Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2011 2012 навчальному році Роман Гладковський, головний спеціаліст департаменту загальної та дошкільної освіти icon

Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2011 2012 навчальному році Роман Гладковський, головний спеціаліст департаменту загальної та дошкільної освіти
Скачати 205.81 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення географії у 2011 2012 навчальному році Роман Гладковський, головний спеціаліст департаменту загальної та дошкільної освіти
Дата конвертації13.12.2012
Розмір205.81 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2011 – 2012 навчальному році


Роман Гладковський,

головний спеціаліст департаменту загальної та дошкільної освіти

Міністекрства освіти і науки, молоді та спорту України;

Валерій Совенко,

методист навчально-методичного кабінету природничих дисциплін

Процес модернізації і реформування сучасної української освіти, що відбувається сьогодні, має забезпечувати рівний доступ до якісної освіти усім категоріям учнів відповідно до їх здібностей, індивідуальних нахилів і потреб. Школа не тільки надає учням певну суму знань, але й формує у них потребу в безперервному самостійному і творчому підході до оволодіння новими знаннями, створює можливості для самореалізації та самовдосконалення.

Шкільний курс географії покликаний формувати в учнів систему поглядів на світ, розвивати мислення, бути світоглядно спрямованим у русло національного українознавчого виховання. Сучасний зміст шкіль­ної географічної освіти має включати не лише знання, а й спо­соби практичної діяльності, творчий досвід, ціннісні орієнтації особистості. У процесі навчання географії в школярів має сформу­ватися стійке розуміння причинності явищ, які вивчаються, і того, що всі вони розвиваються в часі і просторі.

Якісна підготовка до викладання географії має полягати у доборі навчальних планів і навчальних програм з обов’язкових географічних дисциплін та курсів за вибором, у створенні навчально-методичних комплексів з кожного географічного курсу, які включають підручники нового покоління, хрестоматії, робочі зошити учня (практикуми), словники та довідкову літературу, атласи, збірники різнорівневих тестів, настінні карти, таблиці, електронні наочні посібники; у підготовці та перепідготовці вчителів географії нової формації, які вільно володіють сучасними освітніми, інформаційними технологіями і здатні працювати в умовах нового соціального замовлення.

Наголошуємо, що, як і в попередні роки, у 2011/2012 н. р. у 5-6 кла­сах вивчається обов’язковий курс "Природознавство", на вивчення якого відводиться по 35 годин (1 година на тиждень). Навчання здійс­нюється за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів "Природознавство 5-6 класи." К.: Перун, 2005 р. Шкільний курс "Природознавство" є інтегрованим, пропедев­тичним курсом, головну мету якого становить формування в учнів уявлень про цілісність природи та місце людини в ній, засвоєння знань, що складають основу для подальшого вивчення систематичних курсів астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії.

Перелік підручників з природознавства, які рекомендуються для використання в навчально-виховному процесі:

 1. Природознавство. Довкілля, 5 клас. Підр. для 5 кл. загальноосв. навч. закл. / Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Рибалко Л.М. – Полтава: ТОВ "Довкілля-К", 2005.

 2. Природознавство, 5 клас. Підр. для 5 кл. загальноосв. навч. закл. /Ярошенко О.Г., Баштовий В.І., Коршевнюк Т.В. – К.: Генеза, 2005.

 3. Природознавство, 5 клас. Підр. для 5 кл. загальноосв. навч. закл. /Сак Т.В., Гірний О.І., Зінкевич М.В. – К.: Навчальна книга, 2005.

 4. Природознавство, 5 клас. Підр. для 5 кл. загальноосв. навч. закл. /Базанова Т.І, Новак К.В., Дербеньова А.Г., Садкіна В.І. – Харків: Світ ди­тинства, 2005.

 5. Природознавство. Довкілля, 6 клас. Підр. для 6 кл. загальноосв. навч. закл. /Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Рибалко Л.М. – Полтава:ТОВ "Довкілля-К", 2006.

 6. Природознавство, 6 клас. Підр. для 6 кл. загальноосв. навч. закл. /Ярошенко О.Г., Баштовий В.І., Коршевнюк Т.В. – К.: Генеза, 2006.

 7. Природознавство, 6 клас. Підр. для 6 кл. загальноосв. навч. закл. /Запорожець Н.В., Малікова С.О. – X.: Ранок, 2006.

З більш детальною інформацією методичних рекомендацій щодо вивчення курсу "Природознавство" в 5-6 класах та програмою з названого предмета можна ознайомитися на сторінках фахових видань.

Вивчення географії у 2011/2012 навчальному році буде здійс­нюватись в основній школі за тими ж програмами, що й у минулому навчальному році, а саме:

- Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11 класи; видавництво "Перун", 2005, 2006.

- Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка; видавництво "Навчальна книга", 2005.

- Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-мате­матичного та технологічного циклу. Географія України; видавництво "Вікторія", 2008.

^ Географічні курси вивчатимуться в уже традиційному поряд­ку:

6 клас. Курс "Загальна географія" закладає основи формування у школярів понятійно-термінологічного апарату фізичної географії через розгляд на доступному віковому рівні знань про географічну оболонку, закономірності її будови і розвитку. Вивчення спрямоване на фор­мування планетарних уявлень про Землю, вивчення взаємодії і взаємо­проникнення компонентів природи в межах географічної оболонки. Основні підручники, що можуть бути використані при вивчені зазначеного курсу, це:

- Географія. 6 кл. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.; видавництво "Генеза", 2006;

- Загальна географія. 6 кл. Бойко В.М., Міхелі С.В.; видавництво "Педагогічна преса", 2006;

- Географія. 6 кл. Скуратович О.Я. та ін.; видавництво "Педагогічна преса", 2006;

- Загальна географія. 6 кл. Булава Л.М., Мащенко О.М., Єльченко В.Р.; видавництво "Довкілля-К", 2006;

- Географія. 6 кл. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.; видавництво "Навчальна книга", 2006.

7 клас. "Географія материків і океанів" – навчальний курс, який розкриває знання про диференціацію і цілісність природи Землі, розширює і конкретизує уявлення учнів про походження материків і океанів, просторову неоднорідність Землі, прояв географічних законо­мірностей на глобальному і регіональному рівнях, особливості життя та діяльності людей у різних географічних умовах. Основні підруч­ники, що можуть бути використані при вивчені зазначеного курсу, це:

- Географія материків і океанів. 7 кл. Бойко В.М., Міхелі С.В.; видавництво "Зодіак-ЕКО", 2007;

- Географія материків і океанів. 7 кл. Пестушко В.Ю., Уварові Г.Ш.; видавництво "Генеза", 2007;

- Географія материків і океанів. 7 кл. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.; видавництво "Навчальна книга", 2007.

8 клас. "Фізична географія України" забезпечує вивчення особли­востей природи України як умови життя та господарської діяльності людини. На початку вивчення курсу пропонується ознайомлення з адміністративно-територіальним поділом України, тому що при вивченні майже всіх фізико- та економіко-географічних об’єктів доводиться постійно звертатися до адміністративних одиниць, знаходити ці об’єкти на карті. Географія 8-го класу є завершальним для шкільної природничо-географічної освіти, тому значна увага під час її викладання приділяється, крім вивчення нових понять і закономірностей, поглибленню й узагальненню теоретичних знань з фізичної географії. Підручники, що можуть бути використані при вивчені зазначеного курсу, це:

- Фізична географія України. 8 кл. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.; видавництво "Генеза", 2008;

- Фізична географія України. 8 кл. Шищенко П.Г., Муніч Н.В.; видавництво "Зодіак-Еко", 2008;

- Фізична географія України. 8 кл. Дітчук І.Л., Заставецька О.В., Брущенко І.В.; видавництво "Прем’єр", 2008;

- Фізична географія України. 8 кл. Булава Л.М.; видавництво "АН ГРО ПЛЮС", 2008;

- Фізична географія України. 8 кл. Гілецький Й.Р.; видавництво "Підручники і посібники", 2008.

9 клас. "Економічна і соціальна географія України" – навчальний предмет, у якому розкриваються питання населення і трудових ресурсів держави, розвитку і розміщення господарства. Географії України в 9-му класі відводиться роль завершального для основної та пропедевтичного для старшої школи. Розглядається питання про історико-географічне формування території. Значна увага приділяється вивченню проблем розміщення населення, його природного і меха­нічного руху, національного складу. Детально аналізується географія галузей господарства країни, зовнішньоекономічних зв’язків та економічних районів України. У цьому курсі розглядаються проблеми сталого розвитку та їх прояв на території України, показано місце України у світі. Цей курс є також початковим етапом формування економічної освіти школярів, сприяє їх адаптації до життя в умовах ринкової економіки, тому програма містить питання про економічну систему України. Підручники, що можуть бути вико­ристані при вивчені зазначеного курсу, це:

- Географія. 9 кл. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.; видавництво "Генеза", 2009;

- Географія. 9 кл. Садкіна В.І., Гончаренко О.В.; видавництво "Оберіг", 2009;

- Географія. 9 кл. Гілецький Й.Р.; видавництво "Підручники і посібники", 2009;

- Географія. 9 кл. Надтока О.Ф., Топузов О.М.; видавництво "Світ знань", 2009.

Як і в попередні роки, вивчення географії України у 8-му та 9-му класах має обов’язково завершуватися викладанням 17-го­динних курсів (за рахунок годин варіативної складової навчаль­ного плану) "Фізична географія Київської області" (упорядники В.В. Совенко, А.Г. Захарченко) та "Економічна і соціальна геог­ра­фія Київської області" (упорядники Л.М. Шевченко, В.В. Совенко). Ці програми схвалені комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України і можуть вико­ристовуватися у навчально-виховному процесі. Завдяки такому під­ходу, спираючись на краєзнавчий принцип, вчитель дає наукові геог­рафічні поняття на основі вивчення своєї місцевості та допомагає учневі наочно у вивченні господарської діяльності населення рідного краю. Здобуті знання сприятимуть прищепленню школярам любові до рідної землі, створять підґрунтя для того, щоб у подальшому учень орієнтувався на географічну освіту. При викладанні географії своєї області вчителям стануть у нагоді підручники та навчальні посібники з київщинознавства, а також географічний атлас Київської області "Київ­щина. Географічний атлас", створений колективом видавництва "МАПА-Київ", та комплексний атлас Київської області / О.В. Онищак, О.Ю. Король, О.В. Радченко та ін. – К.: ДНВП "Картографія", 2009. – 80 с.

Необхідною складовою успішного навчання географії є освоєння картографічної грамотності, і не буде перебільшенням сказати, що картографічна грамотність для сучасної людини не менш важлива, ніж комп’ютерна. Карти – це специфічні картини світу в певний період його історії. Тому вміти побачити на них зашифровану мовою карт інформацію, оволодіти навичками читання карт, вміти використо­вувати карти, працювати з ними важливо і необхідно. Навчання карто­графії у школі повинно бути розширено і переорієнтовано: замість вивчення правил створення карт – освоєння прийомів роботи з ними. Сучасна картографічна база засобів навчання представлена стінним картами, атласами, контурними картами, комп’ютерними картографіч­ними програмними педагогічними засобами навчання, які видаються двома видавництвами ДНВП "Картографія" та Інститутом передових технологій. Їх продукція пройшла науково-методичну експертизу предметної комісії та комісії із засобів навчання та шкільного обладнання і отримала грифи "Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах".

З метою екологізації географічної освіти пропонується до вико­ристання у навчально-виховному процесі курс за вибором для учнів 8-9 класів "Зелений пакет", який розрахований на 34 години. Програма цього курсу надрукована у збірнику "Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч.І. – Київ, 2010". Цей курс має відповідне забезпечення і представлений посібниками "Зелений пакет: посібник для вчителя", "Зелений пакет для дітей" та мультимедійними комплексами, матеріали яких сприяють формуванню практичних навичок навчання та оцінювання інформації екологічного змісту. Це курс, мета якого – формування в учнів компетенцій, що спрямовані на охорону довкілля та сталий розвиток. Важливою рисою даного курсу є його міждисциплінарний характер. Посібник "Зелений пакет для дітей" містить матеріали, які дозволяють учням розв’язувати життєві ситуації, приймати свідомі рішення, формувати екологічну поведінку, навчають бережно ставитися до природи, до здоров’я, стати активним громадянином своєї держави. З питань впровадження цього курсу у навчально-виховний процес та забезпечення необхідними матеріалами потрібно звертатися у навчально-методичний кабінет природничих дисциплін КОІПОПК.

У старшій профільній школі географія вивчатиметься на рівні стандарту, академічному рівні в 10-их класах загальноосвітніх навчальних закладах всіх профілів і профільному рівні у 10-11 класах географічного профілю та в класах економічного профілю за вибором.

Вивчення географії у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів на рівні стандарту та академічному в 2011/2012 н. р. буде здійснюватися за навчальною програмою "Географія. Рівень стан­дарту, академічний" у межах систематичного курсу "Соціально-еко­номічна географія світу", загальний обсяг якого 52 години (1,5 го­дини на тиждень). Цей курс має інваріантне ядро змісту, визначене програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Проте обсяг і глибина викладу навчального матеріалу, а також його прикладна спрямованість може, за бажанням учителя, дещо відрізнятися в класах, що працюють за рівнем стандарту. При цьому варто пам’ятати, що рівень стандарту завершує обов’язкову шкільну географічну освіту. Під час вивчення курсу пропонується використовувати підручники, що рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту:

 • Географія. 10 клас. Уварова Г.Ш., Пестушко В.Ю., видавництво "Генеза", 2010;

 • Географія. 10 клас. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р., видавництво "Оберіг", 2010.

Організація профільного навчання з географії буде здійснюватись в 10-му класі за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів "Географія. 10-11 класи. Профільний рівень" та підручником Географія, 10 клас. Паламарчук Л.Б., Гільберг Т.Г., Безуглий В.В., видавництво "Генеза", 2010.

Даний курс розрахований на 350 годин (по 5 години на тиждень у 10-11 класах) й охоплює десять взаємопов’язаних розділів. Кожен роз­діл включає теми, у яких висвітлено основний зміст навчального матеріалу.

Особливе значення при плануванні навчального процесу з географії в профільних класах має значна кількість резервного часу, який може перерозподілятися задля більш глибокого вивчення окремих тем, виконання практичних і творчих робіт, захисту проектів, проведення конференцій, семінарів. Учитель має творчо підійти до планування навчального процесу в профільних класах, з’ясувати, що і в якому напрямку можна змінювати, варіювати, збагачувати.

При плануванні навчального процесу вчителям географії необ­хідно звернути увагу на ті теоретичні та практичні питання шкільного географічного змісту, які є предметом перевірки рівня підготовленості учнів, а також з’ясувати, які теми є допоміжними, а перевірка їх змісту не передбачається при складанні державної підсумкової атестації.

При складанні тематичного плану варто пам’ятати про регіо­нальний компонент географічної освіти – вивчення географії свого краю, області, району, регіону. Це допоможе більш повно розкрити виховний і розвивальний потенціал предмета – любов до своєї місцевості, країни; сприятиме формуванню екологічної культури та конструктивному географічному мисленню.

Практичну частину програми для профільної школи становить практикум, що є важливою й обов’язковою складовою уроку географії. Після теоретичних питань розглядаються прикладні відомості, струк­ту­ровані навколо глобальних проблем світу та ідеї збалансованого розвитку суспільства. Практичні роботи передбачають розв’язання географічних, екологічних й економічних задач, здійснення порівняль­ного аналізу, проведення міні-досліджень, соціологічного опитування, дискусій, конференцій, семінарів, телемостів, усних журналів, презен­тацій, експертиз, "круглих столів", референдумів, ділових ігор, моніто­рингових досліджень, розробки проектів, написання рефератів, твор­чих робіт, індивідуальних і колективних проектів. Мета проведення цих робіт може бути різною: мотиваційна, навчальна, контролююча тощо.

В 11 класі у профільній школі географія вивчатиметься за програмою "Географія. 10-11 класи. Профільний рівень" та підручником Географія, 11 клас. Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б., Довгань А.І., видавництво "Генеза", 2011. Сторінки цього підручника про­довжують знайомити учнів із сучасною наукою географією, де розглядаються загальні закономірності природи, види карт, світові цивілізації і світові культури, соціально-економічна географія України, географія своєї області, глобальні проблеми людства, стратегія сталого розвитку, глобальні прогнози, проекти і гіпотези. Економіко-соціально-географічні відомості розглядаються в тісному зв’язку з висвітленням питань історії, політики, стану економіки, природо­охоронної діяльності, соціокультурного надбання регіонів.

Особливу увагу необхідно звернути на вивчення розділу 5 "Геог­рафія своєї області", на який відведено 23 години. У зв’язку з обме­женими можливостями щодо обсягу матеріалу підручника, вра­ховуючи індивідуальні особливості регіонів і значну кількість адміністративних одиниць, матеріал до даного розділу в підручнику відсутній. Разом з тим це ніяким чином не знижує його важливості і глибини вивчення. Навпаки, вивченню даного розділу потрібно при­ділити особливу увагу, оскільки він сприяє формуванню патріотизму, любові до малої Батьківщини, допомагає краще зрозуміти основні економічні, екологічні і соціальні процеси. Кожен регіон має підго­товлені навчальні посібники, підручники, атласи, картографічний матеріал. Під час вивчення даного розділу доцільно використовувати такі форми роботи, як семінари, конференції, "круглі столи", зустрічі, екскурсії, дослідження. Важливу роль необхідно надати проектній технології. Засобами проведення таких занять мають стати архівні документи, матеріали краєзнавчих відділів бібліотек, статуправлінь, управлінь і відділів обласних і районних адміністрацій, краєзнавчих музеїв, центрів зайнятості, будинків природи, виставок, установ і організацій, Інтернет-ресурси тощо.

Орієнтація профільної географічної освіти на компетентнісний підхід робить акцент на практичну складову шкільної дисципліни, оскільки її зміст лежить в основі формування ключових знань як освітніх результатів. Досягнення педагогічних цілей дозволяє акцен­тувати увагу в навчальному процесі на діяльнісній частині його змісту, тобто посиленні уваги на формуванні вмінь школярів. Тому виконання практичних робіт є важливою і невід’ємною частиною навчального процесу у профільній школі. Програмою передбачено виконання 57 практичних робіт, що становить 32% навчальних годин.

Багато вчителів географії постійно відчувають труднощі в орга­нізації й проведенні практичних робіт та виділенні критеріїв їх оцінювання. Адміністрація освітніх установ вимагає суворої регла­ментації діяльності вчителя, фіксації виконання програмних практич­них робіт колонкою оцінок у класних журналах.

З огляду на конкретні педагогічні умови освітньої установи та контингент учнів, регіональну специфіку, вчителю надається право планувати систему практичних робіт з метою оптимізації вимог діючих програм з географії в частині "Практичні роботи".

Всі практичні роботи можна поділити на навчальні, тренувальні, підсумкові.

Програма курсу задає напрямок змісту практичних робіт. У зв’язку з цим вчителю географії рекомендується виділити у змісті програми, яка використовується, практичні роботи, які носять навчальний і тренувальний характер, і роботи підсумкового характеру. Учитель на її основі планує їх у навчальному процесі, враховуючи ступінь навченості школярів. У календарно-тематичному плануванні необхід­но відобразити зміст і вид практичних робіт (за ступенем навченості) та затвердити на методичному об’єднанні вчителів географії.

Для проведення практичних робіт у профільних класах доцільно виділяти цілий урок. Такі уроки проводяться як уроки-практикуми, що за дидактичною метою орієнтовані на навчання прийомів і способів дій, їх систематизацію та узагальнення, перевірку (контроль) рівня оволодіння школярами певними вміннями.

Обов’язковою умовою ефективної практичної діяльності виступає організація роботи з навчально-методичним комплектом курсу (підручники, атласи, робочі зошити з друкованою основою, зошити-тренажери тощо), оскільки засвоєні прийоми роботи учні переносять на інші джерела знань. Сучасні навчально-методичні комплекти містять системи завдань (вправ), складність яких наростає поступово.

Якісне формування географічних умінь школярів неможливе без їх відпрацювання в умовах реальної місцевості. Це вимагає організації спостережень, практичних робіт на місцевості, в умовах "зеленого" класу.

З метою становлення суб’єктності учнів до процесу практичної діяль­ності слід адаптувати сучасні педагогічні технології (диферен­ційо­ваного навчання, проектної діяльності тощо), інформаційні та комунікаційні технології, використовувати ігрові елементи, творчі завдання з метою активізації самостійної пізнавальної діяльності учнів. Після проведення ряду практичних робіт доцільно організувати виставку варіантів творчого вирішення поставлених завдань.

Обов’язковою умовою є перевірка та оцінювання результатів практичних робіт, оскільки оцінка виконує мотиваційну, контролюючу і коригуючу функції. Значна кількість практичних робіт не потребує письмової перевірки, так як проводиться у формі семінарських занять, представлення (захисту) групових проектів, конференцій, "круглих столів", дискусій (25%). Оцінювання навчальних досягнень учнів відбувається на уроці.

Всі програмні практичні роботи підсумкового характеру повинні бути оцінені (приблизно 8-10 робіт на семестр). Роботи навчального і тренувального характеру є моніторинговою формою атестації учнів, їх результати діагностичні.

Провідною складовою змісту профільних курсів в рамках компетентнісного підходу є творча діяльність учнів, бо через набуття власного досвіду відбувається розвиток ціннісного ставлення до навколишнього світу, в тому числі до професій. Свідомий вибір майбутньої освітньо-професійної траєкторії у старшокласників спрямований не тільки і не стільки на пізнання світу професій, скільки на формування ставлення до тієї чи іншої професії. Завдання профільних курсів – навчити учнів вирішувати життєві проблеми, тобто розуміти суть і значущість цих проблем, засвоїти існуючі правила і норми вирішення цих проблем, вміння їх обґрунтовувати, орієнтуватися в джерелах інформації.

Обов’язковими для профільного навчання є курси за вибором, що входять до складу профілю навчання на старшому ступені. Курси за вибором виконують три функції: доповнюють зміст профільного курсу, розвивають зміст одного із базових, вивчення якого в даній школі (класі) здійснюється на мінімальному загальноосвітньому рівні, сприяють задоволенню пізнавальних інтересів окремих школярів у різних галузях діяльності людини, що виходять за рамки даного профілю. Географічні курси, які найбільш суттєво пов’язані з географічним профілем, представлені у збірниках програм:

 • Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів, видавництво "Педагогічна преса", 2010;

 • Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч.І, Ч.ІІ. – Київ, 2010.

Серед нових програм і курсів за вибором пропонуються до ви­користання "Основи геоінформаційних систем і технологій. 10-11 кл." (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист №1/11-8752 від 20.09.2010 р.). Курс покликаний сформувати в учнів теоретичну базу знань з основ геоінформатики, умінь і навичок ефек­тивного використання сучасних геоінформаційних систем і технологій у своїй діяльності, що має забезпечити розуміння принципів пред­ставлення і візуалізації географічної інформації в геоінформаційних системах та навичок роботи в сучасному геоінформаційному програмному забезпеченні випускниками шкіл.

Курс розрахований на вивчення основ геоінформаційних систем і технологій у 10-11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів усіх профілів природничо-математичного, технологічного напряму. Вивчення курсу пропонується в обсязі 35 навчальних годин після вивчення основ інформатики за програмою 9 класу та географії за курсом 6-9 класу, основних засад роботи з комп’ютерною технікою та комп’ютерною графікою, мережею Інтернет.

Учитель може самостійно добирати засоби подання теоретичного матеріалу (презентація, що відображається на екрані за допомогою мультимедійного проектора; презентація, що відтворюється на екранах учнівських комп’ютерів; спільна робота учнів та учителя над документом в середовищі локальної мережі тощо) і визначати форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, тренувальні вправи, проектні роботи, практикуми).

У програмі курсу за вибором детально відображено особливості організації вивчення матеріалу у профільній школі, а також наведено критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів та перелік програмного забезпечення, необхідного для успішного засвоєння програми курсу, детальний зміст практичних робіт, список рекомендованої літератури.

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти необхідною умовою є проведення контрольних вимірів знань учнів. Вимоги до цих вимірів повинні бути однаковими для всіх навачльних закладів країни. З цією метою державна підсумкова атестація з географії в 9-х, 11-х класах проводиться у письмовій формі за єдиними збірниками, які передбачають упровадження єдиних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Під час підготовки до ДПА у 9 класі рекомендується викорис­товувати "Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії, 9 кл." (авт. Гладковський Р.В., Довгань А.І., Пала­марчук Л.Б., Совенко В.В.), Київ: Центр навчально-методичної літератури, 2011.

Для підготовки до ДПА в 11-му класі пропонується до вико­ристання "Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 11 кл." (авт. Р.В. Гладковський, А.І. Довгань, Н.І. Забуга, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко), Київ: Центр навчально-методичної літератури, 2011.

Традиційним залишається проведення Всеукраїнських олімпіад (відповідно до графіка, ІV етап Всеукраїнської олімпіади 2012 року буде проведено у м. Харкові). Аналіз виконання учнями олімпіадних завдань показав, що існує необхідність посилення уваги до формування практичних умінь та навичок (розв’язування задач та тестів), а також виконання творчих завдань.

Із 2005 року започатковано Всеукраїнський турнір юних геогра­фів. Планується і надалі проводити такий вид інтелектуальних змагань за правилами, опублікованими в журналі "Географія та основи економ­міки в школі" №8 за 2005 рік. Наголошуємо, що турнір є добровільним командним змаганням, який проводиться на засадах само­фінансування за кошти установ, що відряджають команди, спон­сорів та частково за кошти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Оргкомітетом встановлюється внесок у певному роз­мірі за кожного учасника команди та керівника. До оргвнеску включені витрати на проживання, харчування, культурну програму та організаційні витрати на проведення турніру. За правилами, в Турнірі беруть участь команди, кожна з яких складається із 3-5 учнів загально­освітніх навчальних закладів. Питання VІІ Всеукраїнського турніру з географії, який відбудеться у жовтні 2011 р. в м. Івано-Франківську, надруковані у журналі "Географія та основи економіки в школі" №4 за 2011 р.

Відомо, що щорічно проводиться зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників з географії з одночасним зарахуванням його результатів як вступних випробувань до вищих навчальних закладів. Одержані результати націлюють на необхідність активізації роботи з тестовими завданнями різних видів.

Рекомендуємо районним (міським), шкільним методичним об’єднанням вчителів географії звернути особливу увагу на підготовку вчителів та учнів до роботи з тестовими завданнями різних видів, починаючи вже з шостого класу.

Особливі труднощі під час ЗНО та ДПА в учнів викликають завдання практичного спрямування, або задачі, які потребують певних розрахунків. Завдання такого типу дозволяють перевірити вміння користуватися масштабом, статистичними даними, формулами тощо; робити розрахунки, які характеризують географічні об’єкти, процеси і явища.

Враховуючи те, що задачі з географії набувають неабиякого зна­чення, нами створено навчально-методичний посібник: Совенко В.В. Розв’язування географічних задач: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2010. – 128 с. У посібнику містяться теоретичні матеріали та практичні завдання з різних тем курсу фізичної географії та понад 200 задач із розв’язками. Представлені в посібнику задачі систематизовані за темами у відповідності до програми шкільного курсу географії.

Посібник має велике практичне значення, оскільки сприятиме підвищенню рівня навчання, цілеспрямованого вироблення практичних умінь і навичок.

Використання цього посібника допоможе у підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, турнірів, олімпіад з географії та вступу до вищих учбових закладів. Посібник може бути використаний учителями, учнями, студентами.

Суттєву допомогу для підвищення свого фахового рівня та у підготовці до уроків з географії вчителям надають журнал "Географія та основи економіки в школі" видавництва "Педагогічна преса" і газета "Краєзнавство. Географія. Туризм" видавництва "Шкільний світ".


Література

 1. Географія. Економіка 6-11 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: ВТФ "Перун", 2005. – 90 с.

 2. Географія. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії за курс основної і старшої школи./ Г.О. Ковальчук, Л.Б.Паламарчук, О.Я. Скуратович. – Х.: Гімназія, 2008. – 296 с.

 3. Географія: Практичні заняття на місцевості/ М. Крачило, В.Серебрій. – К.: Вид. дім "Шкіл. світ": Вид. Л. Галіцина, 2006. – 128 с.

 4. Географія: Зб. завдань для держ. підсумк. атестації: 9 кл. / Л. Б. Паламарчук, А. І. Довгань, В. В. Совенко, Р. В. Гладковський. – К.: Генеза, 2010. – 168 с.

 5. Гілецький Й. Р. Соціально-економічна географія України (з основами теорії). – Л.: ВНТЛ-Класика, 2002. – 192 с.

 6. Гілецький Й.Р. Фізична географія України (з основами землезнавства). – Л.: ВНТЛ-Класика, 2002. – 160 с.

 7. Дахно І.І. Країни світу. Енциклопедичний довідник. – К:. Мапа, 2004. – 606 с.

 8. Довідник учителя географії в запитаннях та відповідях/ Авт. - упорядн. Н.В. Бєскова, В.М. Проценко. – Х.: Веста: Видавництво "Ранок", 2006. – 608 с.

 9. Жемеров О.О. Олімпіадні завдання з розв'язаннями. – Х.: Вид. група "Основа", 2005. – 256 с.

 10. Заставний Ф.Д. Українська діаспора. – Л.: 1993. – 78 с.

 11. Заставний Ф.Д. Українські етнічні землі. – Л.: 1993. – 67 с.

 12. Заставний Ф.Д. Фізична географія України. У 2-х книгах. - Львів: Світ, 1994. – 472 с.

 13. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії: 11 кл./ Р.В. Гладковський, А.І. Довгань, Н.І. Забуга, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 128 с.

 14. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії: 9 кл./ Р.В. Гладковський, А.І. Довгань, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 192 с.

 15. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. посібник / авт. - укл. О.Пометун, Л. Пироженко. – К.: А.П.Н., 2002. – 136 с.

 16. Книга вчителя географії: Довідково-методичне видання/ Упоряд. Н.В. Бєскова, В.М. Проценко. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. –304 с.

 17. Кобернік С. Г. та ін. Методика викладання географії в школі: Навч. мет. посібник. – К.: Стафед – 2, 2000. – 320 с.

 18. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Географія: Довідник для абіту­рієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів: Навчально-методичний посібник: – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003. – 532 с.

 19. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Географія: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів: Навчально-методичний посібник: – К.: Літера ЛТД, 2007. – 480 с.

 20. Концепція профільного навчання в старшій школі. // Інфор­маційний збірник Міністерства освіти і науки України, 2003, №24.

 21. Корнєєв В. П. Форми навчання географії в школі: Посібник для вчителя. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2004. – 224 с.

 22. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник уч­ня з економічної і соціальної географії світу. Київ, Лібра, 1996. – 328 с.

 23. Освітні технології: Навчально-методичний посібник. / За заг. ред. О.М. Пєхоти, – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

 24. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій. – К.: "АртЕк", 1999. – 49 с.

 25. Паламарчук Л.Б. Географія населення з основами демографії. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2004. – 74 с.

 26. Паламарчук Л.Б. Географія релігій. 11 клас. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2004. – 90 с.

 27. Пестушко В.Ю. Географія у незвичному ракурсі: Несподівані запитання, цікаві завдання, пізнавальні відповіді. – К.: Генеза, 2006. – 160 с.

 28. Совенко В.В. Розв’язування географічних задач: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2010. – 128 с.Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2011 2012 навчальному році Роман Гладковський, головний спеціаліст департаменту загальної та дошкільної освіти iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури у 2011 2012 навчальному році Катерина Таранік-Ткачук, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2011 2012 навчальному році Роман Гладковський, головний спеціаліст департаменту загальної та дошкільної освіти iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році К. В. Таранік-Ткачук, головний спеціаліст департаменту
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2011 2012 навчальному році Роман Гладковський, головний спеціаліст департаменту загальної та дошкільної освіти iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році К. В. Таранік-Ткачук, головний спеціаліст департаменту
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2011 2012 навчальному році Роман Гладковський, головний спеціаліст департаменту загальної та дошкільної освіти iconМетодичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах Ольга малишева, головний спеціаліст
Ольга малишева, головний спеціаліст відділу прогнозування розвитку середньої освіти департаменту загальної середньої та дошкільної...
Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2011 2012 навчальному році Роман Гладковський, головний спеціаліст департаменту загальної та дошкільної освіти iconПро вивчення суспільствознавчих предметів у загальноосвітніхнавчальних закладаху 2013/2014 навчальному році
Втушенко Раїса, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та...
Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2011 2012 навчальному році Роман Гладковський, головний спеціаліст департаменту загальної та дошкільної освіти iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
Вивчення географії у 2011-2012 навчальному році буде здійснюватись в основній школі за збірниками програм за якими працювали вчителі...
Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2011 2012 навчальному році Роман Гладковський, головний спеціаліст департаменту загальної та дошкільної освіти iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії
...
Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2011 2012 навчальному році Роман Гладковський, головний спеціаліст департаменту загальної та дошкільної освіти iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2011 2012 навчальному році Роман Гладковський, головний спеціаліст департаменту загальної та дошкільної освіти iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році Фізика
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2011 2012 навчальному році Роман Гладковський, головний спеціаліст департаменту загальної та дошкільної освіти iconМетодичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012 навчальному році Володимир Гудима, методист навчально-методичного кабінету регіонального краєзнавства коіпопк
Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 – 2012 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи