1. Яке визначення стилістики є правиль­ним? A. Це розділ науки про мову, що вивчає са­мостійні частини мови. Б icon

1. Яке визначення стилістики є правиль­ним? A. Це розділ науки про мову, що вивчає са­мостійні частини мови. Б
Скачати 55.45 Kb.
Назва1. Яке визначення стилістики є правиль­ним? A. Це розділ науки про мову, що вивчає са­мостійні частини мови. Б
Дата конвертації23.12.2012
Розмір55.45 Kb.
ТипДокументи


Українська мова 5 клас

Відповіді

Всі завдання мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна є правильною. Виберіть правильну відповідь.

1.Яке визначення стилістики є правиль­ним?

A. Це розділ науки про мову, що вивчає са­мостійні частини мови.

Б. Це розділ науки про мову, що вивчає стилі мовлення.

B. Це розділ науки про мову, що вивчає лексику.

Г. Це розділ науки про мову, що вивчає будову слів.


^ 2. Визначте стиль тексту:

Буду я навчатись мови золотої

У трави-веснянки, у гори крутої,

В потічка веселого, що постане річкою,

В пагінця зеленого, що зросте смерічкою.

А Малишко

A. Художній.

Б. Публіцистичний.

B. Науковий.

Г. Розмовний.


^ 3.У якому рядку словосполучення складаються з дієслова та прислівника?

А.Любити безмежно; розквітає барвінково; чи­тати виразно.

Б. Писати грамотно; золоте слово; колектив мовознавців.

В.Живе мовлення; висловити точно; гармо­нійність мови.

Г. Схарактеризувати мовця; тлумачний слов­ник; говорити красиво.


^ 4.Яке з тверджень є правильним?

А Граматична основа речення - це однорідні члени речення.

Б. Граматична основа речення - це слово чи група слів, що передають

повідомлення.

В. Граматична основа речення - це другорядні члени речення.

Г. Граматична основа речення - це головні члени речення.


^ 5. У якому рядку наведено тільки поширені словосполучення?

А.Рідна мова; безсмертне українське слово; люблю мову.

Б.Багате й дзвінке слово; мова народу; срібні звуки.

В. Скарби рідної мови; аромат рідного слова; плекати любов до мови.

Г. Осягнути серцем красу мови; мова рідної матері; лагідне слово.


^ 6.У якому з речень присудок виражено іменником?

A. Мова - то вічний скарб.

Б. Рідне слово вабить і чарує.

B. Стозвуко дзвенить рідне слово.

Г. Нас єднає рідна мова.


^ 7. Яке з речень є непоширеним?

А. Сніжок припорошив землю.

Б. Біліє сніг.

В. Усюди засніжило.

Г.Падає лапатий сніг.


^ 8.Яке з визначень додатка є правильним?

А.Це другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на запитання всіх відмінків, крім називного й кличного.

^ Б.Це другорядний член речення, який вказує на ознаку предмета й відповідає на запитан­ня який? чий? котрий?

В.Це другорядний член речення, який називає різні ознаки дії місце, час, причину, мету, спосіб, ступінь.

Г. Це другорядний член речення, який відпові­дає на запитання як? де? хто?котрий?який?


^ 9. У якому з речень є однорідні члени?

А. Прийшла зима - і все заснуло навкруги.

Б. Лісове озеро покрилося тонкою кригою.

В. Сніг падає на мерзлу землю, дерева іі кущі.

Г. У холодному небі зими поблискували зорі.


^ 10. У якому реченні означення виражено займенником?

А. Ми любимо сніжну зиму.

Б.Різдвяні свята - це завжди радість.

В.Ялинку прикрасили новорічними іграшками.

Г.Наш садок виблискує самоцвітами.


^ 11. Як установлюється змістовий зв'язок між головними та другорядними членами речення?

А. За допомогою запитання.

Б.За допомогою прийменників.

В. За допомогою сполучників.

Г.За допомогою закінчень та прийменників.


^ 12. Які елементи ускладнюють структуру речень?

А. Додатки.

Б. Однорідні члени речення.

В.Обставини.

Г. Означення.

Українська література 5 клас

Всі завдання мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна є правильною. Виберіть правильну відповідь.

^ 1. Що означає слово фольклор у перекладі з англійської мови?

A. Народні книги, перекази.

Б. Народна мудрість, народні знання.

B. Народні казки, легенди.

Г. Міфи давніх народів.


^ 2. Кому належать ці слова (за твором "Бе­региня"): "Я навчу вас, люди, як з конопель куделю робити, як нитку сукати, полотно тка­ти, як його вибілювати та вишивати"?

A. Сварогові.

Б. Білобогу.

B. Чорнобогу.

Г. Берегині.


^ 3. Що символізує рожевоквітна неопали­ма купина (за твором "Неопалима купина")?

A. Цілющу й живлющу воду.

Б. Красу української природи.

B. Незнищенність Вітчизни, народу.

Г. Любов до матері.


^ 4. Яким українським прислів'ям можна пе­редати головну думку казки "Про правду і кривду»?

A. Неправдою світ перейдеш, та назад не вер­нешся.

Б. Хочеш їсти калачі - не сиди на печі.

B. Посієш вчасно - вродить рясно.

Г. Злий плаче від заздрості, а добрий - від ра­дості.


^ 5. Що означає слово щезник (за народною казкою "Красний Іванко і закляте місто")?

A. Бог грому, блискавки, небесних стихій.

Б. Добрий дух лісу.

B. Злий дух, лісовик.

Г. Дух ланів і полів.


^ 6. Що пояснюють топонімічні легенди?

A. Біблійні назви.

Б. Географічні назви.

B. Міфічні назви.

Г. Історичні назви.


^ 7. Що означає слово царина (за твором В.Королева-Старого "Потерчата")?

A. Чорнило.

Б. Околиця села.

B. Кручена кольорова шерстяна пряжа.

Г. Давня міра довжини.


^ 8. Який український народний танець зга­дано у творі Л.Глібова "Квіткове весілля"?

А. Журавель.

Б .Гайдук.

В. Тропак.

Г.Горлиця.


^ 9. Зі скількох частин складається прислів’я?

А.Однієї.

Б. Двох.

В.Трьох.

Г. Чотирьох.


10. У якому з наведених прислів’їв ужито персоніфікацію (уособлення)?

А. Без охоти нема роботи.

^ Б. Добре роби, добре й буде.

В. Не одежа красить людину, а добрі діла.

Г. Рання пташка росу п’є, а пізня - слізки проливає.


11. Хто з українських письменників напи­сав для дітей понад 50 віршованих загадок, казок, акровіршів, пісень-жартів і друкувався під псевдонімом Дідусь Кенар?

A. Іван Франко.

Б. Леонід Глібов.

B. Василь Симоненко.

Г. Іван Липа.


12.Що таке рима?

A. Кілька віршованих рядків, виділених у групу.

Б. Художнє образне означення.

B. Перерва в мовленні.

Г. Співзвучність закінчень рядків у віршах.Схожі:

1. Яке визначення стилістики є правиль­ним? A. Це розділ науки про мову, що вивчає са­мостійні частини мови. Б iconТема Дата
Повторення вивченого в 10 класі. Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні засоби стилістики
1. Яке визначення стилістики є правиль­ним? A. Це розділ науки про мову, що вивчає са­мостійні частини мови. Б iconІ варіант 1 рівень (0,5 б)
Лексикологія — це розділ науки про мову, який вивчає слова, їх значення, походження, вживання
1. Яке визначення стилістики є правиль­ним? A. Це розділ науки про мову, що вивчає са­мостійні частини мови. Б iconОрієнтовний календарно-тематичний план Українська мова. 11 клас Академічний рівень
Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики
1. Яке визначення стилістики є правиль­ним? A. Це розділ науки про мову, що вивчає са­мостійні частини мови. Б iconОрієнтовне календарне планування
Повторення вивченого в 10 класі. Стилістика як розділ про мову. Фонетичні, лексичні,фразеологічні засоби стилістики
1. Яке визначення стилістики є правиль­ним? A. Це розділ науки про мову, що вивчає са­мостійні частини мови. Б iconВідповіді Українська мова 7 клас
Лексикологія – розділ мовознавчої науки, що вивчає словниковий склад мови, або лексику
1. Яке визначення стилістики є правиль­ним? A. Це розділ науки про мову, що вивчає са­мостійні частини мови. Б iconПравила укладання словників. Г. Походження слів. Яке з наведених тверджень є правиль­ним? A. Словозміна це утворення від наявних у мові нових слів. Б
Всі завдання мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна є правильною. Виберіть правильну
1. Яке визначення стилістики є правиль­ним? A. Це розділ науки про мову, що вивчає са­мостійні частини мови. Б iconПравила укладання словників. Г. Походження слів. Яке з наведених тверджень є правиль­ним? A. Словозміна це утворення від наявних у мові нових слів. Б
Всі завдання мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна є правильною. Виберіть правильну
1. Яке визначення стилістики є правиль­ним? A. Це розділ науки про мову, що вивчає са­мостійні частини мови. Б iconБурдун Л. М. Старший вчитель
Дня української писемності і мови в Україні і за її межами;формувати навички виразно читати вірші про мову, прагнення самим звеличувати...
1. Яке визначення стилістики є правиль­ним? A. Це розділ науки про мову, що вивчає са­мостійні частини мови. Б iconЩо вивчає аксіологія
Розділ філософії, який вивчає пізнання, джерела і форми знання, методи і межі знання називається
1. Яке визначення стилістики є правиль­ним? A. Це розділ науки про мову, що вивчає са­мостійні частини мови. Б iconСтилістика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни
Курс стилістики грунтується на знаннях, отриманних на практичних заняттях з іспанської мови і з курсів лексикології, теоретичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи