Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Методична робота з педагогічними кадрами у школі icon

Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Методична робота з педагогічними кадрами у школі
НазваВідділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Методична робота з педагогічними кадрами у школі
Сторінка1/3
Дата конвертації22.12.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипПлан роботи
  1   2   3


Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет


Методична робота

з педагогічними кадрами у школі


З досвіду роботи

заступника директора з

навчально-виховної роботи

Веприцької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Федорович О.С.


2011

Зміст


1.Подання ……………………………………...…………………………………3

2.Характеристика ………………………...………………………...…………..4

3.Анотація ……………………….………………………....…………………...5

^ 4. Опис змісту досвіду

4.1 Вступ ………………………………………………….……………………..7

4.2. Основна частина …………………………………….……………………8


4.2.1. Основні чинники творчого стилю діяльності школи ……………………8

4.2.2. Підвищення рівня про­фесійної майстерності педагогів - одне з основних завдань школи ……………………………………………………… 9

4.2.3. Розвиток творчості вчителів …………………………………………… 14


5. Висновки……………………………………………………………………...20

6. Рекомендації………………………………………………………………….21

7. Бібліографія…………,……………………………………………………. 22

8. Додатки……………………………………………………………………..23

 • План роботи методичної ради

 • Структура методичної роботи

 • План роботи шкільного методичного кабінету

 • План роботи школи молодого вчителяГолові ради районного методичного кабінету,

завідуючій РМК Халюк В.В.


Подання


Адміністрація Веприцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів просить розглянути авторські матеріали «Методична робота з педагогічними кадрами в школі» заступника директора школи з навчально-виховної роботи Федорович Оксани Савівни, спеціаліста І кваліфікаційної категорії, з метою експертної оцінки у зв’язку з представленням на районну виставку «Освіта Фастівщини-2009» в номінації «Управління освітою».

Досвід вивчено директором школи Янковським О.М., протокол № 3, від 25.02.09.року.


Директор школи: О.М. Янковський


Характеристика

заступника директора Веприцької

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

з навчально-виховної роботи

Федорович Оксани Савівни,

1968 року народження, освіта вища.

Федорович О.С. працює у Веприцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів з 1991 року, на посаді заступника директора школи з навчально-виховної роботи з 2003 року. Загальний педагогічний стаж становить 17 років.

Оксана Савівна—сумлінний та добросовісний працівник, відзначається відповідальністю до роботи та посадових обов’язків. Систематично працює над собою, постійно займається власним самовдосконаленням, в роботі проявляє професіоналізм, ініціативу, творчість, досконало володіє ефективними методами організації навчально-виховного процесу, сучасними формами роботи.

Федорович О.С. має високу теоретичну підготовку, досконало володіє прийомами і методами управлінської діяльності та педагогічної роботи з дітьми. Для її роботи характерний творчий пошук, прагнення удосконалення методичної майстерності. Уроки проходять у швидкому темпі, мають чітку структуру, між етапами уроку існує логічний зв’язок. Застосування найбільш доцільних форм, методів, прийомів освітнього процесу сприяє кращому оволодінню учнями знаннями з предмета.

Федорович О.С. забезпечує результативність, якість своєї праці. Учні є активними учасниками І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови.

В 2007-2008 навчальному році учениця Оксани Савівни стала переможницею ІІ (районного) етапу Конкурсу «Світова слава Миколи Гоголя. Сучасність творчості російсько-українського письменника М.В.Гоголя», присвяченого 200-річному ювілею з дня народження М.В. Гоголя в 2007-2008 н. р. в номінації «Проза» вікова категорія 7-9 класи та стала учасницею ІІІ етапу обласного етапу.

Федорович О.С. працювала над створенням програми гуртка для участі в районному етапі обласного конкурсу на кращу навчальну програму для використання в групах, гуртках, наукових секціях Малої академії наук.

У 2008-2009 навчальному році приймала участь в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2009».

Діяльність заступника—цілеспрямована, логічна. В роботі завжди зібрана, активна. Оксані Савівні притаманний постійний творчий пошук, вдосконалення. Вона є співавтором книги «Фастівщина туристична» (до 85-річчя Фастівського району). Якість її роботи було неодноразово винагороджено грамотами управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації.

Директор школи: О.М.Янковський

Анотація

досвіду роботи заступника директора школи з навчально-виховної роботи Федорович Оксани Савівни

Плекання особистості потребує вдосконалення науково-методичної майстерності педагогів, створення і впровадження систем самоврядування, виховної роботи, здійснен­ня управління закладом освіти на державно-громадських засадах.

Одне з основних завдань на всіх етапах розвитку освіти — підвищення рівня про­фесійної майстерності педагогів. Навчальному закладу потрібний учитель, який би постійно вдосконалював зміст своєї педагогічної діяльності. Виконати це завдання можна лише тоді, коли добре організовано методич­ну роботу в навчальному закладі. У школі діє методична рада, серед основних завдань якої — пошук оптимальних форм удосконалення майстерності педагога шля­хом застосування нетрадиційних підходів

Атмосфера натхненної праці, дух творчості, добра аура самопожер­тви в ім'я дитини притаманні колективу школи. Тому визначальною складовою в здійсненні поставленої мети стала опора та творчий потенціал педагогічного колективу. Упродовж кількох років педагогічний колектив працює над пошуком і впровадженням інноваційних навчально-ви­ховних технологій, акцентуючи увагу на творчості та розвитку осо­бистості.

Усю діяльність педагогів школи спрямовано на виховання громадянина-патріота, здатного розбудовувати суверенну Україну, захищати її прагнення до інтеграції у світо­ве європейське співтовариство.

Важливими умовами досягнення успіху нашим колективом, що ступив на шлях розвитку, завжди були і залишаються поступовість дій, ґрунтовна теоретична підготовка педагогів і членів адміністрації, зворотний зв'язок між учителя­ми і керівництвом навчального закладу. Це знижує рівень хаосу, нервовості та розча­рування колективу, особливо на перших етапах запровадження інновацій.

Важливою умовою здійснення змін в організа­ції методичної роботи закладу стала діагностика особистісного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу. В роботі школи утвердився дослідницький підхід, сформувалася система ви­користання соціолого-педагогічного методу до­слідження, діагностування та анкетування. Від­працьовано технологію планування роботи за результатами діагностики, моніторингу навчаль­ної діяльності.

У цілому, підсумовуючи викладене вище щодо створення системи науково-мето­дичної роботи в школі слід відмітити, що кожний учитель — неординарна особистість, яка здійснює навчання на високому рівні складності, але при цьому намагається створити атмосферу довірливого спілкування, забезпечити варіативність з урахуванням методич­ної проблеми школи. Адміністрація школи намагається об'єднати вчителів, сприяючи визнанню ними ідей гуманізму та усвідомленню своєї ролі в реформуванні освіти. «У головному — єдність, у суперечці — свобода, в усьому — любов» (М. Кузанський).


Директор школи: О.М.Янковський


Вступ

У головному — єдність, у суперечці — свобода, в усьому — любов.

М. Кузанський

Атмосфера натхненної праці, дух творчості, добра, аура самопожер­тви в ім'я дитини притаманні колективу школи. Тому визначальною складовою в здійсненні поставленої мети стала опора та творчий потенціал педагогічного колективу. Упродовж кількох років педагогічний колектив працює над пошуком і впровадженням інноваційних навчально-ви­ховних технологій, акцентуючи увагу на творчості та розвитку осо­бистості.

К.Ушинський підкреслював, що у навчальній та виховній роботі набуває зна­чущості дух закладу, який живе не в стінах, не на папері, а в характері вихователів і від них переходить до вихованців. Тому так важ­ливо плекати особистість учителя школи, від кого залежить реалізація стратегії навчання та виховання. Це повсякденна копітка наполеглива праця (відвідування уроків та індивідуальні спів­бесіди, педради, методичні наради тощо) нав­чального закладу.

Плекання особистості потребує вдосконалення науково-методичної майстерності педагогів, створення і впровадження систем самоврядування, виховної роботи, здійснен­ня управління закладом освіти на державно-громадських засадах. Створення в навчальному закладі нового освітнього середовища сприяло формуванню інноваційного стилю діяльності педагогічного колективу, вдосконаленню методичного забез­печення навчального процесу, систематизації інформаційно-аналітичного матеріалу. В основу організації навчально-виховного процесу покла­дено діяльніший підхід до реалізації співвідно­шення традиційних і нових прийомів і методів роботи, які позитивно впливають на розвиток творчих здібностей учнів, сприяють формуван­ню фахової майстерності педагогів та забез­печують високий рівень виконання навчальних програм.

Для управління таким педагогічним процесом в школі було розроблено структурну модель, що забезпечує умови для самостійної роботи за кожним напрямом функціонування закладу, створює можливості поетапного аналізу діяльності, підсумовування роботи за певний період.

Раціональна організація навчально-дослідницької діяльності в навчальному закладі базується на диференціації та на інтеграції завдань, індивідуалізації управління на­вчальними діями учнів, застосуванні інноваційних освітніх технологій у поєднанні з широкою самостійністю у виборі змісту та методів навчання.

За таких умов школа стала важливою ланкою навчання й виховання освічених, високоморальних громадян Української держави, місцем емоційно-психологічної за­хищеності і душевного комфорту особистості школяра, конструктивної праці та взаєморозуміння, ланкою, де формується національна свідомість, громадська зрілість, соціальна відповідальність за долю Батьківщини, за свою роль у національно-культур­ному відродженні України, її розквіті.

^ Основні чинники творчого стилю діяльності школи

Усю діяльність педагогів школи спрямовано на виховання громадянина-патріота, здатного розбудовувати суверенну Україну, захищати її прагнення до інтеграції у світо­ве європейське співтовариство. Тому заступником директора школи з навчально-виховної роботи вироблено основні чинники творчого стилю діяльності школи. А саме:

— творчий пошук педагогічного колективу, спрямований на визначення філософії діяльності школи, власних пріоритетів, у центрі яких — розвиток—саморозвиток, освіта—самоосвіта, виховання—самовиховання на основі освоєння нових технологій, активних форм і методів діалогічного спілкування. При цьому забезпечується право педагогів на власний почерк, свободу вибору педагогічних технологій. У школі працю­ють творчі, талановиті вчителі, які мають високу професійну підготовку (разом учителів — 18, мають вищу кваліфікаційну категорію — 7, педагогічне звання «вчитель-методист» — 4);

— ідеї гуманізації мають практичне спрямування для забезпечення поваги й довіри до особистості учня з урахуванням його особистих навичок, цілей, запитів; поліфо­нічність школи і право дитини на реалізацію своїх інтересів шляхом особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання, розкриття творчого потенціалу, до­даткової освіти (гуртків, факультативів, секцій тощо);

— педагогічний колектив школи глибоко осмислює базовий компонент змісту освіти, творчо збагачує його своїм баченням і підходами. Головне при цьому — за­своєння розвиваючої парадигми. Навчання зорієнтоване не лише на засвоєння знань, а й на розвиток пізнавальних сил і творчого потенціалу дитини. За такого підходу школяр відчуває себе не лише об'єктом зовнішніх впливів, а стає активним суб'єктом навчально-виховного процесу;

— висока ефективність навчально-виховного процесу в школі значною мірою дося­гається завдяки його глибокій психологізації. Потенціал психологічного знання спрямований на глибоке вивчення особистості, її мотивів, потреб, стимулювання пізна­вальних і життєвих інтересів;

— високий рівень професіоналізму і компетентність педагогів школи. Особлива ува­га звертається на дослідницьку діяльність учителів, пошук і впровадження інно­ваційних педагогічних технологій, апробування нового змісту освіти, освоєння методів особистісноорієнтованого навчання. Відкритість і варіативність навчання в школі пе­редбачає вибір варіантів навчальних курсів, розроблення інтегрованих курсів, визна­чення видів діяльності, оцінювання досягнень кожного учня з урахуванням рівня йо­го індивідуального розвитку;

— у школі впроваджується новий підхід до виховання, що базується на ідеях осо­бистісної спрямованості виховного процесу. У центрі уваги класних керівників — не про­грами або заходи, а саме дитина, її індивідуальні нахили й інтереси. Рух від найближчих інтересів до розвитку високих духовних потреб сприяє формуванню особливого інтелек­туально-естетичного середовища.

^ Підвищення рівня про­фесійної майстерності педагогів – одне з основних завдань школи


Одне з основних завдань на всіх етапах розвитку освіти — підвищення рівня про­фесійної майстерності педагогів. Навчальному закладу потрібний учитель, який би постійно вдосконалював зміст своєї педагогічної діяльності. Виконати це завдання можна лише тоді, коли добре організовано методич­ну роботу в навчальному закладі. У школі діє методична рада, серед основних завдань якої — пошук оптимальних форм удосконалення майстерності педагога шля­хом застосування нетрадиційних підходів (див. додаток 1 «План роботи методичної ради»).

Методична робота в школі охоплює такі об'єднання і форми роботи педагогів:

— методична рада планує науково-методичну роботу через проведення засідань відповідно до плану роботи. Очолює шкільну методичну раду заступник ди­ректора з навчально-виховної роботи;

— шкільні методичні об’єднання планують і проводять методичні, оперативні методичні нара­ди, відкриті уроки, організують нестандартні форми навчання, ведуть індивідуальну методичну роботу, пропагують передовий педагогічний досвід, готують предметні олімпіади, конкурси;

— тимчасові творчі групи здійснюють вивчення й опрацювання психолого-педагогічних ідей шляхом апробації форм і методів до семінарів, педагогічних читань, вирішують питання наставництва, планують роботу з молодими вчителями.

У процесі планування роботи науково-методичної ради заступник директора керується такими основними вимогами:

— піднесення рівня науково-методичної роботи з педагогічними працівниками на рівень досягнень сучасної психолого-педагогічної науки;

— забезпечення провідної ролі вчителів-методистів у розробленні і впровадженні альтернативних навчальних планів і програм, нових курсів і спецкурсів з окремих на­вчальних предметів, розвитку творчості педагогів;

— піднесення на якісно новий рівень внутрішньошкільної методичної роботи;

— комп'ютеризація діяльності науково-методичної ради (створення банку даних з усіх аспектів науково-методичної роботи в школі);

— створення динамічної системи перепідготовки педагогічних працівників.

Рух до нової школи починається з осмислення цінностей педагогічного колективу, які й визначають педагогічну стратегію, що не тільки глибоко осмислена нашим ко­лективом, а й дійсно реалізована ним, оскільки особистісні цінності є найважливішим мотивоутворюючим чинником.

В результаті аналізу діяльності заступника директора школи з навчально-виховної роботи можна зробити висновок, що важливими умовами досягнення успіху нашим колективом, що ступив на шлях розвитку, завжди були і залишаються поступовість дій, ґрунтовна теоретична підготовка педагогів і членів адміністрації, зворотний зв'язок між учителя­ми і керівництвом навчального закладу. Це знижує рівень хаосу, нервовості та розча­рування колективу, особливо на перших етапах запровадження інновацій. Важливою умовою здійснення змін в організа­ції методичної роботи закладу стала діагностика особистісного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу. В роботі школи утвердився дослідницький підхід, сформувалася система ви­користання соціолого-педагогічного методу до­слідження, діагностування та анкетування. Від­працьовано технологію планування роботи за результатами діагностики, моніторингу навчаль­ної діяльності, технологію програмно-цільового управління навчальним закладом.

Діагностика стану запровадження новов­ведень у навчальному закладі здійснюється за такими напрямами:

• аналіз ефективності управлінської діяль­ності, оновлення освітнього середовища;

• аналіз навчальних планів, стану виконання навчальних програм, визначення результатив­ності організації навчально-пізнавальної діяль­ності з учнями;

• аналіз результативності впровадження ав­торських програм, факультативів, визначення їх­ньої відповідності обраним профілям.

Визначено концептуальні положення органі­зації науково-методичної роботи школи:

• створення креативної педагогіки, яка забез­печує розвиток природних здібностей учнів, формування творчої особистості;

• створення максимально сприятливих умов для розвитку творчості через поєднання різних видів діяльності учнів та педагогів;

• впровадження принципу органічного взає­мозв'язку навчання й розвитку обдарованих ді­тей;

• дотримання особистісно-розвивального підходу в навчанні школярів;

• встановлення раціонального, співвідношен­ня між гуманітарними та природничо-математичними дисциплінами.

Методичний кабінет школи пра­цює в системі науково-методичного забезпе­чення навчального процесу, надання методичної допомоги педагогічним працівникам (див. додаток 2 «Структура методичної роботи», додаток 3 «План роботи шкільного методичного кабінету»).

^ Засідання методичних об’єднань - важлива форма підвищення кваліфікації педагогічних пра­цівників. Ефективній роботі методичних об’єднань сприяє докорінна переорієнтація їх діяльності на оптимальне поєднання теорії з практикою. Майже кожне засідання має теоретико-прикладний характер, тобто теоретичні знання, набуті в процесі засідання, реалізують вчителі на показових чи пробних уроках, які доводять їх доцільність, прийнятність чи заперечують їх. При цьому особлива увага звертається на аналітико-синтетичний аналіз і самоаналіз уроку і його результативність.

В школі функціонує школа молодого вчителя. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи переконана, що успішна педагогічна діяльність молодого вчителя залежить не лише від його професійної підготовки і осо­бистих якостей, а й від того, в який колектив він потрапить, які умови праці й побу­ту йому створять, яку надаватимуть методичну допомогу, як стимулюватимуть його ініціативність і творче начало.

Як зазначав В.О. Сухомлинський, молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, завдяки обстановці творчої праці педагогічного й учнівського колективів.

В роботі з педагогічними кадрами пріоритетним напрямом є підвищен­ня професійної майстерності, передусім, молодих спеціалістів. У школі розроблено певну систему діяльності з учителями-початківцями. Складові цієї си­стеми:

- науково-методична та практична підготовка керівників школи до роботи з моло­дими вчителями;

- визначення структури роботи з учителями-початківцями на рівні школи;

- забезпечення скоординованості в плануванні роботи (РМК — школа);

- реалізація творчого підходу до організації та співпраці з учителями-початківця­ми;

- аналіз результатів роботи з учителями та здійснення відповідної корекції.

Кожна складова має конкретний зміст, форми, методи реалізації, що сприяє вирішенню на професійному рівні питань, пов'язаних з організацією роботи з моло­дими вчителями.

Визначення структури та планування науково-методичної роботи з молодими спеціалістами здійснюється на діагностично-аналітичній основі. (див. додаток 4 «План роботи школи молодого вчителя»).

Особлива увага надається питанням організації стажування. Адже багато залежить від того, хто буде поруч із молодим учителем, стане його наставником, підтримає, до­поможе знайти правильне рішення в складних ситуаціях, повірити у власні сили. Пе­дагогічне шефство, наставництво дає можливість управляти процесом професійного становлення молодого педагога, допомагає досвідченому вчителеві працювати з моло­дими спеціалістами в тісному контакті, за якого передача останнім знань, умінь і на­вичок, розвиток їхніх професійних здібностей, набуття педагогічної майстерності най­ефективніші.

Провідна роль у забезпеченні стажування належить заступнику директора школи з навчально-виховної роботи. Методична робота в школі спрямована на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в кінцевому результаті — на досягнення оптималь­них показників навчальної і виховної роботи.

Нова суспільно-економічна ситуація вимагає зміни підходів до проведення засідань педагогічної ради і наради в директора. Використання нових підходів до підготовки та проведення цих заходів — передумова подальшого впровадження всього передового в нашу практику. Така педагогічна рада або нарада, де вчителі справді радяться, а не просто засідають, приносить усім педагогічним працівникам радість і задоволення. На погляд заступника, учителі мають навчатися мислити й працювати не стандартно, а по-ново­му, приймати зважені рішення, що забезпечать отримання позитивного результату, до­поможуть досягти поставленої мети.

Особлива увага зосереджується на підготовці таких заходів: створюється комісія, до складу якої входять адміністрація школи, керівники шкільних методичних об’єднань, досвідчені вчителі. Ними визначаються головні пробле­ми для обговорення, формується творча група з організації, підготовки та проведення педагогічної ради, розподіляється педагогічний колектив на групи, окреслюється коло проблем для кожної з них, ставиться творче завдання, проводиться інструктаж, контро­люється хід підготовки. До педагогічної ради проводиться внутрішньошкільне методич­не навчання, місячник відкритих уроків, розробляється програма проведення, здійснюється підготовка методичних рекомендацій, організовується засідання шкільних методичних об’єднань, анкетування вчителів, семінари. Творча група добирає, організовує та рекомендує літературу, ознайомлюється з перспективним педагогічним досвідом, готує виставку методичних матеріалів, інформаційні бюлетені. Контроль за підготовкою пе­дагогічної ради здійснюється заступником в три етапи: за місяць, півмісяця, тиждень до її прове­дення. На першому етапі надається практична допомога членам творчих груп. На дру­гому етапі увага звертається на якість доповіді (якщо вона буде виголошуватися), сце­нарію майбутньої дискусії, «ділової гри», розроблення проекту рішення педагогічної ради. Адміністрація школи вивчає досвід шкіл району, області та України з питань проведення педагогічних рад. У практику своєї роботи ми намагаємося втілити проведення педради-диспуту, педради-консиліуму, педради у формі «круглого столу», захист «банку» ідей, педагогічної дискусії.

^ Розвиток творчості вчителів

Основна мета перебудови діяльності системи освіти, її провідної ланки – серед­ньої школи – розвиток потенційних можливостей кожного учня, створення умов для його самореалізації в навчально-виховному процесі. Реалізація цих завдань значною мірою залежить від учителя, творча педагогічна діяльність якого є важливим засобом формування й розвитку особистості учня. Наша школа створює сприятливі умови для розвитку педагогічної творчості вчителів, а на основі цього підвищується результа­тивність навчально-виховного процесу. Все це висуває нові вимоги до розвитку творчого потенціалу педагогічного колективу, окре­мих учителів.

Одна з головних ланок, що допомагають активізації людського чинника в процесі трудової діяльності, — сформованість інтересу до творчості.

Вчителі школи усвідомили, що творчість — це діяльність людини, яка породжує нове, вирізняється неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю. Оскільки педагогічний процес передбачає взаємодію учителя та учня, що сприяє творенню людини, то творчість є невід’ємною умовою педагогічного процесу. Творчий процес педагогічного колективу залежить від особливостей творчої діяльності кожного вчителя й учнів, їхньої взаємодії. Педагогічна творчість колективу школи – пошук оптимальних педагогічних рішень, здатність бачити проблеми, виявляти суперечності, альтернативність і критичність мислення, високий рівень загальної культури.

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи намагається створити сприятливі умови кожному члену колективу для розкриття свого творчого «Я».

Творча діяльність обумовлена багатьма чинниками, в тому числі й психологічними. Тому великого значення надається заступником створенню відповідного психологічного мікроклімату, стосунків, що базуються на довірі, доброзичливості, повазі, співпраці, співробітництві. Турбота заступника – підвищення педагогічної культури вчителів, формування творчої особистості учня, створення умов для розвитку колективної та індивідуальної творчості.

Значних результатів може досягти той педагогічний колектив, який тривалий час працює над певною науково-методичною проблемою.

Колектив Веприцької школи працює над вирішенням такої методичної проблеми: «Підвищення фахової та методичної майстерності вчителів шляхом впровадження новітніх технологій в навчально-виховному процесі».

Виконанню цього завдання сприяє пропаганда передового педагогічного досвіду, зокрема шляхом проведення відкритих уроків, взаємовідвідування уроків тощо. В школі розроблено графік проведення відкритих уроків, на які, як правило, запрошуються члени шкільних методичних об’єднань. Відвідані уроки аналізуються на засіданні об’єднань. Заступ­ник директора з навчально-виховної роботи веде картки обліку методичної роботи кожного вчителя, куди відповідно заносяться:

— педагогічна проблема, над якою працює вчитель;

— методичні розробки, які підготував учитель протягом навчального року;

— відкриті уроки, проведені вчителем;

— досягнення учнів на олімпіадах;

— досягнення учнів у МАН;

— участь у конкурсі «Вчитель року»;

— доповіді, виступи на педрадах, нарадах, засіданнях шкільних методичних об’єднань ;

— робота в кабінеті;

— успішність учнів із предмета.

Отримані матеріали аналізуються заступником на підсумковому засіданні методичної ради школи і є підставою для предметної розмови щодо роботи педагогічного колективу над науково-методичною темою. Завдяки цьому аналізується робота кожного вчи­теля над підвищенням свого методичного рівня.

На основі такого підходу виникає можливість забезпечення оперативного за­своєння та використання результатів наукових досліджень більшістю працівників закладу та реальних умов для створення системи науково-методичної роботи в школі.

Для створення цілісної системи підвищення науково-теоретичного рівня під керівництвом заступника проводяться науково-практичні конференції та педагогічні читання, на яких учителі ознайом­люються з передовими педагогічними технологіями, діляться своїми думками через призму власних педагогічних досягнень. Федорович О.С., проводячи такі заходи, намагається роз­глядати ту чи іншу проблему через науково-методичну тему, над якою працює школа.

Одна з важливих (насамперед групових) форм навчально-методичної роботи в школі — лекції-консультації, з якими виступають досвідчені вчителі-методисти. Такі лекції допомагають учителям аналізувати особисту практику, осмислювати власний досвід у світлі вирішення нових завдань, розширювати перспективу використання но­вих знань на практиці. Одне з важливих завдань лекції-консультації — спрямувати пе­дагогів на самоосвітню роботу, показати результат зіставлення свого досвіду з досяг­ненням сучасної методики, навчити аналізувати сильні та слабкі сторони викладання, застосовувати конкретні прийоми самоаналізу та самооцінки своєї діяльності. Зокре­ма для вчителів школи заступником запропоновано лекції-консультації «Сучасні педа­гогічні технології та методичні прийоми розвитку творчих здібностей учнів в умовах школи», «Співтворчість учителя й учня в умовах школи», «Психологічні аспекти обда­рованості учнів», «Розвиток навчально-пізнавальних потреб і здібностей учнів, допо­мога їм у науковій організації їхнього навчання».

Важливо, що в таких лекціях є моделювання конкретних ситуацій, які можуть ви­никати в діяльності вчителя. Цінне те, що в лекціях досвідчених учителів є опис видів діяльності, які вони використовують у своїй практичній роботі.

Важливе місце у створенні цілісної системи підвищення науково-теоретичного рівня та розвитку професійної майстерності педагогів посідають відкриті уроки. Як правило, вчителі йдуть до свого колеги з тим, щоб побачити нову, добре відпрацьова­ну методику, що сприяє досягненню високого кінцевого результату, або ознайомитись із методикою проведення нового типу уроку. Відкритий урок може виступати як засіб пропаганди нових типів уроку, практичного застосування певної методики. У вересні на засіданні науково-методичної ради розглядаються пропозиції вчителів щодо проведення відкритих уроків. Узгоджується графік проведення, який затверджує директор. Такий графік дає можливість заступнику директора з навчально-виховної роботи за­здалегідь планувати зміни в розкладі з метою залучення до відвідування відкритих уроків усіх членів шкільних методичних об’єднань або ж більшу їх частину.

Відкритий урок як форма методичного навчання сприяє впровадженню досягнень педагогічної науки в практику, активному поширенню передового педагогічного досвіду, що, по суті, підвищує ефективність науково-методичної роботи в школі.

Ще одна досить поширена і досить ефективна форма методичної роботи — взаємовідвідування уроків і позакласних заходів. В школі вона проводиться в розрізі «досвідче­ний учитель — молодий учитель».

По-перше, молоді вчителі відвідують уроки і позакласні заходи у досвідчених учителів із метою збагачення власної професійності.

По-друге, досвідчені вчителі відвідують заняття молодих педагогів із метою надан­ня їм фахової допомоги. Взаємовідвідування в школі, як правило, планується заступником між досвідченим учителем і молодим фахівцем, визначається методична тема, час проведення і відповідно клас.

Велику роль у підвищенні рівня науково-методичної підготовки вчителів школи відіграє курсова перепідготовка на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Вчителі, як правило, ознайомившись із новими педа­гогічними методиками та ідеями, намагаються їх реалізувати в практику своєї робо­ти. Цьому сприяє і розроблення практичних проектів, які вони здійснюють на базі КОІПОПК.

Результатом курсової перепідготовки, як правило, є наступний етап науково-мето­дичної роботи вчителя — атестація.

Готуючись до атестації, вчитель вивчає наукові рекомендації, публікації про ППД із даного предмета, проводить низку педагогічних заходів, як правило, нестандарт­них. Його діяльність має знайти втілення у творчому звіті перед своїми колегами із залученням працівників РМК і громадськості. Готуючись до такого творчого звіту, вчитель за порадою науково-методичної ради дотримується таких структурних еле­ментів:

 • відкриті уроки, класні години;

 • демонстрація дидактичних, методичних матеріалів, виготовлених учителем;

 • виставка творчих робіт учнів (як правило, науково-дослідних);

 • огляд кабінету;

 • творчий звіт педагога за матеріалами науково-методичної проблеми, над якою він працює;

 • виступ представника адміністрації, який дає характеристику суттєвим сторонам досвіду роботи вчителя; виступ колег по роботі, які характеризують діяльність учите­ля в роботі методичного об’єднання або значення його досвіду для практичної діяльності педагогічного колективу школи;

 • узагальнення зробленого вчителем на сторінках папок «Творчий портрет учителя». Такі папки-альбоми, що містять опис досвіду вчителя, дидактичні матеріали, зберігаються в заступника директора з навчально-виховної роботи. Час від часу вчителі поповнюють їх методичними розробками уроків, виховних заходів, фото­графіями тощо. На сьогодні ми маємо 11 таких альбомів, кожен із них має са­мостійне значення. Таку форму роботи треба розглядати в контексті всієї методич­ної роботи в школі. Вона органічно увійшла в усталену вертикаль вимог щодо презентації досвіду робо­ти вчителів, які претендують на отримання вищої кваліфікаційної категорії чи при­своєння педагогічного звання.

У ході підготовки до атестації проводиться дослідження, яке умовно називається «Рейтинг популярності вчителя серед учнів» (за умови, якщо вчитель погоджується на таку форму роботи). Учням певного класу роздаються анонімні анкети —вивчення рейтингу за такими параметрами:

— мова вчителя;

— вміє зацікавити клас своєю розповіддю;

— володіння науковим матеріалом;

— цікавий як особистість;

— інше (позитивне чи негативне) на вашу думку.

З результатами такого рейтингу ознайомлюємо вчителів, які атестуються, на засіданні атестаційної комісії, підсумовується робота творчих груп, що вивчали си­стему роботи того чи іншого вчителя.

Узагальнивши таким чином педагогічний досвід певного вчителя, науково-мето­дична рада разом із заступником з навчально-виховної роботи окремі методичні розробки, а то й розробки певної методичної проблеми рекомендують для представлення на районній виставці «Освіта Фастівщини».

За підсумками атестації заступник директора з навчально-виховної роботи працює з учителями щодо випуску друкованої продукції, пропаганди свого педа­гогічного досвіду.

Вчителі школи намагаються удосконалювати свою методичну підготовку. Прикладом може бути робота вчителя-методиста М.І. Стельмаха, його вихованці є призерами III Всеукраїнського туру конкурсу-захисту науково-дослідних робіт, що проводяться під егідою МАН України.

Система роботи школи має певні результати. Порівнюючи 2008-2009 н. р., 2009-2010 н. р. та 2010-2011 н. р. слід зазначити, що рівень фахової майстерності педагогів зріс.За останні роки збільшилася кількість вчителів, які мають педагогічні звання вчитель-методист та старший вчитель.
Кожний учитель — неординарна особистість, яка здійснює навчання на високому рівні складності, але при цьому намагається створити атмосферу довірливого спілкування, забезпечити варіативність з урахуванням методич­ної проблеми школи. Адміністрація школи намагається об'єднати вчителів, сприяючи визнанню ними ідей гуманізму та усвідомленню своєї ролі в реформуванні освіти. «У головному — єдність, у суперечці — свобода, в усьому — любов» (М. Кузанський).

  1   2   3Схожі:

Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Методична робота з педагогічними кадрами у школі iconРішення колегії відділу освіти від 3 червня 2009 року з питання «Про Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської рда»
Міністерства освіти і науки України від 08 грудня 2008 р. №1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет...
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Методична робота з педагогічними кадрами у школі iconВідділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Формування самостійності розумової діяльності школярів
Науменко Наталії Сергіївни, спеціаліста першої кваліфікаційної категорії, з метою експертної оцінки у зв’язку з представленням на...
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Методична робота з педагогічними кадрами у школі iconВідділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Великоснітинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів дидактичні ігри на уроках математики в 1 класі
Затверджено шкільним методичним об’єднанням вчителів початкових класів (додаток до протоколу №3 від 28. 02. 2013 р.)
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Методична робота з педагогічними кадрами у школі iconВідділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Веприцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Використання сучасних технологій у формуванні мисленевої діяльності учнів на уроках географії
Складання сенкенів – один із прийомів активізації мисленевої діяльності
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Методична робота з педагогічними кадрами у школі iconВідділ освіти Кіровоградської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет та організація навчально-виховного і методичного процесів у школі
Використання інтерактивних форм і методів у процесі навчання школярів та педагогів
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Методична робота з педагогічними кадрами у школі iconВідділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Веприцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Формування основ національної свідомості учнів початкових класів
Веприцькій зош І-ІІІ ступенів. За час роботи показала себе кваліфікованим, творчим, досвідченим спеціалістом. Досконало володіє прийомами...
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Методична робота з педагогічними кадрами у школі iconВідділ освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Районний методичний кабінет 26. 10. 2012 року Районний методичний кабінет План проведення семінару-практикуму „ Профілактика торгівлі дітьми: шляхи протидії”
Провести засідання шкільних методичних комісій класних керівників „Реабілітація дітей вилучених із ситуацій торгівлі людьми”
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Методична робота з педагогічними кадрами у школі iconВідділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Використання проблемно-діалогічного методу на уроках історії
Впровадження проблемно-діалогічного методу на уроках історії
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Методична робота з педагогічними кадрами у школі iconВідділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Використання індивідуального методу навчання на уроках фізичної культури
Опис змісту досвіду роботи з проблеми «Використання індивідуального підходу на уроках фізичної культури»
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Методична робота з педагогічними кадрами у школі iconВідділ освіти Миронівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет матеріали учасника ІІ (обласного) етапу всеукраїнського конкурсу
Лист-представлення відділу освіти районної державної адміністра­ції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи