Художня культура 9 клас icon

Художня культура 9 клас
Скачати 120.24 Kb.
НазваХудожня культура 9 клас
Дата конвертації06.04.2013
Розмір120.24 Kb.
ТипДокументи
1. /Художня культура 9 клас.docХудожня культура 9 клас

Календарне планування на 2010/2011 н.р.за программою для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи

Художня культура 9 клас

(35 год., 1 год. на тиждень)(4 год. — резервний час.)

уроку

Тема уроку

Орієнтовні практичні завдання

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Дата

Розділ І. Мистецтво в просторі культури (16 год.)Тема 1. Види і мова мистецтв (1 год.)

Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття “образ” у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах. Мистецтво - основа художньої культури.

Створення кросвордів «Види мистецтва» (просторові, та просторово-часові) (робота в групах).


Учень:

називає:

- найвидатніших митців світу та їхні твори;

розпізнає:

- види і жанри мистецтва;

описує:

- засоби художньо-образного відображення духовного свiту людини в різних видах мистецтва;

характеризує:

- художньо-образний зміст творів; основні художньо-мовні засоби мистецтва (візуального, музичного, хореографічного, театрального, екранних);

пояснює:

- роль мистецтва у житті, зміст понять (у межах програми);

наводить приклади:

- відомих музеїв і галерей світу;

формулює:

- власні враження, отримані під час спілкування з мистецтвом;

порівнює:

- художні засоби візуального, музичного, хореографічного, театрального мистецтва, кіномистецтва;

аналізує та інтерпретує художні твори:

- за змістом та мовними засобами;

оцінює:

- значущість різновидів мистецтва для сучасної людини;

аргументує:

- оцінні судження щодо ролі мистецтва у власному житті;

використовує:

- спеціальну мистецьку термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

показує:

- на карті пам'ятні місця рідного краю, пов'язані з розвитком мистецтва і культури;

уміє:

- толерантно вести дискусію з питань мистецтва (візуального, музичного, хореографічного, театрального, кіномистецтва); знаходити інформацію для збагачення знань із різних видів мистецтва, для художньої самоосвіти.


Тема 2. Візуальні мистецтва (4 год.)

Архітектура. Види, художні засоби.

Скульптура. Об'ємно-просторова пластична мова (кругла скульптура, рельєф).

Замальовки фрагментів архітектурних споруд різних епох. Створення скульптури малих форм (ліплення, паперопластика) або зразка народної іграшки (з костюмом, прикрасами).


Графіка. Художні засоби (лінія, пляма, контур). Види: оригінальна, тиражна, промислова.

Живопис. Художні засоби. Основи кольорознавства. Види: монументальний, станковий. Жанри: пейзаж (сільський, архітектурний, марина), портрет, натюрморт; анімалістичний, історичний, міфологічний, біблійний, батальний, побутовий.

«Картини, що ожили» — анімація сюжетів (створення діа­логів персонажів, інсценізацій подій). Виконання графічних та живописних робіт у різних жанрах (за вибором).Декоративно-ужиткове мистецтво. Різновиди: вишивка, ткацтво, килимарство, гончарство, іграшка, художня обробка металу, дерева, шкiри, вироби з бісеру. Український костюм. Костюми народів світу.

Виконання декоративної композиції — панно для шкільного інтер'єру (колективна робота). Створення зразків народної іграшки (з костюмами, прикрасами).Художня фотографія. Комп'ютерна графіка. Художні можливості та застосування в культурі.

Підготовка виставки художньої фотографії. Орієнтовні теми: «Літопис шкільного життя», «Портретна галерея», «Краса довкілля».Тема 3. Жанрова палітра музичного мистецтва (3год.)

Музика вокальна, інструментальна, театральна. Музичні жанри і форми - вокальні (пісня, романс, гімн), хорові (кантата, ораторія)

Порівняння звучання музичних інструментів різних народів світу, визначення спільних і відмінних рис. Організація і прове­дення вечора українського романсу.Музичні жанри і форми — камерно-ікструментальні (соната, сюїта, квартет тощо), симфонічні (симфонія, увертюра, концерт тощо).

Інтерпретація прослуханих музичних творів, визначення об­разного змісту, жанру і форми. Запис музичних творів для шкільної фонотеки (за жанрами, напрямами).Музичні жанри і форми — музично-театральні (опера, балет, оперета, мюзикл). Напрями музики масових жанрів (джаз, диско, поп- і рок-музика).Тестування

Концерт-вікторина «Популярна музика» або конкурс «Відга­дай мелодію».

Тематична


Тема 4. Театр як синтез мистецтв(2год)

Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва. Театральні професії (актор, режисер та ін.).

Створення ляльок до театральної вистави (рукавичних, маріонеток, вертепних), театральних масок — грецької, японської африканської, слов'янської (робота в групах за інтересами).Види театру (драматичний, музичний, ляльковий). Хо­реографія — вид сценічного мистецтва. Види танців.

Підготовка шоу-презентації «Танці народів світу». Створен­ня реклами-афіші.Тема 5. Екранні мистецтва (3год)

Художні засоби кінематографу. Види кіно: ігрове, анімаційне, документальне, наук./поп.

Укладання каталогу шкільної відеотеки «Мистецтво країн сві­ту». Створення (малювання) мультфільму (колективна робота


Жанри кінематографу. Видатні режисери й актори світового кіно.

Перегляд кінофільмів і проведення конкурсу кіно рецензій (за жанрами кіно).Телебачення як мистецтво і засіб комунікації. відеокліп.

Обговорення телепередач (за програмою тижня), зокрема відеокліпів


Тема 6. Поліхудожній образ світу (3год)

Поліхудожні явища сучасної культури. Синтез мистецтв.

Проведення диспуту «Чому сучасній людині потрібні всі види мистецтва?».Узагальнення

Взаємна оцінка знань із різних видів мистецтва (робота в парах).


Узагальнення (тематична атестація)

Тестування.
Розділ ІІ. Основи художньої культури (19 год.)Тема 1. Художня культура як духовне явище (2год.)

Загальне уявлення про культуру та її роль у суспільстві. Матеріальна і духовна культура. Складові духовної культури (наука, техніка, релігія, мистецтво, ос­віта). Мистецтво — ядро художньої культури.

Віднайти у різних джерелах (словниках, енциклопедіях тощо) і порівняти визначення слова «культура»


Учень:

називає:

- основні художні стилі й напрями;

розпізнає:

- зразки народної й професійної, світської й сакральної художньої культури (у межах програми);

спостерігає:

- за особливостями розвитку художньої культури рідного краю;

характеризує:

- особливості художніх стилів і напрямів;

пояснює:

- значення художньої культури в розвитку людства, сенс понять “діалог культур”, “духовна культура”, “масова культура”, “полікультурний”;

наводить приклади:

- взаємодії народної та професійної художньої культури;

формулює:

- власні враження, отримані під час спілкування з шедеврами української та зарубіжної художньої культури, зразками мистецтва рідного краю;

порівнює:

- твори різних національних і авторських стилів, фольклор народів світу;

класифікує:

- твори мистецтва за художніми напрямами;

аналізує та інтерпретує:

- художній зміст творів мистецтва;

оцінює:

- значущість мистецтва в діалозі культур;

- роль ЗМІ у поширенні мистецьких цінностей;

аргументує:

- оцінні судження щодо ролі художньої спадщини в житті людини та суспільства;

використовує:

- спеціальну термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої діяльності;

показує на карті:

- місцезнаходження найвизначніших пам'яток української та зарубіжної художньої культури;

уміє:

- толерантно вести дискусію з питань культури, знаходити джерела для художньої самоосвіти.


Народна і професійна, духовна (сакральна) і світська культура: характерні риси, відмінності, взаємопроникнен­ня. Національна художня культура. Збереження культурної спадщини.

Виявити ознаки та показати взаємодію народної та профе­сійної культури на конкретних прикладах (наприклад, мистецтво витинанки, хоровий спів, театр).Тема 2. Художня культура і світ людини (2 год.)

Культура і людина в сучасному світі. Відображення емоцій і почуттів, думок і мрій людини у цінностях ху­дожньої культури.

Порівняти засоби вираження внутрішнього світу людини у різних видах мистецтва. Провести дискусію «Культура в лю­дині, людина в культурі».Художня культура як засіб самопізнання і творчої самореалізації особистості.

Виразити власні думки і почуття у реалістичній І абстрактній композиції (вид мистецтва — за бажанням).Тема 3. Художні напрями та стилі ( 6 год.)

Періодизація розвитку художньої культури. Поняття: «стиль епохи», «національний стиль», «індивідуальний стиль митця». Європейські стилі. Античний, романський, готичний стилі.

Визначити риси стилю архітектурних пам'яток античності та середньовіччя. Зобразити елементи античних, романських і готичних споруд (малювання-стилізація).Ознаки стилю Ренесанс і бароко. Специфіка прояву п різних країнах Європи.

Презентація-порівняння художніх образів (репродукцій), знакових для культури Ренесансу і бароко (робота в парах)


Класицизм, романтизм, реалізм, імпресіонізм: загальні риси та національні особливості стилю.

Порівняння живописних і музичних творів, що належать до певного стилю — класичного, романтичного, реалістичного, імпресіоністичного


Художні напрями мистецтва XX ст.: від модернізму о постмодернізму. Полістилістика.

Створення графічних і живописних композицій у різних художніх стилях XX ст. (техніка за вибором).


Особливості культур Заходу і Сходу.

дві композиції: в українському народному етил (Петриківка) і «східному стилі» («Птахи і квіти»).


Особливості культури інформаційного суспільства, Net-культура. Художній образ і симулякр.

Скласти словник (таблицю) основних художніх напрямів і стилів
Тематична


Тема 4. Художня культура і середовище (2 год.)

Форми збереження культурної спадщини (бібліотеки, музеї, театри, галереї тощо). Провідні художні музеї світу (Лувр, Прадо, Дрезденська галерея, Ермітаж тощо).

Здійснити віртуальну комп'ютерну подорож художніми музеями світу.


Дизайн і реклама — складові художньої культури. Роль засобів масової інформації у поширенні мистецьких цінностей.

Проаналізувати мистецькі передачі радіо і телебачення, на писати критичний відгук. Створити проект реклами промислового виробу для школи (обладнання, меблі, форма).


Тема 5. Художня культура рідного краю ( 3 год.)

Пам'ятки культури і мистецтва рідного краю. Культур­но-мистецькі заклади (театри, музеї, концертні зали тощо).

Відвідати музей (краєзнавчий, художній, меморіальний) або інший заклад культури рідного краю.


Регіональні центри народних промислів і ремесел. Етнорегіональний фольклор (музичний, танцювальний).

Записати й виконати народні пісні, поширені в регіоні. Створити сувенір у вигляді зразка декоративно-ужиткового мистец­тва з урахуванням регіональних художніх традицій.


Пам'ятні місця краю, пов'язані з життям і творчістю відомих митців.

Скласти карту туристичного маршруту «Пам'ятки художньої культури рідного краю» (колективна робота).


Тема 6. Полікультурний образ світу (4 год.)

Поняття «художня картина світу», «художній образ світу». Полікультурність суспільства сучасної доби.

Порівняти національні «художні образи світу» на прикладі міст-музеїв (Париж, Рим, Петербург, Львів, Барселона, Самар­канд тощо).


Поняття “художня картина світу”, “художній образ світу”. Полікультурність суспільства сучасної доби.

Порівняти особливості музично-танцювального фольклору і національних костюмів різних народів світу, зокрема тих, що проживають в Україні (українців, поляків, угорців, кримських татар тощо).


Узагальнення (Тестування)

Проведення диспуту «Художня культура, минуле, сучасне, майбутнє»


Узагальнення

Розробка комп’ютерних тестових завдань

Вчитель художньої культури: _________________________________________

Затверджено: „__“ вересня 2010 року. Заступник директора з навчально-виховної роботи _____________ Н.І.Забіяка

Затверджено: „__“ січня 2011 року. Заступник директора з навчально-виховної роботи _____________ Н.І.ЗабіякаСхожі:

Художня культура 9 клас iconКалендарно-тематичне планування уроків художньої культури 10-й клас Українська художня культура Розділ І. Художня культура України від найдавніших часів до кінця хуі століття
Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор‘я. Розвиток архітектури, фресково
Художня культура 9 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11класи Рівень стандарту українська художня культура (10 клас)
Школа, що є осередком національної культури, здатна сприяти як становленню національної ідентичності школярів, так і розумінню ними...
Художня культура 9 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11класи Рівень стандарту українська художня культура (10 клас)
Школа, що є осередком національної культури, здатна сприяти як становленню національної ідентичності школярів, так і розумінню ними...
Художня культура 9 клас iconХудожня культура (9—11 класи) пояснювальна записка
Розробка змісту навчальної програми “Художня культура” (9—11 кл.) здійснювалася відповідно до Державного стандарту базової та повної...
Художня культура 9 клас iconКалендарно-тематичне планування з художньої культури 9 класі на 2011-2012н р. за програмою «Художня культура 9 клас»
Візуальне(образотворче) мистецтво: графіка та живопис; художня фотографія; комп’ютерна графіка
Художня культура 9 клас iconІнформація про підготовку до конкурсу у 2013-2014 н р
Конкурс проводився для учнів 3-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України з курсів: «Я і Україна» 3-4 клас, «Громадянська...
Художня культура 9 клас iconМетодичні рекомендації вчителям, які викладають предмет "Художня культура" Головні завдання курсу "Художня культура"
Збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких...
Художня культура 9 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11 класи Профільний рівень
Художня культура” (10-11 кл.) здійснювалась відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в галузі...
Художня культура 9 клас iconВчителі образотворчого мистецтва
Вчителі образотворчого мистецтва, керівники гуртків з предмета, викладачі курсу "Художня культура" (фахівці). Спецкурс: Методика...
Художня культура 9 клас iconДокументи
1. /Художня культура-10 клас.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи