості картону. Галузі застосування паперу і картону. Послідовність дій під час виготовлення аплікацій з паперу і картону за шаблоном.

Практична робота.

Виготовлення сюжетних аплікацій з паперу і картону.

Виготовлення з деталей геометричної форми паперових макетів килимів, прикрас, елементів лицарських обладунків.

Виготовлення декоративної листівки, конверта тощо.

^ Учень:

має уявлення про галузі застосування паперу і картону;

називає види паперу і картону;

виділяє властивості картону;

знає послідовність дій під час виготовлення аплікацій з паперу і картону;

вміє виготовляти сюжетні аплікації з паперу і картону за шаблоном;

володіє навичками виготовлення декоративних виробів з деталей геометричної форми.

4.

2

Паперові об'ємні фігури. Елементи графічної грамоти. Правила розмічання на папері і картоні. Лінії. Розгортки прямокутних й циліндричних форм. Послідовність дій під час виготовлення паперових об’ємних фігур.

Практична робота. Виготовлення ялинкових прикрас об’ємної форми, подарункових коробочок тощо.

^ Учень:

має загальні уявлення про графічні елементи;

знає правила розмічання на папері і картоні;

вміє креслити лінії і розгортки прямокутної та циліндричної форми;

розкриває послідовність дій під час виготовлення паперових об’ємних фігур;

володіє навичками виготовлення прикрас об’ємної форми.

5.

2

Орнамент. Види орнаменту. Декоративно-ужиткове мистецтво. Послідовність дій під час виготовлення орнаментів.

Практична робота.

Виготовлення орнаментів у смужці.

Виготовлення орнаментів на прямокутній та круглій основах.

^ Учень:

має загальні уявлення про орнамент;

називає види орнаменту;

знає що таке декоративно-ужиткове мистецтво;

розкриває послідовність дій під час виготовлення орнаментів;

вміє виготовляти орнаменти на прямокутній та круглій основах.

6.

3

Оригамі. Історія виникнення оригамі. Пластика паперу. Послідовність дій під час виготовлення оригамі. Підготовка стартового аркуша для майбутнього виробу.

Практична робота. Створення за схемою фігур літачка, човника, котика, песика тощо.

Створення квітів у техніці оригамі.

^ Учень:

має загальні уявлення про пластику паперу й оригамі;

знає історію виникнення оригамі;

розкриває послідовність дій під час виготовлення оригамі;

вміє підготувати стартовий аркуша для майбутнього виробу;

володіє навичками створення за зразком найпростіших оригамі.

7.

3

Витинанка. Витинанка як вид народних ремесел України. Послідовність дій під час виготовлення витинанок. Безпека праці з інструментом.

Практична робота. Виготовлення сніжинок, серветок, мережок технікою витинанки.

^ Учень:

має загальні уявлення про техніку витинанки;

розкриває послідовність дій під час виготовлення витинанок;

вміє виготовляти сніжинки, серветки, мережки технікою витинанки.

8.

4

Робота з пластиліном на площині з елементами творчості. Пластилін та його застосування. Загальне уявлення про виробництво пластиліну. Послідовність виготовлення виробів на площині з пластиліну.

Практична робота. Виготовлення виробів з пластиліну за завданням вчителя.

Ліплення сюжетних композицій (парно, групами) на задану вчителем тему.

^ Учень:

має загальні уявлення про пластилін та його застосування;

розкриває послідовність виготовлення виробів на площині з пластиліну;

вміє виготовляти вироби з пластиліну за завданням вчителя;

володіє навичками ліплення сюжетних композицій (в парі, в групі) на задану вчителем тему.

9.

1

Самообслуговування. Культура харчування. Правила поведінки за столом. Столовий посуд різного призначення. Сервірування столу.

Практична робота. Сервірування столу.

^ Учень:

має загальні уявлення про культуру харчування;

знає правила поведінки за столом;

розуміє призначення столового посуду;

володіє початковими навичками сервірування столу.

10.

1

Самообслуговування. Одяг і взуття. Правила догляду за одягом і взуттям. Шиття. Інструменти та матеріали для шиття. Послідовність дій під час шиття.

Практична робота. Пришивання ґудзиків.

^ Учень:

має загальні уявлення про правила догляду за одягом і взуттям;

називає інструменти та матеріали для шиття;

знає послідовність дій під час шиття;

вміє пришивати ґудзики.

11.

3

Макетування. Виготовлення і оздоблення об’ємних виробів. Розмічання розгорток. Пінопласт як штучний матеріал для макетування. Послідовність дій під час виготовлення й оздоблення об’ємних виробів.

Практична робота. Виготовлення макетів (сільської хати, багатоповерхового будинку тощо.).

Виготовлення іграшкових меблів, транспортних засобів тощо з пінопласту.

^ Учень:

має загальні уявлення про виготовлення і оздоблення об’ємних виробів;

називає штучні матеріали для макетування;

знає що таке розгортка виробу;

володіє навичками розмічання розгорток;

розкриває послідовність дій під час виготовлення і оздоблення об’ємних виробів;

вміє виготовляти макети виробів з штучних матеріалів.

12.

2

Екскурсії. Ознайомлення з традиційними народними ремеслами в Україні. Екскурсія до майстерні з традиційними народними ремеслами, на підприємство (майстерню) з обробки деревини, металу, тканини. Обговорення екскурсії – яку продукцію випускають, яке обладнання застосовується, професії людей, які працюють.

Теми бесід на уроці: “Знайомимось з професіями”, “Навіщо людина працює”, “Діло майстра хвалить”, “Професії моїх батьків”, “Коли я виросту... ” тощо.

^ Учень:

називає традиційні народні ремесла в Україні;

має загальні уявлення про виготовлення виробів на підприємствах та в майстернях з традиційними народними ремеслами;

характеризує професії людей, які працюють на підприємствах з обробки деревини, металу, тканини;

знає продукцію, яку виготовляють на підприємствах та в майстернях з традиційними народними ремеслами;

пояснює призначення обладнання та інструментів, які використовують фахівці;

вміє проаналізувати й узагальнити результати екскурсії.


  1   2   3Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання (1 4 класи) Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Пропозиції за результатами громадського обговорення просимо надсилати в рмк до 25 квітня
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання (1 4 класи) Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Пропозиції та зауваження до проекту програми надсилайте в електронній формі на адреси
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання (1 4 класи) Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія 10 11 класи Профільний рівень пояснювальна записка
Зважаючи на це, у старшій загальноосвітній школі запроваджується профільне навчання, яке створить системно-спеціалізовану підготовку...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання (1 4 класи) Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини і хімічні явища
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання (1 4 класи) Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка
Основи здоров’я” передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання (1 4 класи) Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів
Ністрів України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання (1 4 класи) Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія профільний рівень 10 клас (70 годин) Історія філософії Пояснювальна записка
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання (1 4 класи) Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання (1 4 класи) Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання (1 4 класи) Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи