Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну» icon

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну»
Скачати 260.51 Kb.
НазваВідокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну»
Сторінка1/3
Дата конвертації26.04.2013
Розмір260.51 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Відокремлений підрозділ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну»


Збірник ПРАКТИЧНИХ завдань

з іноземної мови (за професійним спрямуванням)


для студентів ВНЗ І–ІІ рівня акредитації

зі спеціальності 5.06010113 “Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання”


з урахування вимог кредитно-модульної системи навчання


Номінація огляду-конкурсу: Досвід роботи викладача


Бахчисарай, 2012

Розробив: Давидова Валентина Дмитрівна,

кандидат педагогічних наук,

викладач-методист, викладач англійської мови

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і

природокористування України

“Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну”


Рецензент: викладач англійської мови

Відокремленого підрозділу Національного університету

біоресурсів і природокористування України

“Бахчисарайській коледж будівництва,

архітектури і дизайну”

Александрова Олена Олександрівна


Анотація


Даний збірник розроблено для студентів ВНЗ І–ІІ рівня акредитації зі спеціальності 5.06010113 “Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання” відповідно до навчальної програми “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” для аграрних вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації (2003 р.).

У збірнику наводяться зразки тестів підсумкового контролю для перевірки навчальних досягнень студентів при вивченні англійської мови за професійним спрямуванням студентами другого курсу.


Збірник тестових завдань розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії № 2 “Загальноосвітніх і соціально-гуманітарних дисциплін”.

Протокол № від « » 20____ р.

Голова циклової комісії _______________________ Давидова В.Д.


РЕЦЕНЗІЯ

на Збірник тестових завдань

з іноземної мови (за професійним спрямуванням)

для студентів ВНЗ І–ІІ рівня акредитації

зі спеціальності 5.06010113 “Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання”

з урахування вимог кредитно-модульної системи навчання,

розроблений викладачем англійської мови Відокремленого підрозділу

Національного університету біоресурсів і природокористування України

“Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну”

Давидовою Валентиною Дмитрівною


У контексті навчання іноземної мови студентів немовних вищих навчальних закладів актуальним завданням є оволодіння ними знаннями фахової термінології і набуття вмінь використовувати спеціалізовану лексику для виконання навчальних професійно орієнтованих завдань, спрямованих на подальше спілкування у виробничих ситуаціях, тому важливим є питання відбору навчального матеріалу для навчання студентів іноземній мові за професійним спілкуванням. Крім того, інноваційні підходи передбачають широке застосування тестування іншомовних навичок та вмінь студентів, отже викладачі мають оволодіти технологією складання текстів, а студенти – технологією їх виконання.

У представленому збірнику автором відібрано автентичний навчальний матеріал і розроблено тестові завдання підсумкового контролю з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів зі спеціальності “Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання” ВНЗ І–ІІ рівня акредитації.

Важливо відзначити, що збірник містить автентичні тексти різної тематики, що пов’язані з навчальним матеріалом профілюючих дисциплін, тому необхідно попереднє опрацювання студентами текстів збірника, що дозволить поглибити міжпредметні зв’язки і буде сприяти більш повному оволодінню і закріпленню програмного матеріалу.

Вважаємо, що збірник заслуговує на впровадження у навчальний процес ВНЗ І–ІІ рівня акредитації зі спеціальності “Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання”.


Рецензент: викладач англійської мови

Відокремленого підрозділу Національного університету

біоресурсів і природокористування України

“Бахчисарайській коледж будівництва,

архітектури і дизайну”

Александрова Олена Олександрівна

Рецензія

конкурсної комісії навчального закладу

на^ Збірник тестових завдан

з іноземної мови (за професійним спрямуванням)

розробленим викладачем англійської мови

Відокремленого підрозділу Національного університету

біоресурсів і природокористування України

“Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну”

Давидовою Валентиною Дмитрівною,

для студентів ВНЗ І–ІІ рівня акредитації

зі спеціальності 5.06010113 “Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання”

з урахування вимог кредитно-модульної системи навчання


У представленому збірнику автором відібрано автентичний навчальний матеріал і розроблено тестові завдання підсумкового контролю з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів зі спеціальності “Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання” ВНЗ І–ІІ рівня акредитації.

Важливо відзначити, що збірник містить автентичні тексти різної тематики, що пов’язані з навчальним матеріалом профілюючих дисциплін, тому необхідно попереднє опрацювання студентами текстів збірника, що дозволить поглибити міжпредметні зв’язки і буде сприяти більш повному оволодінню і закріпленню програмного матеріалу.

Вважаємо, що збірник заслуговує на впровадження у навчальний процес ВНЗ І–ІІ рівня акредитації зі спеціальності “Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання”.


^ Склад конкурсної комісії:


Голова: директор відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну» –


Вербицький В.І.


Секретар: завідувач методичного кабінету ВП НУБіП України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну», методист –


Ніколаєнко Л.Д.


Члени комісії: 1. Зобенко С.М.


2. Подокшина Д.І.


3. Мариніч Н.М.


4. Іваннікова М.В.


5. Боровська К.О.


6. Давидова В.Д.


7. Мухамєдова Л.М.


8. Кулікова О.І.

Зміст

1. Пояснювальна записка


2. Зразки тестів підсумкового контролю з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів) для студентів зі спеціальності “Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання” І–ІІ рівня акредитації

2. 1. Pipeline transport

2. 2. Oil pipelines

2. 3. A "Pig" launcher/receiver

2. 4. The types of pipeline

2. 5. Types by transport function

2. 6. Operation of pipeline

2. 7. The SCADA System for pipelines

2. 8: Technology of pipelines

2. 9. Pipeline network

2. 10. Leak detection systems

2. 11. Corrosion

2. 12. Galvanic corrosion

2. 13. Resistance to corrosion

2. 14. Passivation

2. 15. Boiler

2. 16. What is a high efficiency condensing boiler?

2. 17. Pipeline Inspection and Safety

2. 18. Pipeline Construction

2. 19. Laying pipe across streams or rivers

2. 20. Metering Stations / Valves

2. 21. Ukraine\'s gas transmission system (GTS)

2. 22. Gas Meter

2. 23. Steam Boilers

2. 24. The water treatment Units


Пояснювальна записка


У відповідності з Національною доктриною розвитку освіти в Україні система неперервної мовної освіти має забезпечити можливість практичного володіння хоча б однією іноземною мовою (ІМ). Головна та кінцева мета навчання ІМ студентів немовних спеціальностей передбачає забезпечення активного володіння випускниками немовних ВНЗ іноземною мовою як засобом формування та формулювання думок в галузі повсякденного спілкування і в галузі відповідної спеціальності. Майбутні фахівці пов’язують володіння мовою переважно з читанням тому, що ця сфера комунікативної діяльності є основним джерелом отримання необхідної інформації з книжок, журналів, Інтернету; рекламних матеріалів і служить основним засобом задоволення пізнавальних потреб.

Даний збірник розроблено для студентів за спеціальністю “Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання” І–ІІ рівня акредитації відповідно до навчальної програми “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” для аграрних вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації (2003 р.).

Цей збірник є засобом підсумкового контролю для перевірки навчальних досягнень студентів при вивченні англійської мови за професійним спрямуванням студентами другого курсу і включає контроль рівня сформованості навичок і вмінь читання та письма.

Збірник складається із 24 тестових завдань, які включають автентичні тексти середньої важкості. У процесі відбору автентичного текстового матеріалу професійного спрямування ми використовували Інтернет ресурс. Тексти вміщують лексику і граматичні структури, що є характерними для мови технічної літератури. Різноманітна тематика дозволяє поглиблювати міжпредметні зв’язки із профілюючими дисциплінами.

Тести мають на меті перевірити розуміння прочитаного тексту, лексичного запасу, граматичного матеріалу, сформованість навичок роботи з двомовним словником. Система тестів включає 1) відповіді на запитання; 2) знаходження у тексті еквівалентів; 3) переклад речень; 4) вибір правильного твердження.

Збірник текстів розрахований на студентів денної і заочної форми навчання другого курсу за спеціальністю “Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання” І–ІІ рівня акредитації.


^ Text 1. Pipeline transport


l. Read the text carefully and answer the following questions:

Pipeline transport is the transportation of goods through a pipe. Most commonly, liquid and gases are sent, but pneumatic tubes that transport solid capsules using compressed air are also used.

As for gases and liquids, any chemically stable substance can be sent through a pipeline. Therefore sewage, slurry, water, or even beer pipelines exist; but arguably the most valuable are those transporting fuels: oil (oleoduct), natural gas (gas grid), and biofuels.

Dmitri Mendeleev first suggested using a pipe for transporting petroleum in 1863.

There is some argument as to when the first crude oil pipeline was built. However, some say pipeline transport was pioneered by Vladimir Shukhov and the Branobel company in the late 19th century. Others say oil pipelines originated when the Oil Transport Association first constructed a 2-inch (51 mm) wrought iron pipeline over a 6-mile (9.7 km) track from an oil field in Pennsylvania to a railroad station in Oil Creek, in the 1860s. Pipelines are generally the most economical way to transport large quantities of oil, refined oil products or natural gas over land. Compared to shipping by railroad, they have lower cost per unit and higher capacity. Although pipelines can be built under the sea, that process is economically and technically demanding, so the majority of oil at sea is transported by tanker ships. 1. What is pipeline transport?

 2. What products can be sent through a pipeline?

 3. Who suggested first a pipeline for transporting petroleum?


2. Give English equivalents to the Ukrainian words and word combinations:

Товари, трубопровід, паливо, стиснуте повітря, використовувати, газ, рідина, пропонувати, нафта, нафтове родовище, велика кількість, під водою, очищений нафтопродукт, низька вартість, високий об’єм .


^ 3. Translate the following sentences into English:

1. Трубопроводи – найбільш ефективний засіб транспортування великої кількості нафти і нафтопродуктів, природного газу по землі.

2. Тверді продукти транспортуються з використанням стислого повітря.


^ 4. Match the words (A) with the appropriate definition (B)

A B

pipes 1) to force into less space; press together;

to compress 2) material that is used for producing heat

to construct 3) firm; something that does not flow ;

solid 4) to build; make by putting together;

fuel 5) tubes used for carrying liquids or gas.


^ Text 2. Oil pipelines


l. Read the text carefully and answer the following questions:

Pipelines are generally the most economical way to transport large quantities of oil, refined oil products or natural gas over land. Compared to shipping by railroad, they have lower cost per unit and higher capacity. Although pipelines can be built under the sea, that process is economically and technically demanding, so the majority of oil at sea is transported by tanker ships.

Oil pipelines are made from steel or plastic tubes with inner diameter typically from 4 to 48 inches (100 to 1,200 mm). Most pipelines are buried at a typical depth of about 3 to 6 feet (0.91 to 1.8 m). The oil is kept in motion by pump stations along the pipeline, and usually flows at speed of about 1 to 6 metres per second (3.3 to 20 ft/s). Multi-product pipelines are used to transport two or more different products in sequence in the same pipeline. Usually in multi-product pipelines there is no physical separation between the different products. Some mixing of adjacent products occurs, producing interface. At the receiving facilities this interface is usually absorbed in one of the product based on pre-calculated absorption rates.


 1. What way is the most economically to transport large quantities of oil or natural gas?

 2. What types of pipelines do you know?

 3. What materials are oil pipelines made from?


^ 2.Give English equivalents to the Ukrainian words and word combinations:


Трубопровід, економічний засіб, очищена нафта, природний газ, багатофункціональний трубопровід, використовувати, послідовність, розподіл, змішування продуктів, проникнення, обладнання на етапі одержання продукту, попередні розрахунки, норми абсорбації


^ 3. Translate the following sentences into English:


1. Більшість трубопроводів будуються на глибині від 0,91 до 1,8 метрів.

2. Нафта рухається по трубопроводу з допомогою насосних станцій.


^ 4. Match the words (A) with the appropriate definition (B)

A B

pipeline 1) thick fatty liquid used for burning, making machines run easy;

oil 2) a line of connected pipes for carrying oil or gas a long distance;

pump 3) being apart;

separation 4) changing place or position;

motion 5) a machine for forcing liquids, air, gas into or out of something.


^ Text 3. A "Pig" launcher/receiver


l. Read the text carefully and answer the following questions:

Multi-product pipelines are used to transport two or more different products in sequence in the same pipeline. Usually in multi-product pipelines there is no physical separation between the different products. Some mixing of adjacent products occurs, producing interface. At the receiving facilities this interface is usually absorbed in one of the product based on pre-calculated absorption rates.

Crude oil contains varying amounts of wax, or paraffin, and in colder climates wax buildup may occur within a pipeline. Often these pipelines are inspected and cleaned using pipeline inspection gauges, pigs, also known as scrapers or Go-devils. Smart pigs (also known as intelligent or intelligence pigs) are used to detect anomalies in the pipe such as dents, metal loss caused by corrosion, cracking or other mechanical damage.] These devices are launched from pig-launcher stations and travel through the pipeline to be received at any other station down-stream, either cleaning wax deposits and material that may have accumulated inside the line or inspecting and recording the condition of the line.


 1. What are multi-product pipelines used for?

 2. What does crude oil contain?

 3. What is pig? What are pigs used for?


^ 2.Give English equivalents to the Ukrainian words and word combinations:


Сира нафта, пристрій для перевірки трубопроводу, використовувати, втрата метала через корозію, за течією, фіксація стану трубопроводу, тріщина, рівень абсорбції, попередні розрахунки, вм’ятина.


^ 3.Translate the following sentences into English:


1. Пристрій перевіряє та очищає трубопровід від воску і парафіну.

2. У трубопроводі для транспортування різних продуктів немає фізичного розподілу між продуктами.


^ 4. Match the words (A) with the appropriate definition (B)

A B

pipeline 1) a thin opening caused by breaking but not in separated parts;

wax 2) oxidation of metals in reaction with oxygen;

corrosion 3) a solid material made of fats or oils, melted by heat being;

crack 4) to clean; remove unwanted material from surface;

to scrape 5) a line of connected pipes for carrying oil or gas a long distance.


^ Text 4. The types of pipeline


l. Read the text carefully and answer the following questions:

For natural gas, pipelines are constructed of carbon steel and varying in size from 2 to 60 inches (51 to 1,500 mm) in diameter, depending on the type of pipeline. The gas is pressurized by compressor stations and is odorless unless mixed with a mercaptan odorant where required by a regulating authority.

Pipelines have been used for transportation of ethanol in Brazil, and there are several ethanol pipeline projects in Brazil and the United States. Main problems related to the shipment of ethanol by pipeline are its high oxygen content, which makes it corrosive, and absorption of water and impurities in pipelines, which is not a problem with oil and natural gas.[3][4] Insufficient volumes and cost-effectiveness are other considerations limiting construction of ethanol pipelines.

Slurry pipelines are sometimes used to transport coal or ore from mines. The material to be transported is closely mixed with water before being introduced to the pipeline; at the far end, the material must be dried. One example is a 525km slurry pipeline which is planned to transport iron ore from the Minas-Rio mine (producing 26.5 million tones per year) to a port at Açu in Brazil.


 1. What is gas pressured by?

 2. What are limiting construction of ethanol pipeline?

 3. Can pipelines transport ore and coal ?


^ 2.Give English equivalents to the Ukrainian words and word combinations:


Будувати трубопровід, без запаху, поставка етанола, забруднення у трубопроводі, недостатній об’єм, трубопровід для цементного розчину, необхідно висушити, високий вміст кисню, використовувати, обмежувати


3. Translate the following sentences into English:


1.Відповідно до вимог газ змішують з домішками запаху, тому що він без запаху.

2.Газ здавлюється на компресорних станціях.


^ 4. Match the words (A) with the appropriate definition (B)

A B

pipeline 1) a part of machine for compressing air or gas;

odorless 2) a space measured by the length, by the width and by the depth;

volume 3) a line of connected pipes for carrying oil or gas a long distance;

iron 4) without having a smell;

compressor 5) a very common and useful metal, used in making steel;


^ Text 5. Types by transport function


l. Read the text carefully and answer the following questions:

In general, pipelines can be classified in three categories depending on purpose:

Gathering pipelines - group of smaller interconnected pipelines forming complex networks with the purpose of bringing crude oil or natural gas from several nearby wells to a treatment plant or processing facility. In this group, pipelines are usually short - a couple of hundred meters - and with small diameters. Also sub-sea pipelines for collecting product from deep water production platforms are considered gathering systems.

^ Transportation pipelines - mainly long pipes with large diameters, moving products (oil, gas, refined products) between cities, countries and even continents. These transportation networks include several compressor stations in gas lines or pump stations for crude and multiproducts pipelines.

^ Distribution pipelines - composed of several interconnected pipelines with small diameters, used to take the products to the final consumer. Feeder lines to distribute gas to homes and businesses downstream. Pipelines at terminals for distributing products to tanks and storage facilities are included in this group.


 1. What three groups can be pipelines classified in?

 2. What does transportation pipeline network include?

 3. Do feeder lines distribute gas to homes and business downstream?


^ 2.Give English equivalents to the Ukrainian words and word combinations:


поєднанні між собою трубопроводи, комплекс мереж, газові та нафтові родовища, збір продукту, причини, рух продукту, насосні станції, складатися із декількох трубопроводів, розподіляти, переробні заводи.


3. Translate the following sentences into English:

1. У трубопроводі використовуються компресорні станції для транспортування газу.

2. Для подачі газу до споживача використовують мережу розподільчих трубопроводів.


^ 4. Match the words (A) with the appropriate definition (B)

A B

pipeline 1) a part of machine for compressing air or gas;

gas 2 ) a line of connected pipes for carrying oil or gas a long distance;

pump 3) to give out among several people, places, etc.;

to distribute 4) a machine for forcing liquids, air, gas into or out of something;

compressor 5) a type of substance like air and usually can not be seen.


^ Text 6. Operation of pipeline

l. Read the text carefully and answer the following questions:

When a pipeline is built, the construction project not only covers the civil work to lay the pipeline and build the pump/compressor stations, it also has to cover all the work related to the installation of the field devices that will support remote operation.

Field devices are instrumentation, data gathering units and communication systems. The field Instrumentation includes flow, pressure and temperature gauges/transmitters, and other devices to measure the relevant data required. These instruments are installed along the pipeline on some specific locations, such as injection or delivery stations, pump stations (liquid pipelines) or compressor stations (gas pipelines), and block valve stations.

The information measured by these field instruments is then gathered in local Remote Terminal Units (RTU) that transfer the field data to a central location in real time using communication systems, such as satellite channels, microwave links, or cellular phone connections.

Pipelines are controlled and operated remotely, from what is usually known as The Main Control Room. In this center, all the data related to field measurement is consolidated in one central database. The data is received from multiple RTUs along the pipeline. It is common to find RTUs installed at every station along the pipeline.


1. What support remote operation devices are built along the pipelines?

2. What does field instrumentation include?

3. How are pipelines controlled and operated?

^ 2.Give English equivalents to the Ukrainian words and word combinations:

Трубопровід, установка приладу, телефонний зв'язок, насосна станція, тиск, кімната дистанційного управління, підтримуюче дистанційне обладнання, вимірювати, записувати і передавати дані, в дійсному часі, уздовж трубопроводу.


^ 3. Translate the following sentences into English:

1.Трубопровід контролюється і управляється на відстані.

2.Уздовж трубопроводу будуються допоміжні системи збору та передачі інформації.


^ 4. Match the words (A) with the appropriate definition (B)

A B

pressure 1) a part of machine for compressing air or gas;

remote 2 ) a line of connected pipes for carrying oil or gas a long compressor 3) to give out among several people, places, etc.;

to distribute 4) the action of putting force or weight onto something;

pipeline 5) distant in space or time.


^ Text 7. The SCADA System for pipelines


l. Read the text carefully and answer the following questions:

The SCADA system at the Main Control Room receives all the field data and presents it to the pipeline operator through a set of screens or Human Machine Interface, showing the operational conditions of the pipeline. The operator can monitor the hydraulic conditions of the line, as well as send operational commands (open/close valves, turn on/off compressors or pumps, change set points, etc.) through the SCADA system to the field.

To optimize and secure the operation of these assets, some pipeline companies are using what is called Advanced Pipeline Applications, which are software tools installed on top of the SCADA system, that provide extended functionality to perform leak detection, leak location, batch tracking (liquid lines), pig tracking, composition tracking, predictive modeling, look ahead modeling, operator training and more.


1.What is Scada system at the Main Control Room used for?

2. Who can monitor the hydraulic conditions of the line?

3. What provides to perform leak detection and leak location?


^ 2.Give English equivalents to the Ukrainian words and words combinations:


Головна кімната управління, установлювати, трубопровід, природний газ, місце витоку, відкривати вентиль, включити/виключити компресор, екран, умови роботи, забезпечувати функціонування


 1. Translate the following sentences into English:


1.Оператор здійснює моніторинг гідравлічних умов трубопроводу.

2. Інформація про операційні умови трубопроводу забезпечуються системою Скада.


^ 4. Match the words (A) with the appropriate definition (B)

A B

pressure 1) a part of machine for compressing air or gas;

leak 2 ) a line of connected pipes for carrying oil or gas along compressor 3) to find out; notice or discover;

to detect 4) the action of putting force or weight onto something;

pipeline 5) a small accidental hole or crack through which something

flows in or out.


^ Text 8. Technology of pipelines


l. Read the text carefully and answer the following questions:

Pipeline networks are composed of several pieces of equipment that operate together to move products from location to location. The main elements of a pipeline system are: Initial injection station, Compressor/pump stations, Partial delivery station, Block valve station, Regulator station, Final delivery station.

^ Initial injection station

Known also as supply or inlet station, is the beginning of the system, where the product is injected into the line. Storage facilities, pumps or compressors are usually located at these locations

Compressor/pump stations

Pumps for liquid pipelines and Compressors for gas pipelines are located along the line to move the product through the pipeline. The location of these stations is defined by the topography of the terrain, the type of product being transported, or operational conditions of the network.

  1   2   3Схожі:

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну» iconВідокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
У збірнику представлені фахові тексти і післятекстові вправи з англійської мови за професійним спрямуванням. Збірник-практикум розрахований...
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну» iconРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Соціологія»
Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський будівельний технікум»
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну» iconНавчальна та робоча програма з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський будівельний технікум»
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну» iconРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Основи філософських знань»
Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський будівельний технікум»
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну» iconПрограма з дисципліни Основи підприємства І управлінської діяльності Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський будівельний технікум»
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну» iconРобоча програма з навчальної дисципліни "Інженерного креслення" для студентів денної форми навчання спеціальності
Національного університету біоресурсів та природокористування України „бахчисарайський будівельний технікум”
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну» icon04136, м. Київ, а/с 49, тел. 443-60-06, 527-89-45
Національного університету біоресурсів і природокористування України та Видавничого представництва „Паралель”
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну» iconПравила прийому до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Автотранспортному технікумі Національного університету водного господарства та природокористування...
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну» iconЄвропейський тиждень якості в Україні 20-ий ювілейний Міжнародний форум «Дні якості в Києві2011»
Місце проведення: Конференц-зала Національного університету біоресурсів і природокористування (Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 3-й...
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну» iconНавчальний посібник «Основи виставкової діяльності»
Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Інституту реклами, Київського національного економічного університету, Київського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи