Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного icon

Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного
Скачати 68.58 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного
Дата конвертації26.04.2013
Розмір68.58 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ


Після вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу. Написання контрольної роботи є ефективною формою засвоєння опрацьованого матеріалу.

Самостійне виконання контрольної роботи дає змогу студентам глибше вивчити програмний матеріал дисципліни, сформувати навички культури логічного міркування, уміння працювати з нормативними документами і питаннями, аналізувати, аргументувати, критикувати.

Контрольна робота складається з чотирьох теоретичних питань. які розподілено в таблиці. Номер варіанта визначається за двома останніми цифрами шифрами особової справи студента-заочника. По вертикалі у таблиці беруть передостанню цифру шифру, по горизонталі - останню. На перетині граф розміщено номери питань, на які слід відповісти.

Відповіді на теоретичні питання повинні бути чіткими і конкретними, обґрунтованими. Рішення практичного завдання повинно опиратись на теоретичний матеріал. Відповідь повинна бути логічно послідовною, конкретною і достатньо аргументованою.

Під час виконання роботи слід опрацювати рекомендовану літературу.

Контрольну роботу потрібно виконувати в окремому зошиті, або в друкованому варіанті не менш 10-12 сторінок охайно, грамотно, залишаючи поле для зауважень викладача і чисту сторінку для написання рецензії. Сторінки контрольної роботи слід пронумерувати, в кінці зазначити використану літературу, поставити підпис і дату виконання. Роботи, виконані не за своїм варіантом, не рецензуються.


^ Питання домашньої контрольної роботи

з дисципліни «Основи філософських знань»

для студентів заочній форми навчання


1. Предмет вивчення філософії. Методи і функції філософії. Головне питання філософії.

2. Світогляд як духовно-практичний феномен. Типи світогляду.

3. Філософія Стародавньої Індії.

4. Філософія Стародавнього Китаю.

5. Філософія Стародавньої Греції.

6. Мілетська школа. Етика стоїцизму.

7. Етичне вчення Сократа.

8. Філософія Платона. Вчення Платона про ідеї. Соціально-політичні погляди Платона.

9. Філософія Аристотеля. Метафізика Аристотеля.

10. Вчення про логос та соціально-етичні ідеї Геракліта.

11. Середньовічна філософія.

12. Філософія Августина Блаженного.

13. Філософія Фоми Аквінського.

14. Основні напрями і характерні риси філософії епохи Відродження.

15. Філософія Нового часу.

16. "Філософія науки" Ф.Бекона.

17. Раціоналістична філософія Декарта. Вчення про субстанцію.

18. Філософія Лейбніца. Вчення про монади.

19. Вчення Б. Спінози про субстанцію і атрибути.

20. Політична філософія Т.Гоббса.

21. Основні напрями та ідеї німецької класичної філософії.

22. Філософія Еммануїла Канта.

23. Історико-філософське вчення Г.В.Ф.Гегеля.

24. "Філософія майбутнього" Л.Фейєрбаха.

25. Філософія марксизму.

26. Матеріалістичне розуміння історії К.Маркса.

27. Некласична ідеалістична філософія Шопенгауера, Ніцше.

28. Філософська антропологія.

29. Роль Києво-Могилянської Академії у розвитку філософської культури східних і південно-східних народів.

30. «Етичні погляди» Г. Сковороди.

31. Характерні риси і особливості філософської культури Київської Русі.

32. Філософія національного радикалізму України XX ст. Філософські погляди П. Юркевича.

33. Роль цінностей в житті особи і суспільства.

34. Діалектика як вчення про універсальні зв'язки. Принципи діалектики.

35. Філософське вчення про розвиток.

36. Реальність буття і небуття.

37. Свідомість людини. Суспільна свідомість.

38. Свідомість і мова. Свідомість і самосвідомість.

39. Поняття закону. Закони діалектики.

40. Категорії діалектики.

41. Поняття гносеології. Проблема пізнання у філософії.

42. Загальне поняття пізнання. Форми пізнання.

43. Проблема істини. Критерії істини. Рівні знання.

44. Поняття суспільства. Сутність і структура суспільних відносин.

45. Політична система суспільства.

46. Громадянське суспільство.

47. Матеріальні основи розвитку суспільства.

48. Поняття культури.

49. Матеріальна та духовна культура.

50. Культура та цивілізація.

51. Наука як феномен культури.

52. Людина в системі цінностей.

53. Базові цінності людського буття.

54. Структура цінностей. Цінність і ціль.

55. Ідеї В.Вернадського про ноосферу.

56. Глобальні проблеми людства.

57. Релігієзнавство як наука. Структура релігієзнавства.

58. Релігія як явище духовної культури.

59. Функції релігії. Класифікація релігій.

60. Національні релігії. Причини виникнення.

61. Буддизм: історія і сучасність.

62. Іслам: історія і сучасність. Причини виникнення та ідейні джерела ісламу.

63. Основні віровчення ісламу. Культура та обряди ісламу.

64. Витоки християнства. Умови формування християнства.

65. Особливості християнства в Україні.

66. Православ'я: його витоки та організаційна структура. Особливості православ'я в Україні.

67. Католицизм: віросповідні, культові та організаційні особливості. Ватикан та папство.

68. Міжнародні нетрадиційні релігійні організації та їх вплив на молодь.

69. Релігія як релігійний світогляд.

70. Релігія як форма суспільної свідомості.


^ Таблиця розподілу варіантів домашньої контрольної роботи

для студентів заочній форми навчання
Варіанти

0

1

2

3

4

0
11 61

41 20

21 1

52 30

31 11

62 40

41 21

1 50

1

2 52

32 12

12 62

42 23

22 2

53 33

32 12

63 43

42 22

2 53

2

3 53

33 13

13 63

43 22

23 3

54 32

33 13

64 42

43 23

3 52

3

4 54

34 14

14 64

44 25

24 4

55 35

34 14

65 45

44 24

4 55

4

5 55

35 15

15 65

45 24

25 5

56 34

35 15

66 44

45 25

5 54

5

6 56

36 16

16 66

46 27

26 6

57 37

36 16

67 47

46 26

6 57

6

7 57

37 17

17 67

47 26

27 7

58 36

37 17

68 46

47 27

7 56

7

8 58

38 18

18 68

48 29

28 8

59 39

38 18

69 49

48 28

8 59

8

9 59

39 19

19 69

49 28

29 9

60 38

39 19

70 48

49 29

9 58

9

10 60

40 21

20 70

50 31

30 10

51 41

40 20

61 51

50 30

10 60

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного
Після вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу. Написання контрольної роботи є ефективною формою засвоєння опрацьованого...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів спеціальності 020105
Методичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни: «фінансування інвестиційних рішень» для студентів заочної форми навчання
Згідно з учбово-методичним планом контрольна робота виконується студентами самостійно і спрямована на придбання знань і практичних...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» для студентів напряму 020105
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» для студентів...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи слухачами заочного відділення. Львів: ліпб, 2001. 38с
Воробйова О. В. Технічна механіка. Конспект лекцій для курсантів та слухачів відділення заочного навчання спеціальності №5. 092122...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації (у формі контрольної роботи) з технологій для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерство освіти і науки України надсилає методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни „гроші та кредит студентами економічних спеціальностей заочної форми навчання
На використанні останніх ґрунтується більшість економічних інституцій господарювання: ціноутворення, оплата праці, фінанси, податки,...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного iconЗавдання для виконання домашньої контрольної роботи з курсу “Адміністративне право України” у ІІІ семестрі (заочна форма навчання) Варіант 1
Якими повинні бути дії легалізуючого органу? Відповідь обґрунтуйте посиланнями на чинне законодавство
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи