Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України icon

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
НазваВідокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
Сторінка1/5
Дата конвертації26.04.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5

Відокремлений підрозділ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

Бахчисарайський будівельний технікум”


Збірник-практикум із самостійного читання текстів з англійської мови

(за професійним спрямуванням)


для студентів за спеціальністю 5.06010101 “Будівництво та експлуатація будівель і споруд”,

І–ІІ рівня акредитації


(Електронний варіант)


спеціальність: 5. 06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд


Викладач: англійської мови Давидова В. Д.


2009 р.

Розробив: Давидова Валентина Дмитрівна,

кандидат педагогічних наук,

викладач-методист, викладач англійської мови

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і

природокористування України

“Бахчисарайський будівельний технікум”


^ Рецензент: Присяжнюк Наталля Костівна,

кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Міжнародної школи україністики НАН України


Анотація


Даний збірник розроблено для студентів за спеціальністю 5.06010101 “Будівництво та експлуатація будівель і споруд” І–ІІ рівня акредитації згідно навчальної програми “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” для аграрних вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації (2003 р.). У збірнику представлені фахові тексти і післятекстові вправи з англійської мови за професійним спрямуванням. Збірник-практикум розрахований на студентів денної і заочної форми навчання першого курсу.


Розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії № 1

“Загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін”.

Протокол № 8 від «15» квітня 2009 р.

Голова циклової комісії _______________________ Селіванова Н.К.


Рецензія


на Збірник-практикум із самостійного читання текстів з англійської мови

(за професійним спрямуванням)

для студентів за спеціальністю

5.06010101 “Будівництво та експлуатація будівель і споруд”,

І–ІІ рівня акредитації (Електронний варіант)

розроблений викладачем англійської мови відокремленого підрозділу

Національного університету біоресурсів і природокористування України

“Бахчисарайський будівельний технікум”

^ Давидовою Валентиною Дмитрівною


У контексті навчання іноземної мови студентів немовних вищих навчальних закладів актуальним завданням є оволодіння ними знаннями фахової термінології і набуття вмінь використовувати спеціалізовану лексику для виконання навчальних професійно орієнтованих завдань, спрямованих на подальше спілкування у виробничих ситуаціях. Тому важливим завданням є питання відбору навчального матеріалу для навчання студентів іноземній мові за професійним спілкуванням. У представленому збірнику автором відібрано навчальний матеріал для практичного використання під час самостійного читання текстів з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів будівельних спеціальностей І–ІІ рівнів акредитації.

Важливо відзначити, що збірник містить автентичні тексти з різної будівельної тематики і пов’язаний із навчальним матеріалом профілюючих дисциплін, тому опрацювання студентами матеріалу збірника дозволить поглибити міжпредметні зв’язки і буде сприяти більш повному оволодінню і закріпленню програмного матеріалу.

Збірник містить після текстові вправи, що сприятимуть поглибленому засвоєнню студентами навчального матеріалу.

Вважаємо, що збірник заслуговує рекомендації до друку.


Рецензент: кандидат педагогічних наук, доцент,

старший науковий співробітник

Міжнародної школи україністики НАН України


Присяжнюк Н. К.


Передмова

Читання текстів за професійним спрямуванням англійською мовою


У відповідності з Національною доктриною розвитку освіти в Україні система неперервної мовної освіти має забезпечити можливість практичного володіння хоча б однією іноземною мовою (ІМ). Головна та кінцева мета навчання ІМ студентів немовних спеціальностей передбачає забезпечення активного володіння випускниками немовних ВНЗ іноземною мовою як засобом формування та формулювання думок в галузі повсякденного спілкування і в галузі відповідної спеціальності. Майбутні фахівці пов’язують володіння мовою переважно з читанням тому, що ця сфера комунікативної діяльності є основним джерелом отримання необхідної інформації з книжок, журналів, Інтернету; рекламних матеріалів і служить основним засобом задоволення пізнавальних потреб.

Даний збірник розроблено для студентів за спеціальністю 5.06010101 “Будівництво та експлуатація будівель і споруд”’ згідно навчальної програми “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” для аграрних вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації (2003 р.).

Цей збірник є засобом підтримки навчального процесу при вивченні англійської мови за професійним спрямуванням студентами першого курсу з метою формування навичок і вмінь з розуміння основного змісту (ознайомлюючи читання) і з повним розумінням (вивчаюче читання) фахових текстів, а також формування мовленнєвих навичок та вмінь, життєво необхідних для реального професійного спілкування.

Збірник-прктикум складається із шести розділів відповідно до тематичної проблематики, які охоплюють 25 автентичних текстів середньої важкості, що допоможе студентам-будівельникам оперувати основними термінами будівельного профілю. У процесі відбору автентичного текстового матеріалу професійного спрямування ми використовували англійську науково-технічну літературу з будівельної тематики.

Тексти вміщують лексику і граматичні структури, що є характерними для мови технічної літератури. Різноманітна тематика дозволяє поглиблювати міжпредметні зв’язки із профілюючими дисциплінами. Адже, знання, одержані рідною мовою значною мірою допоможуть студентам у розумінні смислової інформації тексту.

Вправи після тексту мають на меті перевірити розуміння прочитаного тексту, а також визначення його пізнавальної цінності, розширення лексичного запасу, закріплення граматичного матеріалу, формування навичок роботи з двомовним словником. Система вправ включає 1) відповіді на запитання; 2) доповнення речень за змістом; 3) переклад словосполучень; 4) переклад текстів із словником; 5) вибір правильного твердження; 6) заповнення таблиці.

В кінці збірника надається короткий англо-український словник з будівельними термінами.

Збірник-практикум розрахований на студентів денної і заочної форми навчання першого курсу.


^ SECTION I. Civil Engineering


Text 1


I. Read and translate the text


Civil Engineering


The term „engineering” is a modern one. The New Marriam-Webster Dictionary gives the explanation of the word „engineering” as the practical application of scientific and mathematical principles. Nowadays the term „engineering” means, as a rule, the art of designing, constructing, or using engines. But this word is now applied in a more extended sense. It is applied also to the art of executing such works as the objects of civil and military architecture, in which engines or other mechanical appliances are used. Engineering is divided into many branches. The most important of them are: civil, mechanical, electrical, nuclear, mining, military, marine, and sanitary engineering.

While the definition „civil engineering” dates back only two centuries, the profession of civil engineer is as old as civilized life. It started developing with the rise of ancient Rome. In order to understand clearly what civil engineering constitutes nowadays, let us consider briefly the development of different branches of engineering. Some form of building and utilization of the materials and forces of nature have always been necessary for the people from the prehistoric times. The people had to protect themselves against the elements and sustain themselves in the conflict with nature.

First the word „civil engineering” was used to distinguish the work of the engineer with a non-military purpose from that of a military engineer. And up to about the middle of the 18th century there were two main branches of engineering – civil and military. The former included all those branches of the constructive art not directly connected with military operations and the constructions of fortifications, while the latter, military engineering, concerned itself with the applications of science and the utilization of building materials in the art of war.

But as time went on, the art of civil engineering was enriched with new achievements of science. With the beginning of the Industrial Revolution and later there came a remarkable series of mechanical inventions, great discoveries in electrical science and atomic energy. It led to differentiation of mechanical, electrical, nuclear engineering, etc.

It is a well-known fact that with the invention of the steam engine and the growth of factories a number of civil engineers became interested in the practical application of the science of mechanics and thermodynamics to the design of machines. They separated themselves from civil engineering, and were called „mechanical engineers”.

With the development of the science of electricity, there appeared another branch of the engineering – electrical engineering. It is divided now into two main branches: communications engineering and power engineering.

In the middle of the 20th century there appeared some other new branches of engineering – nuclear engineering and space engineering. The former is based on atomic physics, the latter – on the achievements of modern science and engineering.

At present there are hundreds of subdivisions of engineering, but they all, at one time or another, branched off from civil engineering.

The term “civil engineering” has two distinct meanings. In the widest and oldest sense it includes all non-military branches of engineering as it did two centuries ago. But in its narrower, and at the present day more correct sense, civil engineering includes mechanical engineering, electrical engineering, metallurgical, and mining engineering.


Exercises


I. Answer the following questions:

1. What are the main branches of engineering?

2. What is civil engineering?

3. How old is the profession of civil engineer?

4. What are the fields of civil engineering?


II. Read and translate the following word combinations into Ukrainian:

a) profession of civil engineer; branches of civil engineering; utilization of materials and forces of nature; to protect oneself against the elements;

b) civil engineering; mechanical engineering; electrical engineering; nuclear engineering; mining engineering; military engineering; marine engineering; sanitary engineering.


^ Text 2


I. Read and translate the text


From the History of Building


Many thousands of years ago there were no houses such as people live in today. In hot countries people sometimes made their homes in the trees and used leaves to protect themselves from rain or sun. In colder countries they dwelt in caves. Later people left their caves and trees and began to build houses out of different materials such as mud, wood or stones.

Later people found out that bricks made of mud and dried in the hot sunshine became almost as hard as stones. In ancient Egypt especially, people learned to use these sun-dried mud bricks. Some of their buildings are still standing after several thousands of years.

The ancient Egyptians discovered how to cut stone for building purposes. They erected temples, palaces and huge tombs. The greatest tomb is the stone pyramid of Khufu, king of Egypt. The ancient Egyptians often erected their huge constructions to commemorate their kings or pharaohs.

The ancient Greeks also understood the art of building with cut stone, and their buildings were beautiful as well as useful. They often used pillars, partly for supporting the roofs and partly for decoration. Parts of these ancient buildings can still be seen today in Greece.

Whereas the ancient Greeks tried to embody the idea of harmony and pure beauty in their buildings, the Roman architecture produces the impression of greatness, might, and practicalness.

The Romans were great bridge, harbour and road builders. In road works the Romans widely used timber piles. They also erected aqueducts, reservoirs, water tanks, etc. Some of their constructions are used till now. It is known that the manufacture of lime is one of the oldest industries used by man. Lime is a basic building material used all over the world as today so in the ancient world. One of the Romans, Marcus Porcius Cato, gave an idea of a kiln for lime, production: it’s shape and dimensions. They are rough cylindrical or rectangular structures, built of stone in a hillside with an arched opening at the front to enable the fire to be made and the lime to be withdrawn. Such kilns were fired with wood or coal and were extremely inefficient. There are still many remains of kilns in some places of Great Britain as well as roads and the famous Hadrian Wall, which was erected to protect the Romans from the Celtic tribes in the first century A.D. Britain was a province of the Roman Empire for about four centuries. There are many things today in Britain to remind the people of the Romans: towns, roads, wells and the words.

By the way, Hadrian, the Roman emperor, was also the one who suggested the absolutely new for that time idea of building the Pantheon with a dome. He constructed it, and alongside with a number of other outstanding buildings such as the Colosseum and the Baths of Caracalla, it is still there in Rome. Many ancient buildings in Rome were designed by Hadrian as well as by other Roman emperors. In a period of 800 to 900 years the Romans developed concrete to the position of the main structural material in the empire.

It is surprising, therefore, that after the fall of the Empire, much of the great knowledge should have disappeared so completely. The knowledge of how to make durable concrete has been lost for centuries, but mention was made of it in the writings of architects from time to time.

Fusion of Roman and North European traditions in construction was reflected in many ways. Buildings combined the Roman arch and the steep peaked roof of Northern Europe. Roman traditions were continued in the architectural form known as Romanesque. London Bridge, finished in 1209, took thirty-three years to build. It consisted of nineteen irregular pointed arches with its piers resting on broad foundation, which was designed to withstand the Thames current.

The Romanian period was followed by other periods each of which produced its own type of architecture and building materials. During the last hundred years many new methods of building have been discovered. One of the most recent discoveries is the usefulness of steel as a building material.

Nowadays when it is necessary to have a very tall building, the frame of it is first built in steel and then the building is completed in concrete. Concrete is an artificial kind of stone, much cheaper than brick or natural stone and much stronger than they are. The earliest findings of concrete building fragments belonging to prehistoric times were discovered in Mexico and Peru. The Egyptians in the construction of bridges, roads and town walls employed it. There are evidences that ancient Greeks also used concrete in the building purposes. The use of concrete by the ancient Romans can be traced back as far as 500 B.C. They were the first to use it throughout the ancient Roman Empire on a pretty large scale and many constructions made of concrete remain till nowadays thus proving the long life of buildings made of concrete. Of course, it was not the concrete people use today. It consisted of mud, clay and pure lime, which were used to hold together the roughly broken stone in foundations and walls. It was the so-called „pseudo concrete”. The idea of such building material might have been borrowed from the ancient Greeks as some samples of it were found in the ruins of Pompeii.

During the last hundreds-years many new methods of building have been discovered. One of the most recent discoveries is the usefulness of steel as a building material.

Nowadays when it is necessary to have a very tall building, the frame of it is first built in steel and then the building is completed in concrete. Concrete is an artificial kind of stone, much cheaper than brick or natural stone and much stronger than they are.


Exercises


I. Choose the correct variant and complete the sentences. Memorize them:

1. People first lived in … . a) houses, b) palaces, c) trees or caves.

2. Egyptian pyramids are made of ... . a) stone, b) wood, c) bricks.

3. The cheapest building material is … . a) wood, b) bricks, c) concrete.

4. The ancient Greeks knew the art of building with ... . a) steel, b) cut stone, c) concrete.

5. Nowadays very tall and huge buildings are made of … . a) steel and concrete, b) bricks, c) stone.


II. Complete the following sentences:

1. The ancient Greeks used pillars for ... .

2. We usually make houses of ... .

3. Bricks are made of ... .

4. The ancient Egyptians made their homes of ... .


III. Answer the following questions:

1. Where did people live many thousands years ago?

2. Did ancient people use wood or bricks to build their houses?

3. What kinds of buildings did the ancient Egyptians erected the ancient Greeks use pillars for?

5. Is steel used material?

6. What kinds of building materials?


IV. Translate the text into Ukrainian using a dictionary.

Relics of Wooden Architecture. The carpenters of the ancient Russian city of Novgorod were famed for their skill. Carpenters and builders, they erected peasant homes, fortress walls and towers, windmills, churches, chapels and even palaces. They built thousands of villages and a large number of towns mainly with axes. In olden times practically all the buildings were made of timber.

Relics of the carpenters’ skill – art of truly folk origin – have been preserved to our days.

To establish the artistic worth of old structures a close study is made of all that is left and of books and even legends passed on from generation to generation.

The rich finds led to the decision to collect and put in one place all the more valuable works by unknown architects of the Novgorod area.


^ Text 3


I. Read and translate the text


Construction Works


The first houses were built for the purpose of protecting their owners from the weather and, therefore, were very simple – a roof to keep off the rain or snow, and walls to keep out the wind.

The building erected now can be divided into two broad classifications: they are either for housing or for industrial purpose.

As far as the material is concerned, the building can be divided into stone (or brick), wood and concrete types. The brick is an artificial material made of clay then burnt to harden it. The natural stone (rubble masonry) is used for footing and foundations for external walls carrying the load. The buildings made of stone or brick are durable, fire-proof and have poor heat conductivity.

The tiers or levels which divide a building into stages or stories are called floors. These may be of timber but in stone buildings they are made of ferro-concrete details in great and small sizes.

The coverings or upper parts of buildings constructed over to keep out rain and wind and to preserve the interior from exposure to the weather, are called roofs. These should tie the walls and give strength and firmness to the construction.

Every building must be beautiful in appearance and proportional in various parts. The interior should be planned to suit the requirements of the occupants while the exterior .must be simple without any excesses.

Every building should be provided with water, electricity, ventilation and heating systems. The water supply and sewerage systems are called plumbing.

Careful consideration must be given to the amount of money which is going to be spent in building the house. An estimate depending upon the design of the building must be calculated after which work on the building can be started.


Exercises


I. Choose the correct variant and complete the sentences. Memorize them:

1. Artificial building materials are made ... . a) of wood, b) of brick.

2. Buildings made of stone are ... . a) indurable, b) durable.

3. The coverings or upper parts of the building are called ... .a) ceilings, b) roofs.

4. The exterior of a building must be ... . a) with superfluous decorations, b) simple.

5. The water supply and sewerage systems are called ... .a) heating, b) plumbing.


II. Complete the following sentences:

1. Building materials are divided into ... .

2. The interior should be planned to suit ... .

3. Every building should be provided with ... .

4. An estimate depending upon the design of the building must be calculated ... .


III. Answer the following questions:

1. Into what groups can buildings be divided as far as material is concerned?

2. Of what material are buildings built?

3. How should the interior be planned?

4. In what way should the exterior be planned?

5. What should every building be provided with?

6. What must be calculated first of all?


Text 4


I. Read and translate the text


  1   2   3   4   5Схожі:

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України iconВідокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну»
Внз і–іі рівня акредитації зі спеціальності 06010113 “Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання” відповідно до...
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України icon04136, м. Київ, а/с 49, тел. 443-60-06, 527-89-45
Національного університету біоресурсів і природокористування України та Видавничого представництва „Паралель”
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України iconРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Соціологія»
Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський будівельний технікум»
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України iconНавчальна та робоча програма з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський будівельний технікум»
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України iconРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Основи філософських знань»
Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський будівельний технікум»
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України iconПрограма з дисципліни Основи підприємства І управлінської діяльності Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський будівельний технікум»
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України iconРобоча програма з навчальної дисципліни "Інженерного креслення" для студентів денної форми навчання спеціальності
Національного університету біоресурсів та природокористування України „бахчисарайський будівельний технікум”
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України iconПравила прийому до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Автотранспортному технікумі Національного університету водного господарства та природокористування...
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України iconЄвропейський тиждень якості в Україні 20-ий ювілейний Міжнародний форум «Дні якості в Києві2011»
Місце проведення: Конференц-зала Національного університету біоресурсів і природокористування (Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 3-й...
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України iconЗапит на отримання публічної інформації
Автотранспортний технікум Національного університету водного господарства та природокористування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи