Управління освітою (освітній менеджмент) icon

Управління освітою (освітній менеджмент)
НазваУправління освітою (освітній менеджмент)
Сторінка2/13
Дата конвертації04.04.2013
Розмір1.81 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
1. /Анотований каталог/3-81.doc
2. /Анотований каталог/Анот.каталогОБЖ.docx
3. /Анотований каталог/техн Ч.1.doc
4. /Анотований каталог/титул.doc
Управління освітою (освітній менеджмент)
Повені,урагани; Винищувачі, бомбардувальники, гелікоптери
Анотований каталог
Анотований каталог
Тематичне планування роботи з дітьми молодшого дошкільного віку за програмою "Я у Світі"

У досвіді презентовано авторську систему навчально-виховних блоків як орієнтир планування, практичні доробки та досвід упровадження в практику Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі".

Матеріал адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів.


Алексєєва Т. О., Лінкевич О. М., Толочин Л. І., Тихонович О. А., Дави­ден­­ко А. В., Косса В. В., Тарасенко Ж. В., Ягодинська А. О., Ко­сянчук Д. О., Костюченко І. В., Денисенко А. О., Давиденко А. М., Бурла­ченко О. В. Рос­те­мо здорові : методичний посібник / Укладачі: Т. О. Алек­сєєва, І. В. Кос­тюченко, А. О. Денисенко. – Іванків: ЦРД "Веселка", 2010. – 425 с. *

Представлено систему роботи з дітьми у різновікових гру­пах ДНЗ щодо навчання їх здоровому способу жит­тя та ознайомлення з першоосновами валеології. Розкрито подання ва­лео­логічних знань дошкільникам у різних видах діяльності та у повсяк­ден­ному житті. Висвітлено сучасні підходи до орга­нізації навчально-виховної ро­боти з валеологічного виховання на заняттях з фізичної культури, ознайом­лен­ня з навколишнім середовищем, в ігровій діяльності та протягом дня в усіх інших режимних моментах. Уміщено програму з валеологічного вихо­вання та розробки занять і заходів.

Адресовано завідуючим, педагогічним і медичним працівникам ЦРД, ДНЗ.


Алексєєва Т. О., Лінкевич О. М., Толочин Л. І., Ти­хонович О. А., Дави­ден­ко А. В., Косса В. В., Тарасенко Ж. В., Ягодинська А. О., Косян- чук Д. О., Костюченко І. В., Давиденко А. М., Бурлаченко О. В. Веселі оз­до­­ровчі хвилинки для малят : методичний посібник / Укладач Т.О.Алек­­сєєва. – Іванків: ЦРД "Веселка", 2010. – 138 с.*

Запропоновано різноманітні оздоровчо-роз­ви­валь­ні хвилинки, що вхо­дять до системи фізкультурно-оздоровчих заходів, розроблених педаго­га­ми ЦРД "Веселка", зокрема: різ­ні види фізхвилинок, масажу, самомасажу, гімнастичних вправ, ігор, психо­гім­настики, медитації тощо.

Адресовано завідуючим, педагогічним і медичним працівникам ЦРД, ДНЗ.


Алєксєва Т. О. Фізичне вихо­ван­ня та оз­до­ров­чо-профілактична робота в дошкільному навчальному закладі – ЦРД "Веселка" : опис інноваційної педагогічної технології. – Іванків : ЦРД "Веселка", 2011. – 73 с. *

Представлено опис матеріалів інноваційної педагогічної технології: оздоровчо-профілактична робота, фізкультурно-оздоровча робота, не медика­ментоз­не лікування, робота з батьками, матеріально-технічне забез­пе­чення, методична робота тощо.

Адресовано завідуючим і педагогічним працівникам ЦРД, ДНЗ.


Бондарєва Лариса Михайлівна

Дошкільний навчальний заклад №1 "Калинка"м. Славутича

Формування логіко-математичних уявлень дітей дошкільного віку засобами альтернативних методик

У досвіді висвітлено систему роботи педагога щодо формування логіко-математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку з використанням елементів ТРВЗ, ейдетики, авторських методик Б.Нікітіна, М.Зайцева, М.Монтессорі тощо. Матеріали містять перспективне та кален­дарно-тематичне планування; систему інтегрованих групових та індиві­дуальних занять, дидактичних ігор, ігрових та проблемних ситуацій логіко-математичного змісту, конспекти занять, авторські ігри з використанням друдлів; методичні рекомендації для педагогів та батьків.

Матеріали досвіду є важливими і цікавими для педагогів та батьків.


Беренок Галина Миколаївна

Іванківський центр розвитку дитини "Веселка"

Формуємо соціальну компетентність дошкільника: навчально-методичний посібник

Навчально-методичний посібник вміщує психолого-педагогічне обґрунтування необхідності формування у дітей дошкільного віку уявлень про соціальну дійсність, аналіз вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі", розкриває методику формування соціальної компетентності дітей, особливості співпраці дошкільного навчального закладу та сім’ї з проблеми їх соціалізації. У посібнику представлено практичний матеріал з вказаної проблеми: конспекти занять, зразки ігор, проблемні ситуації, поради батькам, консультації для вихователів.

Матеріал адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.


Васильєва Надія Олександрівна

Дошкільний навчальний заклад №8 "Золотий півник" м. Білої Церкви

Сучасний підхід до пізнавального розвитку дітей раннього віку

Досвід вміщує матеріали щодо особливостей здійснення пізнавального розвитку дітей раннього віку за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі". У досвіді представлено практичний матеріал: реалізація теми "Зимонька-зима"; конспекти ранкових зустрічей, спосте­режень; дидактичні ігри з використанням методу М.Монтессорі; елементарні досліди; консультації для вихователів та батьків.

Матеріал адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.


Гавриленко Лідія Іванівна

Дошкільний навчальний заклад "Росинка" м. Борисполя

Розвиток логіко-математичних умінь як умова формування пізнавальної активності дошкільника

У досвіді вміщено цікавий і різноманітний практичний матеріал: конс­пекти інтегрованих занять з пріоритетом логіко-математичних завдань; добір­ки віршів, загадок, казок, прислів’їв, скоромовок, приказок математичного змісту; систему пізнавальних логіко-математичних прогулянок за всіма порами року, консультацію для батьків "Кулінарна математика" тощо

Матеріал адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.


Гридасова Алла Миколаївна

Яготинський дошкільний навчальний заклад №2 "Дюймовочка"

Розвиток творчої особистості дошкільника засобами нетрадиційних художніх технік

У досвіді представлено систему роботи щодо розвитку творчих здіб­нос­тей дітей засобами малювання з використанням нетрадиційних технік. Виз­­начено мету, завдання розвитку художніх здібностей дітей, розкрито особ­­ливості технології навчання дошкільників нетрадиційним технікам малювання.

У додатках запропоновано орієнтовне тематичне планування занять з малювання для дітей різних вікових груп, розробки занять.

Матеріали адресовано педагогам ДНЗ.


Гриценко Т. В. Адаптована програма формування логіко-математичних умінь дітей стар­шого дошкільного віку в умовах індивідуального вихо­ван­ня. – Іванків : ЦРД "Веселка", 2011. – 100 с. *

Програма спрямована на формування логіко-математичної компетент­нос­ті дітей старшого дошкільного віку протягом одного навчального року. У ній вмі­ще­но перспективне й календарно-тематичне планування, систему інтегро­ваних гру­пових та індивідуальних міні-занять, дидактичних ігор, ігрових і проблем­них ситуацій логіко-математичного змісту, конспекти занять.

Адресовано завідуючим, педагогічним і медичним працівникам ЦРД, ДНЗ.


Давиденко А. В., Беренок Г. М. Орієнтовне блочно-тематичне плануван­ня навчально-виховної роботи в ЦРД "Веселка" за Базовою програмою "Я у Світі". ІІ молодша група : методичний збірник : ЦРД "Веселка", 2011. – 69 с.*

Подано блочно-тематичне планування навчально-вихов­ної роботи в ІІ мо­лодшій групі за Базовою програмою розвитку дитини до­шкіль­ного віку "Я у Світі". Тематичні блоки розраховані на один або два тиж­ні, розкривають зміст усіх ліній розвитку та шляхи реалізації програ­мових завдань.

Адресовано педагогічним працівникам ДНЗ.


Дворжак Ольга Анатоліївна

Гостомельський дошкільний навчальний заклад №17 "Веселка" м. Ірпеня

Розвиток творчих здібностей дітей засобами нетрадиційних художніх технік

У досвіді запропоновано блочно-тематичне планування занять з малювання для всіх вікових груп, орієнтовну тематику та конспекти занять з використанням нетрадиційних технік. У додатках вміщено технологію всіх технік нетрадиційного малювання, що використовуються в дошкільному навчальному закладі; методичні розробки інтегрованих занять; дитячі роботи.

Матеріали адресовано педагогам ДНЗ та батькам.


Дергачова Тетяна Валентинівна

Дошкільний навчальний заклад №21 " Малятко" м. Білої Церкви

Гіперактивна дитина в умовах сучасного дошкільного закладу

У досвіді продемонстровано використання нетрадиційних форм роботи з дітьми, які мають ознаки синдрому гіперактивності: музичної, танцювальної, пісочної терапії, арттерапії, кінезітерапії та психокорегувальних методик. Вміщено матеріали семінару-практикуму для вихователів "Гіперактивна дитина в умовах сучасного дошкільного закладу"; тексти консультацій та рекомендацій для батьків і педагогів; конспекти занять, ігор, вправ.

Матеріал адресовано педагогам, практичним психологам дошкільних навчальних закладів, батькам.


Іванко Тетяна Петрівна

Дошкільний навчальний заклад "Барвінок" м. Бровари

Співпраця дошкільного навчального закладу та сім’ї у створенні здоров’язберігаючого середовища для дітей

У досвіді представлено систему роботи дошкільного навчального закладу та сім’ї у створенні здоров’язберігаючого середовища для дітей дошкільного віку: конспекти занять; сценарії спортивних свят та розваг; добірку рухливих ігор; зразки літературних творів для дітей; матеріали для роботи з батьками (консультації, анкети, тести, інформація для батьківських зборів).

Матеріал адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.


Євенок Валентина Дмитрівна

Іванківський центр розвитку дитини "Веселка"

Орієнтовне блочно-тематичне планування навчально-виховної роботи в першій молодшій групі за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі"

У посібнику подано орієнтовне блочно-тематичне планування навчально-виховної роботи в першій молодшій групі за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі". До кожної теми визначено завдання за основними лініями розвитку та запропоновано відповідні форми роботи з дітьми. Тематичні блоки реалізують протягом одного-двох тижнів. Вміщено матеріали тижня безпеки "Я піклуюся про свою безпеку".

Матеріал адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.


Кірюшкіна Юлія Миколаївна

Дошкільний навчальний заклад №8 "Золотий півник" м. Білої Церкви

Використання методу сендплею в роботі з дітьми дошкільного віку

У досвіді представлено систему роботи педагога щодо використання пісочної терапії в роботі з дітьми раннього та молодшого дошкільного віку: перспективне планування ігор з піском відповідно до тематичних проектів, за якими працює з дітьми, конспекти занять та ігор для розвитку тактильно-кінестетичної чутливості, розвитку фонематичного слуху; навчання читанню і письму, обчислювальним діям тощо. У матеріалах вміщено програму робо­ти гуртка "Митці пісочної країни", методичну розробку семінару-практикуму для вихователів, консультації для вихователів і батьків, перелік і опис обладнання для занять та ігор з піском.

Матеріали адресовано педагогам, практичним психологам дошкільних навчальних закладів, батькам.


Когут Людмила Анатоліївна

Володарський дошкільний навчальний заклад "Пізнайко"

Секрети природи: пошуково-дослідна робота з екологічного виховання дошкільників

У матеріалах досвіду представлено систему роботи на екологічній стежині з використанням проектних технологій: "Світ комах", "Світ птахів", "Світ квітів", "Світ дерев". До кожного проекту додано цікаві практичні матеріали: досліди, ігри, твори художньої літератури тощо.

Матеріали адресовано педагогам ДНЗ та батькам.


Коротинська Віра Антонівна

Вишнівський дошкільний навчальний заклад "Ромашка" Києво-Святошинського району

Розвиток соціально-моральної компетентності у дітей дошкільного віку

У досвіді презентовано матеріали морально-етичного виховання: низку авторських конспектів організації життєдіяльності, в яких послідовно та ефективно розв’язуються завдання соціально-морального розвитку в ігровій, трудовій, навчальній, предметно-практичній діяльності. Розкрито роботу вихователя з батьками: консультації "Без добрих батьків немає доброго виховання", "Основи моральних стосунків у родині" та педагогами: консуль­тація "Необхідність та зміст роботи по формуванню морально-етичних уяв­лень у дітей", круглий стіл "Моральна педагогіка", конкурс для вихователів "Людина починається з добра" тощо.

Матеріал адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.


Косса В. В. Чарівний світ грибів : навчально-методичний посібник. – Іванків : ЦРД "Веселка", 2010. – 110 с.*

У навчально-методичному посібнику вміщено матеріали, які доповню­ють зміст роботи педагога з дітьми за сферою "Природа" відповідно до Ба­зо­вої програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" (тема "Гриби"). Посібник складається з двох розділів: інформаційно-довідкові матеріали про гриби, зорієнтовані на дорослих та матеріал дошкільнятам про гриби, в якому вміщено освітні завдання, програмові завдання за лініями розвитку, орієн­тов­ні конспекти занять, практичний матеріал для фізичного, логіко-матема­тич­ного, мовленнєвого розвитку, розробку казки "Сперечалися гриби", сценарій осіннього свята "Казка осіннього лісу" і цікавий ілюстрований матеріал.

Матеріал адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

Адресовано завідуючим, педагогічним і медичним працівникам ЦРД, ДНЗ.


Косса В. В., Бурлаченко О. В., Косянчук Д. О., Тарасенко Ж. В., Грицен­ко Т. В. Орієнтовне блочно-тематичне планування навчально-виховної роботи в ЦРД "Веселка" за Базовою програмою "Я у Світі". Старша група : методичний збірник : ЦРД "Веселка", 2011. – 87 с.*

У посібнику подано блочно-тематичне планування навчально-виховної ро­боти в старшій групі за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі". Тематичні блоки розраховані на один або два тижні, розкривають зміст усіх ліній розвитку та шляхи реалізації програмових завдань.

Адресовано педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів та батьків.


Лисюк Раїса Василівна

Дошкільний навчальний заклад №12 "Радість" м. Ірпеня

Екологічне виховання дітей дошкільного віку

У матеріалах досвіду представлено характеристику компетентності ди­ти­ни дошкільного віку в сфері "Природа" за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі"; систему роботи щодо її формування з ви­користанням спадщини В.О.Сухомлинського, зокрема: програму та перс­пек­тивний план з ознайомлення дітей з природою за порами року; роз­робки занять, прогулянок, екскурсій, ігор природничого змісту. В додатках вміщено загадки про об’єкти та явища природи, прислів’я, приказки, вірші, опо­ві­дан­ня та казки; методичні рекомендації вихователям та поради батькам щодо ви­ховання ціннісного ставлення до природи в дітей дошкільного віку; ін­фор­ма­ційно-довідкові матеріали: легенди, казки, оповідання про рослини і тварини.

Матеріал адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.

Лєтошко Лідія Миколаївна

Гостомельський дошкільний навчальний заклад ДНЗ №17 "Веселка" м. Ірпеня

Дидактична гра як засіб ознайомлення дітей дошкільного віку з тва­ринним світом

Досвід розкриває особливості використання дидактичних ігор в ознайомленні дітей дошкільного віку з тваринним світом та вміщує цікавий практичний матеріал: конспекти занять; добірку дидактичних та паль­чи­кових ігор; загадки та вірші про тварин; матеріали для роботи з батьками (круглий стіл "Виховання доброти засобами природи").

Матеріал адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.


Мазепа Тетяна Петрівна

Макарівський центр розвитку дитини "Пролісок"

Екологічне виховання дітей дошкільного віку

У досвіді описана система навчальної, пропагандистської та природо­охоронної роботи з дітьми дошкільного віку, їх батьками та педагогами; пред­ставлено методичний супровід роботи вихователя на екологічній сте­жи­ні; план науково-методичної роботи з екологічного виховання та мате­ріали семінарів, семінарів-практикумів, тренінгів; методичні рекомен­дації що­до організації пошуково-дослідницької діяльності дітей; перспек­тивний та ка­лен­дарний плани роботи гуртків екологічного напряму; орієн­товна тема­тика та розробки занять, спостережень у природі, екскурсій, цільових прогулянок.

Матеріали адресовані керівникам гуртків, вихователям ДНЗ, батькам.


Міщенко Наталія Володимирівна

Володарський дошкільний навчальний заклад "Пізнайко"

Вільний, самостійний розвиток особистості за методикою Монтессорі

У досвіді розкрито організацію роботи з дітьми раннього та дошкіль­ного віку, враховуючи особливості педагогічної системи М.Монтессорі; методичні рекомендації щодо створення педагогом підготовленого навколишнього середовища; опис спеціального розвивального матеріалу, який дозволяє дитині самостійно навчатися та самостійно знаходити і виправляти помилки; система цікавих авторських презентацій в зоні практичного життя, сенсорики, природи, мистецькому центрі.

Матеріали адресовані вихователям ДНЗ, батькам.


Мирополець Світлана Петрівна

Макарівський центр розвитку дитини "Пролісок"

Організація образотворчої діяльності дітей раннього віку

У досвіді представлено систему роботи педагога з організації обра­зотворчої діяльності в групах дітей раннього віку: орієнтовна тематика занять для дітей третього року життя; орієнтовні конспекти занять з малювання, ліплення та аплікації; зразки дитячих робіт; консультації для вихователів та батьків.

Матеріал адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.


Олійник Лідія Федорівна

Дошкільний навчальний заклад №40 "Веснянка" м. Білої Церкви

Формування екологічної компетентності дітей старшого дошкіль­ного віку

У досвіді представлено систему роботи щодо формування екологічної компетентності дітей старшого дошкільного віку: перспективне планування занять з екологічного виховання; перспективний план екологічної студії "Сонечко"; тематика екологічних екскурсій; конспекти інтегрованих занять; сценарії театралізованих вистав; добірка віршів природничо-екологічного змісту; дидактичні та мовно-ритмічні ігри; план-схема екологічної стежини; консультації для педагогів та батьків.

Матеріал адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.


Перепльотова Ніна Андріївна

Дошкільний навчальний заклад "Барвінок" м. Бровари

Навчально-методичний комплекс з художньої гімнастики для дітей старшого дошкільного віку

Навчально-методичний комплекс вміщує адаптовану програму гуртка з художньої гімнастики "Заради здоров’я та краси", методичні рекомендації щодо її реалізації та систему роботи з дітьми: комплекси вправ та конспекти занять з художньої гімнастики; використання різних видів ходьби та бігу; ігрові наслідувальні рухи; вправи на дихання; різні види масажів; танцювальні композиції та етюди; консультації для батьків.

Матеріал адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.


Прудиус Жанна Вікторівна

Дошкільний навчальний заклад "Центр розвитку дитини" м. Славутича

"Чомусики" (логіко-інтелектуальний напрям): адаптована програма роботи студії для дітей дошкільного віку

Адаптована програма вміщує завдання, які розширюють зміст пізна­вальної лінії розвитку дітей за Базовою програмою "Я у Світі". Програма структурована за змістовими блоками: розвиток уваги; розвиток мислення; розвиток пам’яті; світ навколо тебе та вміщує серію занять та дидактичних ігор, які сприяють реалізації визначених завдань.

Матеріал адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.


Радькова Наталія Вікторівна

Дошкільний навчальний заклад №5 "Джерельце" м. Славутича

Роль екологічної стежини як засобу духовного розвитку дошкільників

Досвід вміщує матеріали щодо особливостей створення екологічної стежини в дошкільному навчальному закладі, розкриваються форми і методи роботи з дітьми на екологічній стежині, роль батьків у формуванні екологічної культури дітей. У досвіді представлено практичний матеріал: маршрут екологічної стежини; народний прогностик та прислів’я; конспекти занять; правила поведінки в природі; педагогічний практикум для батьків.

Матеріал адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів.


Ситікова Наталія Олександрівна

Яготинський дошкільний навчальний заклад №2 "Дюймовочка"

Барвиста радість: адаптована програма гурткової роботи з малювання нетрадиційними техніками для дітей дошкільного віку

У програмі глибоко розкрито систему роботи з дітьми – членами гуртка "Барвиста радість" на основі використання традиційних та інноваційних методик навчання живопису; методичні рекомендації щодо навчання дітей малюванню нетрадиційними художніми техніками; плани роботи гуртка; конспекти занять; матеріали семінарів-практикумів для педагогів тощо.

Матеріали адресовані вихователям, керівникам гуртків, батькам.


Ситніченко Ірина Григорівна

Дошкільний навчальний заклад №4 "Снігуронька" м. Білої Церкви

Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у навчально-виховному процесі з дітьми дошкільного віку

У досвіді представлено систему роботи щодо використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в навчально-виховному процесі ДНЗ як концептуальної основи особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти. Висвітлено роботу педагога над впровадженням літературної спадщини Сухомлинського у формуванні позитивних взаємовідносин між дітьми та їх комунікативної компетентності; конспекти інтегрованих занять для дітей за творами В.О. Сухомлинського; розробки активних форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами та з батьками; план роботи щодо розповсюдження унікальної спадщини В.О.Сухомлинського.

Матеріал адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Схожі:

Управління освітою (освітній менеджмент) iconРозмір плати за надання платних освітніх послуг з підготовки фахівців з вищою освітою громадян України в чтеі кнтеу
Менеджмент (менеджмент організацій торгівлі, менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу)
Управління освітою (освітній менеджмент) iconПрограма вступних випробувань з фахових дисциплін напряму підготовки «менеджмент» професійного спрямування «менеджмент туристичної індустрії»
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій "менеджменту" та "управління". Суб'єкт та об'єкт управління....
Управління освітою (освітній менеджмент) iconПоложення про освітній округ Відповідно до статті 36 Закону України "Про освіту" та статей 9, 37 Закону України "Про загальну середню освіту наказую: Затвердити Примірне положення про освітній округ (додається)
Начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести Примірне положення...
Управління освітою (освітній менеджмент) iconПлан роботи головного управління освіти І науки
Семінар керівників органів управління освітою, завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами «Освітні округи як чинники...
Управління освітою (освітній менеджмент) iconПерелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни "Менеджмент"
...
Управління освітою (освітній менеджмент) iconТема Менеджмент: сутність, соціально-економічні умови виникнення
Менеджмент як самостійний вид професійної діяльності. Менеджмент як процес управління. Основні сфери і функції менеджменту
Управління освітою (освітній менеджмент) iconРекомендації міської науково-практичної конференції
Удосконалення управління освітою є сьогодні майже не єдиним резервом, який не вимагаючи значних матеріальних витрат, здатний радикально...
Управління освітою (освітній менеджмент) iconПротокол №1 від «8» лютого 2012 р
Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Управління освітою (освітній менеджмент) iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «менеджмент організацій І адміністрування»
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій «менеджменту» та «управління». Суб’єкт та об’єкт управління....
Управління освітою (освітній менеджмент) iconДайте визначення поняття “менеджмент” у широкому і вузькому розумінні. Охарактеризуйте співвідношення категорій “управління”, “менеджмент”, “адміністрування”, “керування”

Управління освітою (освітній менеджмент) iconМіністерство Освіти і Науки України Прилуцький Гуманітарно-педагогічний коледж ім. Івана Франка на тему: «Менеджмент: сутність, трактування, особливість»
Менеджмент і утворені на його основі поняття фінансовий менеджмент, виробничий менеджмент, стратегічний менеджмент і інші усе ширше...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи