Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії icon

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Скачати 70.79 Kb.
НазваЗавдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Дата конвертації30.03.2014
Розмір70.79 Kb.
ТипДокументи

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

7 клас

2013- 2014 н.р.


 1. Назвіть види лабораторного посуду та наведіть приклади його

застосування.


 1. У посудинах без етикеток містяться парфуми, олія, кухонна сіль., кусочки

заліза, мармуру. За якими властивостями можна визначити кожну речовину ? Відповідь обґрунтуйте.


 1. Запропонуйте спосіб отримання у чистому вигляді компонентів суміші,

яка складається з порошку сірки, залізних ошурок, цукру та мідних ошурок. Які властивості речовин ви брали до уваги.


 1. Масова частка Кальцію в його сполуці з Гідрогеном становить 0,952. Яка

маса Гідрогену міститься в 20 г сполуки.


 1. Обчисліть масову частку йонів металу у сполуці, до складу якої входять :

два йони алюмінію з зарядом 3+ та три йони ес-о-чотири з зарядом 2-.


Примітка : 1. Журі II етапу олімпіади розробляє критерії оцінювання запропонованих завдань і відповідно до них визначає рівень навчальних досягнень учнів – учасників олімпіади.

 1. Відповідно до рейтингу ваш район ( місто) зайняв _____ місце, тому склад команди повинен бути представлений у кількості ___________учасників, відповідно пропорційно по класам .

 2. Звіт та заявку на участь команди у III етапі олімпіади надіслати у кабінет хімії ВОІПОПП до 31 грудня 2013 року.^ Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

8 клас

2013- 2014 н.р.


 1. Заповніть таблицю з огляду на задану кількість речовини.


Дано

Мr

М

Маса

1 моль

Відношення мас елементів

Маса заданої порції

Кількість молекул

Кількість

атомів

1.

( C) = 0,3 моль


2.

(Br2) =2,4 моль


3.

(P2О5) = 3моль


4.

(Na2CO3) =

1,5 моль


5.

(С6H6) =

7 моль

 1. Виберіть з даного переліку речовин ті, що реагують між собою. Складіть

рівняння реакцій.

Залізо, ортофосфатна кислота, кисень, вода, карбон (ІV), калій оксид.


 1. Крапля дощу має масу приблизно 10-4 г. Розрахуйте кількість молекул

води та сумарну кількість атомів усіх елементів, які знаходяться у цій краплі.


 1. До 7,8 г порошку алюміній гідроксиду додали до повного його

розчинення водний розчин НВr. Під час випарювання води з розчину утворилась кристалічна речовина, яка складається з 6 моль води на 1 моль утвореної речовини. Напишіть рівняння реакції та розрахуйте масу утворених кристалів.


 1. Масові частки Оксигену в оксидах ^ А і Б однакові й становить 53,3%. З

водою реагує лише оксид А; продуктом реакції є розчинна основа (луг). Оксиди утворені елементами 2-го і 3 – го періодів. Відношення молярних мас оксидів дорівнює 1:2. Назвіть ці елементи та запишіть формули оксидів А і Б .


^ Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

9 клас

2013- 2014н.р.


 1. Записом відповідних молекулярних рівнянь реакцій покажіть , як з солі

можна добути : а) метал; б) кисень; в) основний оксид; г) нову сіль; д) основу.


 1. При розчиненні у сульфатній кислоті 10,48 г суміші купрум (ІІ) оксиду

та цинк оксиду утворилося 20,88 г безводних сульфатів купрум (ІІ) і цинку. Визначте склад вихідної суміші.


 1. У 600 г насиченого розчину при 50С міститься 162 г натрій хлориду.

Розрахуйте розчинність солі при даній температурі і масову частку натрій хлориду в розчині.


 1. Сіль А при взаємодії з розчином арґентум нітрату утворює білий осад та

змінює забарвлення полум’я у жовтий колір. При взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з сіллю ^ А при нагріванні утворюється газ Б , який розчинили у воді. Розчин утвореної речовини В повністю прореагував з оксидом Г масою 52,2 г до утворення газу Е, який може знебарвити фарбовану вологу тканину. Масова частка чотирьохвалентного металу Д в оксиді Г становить 63,21 % . Визначте:

 • компоненти А, Б, В, Г, Д та Е реакційної системи,

 • кількість вихідної солі А

 • об’єм виділеного газу Е (н.у.).
 1. Змішали розчин гідрогенсульфату амонію масою 57,5 г з масовою

часткою солі 10% з розчином амоніаку об’ємом 28 мл ( ρ = 0,965 г/мл) з масовою часткою речовини 8%. Визначте масову частку речовини в утвореному розчині.


^ Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

10 клас

2013- 2014н.р.


 1. Яка сіль утвориться, якщо 4,48 л амоніаку (н.у.) пропустити через 230 г

розчину амоній дигідрогенфосфату з масовою часткою солі 10%. Обчисліть її масу.


 1. З природного газу об’ємом 40 м3 ( н.у.) добули хлор метан масою 60,6 кг.

Якою була об’ємна частка метану у природному газі, якщо практичний вихід хлорметану становив 80%.


 1. Водний розчин хлориду двовалентного металу розділили на дві рівні

частини. В першу опустили залізну пластинку, а в другу – кадмієву. Весь метал осів на пластинках. При цьому маса залізної пластинки збільшилась на 0,1 г, а кадмієвої зменшилась на 0,6 г. Сіль якого металу була взята для реакції.


4. При розчиненні у воді суміші речовин А і В масою 9,66 г виділяється

водень об’ємом 2,24 л (н.у.) й утворюється розчин гідроксиду, на нейтралізацію якого витрачається розчин хлоридної кислоти масою 146 г з масовою часткою кислоти 5%. Встановіть речовини А, В та їхню масову частку у вихідній суміші.


5. На суміш, яка складається з кальцій карбіду та барій сульфіту, подіяли

надлишком бромоводневої кислоти. Отримана суміш газів з відносною густиною за повітрям 1,5517 та розчин, при випарюванні якого утворюється твердий залишок масо. 248,5 г. Визначте масу вихідної суміші та масову частку речовини в ній.


^ Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

11 клас

2013- 2014н.р.


 1. Який об’єм вуглекислого газу можна добути спалюванням 10 л метану

в 10 л кисню (н.у.), якщо його практичний вихід дорівнює 95%.


 1. До суміш етану і пропену об’ємом 10 л додали водень об’ємом 10 л.

Отриману суміш пропустили над нагрітим платиновим каталізатором, після чого її об’єм зменшився до 14 л (н.у.). Визначте об’ємні частки вуглеводнів у вихідній суміші . Відповідь обґрунтуйте відповідними рівняннями реакцій.


 1. При взаємодії бензена об’ємом 44,34 мл та густиною 0,8 г/мл з бромом

у присутності FeBr3 утворюється газ, який реагує з ізобутиленом об’ємом 8,96 л (н.у.). Який продукт утворюється у результаті цих реакцій ? Визначте масу даного продукту. . Відповідь обґрунтуйте відповідними рівняннями реакцій.


 1. У хімічну склянку з розчином мідного купоросу помістили металічний

алюміній. Які хімічні процеси можуть відбуватися у такій системі? Як залежить швидкість їх перебігу від стану реагентів та умов проведення процесу ?


 1. Зразок металу масою 2,3 г спалили у кисні. Продукт спалювання

повністю розчинили у 200 г хлоридної кислоти з масовою часткою кислоти

10 %. На нейтралізацію надлишку кислоти витратили 86 г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 10%. Потім зразок того ж металу тієї ж маси спалили в повітрі й продукт реакції також розчинили у 200 г 10 % -ї хлоридної кислоти. На нейтралізацію надлишку кислоти в цьому випадку було потрібно 52, 5 г 10% -го розчину натрій гідроксиду.

А) Який метал було взято ?

Б) Що є причиною відмінності результатів двох експериментів. Напишіть рівняння реакцій.

В) Обчисліть маси речовин, що утворюються під час розчинення продуктів згорання у хлоридній кислоті.Схожі:

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconВідповіді на завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconВідповіді на завдання №1-15 ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011 року

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconВідповіді на завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2010 року

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconМетодичні рекомендації для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (додатки 1, 2). Повідомляємо, що ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії відбудеться орієнтовно 3 листопада 2012 року
Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, з тел.: (03422) 3-11-84, факс 2-24-93
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconПро підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії у 2011-2012 навчальному році
Якушинецької сзш І-ІІІ ст гімназії було проведено ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Участь в цьому етапі олімпіади...
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2013, теоретичний тур) 8 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2013, теоретичний тур) 9 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2012, теоретичний тур) 8 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconЗавдання I етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2012-2013 н р
У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1 бал
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи