Тестові завдання з географії для 10 – 11 класів Завдання підготувала вчитель географії Дашковецького нвк яковчук Світлана Вікторівна icon

Тестові завдання з географії для 10 – 11 класів Завдання підготувала вчитель географії Дашковецького нвк яковчук Світлана Вікторівна
Скачати 43.58 Kb.
НазваТестові завдання з географії для 10 – 11 класів Завдання підготувала вчитель географії Дашковецького нвк яковчук Світлана Вікторівна
Дата конвертації23.12.2012
Розмір43.58 Kb.
ТипДокументи

Тестові завдання з географії для 10 – 11 класів

Завдання підготувала вчитель географії Дашковецького НВК Яковчук Світлана Вікторівна

Кожне з тестових завдань містить тільки одну правильну відповідь.

Знайдіть і підкресліть її!

Збережіть файл у форматі Microsoft Word під своїм прізвищем, наприклад, Іванов.doc, і відправте на адресу leon-pls02101973@mail.ru, прикріпивши до листа даний файл.


(______________________________________________)

школа, прізвище ім’я учасника


  1. Укажіть причину зменшення частки вугілля порівняно з нафтою в експорті країн, що розвиваються.

А Запасів нафти більше ніж вугілля.

Б зменшились запаси вугілля.

В Країни, що розвиваються, використовують власне вугілля.

Г Невигідно транспортувати вугілля на значні відстані.


  1. Визначте неправильне твердження про тваринний світ як важливу частину біосфери.

А Тварини беруть участь в утворенні осадових порід.

Б Рослини не можуть запилюватися без допомоги тварин.

В Тварини дають сировину для розвитку легкої промисловості.

Г Тварини не беруть участі у кругообігу речовин.


3.Укажіть основну продукцію чорної металургії.

А Чавун.

Б Чавун і алюміній.

В Чавун, сталь, прокат.

Г Сталь і нікель.


4.Визначте чинник, що вплинув на розвиток лісової промисловості в Поліссі.

А Наукоємний.

Б Природно - ресурсний.

В Споживчий.

Г Транспортний.


5.Укажіть причину найвищої солоності вод Світового океану в тропічних широтах.

А Не утворюється лід.

Б Мало холодних течій.

В Бідний органічний світ.

Г Малоопадів висока випаровуваність.


6. Визначте основну причину маловідомості і невивченості окремих територій материків у ХХ ст.

А Відсутність мандрівників.

Б Відсутність коштів.

В Важкодоступність території.
Г Відсутність транспортної мережі.


7.Визначте основний чинник розміщення виробництва в добу науково-технічної революції.

А Енергетичний.

Б Економічно-географічне положення (ЕГП)

В Природно-ресурсний

Г Наукоємний


8.Укажіть варіант відповіді, де правильно наведено напрямок вітру.

А 760 мм →767 мм

Б 759 мм →764 мм

В 762 мм →756 мм

Г 764 мм →770 мм


9. Визначте причину, що ускладнює землеробства в умовах пустелі.

А Низька продуктивність біомаси для утворення гумусу.

Б Засолення грунтів.

В Недостатня кількість сонячного тепла і світла.

Г Вимивання грунтовими водами мінеральних речовин.


10.Укажіть прізвище вченого, який є основоположним учення про біосферу.

А Ферсман О.

Б Вернадський В.

В Воєйков О.

Г Докучаєв В.


11.Визначте атмосферний тиск біля пагорба, відносна висота якого становить 45 м, атмосферний тиск на його вершині – 720мм рт. ст.

А 765 мм. рт. ст.

Б 675 мм. рт. ст.

В 450 мм. рт. ст.

Г 720 мм. рт. ст.


12. Укажіть назву країни, яка має найбільшу площу.

А Канада

Б Конго

В Франція

Г Монголія


13. Укажіть приклад раціонального природокористування.

А Розробка нових родовищ корисних копалин

Б Розорення цілинних земель

В Вторинна переробка сировини

Г Сплавляння лісу великими річками


14.Укажіть основний чинник, що визначає участь країни в міжнародному географічному поділі праці.

А Різниця у кількості населення

Б Різниця у рівні урбанізації

В Різниця у природних умовах і забезпеченості природними ресурсами

Г Різниця у рівні життя


15. Укажіть визначення поняття “кріки”.

А Болота

Б Пересихаючі озера

В Річки які пересихають


16.Укажіть основну причину виникнення водної проблеми людства.

А Забруднення вод

Б Зростання споживання при постійному обсязі водних ресурсів

В Нерівномірний розподіл водних ресурсів та території

Г Збільшення кількості населення


17.Укажіть, чому екологічний чинник останнім часом набув вагомого значення для розміщення промислових підприємств.

А Відсутній споживчий чинник

Б Збільшився вплив дії сировини

В Збільшилася дія водного і транспортного чинників

Г Збільшились масштаби виробництва


18.Укажіть причину відсталості більшості африканських країн.

А Несприятливі кліматичні умови

Б Незначна кількість корисних копалин

В Міжнаціональні конфлікти

Г Колоніальне минуле


19. Укажіть правильне твердження щодо Світового океану.

А Океан формує певні типи клімату

Б Океанічні течії регулюють швидкість обертання Землі навколо осі

В Найбільша солоність води у Світовому океані на екваторі

Г Головна причино існування течій у Світовому океані – різниця у

солоності морської води


20.Укажіть твердження, що характеризує щит.

А Область давніх зруйнованих гір

Б Рухома ділянка земної кори

В Ділянка земної кори, де на поверхню виходять осадові породи

Г Ділянка платформи, де кристалічні породи виходять на поверхню


21Укажіть правильне твердження.

А Ангола – колонія Великої Британії

Б Індія – постійний член Ради Безпеки Європи

В Польща – федеративна держава

Г Україна - руспублікаСхожі:

Тестові завдання з географії для 10 – 11 класів Завдання підготувала вчитель географії Дашковецького нвк яковчук Світлана Вікторівна iconТестові завдання з географії для 10 – 11 класів Завдання підготувала вчитель географії Дашковецького нвк яковчук Світлана Вікторівна
Завдання підготувала вчитель географії Дашковецького нвк яковчук Світлана Вікторівна
Тестові завдання з географії для 10 – 11 класів Завдання підготувала вчитель географії Дашковецького нвк яковчук Світлана Вікторівна iconТестові завдання з географії для 10-11 класів Завдання підготувала вчитель географії Карижинської зош І-ІІ ступенів Плінська Галина Михайлівна
Завдання підготувала вчитель географії Карижинської зош І-ІІ ступенів Плінська Галина Михайлівна
Тестові завдання з географії для 10 – 11 класів Завдання підготувала вчитель географії Дашковецького нвк яковчук Світлана Вікторівна iconТестові завдання з географії для 10-11 класів Завдання підготувала вчитель географії Карижинської зош І-ІІ ступенів Плінська Галина Михайлівна
Завдання підготувала вчитель географії Карижинської зош І-ІІ ступенів Плінська Галина Михайлівна
Тестові завдання з географії для 10 – 11 класів Завдання підготувала вчитель географії Дашковецького нвк яковчук Світлана Вікторівна iconТестові завдання з географії для 10-11 класів Завдання підготувала вчитель географії Карижинської зош І-ІІ ступенів Плінська Галина Михайлівна
Завдання підготувала вчитель географії Карижинської зош І-ІІ ступенів Плінська Галина Михайлівна
Тестові завдання з географії для 10 – 11 класів Завдання підготувала вчитель географії Дашковецького нвк яковчук Світлана Вікторівна iconТестові завдання з географії для 8 класу Завдання підготувала вчитель географії Карижинської зош І-ІІ ступенів Плінська Галина Михайлівна
Завдання підготувала вчитель географії Карижинської зош І-ІІ ступенів Плінська Галина Михайлівна
Тестові завдання з географії для 10 – 11 класів Завдання підготувала вчитель географії Дашковецького нвк яковчук Світлана Вікторівна iconТестові завдання з географії для 9 класу Завдання підготувала вчитель географії Карижинської зош І-ІІ ступенів Плінська Галина Михайлівна
Завдання підготувала вчитель географії Карижинської зош І-ІІ ступенів Плінська Галина Михайлівна
Тестові завдання з географії для 10 – 11 класів Завдання підготувала вчитель географії Дашковецького нвк яковчук Світлана Вікторівна iconТестові завдання з географії для 9 класу Завдання підготувала вчитель географії Карижинської зош І-ІІ ступенів Плінська Галина Михайлівна
Завдання підготувала вчитель географії Карижинської зош І-ІІ ступенів Плінська Галина Михайлівна
Тестові завдання з географії для 10 – 11 класів Завдання підготувала вчитель географії Дашковецького нвк яковчук Світлана Вікторівна iconТестові завдання з географії для 8 класу Завдання підготувала вчитель географії Карижинської зош І-ІІ ступенів Плінська Галина Михайлівна
Завдання підготувала вчитель географії Карижинської зош І-ІІ ступенів Плінська Галина Михайлівна
Тестові завдання з географії для 10 – 11 класів Завдання підготувала вчитель географії Дашковецького нвк яковчук Світлана Вікторівна iconТестові завдання з географії для 8 класу Завдання підготувала вчитель географії Карижинської зош І-ІІ ступенів Плінська Галина Михайлівна
Завдання підготувала вчитель географії Карижинської зош І-ІІ ступенів Плінська Галина Михайлівна
Тестові завдання з географії для 10 – 11 класів Завдання підготувала вчитель географії Дашковецького нвк яковчук Світлана Вікторівна iconТестові завдання з географії для 9 класу Завдання підготувала вчитель географії Карижинської зош І-ІІ ступенів Плінська Галина Михайлівна
Завдання підготувала вчитель географії Карижинської зош І-ІІ ступенів Плінська Галина Михайлівна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи