Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Формування самостійності розумової діяльності школярів icon

Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Формування самостійності розумової діяльності школярів
НазваВідділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Формування самостійності розумової діяльності школярів
Сторінка3/3
Дата конвертації22.12.2012
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
1   2   3
Тема. Вода-розчинник.

Мета: продовжити формувати поняття «вода», сформувати

уявлення про розчин, розчинник, розчинні та нерозчинні речовини, продовжувати розвивати дослідницькі та графічні навички, логічне мислення, формувати пізна­вальний інтерес учнів.

Обладнання: досліди минулого уроку, цукор, сіль, крейда (по одній чайній ложці у сірникових коробочках), три банки з во­дою, палички, пісок, кристалики марганцівки, сода пит­на (одна чайна ложка), маленькі скляночки з водою (по дві на кожну парту).

^ ХІД УРОКУ

І. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Фронтальне опитування.

 • Яку тему вивчали вдома і на минулому уроці?

 • Де знаходиться вода в природі?

 • В яких трьох станах перебуває вода на Землі?

 • Чи подібні молекули води-рідини, води у твердому стані та води в газоподібному стані?

 • Чим відрізняються відстані між молекулами води-рідини, снігу або льоду, водяної пари?

 • Як відрізняється швидкість руху молекул води у різних станах?

 • Чому так говорять: «Без води не було б життя на Землі»?

 • Які властивості має вода-рідина?

2. Індивідуальне опитування.

Завдання 1. Доведи за допомогою дослідів, що вода-рідина текуча і прозора.

Завдання 2. Доведи за допомогою досліду, що вода не має запаху. Як довести, що вода не має кольору?

Завдання 3. Доведи за допомогою досліду, що вода не має своєї форми.

Завдання 4. Розкажи за малюнками на с. 85 підручника, що вода розширюється при нагріванні й стискається при охолодженні.

Завдання 5. Розкажи, яку особливу властивість вода має при замерзанні та чому взимку під час сильних морозів можуть лоп­нути водопровідні труби.


^ II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІСтворення проблемної ситуації за допомогою де­монстраційного досліду.

Розчинені вчителем до уроку

Насипана на уроці

— Що знаходиться в склянках? («Чиста вода» в першій і другій склянках, а в третій крейда.)

Завдання (для двох учнів). Підійдіть і покуштуйте цю «чисту воду» з першої, а потім другої склянки.

Проблемне запитання

Чому сіль і цукор не видно у воді, а крейда дуже помітна?

^ ПЕРВИННЕ СПРИЙНЯТТЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Фронтальна практична робота пошукового характеру.

Примітка. Якщо немає обладнання на кожну парту, досліди демон­струє вчитель.

Дослід 1. Кинути в склянку з водою 2—3 кристалика марганцівки, роз­мішати паличкою, спостерігати за зникненням кристаликів.

 • Куди зникли кристалики марганцівки?

 • Чому вода набула рожевого кольору?

 • Чому кристаликів марганцівки не видно у воді?

 • Що означає: кристалики марганцівки розчинилися у воді?

 • Як назвати таку властивість води?

 • Яке значення має ця властивість води розчиняти деякі речо­вини в природі та в побуті людей?

 • Як назвати речовини, які розчинилися у воді (сіль, цукор, марганцівка)?

 • Яка на смак вода, якщо в ній розчинені сіль або цукор?

 • Чи є у води свій смак? Від чого залежить смак води?

Дослід 2. Насипати в склянку з водою трохи піску, розмішати палич­кою. Що спостерігаєте? Як назвати речовини, які не розчиня­ються у воді, а осідають на дно склянки (крейда, пісок)?

 • Зробіть загальні висновки про властивість води, яку спосте­рігали в дослідах.

 • Так чому ж сіль і цукор не видно у воді, а крейду дуже по­мітно?

^ 2. Розповідь учителя з елементами бесіди.

План розповіді

1) Речовини розчинні. Тверді: сіль, цукор, марганцівка, питна
сода, мінеральні добрива. Рідкі: спирт, оцтова кислота (оцет).
Газоподібні: кисень, вуглекислий газ, аміак (нашатирний
спирт).

 • Як називається вода з розчиненою в ній речовиною? (Розчином)

 • Чим вода є для речовин, які розчинюються у воді? (Розчин­ником.)

2) Природні розчини: солона вода в морях і озерах, вода в міне­-
ральних джерелах, кров людей і тварин, сік рослин.

3) Речовини нерозчинні: пісок, глина, крохмаль, олія, нафта,
гас, бензин.

 • Чому кристалики марганцівки, цукру і солі непомітні у роз­чині?

 • Чому чай набуває солодкого смаку, а суп — солоного? (Крис­талики цих речовин розпалися на солодкі та солоні молеку­ли і перемішалися з молекулами води; це означає, що цукор і сіль розчинилися у воді.)

^ IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ ЗНАНЬ

 1. Робота в зошиті (завдання 2, 3 на с. 32).

 2. Бесіда.

 • Чому вода має різний смак у колодязях, річках, морях, міне­ральних джерелах, у водопроводі?

 • Які речовини розчиняються у воді?

 • Яке значення має ця властивість води для підвищення вро­жайності рослин?

 • Чому плями від олії, масла не змиваються водою?

^ V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Складання схеми на дошці.

Вода-розчинник

Речовини тверді Речовини рідкі Речовини газоподібні

марганцівка спирт кисень

цукор оцтова кислота вуглекислий газ

сіль аміак

сода питна

мінеральні добрива

Примітка. Коло дошки працюють три учні, решта учнів класу до­повнюють, коментують їх роботу.

^ VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Опрацювати статтю «Вода-розчинник» на с. 93 підручника, звернути увагу на запитання і завдання на с. 94.

 2. Спостерігати, чи розчинюється у калюжах бензин, дізнатися у дорослих, чи розчинюється у воді нафта. Поміркувати, яке значення це має для живої природи.УРОК 6

Тема. Ґрунт.

Мета: продовжити формування поняття «природа нежива і жива», уявлення про взаємозв'язки між неживою і жи­вою природою, сформувати поняття «ґрунт», продовжи­ти формувати навички дослідницької роботи та роботи з книгою і зошитом.

Обладнання: саморобний макет «Ґрунтовий розріз», саморобна колек­ція «Ґрунти своєї місцевості», таблиця «Ґрунт», роздаваль­ний матеріал: по два шматочки ґрунту у сірникових короб­ках, одна склянка з водою й одна паличка на кожну парту; демонстраційний матеріал: спиртівка, металева коробочка з сухим ґрунтом (чорноземом із залишками рослин), сірни­ки, скло, металева коробочка з вологим ґрунтом.

^ ХІД УРОКУ

І. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Фронтальне усне опитування.

 • Що таке гірські породи?

 • Що таке корисні копалини?

 • До якої частини природи вони належать?

 • Яке значення мають корисні копалини у природі й для людей?

2. Індивідуальне опитування.

Завдання 1 (для трьох учнів). Заповніть на дошці схему «Ко­рисні копалини» (з., с. 35).

Завдання 2. Розглянь колекцію «Корисні копалини» і розкажи їх значення.

Завдання 3. Розкажи, як і чому треба охороняти корисні копа­лини. Яка має бути участь школярів в охороні корисних копалин?

^ III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Варіант 1 (у випадку, якщо проводилася екскурсія в природу)

Бесіда за результатами екскурсії з використанням саморобної на­очності «Ґрунтовий розріз» і «Ґрунти нашої місцевості».

— Які наочні посібники ми зробили після екскурсії в природу?

— Які шари землі ми бачили на екскурсії?

 • Чи однорідний колір мають різні шари?

 • Які особливості має верхній шар землі?

 • Як він називається?

 • Які види ґрунтів ми бачили?

 • Яких видів ґрунтів більше в нашій місцевості?

Варіант 2 (у випадку, якщо екскурсія не проводилась)

Бесіда за таблицею.

 • Чи однорідні шари землі на таблиці?

 • Перелічіть шари землі, які ви бачите.

 • Чим відрізняється верхній шар землі від інших?

 • Як він називається?

 • Якого він кольору?

ІІ ^ ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

 1. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Створення проблемної ситуації.

Для цього вчитель використовує два види інформації, які супере­чать одна одній. Дещо відомо учням — вони знають, що вогнище можна погасити, закидуючи його землею. Суперечливу інформацію учні одержують з досліду, який демонструє вчитель: у залізній ко­робочці нагріває на спиртівці сухий шматочок ґрунту із залишка­ми рослин, а діти спостерігають, що земля димить, пахне горілим.

Проблемне запитання

Чому димить і пахне горілим шматочок землі в досліді, хоча вогнище гасять саме землею, ґрунтом? Що входить до складу ґрунту?

^ V. ПЕРВИННЕ СПРИЙНЯТТЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Практична робота пошукового характеру з метою розв'язання про­блеми (фронтальні досліди).

Дослід 1. Киньте шматочок ґрунту у склянку з водою. Що ви спостері­гаєте? Зробіть висновок, що знаходиться в ґрунті.

Дослід 2. Тепер розмішайте цей ґрунт у склянці паличкою. Що ви спо­стерігаєте?

Які складові частини ґрунту осіли на дно, а які плавають?

Що можна розпізнати серед частинок ґрунту, які пла­вають?

Учитель пояснює, що саме ці шматочки корінців, стебел, листків горіли у першому досліді і саме вони утворюють у ґрунті перегній.

Демонстрація вчителем дослідів з метою виявлення інших складо­вих ґрунту.

Дослід 3. Випарювання над вогнем шматочка вологого ґрунту у залізній

коробочці, над якою вчитель тримає скло.

Демонстрація досліду супроводжується бесідою з учнями.

 • Як ви гадаєте, що ще входить до складу ґрунту, крім повітря, глини, піску, перегною?

 • Подумайте, що ми будемо спостерігати, якщо нагрівати ґрунт над вогнем, а над ним тримати скло?

 • Зробіть висновок, яку складову частину ґрунту ми спостері­гаємо в цьому досліді на склі.

Дослід 4. Учитель продовжує нагрівати скло з краплинами води на вогні, відставивши коробочку з ґрунтом. Учні разом з учителем з'ясо­вують, що вода на склі поступово випаровується, і на склі зали­шаються білі плями. Це — мінеральні солі — ще одна складова ґрунту. Вони були розчинені у воді, а коли вода випарилася, мінеральні солі стали помітні.

Пошукова робота повинна закінчитися підведенням підсумків щодо складових ґрунту, учні самостійно роблять ці висновки, повертаючись до проблемного запитання.

Розповідь учителя.

 1. Склад ґрунту, види ґрунтів України.

 2. Утворення ґрунту й основні ґрунтоутворювачі; взаємозв'язки між неживою і живою природою у процесі утворення ґрунту.

 3. Охорона ґрунтів, заходи з покращання ґрунтів, роль мінераль­них добрив у підвищенні родючості ґрунту.

 4. Розповідь учителя повинна супроводжуватися записами на дошці складових ґрунту, які учні досліджували, а також пояс­ненням нових термінів: ґрунт — верхній, пухкий, родючий шар землі, на якому ростуть рослини; перегній — важлива складова ґрунту чорного кольору, який утворюється при повільному пере­гниванні відмерлих рослин і тварин і від кількості якого зале­жить родючість ґрунту. В ґрунті під дією мікробів із перегною утворюються мінеральні солі, які використовують рослини, а рос­линами живляться тварини. Коли рослини і тварини вмирають, їх залишки потрапляють у ґрунт і під дією мікробів перетворю­ються на перегній. І знову коло перетворення речовин повто­рюється.

Учителю у своїй розповіді доцільно наголосити, що процес утворення ґрунту — дуже тривалий та складний. Ученими дове­дено, що 1 см ґрунту утворюється за 250—300 років, а 20 см — за 5000—6000 років.

Створюють і збагачують родючість ґрунту різні тварини, для яких ґрунт є домівкою. Це дрібні комахи — ногохвістки, інші комахи та їх личинки, черви, молюски, мікроби, а також різні гризуни: миші, полівки, ховрахи, хом'яки.

Велике значення для утворення перегною мають дощові чер­ви, які живляться мертвим листям, а виділяють його перероб­лені залишки.

Крім того, рухаючись у ґрунті, черви поїдають його, пропус­кають через кишечник, збагачують ґрунт необхідними для рослин солями. Саме тому англійський вчений Чарльз Дарвін назвав дощових червів «головними ґрунтоутворювачами».

 • Чому вони так називаються?

 • Від чого залежить чорний колір чорноземів?

Але існують інші види грунтів: піщаний, глинистий.

 • Чому вони так називаються?

 • Яка в них родючість у порівнянні з чорноземом?

 • Як підвищити родючість таких грунтів?

^ VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ ЗНАНЬ

Бесіда.

 • Що таке грунт?

 • Який склад грунту?

 • Як утворюється грунт?

 • Який грунт най родючіший? Чому?

 • Чому дощових червів називають головними ґрунтоутворювачами?

^ VІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота в зошитах за завданнями на с. 36.

2. Робота з прислів’ями та приказками.

Як ви розумієте ці прислів’я та приказка?

Є сніг на полях – буде хліб на столах.

Земля – наша мати, всіх годує.

Земля турботу любить.

Не радій великому посіву, а радій гарному врожаю.

Квітами милуйся, а землею радуйся.

^ VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

ІX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати статті підручника «Що таке грунт», «З чого складається грунт», «Охорона грунту».

2. Закінчити виконання завдань у зошиті на с. 36—37.

3. Довідатися, які види ґрунтів у нашій місцевості, як обробляють і охороняють ґрунт.

4. Проростити 3—4 насінини квасолі, для цього покласти їх на вологу ганчірку або вату, пісок або тирсу в склянці. Закрити блюдечком, щоб вода не випаровувалась, поставити в тепле місце. Щодня провітрювати, знявши блюдце, потроху змочу­вати насіння, якщо воно буде підсихати. Коли з'явиться ко­рінець, дістати один проросток, засушити, через 3—4 дні діста­ти другий проросток, коли з'явиться стебло. Третій пророс­ток дістати через декілька днів, коли з'являться листочки. Усі три проростки засушити і положити в коробочку.

^ Урок 7

Тема. Ми – пасажири унікального космічного корабля «Планета Земля»

Всесвіт. Мені зірка відкрила секрет

І на вушко шепнула здаля –

Є на світі багато планет,

Та найкраща планета – Земля.

^ 1-й ведучий. Нашу голубу планету часто порівнюють з величезним космічним кораблем, який летить на просторах Всесвіту. А людство – екіпаж цього корабля.

2-й ведучий. І лунає сьогодні звідусіль:

1-й ведучий. Тривога на космічному кораблі Земля! Майбутнє зелені в небезпеці!

^ 2-й ведучий. За цими словами – гірка істина. Людство стоїть на порозі екологічної катастрофи.

Слова вчителя: Усе менше на Землі залишається місць, де б не ступала людина. Люди забруднюють воду, повітря, ґрунти. Від людської діяльності нині залежить доля нашої планети. Адже тварина вбиває стільки здобичі, скільки вона може за один раз з’їсти, а людина – скільки хоче або скільки зможе. От і винищила свого часу чимало тварин і рослин. Тому треба бути дуже обережним і добрим стосовно природи, щоб зберегти і примножити те, що залишилося. А це нелегко. Бо ми також є частинкою природи і нам без неї аж ніяк не обійтися. Не зможемо прожити ані хвилини без повітря, а також без води і без їжі. Бо ми також у нашому довкіллі і нам потрібне чисте повітря, щоб дихати, прозора і чиста водичка, щоб підтримувати свій організм, якому необхідна та екологічно чиста їжа, щоб жити.

^ 1-й учень. Саме тому наша група працювала над проектом «Ми пасажири унікального корабля «Планета Земля»»

Щоб сьогодні захистити свій проект, ми з вами зробили багато роботи. Давайте пригадаємо, що було зроблено (відповіді учнів)

Сьогодні пропоную погратися в нову гру «Обери правильну дорогу»

 1. Є три стежки. Якою піти першою – можна потоптати конвалії, якщо другою – наступити на мурашник. Посередині третьої – горить багаття.

 2. Слід обрати дорогу. На першій розташований завод – тут забруднюють повітря. На другій – рухається багато транспорту. Третя дорога – алея з густо насадженими деревами.

Вчитель. Щоб рости здоровими, нам треба чисте повітря, насичене киснем та ароматом квітів і трав.

Більше гуляйте на свіжому повітрі, відчиняйте частіше квартирки в класі і вдома.

^ 2-й учень. І пташка, і метелик, і людина

Сплелися у вінок. Ім’я йому – Життя.

Одна у нас Земля, одна родина.

І вічність в нас одна, і небуття.

^ Земля. Людино, хто ти – цар природи?

Ти ким себе в ній відчуваєш?

Учень. Ми підкорили сушу й води.

Дари природи витрачаєм.

А дійсно «царського» підходу

Усім нам так не вистачає!

Земля. Бо цар – насправді це господар,

А не владика-марнотратник.

Людино, будь царем природи

І бережи її як матір.

Не будь гнобителем нещадним.

Живу, здорову, життєздатну

Її одержала ти в спадок,

Тож передай її нащадкам.

Учні. Із довідкової літератури ми дізналися, що повітряна оболонка Землі, її атмосфера є однією з найголовніших умов життя. Без їжі людина може прожити місяць, без води – тиждень, а без повітря не може прожити і кількох хвилин. Сьогодні ми переважно дихаємо повітрям, яке є шкідливим для здоров’я.

 • З Інтернету ми довідались, що на Землі сьогодні промисловістю, енергетикою, транспортом поглинається скільки кисню, скільки б вистачило для життя більш ніж 45 млрд людей.

 • А я прочитав, що є ще один вид забруднення повітря. Він у сотні тисяч разів перевищує забруднення від будь-якого металургійного чи хімічного комбінату. Це – паління.

 • Лікарі нам розповідали, що людина, яка палить цигарку, вдихає повітря, забруднення якого в 384000 разів перевищує всі гранично допустимі норми.

 • Тому ми сказали собі: «Ні палінню!» і переконали в цьому близьких та друзів.

 • На нашому засіданні круглого столу у вигляді рольової гри спробували розсудити поважних персонажів: директора заводу та водяника.

Сценка

Директор заводу. Я побудував завод, що переробляє сміття. Раніше в селищі нікуди його дівати! І люди палили або закопували сміття в землю. Тепер машини вивозять його з кожної вулиці щодня. Люди задоволені!

^ Водяник. Але дим з вашого заводу забруднює атмосферу, а відходи змивають в річку! Моя риба дохнутиме.

Директор заводу. Зате ми заодно налагодили виробництво одноразового пластикового посуду!

^ Водяник. І цей посуд тепер валяється на берегах моєї річки!

Директор заводу. Я побудував міст через річку!

Водяник. Але ви висушили болото. Загинули жаби, відлетіли лелеки!

^ Директор заводу. Я дав людям роботу на заводі й побудував їм нові зручні будинки!

Водяник. Але ви вирубали ліс, і багато тварин вимушені шукати собі нове місце для проживання.

Рішення 1-ї групи

Не будувати нових заводів, а використовувати приміщення, що пустують, згідно з вимогами екологічної служби міста.

Рішення 2-ї групи.

Нові будівлі споруджувати, не порушуючи русла річки, ділянки лісу, із використанням сучасних очисних технологій.

Учні.

 • Ми повинні пам’ятати: все, що оточує нас, милує зір і слух, дає насолоду – це спільне багатство, його треба залишити чистим і неушкодженим, щоб передати таким нашим нащадкам.

Гра «Треба – не треба»

Треба: саджати квіти, рослини;

охороняти рідкісні рослини;

берегти молоді рослини;

обгороджувати мурашники;

спостерігати за жабами;

підгодовувати птахів;

прибирати місце відпочинку;

милуватися красою природи.

Не можна:

ламати гілок дерев;

обдирати кору дерев;

рвати багато квітів;

ловити метеликів;

збивати гриби ногами;

ловити жаб.

Вчитель.Усіх дітей вчать вдома і у школі, що природу треба любити і берегти. Звідки ж тоді береться поламані деревця на подвір’ях будинків, купи сміття на березі озера чи річки, оберемки пролісків у руках? Чому люди чинять зло природі? Можливо вони не розуміють, чому забороняється робити ті чи інші вчинки?

Давайте подумаємо, як потрібно поводитися у природі, щоб не завдати їй шкоди.

 • Ми колективно склали і дотримуємося правил «Пам’ятки поводження в природі», а також заохочуємо до цього інших.

Правило 1. Не ламати кущів та дерев. Рослина – жива істота, кожен листочок виділяє в повітря кисень, який необхідний для дихання тваринам і людям.

Правило 2. Не пошкоджувати кору дерев. Із нанесеної рани витікає сік; через неї у дерево можуть проникнути мікроорганізми.

Правило 3. Не ламати квітучих рослин. Кожна зірвана квітка – це комашка, яка залишилась без їжі, це насіння, з якого не виросла рослина.

Правило 4. Не ловити комах. Не знищувати павуків, жаб, змій, вужів. Комахи запилюють рослини. Павуки, жаби, змії, мурахи знищують шкідливих комах.

Правило 5. Не ловити диких тварин, не забирати їх додому. Дикі тварини не можуть жити у неволі. Вони загинуть.

Правило 6. Не руйнувати гнізда і не зачіпати їх.

Правило 7. Не розводити багаття в лісі чи на луках.

Правило 8. Не залишати сміття на природі. Не викидати його у водойми. Цим не тільки забруднюється вода, а й завдається біда людям, які можуть отримати травми під час купання.

Правило 9. Не рвати в лісі чи на луках квітучих рослин, лікарських рослин без потреби.

 • Наша команда виконує такі корисні справи в царстві природи:

 • «Село-сад» - наше село стане садом, якщо кожен посадить щовесни дерево і доглядатиме його.

 • «Квітник» - висаджування та висівання квітів.

 • «Швидка допомога» - поливання квітів, прополювання, замазування ран на берізках, прибирання сміття на галявинах біля будинків.

 • Не все з прийнятих рішень можемо робити ми, четвертокласники, але ми можемо насаджувати дерева, розчищати джерела, не засмічувати їх, економити папір, воду, звертатися до людей і закликати їх до порятунку такими словами:

 • Зупинімось – останній є шанс,

Схаменімось – благаємо вас.

Все задумано мудро в природі –

Жити всьому в мирі та злагоді.

 • Річка хай куди хоче тече,

Пташеняті підставим плече.

Як зрубаємо дерево – вмить,

Поспішаймо хоч два посадить.

Як асфальт – то не через калину,

Джерельце хай не знає зупину.

Як розоримо світ оцей вщерть,

Вирок нам – без війни буде смерть.

^ Земля. Зупинімось – останній є шанс,

Ця планета – не тільки для нас.

Люди! Будьмо ж людьми!

Вчитель. Що найголовніше ми повинні запам’ятати? Не завдавати шкоди природі! Для захисту світу потрібно об’єднати всіх людей нашої планети. Кожен повинен сказати своє слово.

Земля не рабиня наша, а мати,

Сонце не вітчим нам, а рідний батько.

Ліси – наші брати, річки – сестри.

Дощі, вітри, сніги мусять бути

Добрими гостями

А ми на своїй планеті –

Не тимчасові мешканці,

А мудрі господарі.

Бачите, діти, природа чекає від нас не черствості, зла, а мудрості, доброти. Сьогодні ви ще малі, як маленькі струмочки, а мине десяток років і від вашої уважної, мудрої діяльності залежатиме життя на Землі.

Будьте ж мудрими, як Природа, багатими, щедрими, як Земля, сильними, здоровими, як вода.

1   2   3Схожі:

Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Формування самостійності розумової діяльності школярів iconРішення колегії відділу освіти від 3 червня 2009 року з питання «Про Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської рда»
Міністерства освіти і науки України від 08 грудня 2008 р. №1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет...
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Формування самостійності розумової діяльності школярів iconВідділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Веприцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Використання сучасних технологій у формуванні мисленевої діяльності учнів на уроках географії
Складання сенкенів – один із прийомів активізації мисленевої діяльності
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Формування самостійності розумової діяльності школярів iconВідділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Методична робота з педагогічними кадрами у школі
Підвищення рівня про­фесійної майстерності педагогів одне з основних завдань школи
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Формування самостійності розумової діяльності школярів iconВідділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Веприцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Формування основ національної свідомості учнів початкових класів
Веприцькій зош І-ІІІ ступенів. За час роботи показала себе кваліфікованим, творчим, досвідченим спеціалістом. Досконало володіє прийомами...
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Формування самостійності розумової діяльності школярів iconВідділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Великоснітинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів дидактичні ігри на уроках математики в 1 класі
Затверджено шкільним методичним об’єднанням вчителів початкових класів (додаток до протоколу №3 від 28. 02. 2013 р.)
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Формування самостійності розумової діяльності школярів iconВідділ освіти Кіровоградської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет та організація навчально-виховного і методичного процесів у школі
Використання інтерактивних форм і методів у процесі навчання школярів та педагогів
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Формування самостійності розумової діяльності школярів iconВідділ освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Районний методичний кабінет 26. 10. 2012 року Районний методичний кабінет План проведення семінару-практикуму „ Профілактика торгівлі дітьми: шляхи протидії”
Провести засідання шкільних методичних комісій класних керівників „Реабілітація дітей вилучених із ситуацій торгівлі людьми”
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Формування самостійності розумової діяльності школярів iconВідділ освіти макарівської районної державної адміністрації районний методичний кабінет план роботи на березень 2013 року
Проведення атестаційної експертизи освітньої діяльності Мотижинського днз «Віночок»
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Формування самостійності розумової діяльності школярів iconВідділ освіти макарівської районної державної адміністрації районний методичний кабінет план роботи на квітень 2013 року
Проведення атестаційної експертизи освітньої діяльності Фасівської зош І-ІІ ступенів
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Формування самостійності розумової діяльності школярів iconВідділ освіти макарівської районної державної адміністрації районний методичний кабінет план роботи на квітень 2013 року
Проведення атестаційної експертизи освітньої діяльності Фасівської зош І-ІІ ступенів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи