Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного icon

Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного
Скачати 74.72 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного
Дата конвертації26.04.2013
Розмір74.72 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ


Після вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу. Написання контрольної роботи є ефективною формою засвоєння опрацьованого матеріалу.

Самостійне виконання контрольної роботи дає змогу студентам глибше вивчити програмний матеріал дисципліни, сформувати навички культури логічного міркування, уміння працювати з нормативними документами і питаннями, аналізувати, аргументувати, критикувати.

Контрольна робота складається з чотирьох теоретичних питань. які розподілено в таблиці. Номер варіанта визначається за двома останніми цифрами шифрами особової справи студента-заочника. По вертикалі у таблиці беруть передостанню цифру шифру, по горизонталі - останню. На перетині граф розміщено номери питань, на які слід відповісти.

Відповіді на теоретичні питання повинні бути чіткими і конкретними, обґрунтованими. Рішення практичного завдання повинно опиратись на теоретичний матеріал. Відповідь повинна бути логічно послідовною, конкретною і достатньо аргументованою.

Під час виконання роботи слід опрацювати рекомендовану літературу.

Контрольну роботу потрібно виконувати в окремому зошиті, або в друкованому варіанті не менш 10-12 сторінок охайно, грамотно, залишаючи поле для зауважень викладача і чисту сторінку для написання рецензії. Сторінки контрольної роботи слід пронумерувати, в кінці зазначити використану літературу, поставити підпис і дату виконання. Роботи, виконані не за своїм варіантом, не рецензуються.


^ Питання контрольної роботи

з дисципліни «Основи економічної теорії»

для студентів заочній форми навчання

 1. Економічні категорії та економічні закони.

 2. Виникнення та історичний процес розвитку економічної теорії.

 3. Класична буржуазна економічна теорія.

 4. Марксистський етап у політичній економії: заслуги і недоліки.

 5. Розвиток економічної думки в Україні.

 6. Основні течії сучасної світової економічної думки.

 7. Поняття суспільного виробництва та його фази.

 8. Матеріальне і нематеріальне виробництво.

 9. Виробництво матеріальних благ - основа життя людського суспільства.

 10. Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємодія.

 11. Результативні показники суспільного виробництва.

 12. Сутність та структура національного багатства.

 13. Валовий внутрішній продукт - головний показник результатів функціонування національної економіки.

 14. Економічна і соціальна ефективність суспільного виробництва.

 15. Предмет і метод економічної теорії.

 1. Основні показники економічної ефективності.

 2. Сутність власності. Об’єкти та суб’єкти власності. Типи, форми та види власності.

 3. Сутність капіталу. Постійний та змінний капітал.

 4. Види, форми й системи заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата.

 5. Сімейні доходи: джерела формування, використання.

 6. Форми суспільного виробництва.

 7. Товарне виробництво як основа ринкової економіки.

 8. Товар і його властивості. Еволюція товару в сучасних умовах.

 9. Конкретна й абстрактна праця, втілена у товарі.

 10. Продуктивність та інтенсивність праці.

 1. Теорії вартості та основні положення їх.

 2. Виникнення, сутність та функції грошей.

 3. Історія розвитку грошового обігу в Україні.

 4. Сутність, причини і соціально-економічні наслідки інфляції.

 5. Сутність ринку, його характерні риси та функції. Види ринків.

 6. Закон попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

 7. Конкуренція: сутність, типи. Методи конкурентної боротьби.

 8. Монополія і конкуренція. Необхідність антимонопольної політики.

 9. Сутність і функції фінансів. Структура та джерела формування фінансів.

 10. Державний бюджет. Політика державних видатків.

 11. Бюджетний дефіцит та шляхи подолання його.

 12. Види податків. Податкова система України.

 13. Необхідність, сутність та види кредиту. Структура кредитної системи.

 14. Банківська система України. Види банківського кредиту.

 15. Національний банк України та його функції.

 16. Підприємництво, його суть, умови та організаційні форми.

 17. Сутність, система організації та принципи діяльності малих підприємств.

 18. Організація акціонерного товариства. Курс акції та дивіденд.

 19. Ринок цінних паперів та фондова біржа.

 20. Організаційна структура управління підприємством, її типи, принципи управління.

 21. Сутність відтворення. Просте й розширене відтворення. Циклічність суспільного відтворення. Фази циклу.

 22. Ринок праці та механізм його функціонування. Державне регулювання зайнятості і його напрямки.

 23. Безробіття: сутність, причини і форми. Соціальний захист безробітних.

 24. Сутність і основні риси світового господарства, його структура.

 25. Об'єктивні передумови виникнення світового господарства.

 26. Міжнародні економічні організації.

 27. Причини і форми вивозу капіталу в сучасних умовах.

 28. Основні тенденції розвитку світової торгівлі.

 29. Суть і причини міграції робочої сили.

 30. Міжнародна валютна система та її еволюція.

 31. Міжнародний валютний банк та його функції. Європейська валютна система.

 32. Основні глобальні проблеми сучасності. Класифікація глобальних проблем.

 33. Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем.

 34. Світове господарство: поняття, основні етапи розвитку.

 35. Державне регулювання національної економіки.^ Таблиця розподілу варіантів

контрольної роботи

для студентів заочній форми навчання
Варіанти

0

1

2

3

4

0
11 60

41 20

21 1

52 30

31 11

6 40

41 21

1 50

1

2 52

32 12

12 60

42 23

22 2

53 33

32 12

6 43

42 22

2 53

2

3 53

33 13

13 9

43 22

23 3

54 32

33 13

4 42

43 23

3 52

3

4 54

34 14

14 8

44 25

24 4

55 35

34 14

5 45

44 24

4 55

4

5 55

35 15

15 7

45 24

25 5

56 34

35 15

6 44

45 25

5 54

5

6 56

36 16

16 4

46 27

26 6

57 37

36 16

7 47

46 26

6 57

6

7 57

37 17

17 3

47 26

27 7

58 36

37 17

8 46

47 27

7 56

7

8 58

38 18

18 2

48 29

28 8

59 39

38 18

9 49

48 28

8 59

8

9 59

39 19

19 1

49 28

29 9

60 38

39 19

10 48

49 29

9 58

9

10 60

40 21

20 7

50 31

30 10

51 41

40 20

1 51

50 30

10 60Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного
Після вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу. Написання контрольної роботи є ефективною формою засвоєння опрацьованого...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів спеціальності 020105
Методичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни: «фінансування інвестиційних рішень» для студентів заочної форми навчання
Згідно з учбово-методичним планом контрольна робота виконується студентами самостійно і спрямована на придбання знань і практичних...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» для студентів напряму 020105
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» для студентів...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи слухачами заочного відділення. Львів: ліпб, 2001. 38с
Воробйова О. В. Технічна механіка. Конспект лекцій для курсантів та слухачів відділення заочного навчання спеціальності №5. 092122...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації (у формі контрольної роботи) з технологій для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерство освіти і науки України надсилає методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни „гроші та кредит студентами економічних спеціальностей заочної форми навчання
На використанні останніх ґрунтується більшість економічних інституцій господарювання: ціноутворення, оплата праці, фінанси, податки,...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconЗавдання для виконання домашньої контрольної роботи з курсу “Адміністративне право України” у ІІІ семестрі (заочна форма навчання) Варіант 1
Якими повинні бути дії легалізуючого органу? Відповідь обґрунтуйте посиланнями на чинне законодавство
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи