Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень 10-й клас icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень 10-й клас
Скачати 150.59 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень 10-й клас
Дата конвертації25.12.2012
Розмір150.59 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів
Англійська мова


10-11 класів

Профільний рівень


10-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

ФонетичнаОсобистісна


Публічна


Освітня

Я, моя сім’я, друзі (особистість, стосунки з товаришами, взаємодопомога

-один день з твого життя;

-вирішення конфліктів)
^ Дозвілля і спорт (роль спорту в житті суспільства

-спортивні змагання;

-здоровья та спорт)
Харчування (національна кухня Великобританії та України

-здорова та корисна їжа;

-погані звички)
^ Природа і погода (природні катаклізми

-вплив погоди на здоровя та настрій

-захист природи)

Живопис (відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки або галереї

-українські митці)
Наука і технічний прогрес (сучасні засоби комунікації і інформації;

-вплив науки на розвиток суспільства)

технології)

^ Шкільне життя (освiта в Україні й за кордоном)
Робота і професії

— описувати ситуації, аналізувати їхні причини і наслідки;
— висловлювати власні припущення, прогнозувати ймовірність подій і наслідків;
— описувати події в їхній логічній послiдовності, висловлюючи власну точку зору;
— знаходити схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;
— описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;
— аналізувати явища суспільно-полiтичного, економічного, культурного життя різних країн;
— обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших, аргументувати свою точку зору;
— вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника.

Should I take some exercise?

You oughtn’t to drink alcohol!I couldn’t speak English, but I can now.

You aren’t allowed to…

Both of us think that…

I quite like dancing but =Ann really hates it.
Do you enjoy doing sport? Well, I really like watching it but I don’t like doing it very much.
You need two hours to phone Linda.
She is very talkative.
Women aren’t as strong as men.
Men are stronger than women.
Do you drink much tea?
No, but I drink a lot of coffee.
Do I have to wear something smart?
No, you don’t.
Are we supposed to bring some chocolate?
Do you think we should go together?
I think we should take a present with us.
Who’s the woman in the red dress?
That’s Ann. She’s the one I told you about who overslept and missed the plane home. Poor thing!

I think…but she thinks…

Mind your manners!

Lead the discussion.

Якості особистості.
Види особистісних стосунків.
Спортивні події.
Обладнання для спорту/дозвілля.
Національні страви.
Смаки, уподобання.
Види природних катаклізмів.
Жанри живопису.
Комп’ютерне обладнання та основні операції.
Заклади освіти.
Сучасні професії.
Дієслово: Past Tenses, Present / Past / Perfect Continuous, Future Tenses, структура Will or going to + Infinitive, Used to or would + Infinitive, Conditionals I/II.
Фразові дієслова.

Verb patterns –ing form verbs;

Talking about likes/dislikes

Expressions of past time

^ So, because

Will for predictions


Наголос у подвійних словах. Інтонація формального і неформального стилів.

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ритуальна поведінка;
— здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми;
— здатність визначити й використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

Використання країнознавчих знань для досягнення порозуміння між об’єктами , які представляють різні соціуми

уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо);
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

-вести бесіду за запитанням;

-запропонувати дискусію;

-пояснити значення слова на англійській мові;

-здатність співпраці з викладачем та іншими учнями у різних видах діяльності;

-вміння проявити зацікавленість у виконанні завдань різного типу;^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ


На кінець 10-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо
Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення-сприймати на слух ключові факти зі сказаного,прочитаного.почутого;


— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.-вільне обговорювання теми загального інтереса з використанням набутих знань;

— висловлюються відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

— описують об’єкти повсякденного оточення, події й види діяльності, в яких учень бере участь;

— розповідають про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення;

— передають зміст книжки/фільму/ вистави тощо, висловлюючи своє ставлення/враження.

Обсяг висловлювання — не менше 20 речень.


-вміння без попередньої підготовки вступити в бесіду, підтримати бесіду;

— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках тематики, визначеної програмою;

— розширюють запропоновану співбесідником тему розмови, переходять на іншу тему;

— адекватно поводяться у комунікативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

— використовують міміку та жести.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням, умовам спілкування в межах програмної тематики.

Висловлювання кожного — не менше 11 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.


— читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

— переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

Обсяг — не менше 900 друкованих знаків.


вміти написати короткий твір з теми;

-вміти стисло в письмовій формі передати зміст прочитаного чи почутого;

-вміти заповнити формуляр або певний тип анкети;

-вміти оформити пункти плану;

-вміти робити для себе нотатки

— пишуть лист-повідомлення у формі розповіді / опису, висловлюючи свої враження, думки про особи, події, об’єкти, явища, факти.

Обсяг — не менше 18 речень.
11-й клас


Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Лінгвістичні компетенції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична

Граматична

ФонетичнаОсобистісна


Публічна


ОсвітняЯ, моя сім’я, друзі (батьки і діти;

права та обов’язки молоді, толерантність, гуманність, благодійність)


Харчування

(корисна та шкідлива їжа пріоритети, рецепти страв)


Дозвілля

(клуби за інтересами;

Кіно, театр, телебачення -моя улюблена вистава/фільм)


Мистецтво

(жанри мистецтва; відвідування мистецьких закладів для самоосвіти)


^ Наука і технічний прогрес (вплив науково-технічного прогресу на життя людини і довкілля;

розвиток науки і технiки в Україні та за кордоном)


Подорож

(подорож по Україні та країнах, мова яких вивчається;

-туризм);

Шкільне життя

(стосунки з товаришами;

випускні іспити; міжнародні освітні програми)


^ Робота і професії (профорієнтація,

престижні професії в Україні та за кордоном, плани на майбутнє)


-описувати життєві події, висловлюючи свою особисту точку зору;

описувати проблеми, досягнення, виявляти їхні причини і наслідки;

вміти висловити своє емоційне відношення щодо ситуації та з’ясовувати ставлення інших до предмета обговорення;

знаходити схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;
обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших;
аргументувати свою точку зору;
вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника;
підтримувати дискусію, розгортаючи, уточнюючи, вносячи корективи, у висловлювання співрозмовників або змінюючи тему розмови.

висловлювати побажання, демонструвати зацiкавленість у предметі розмови;
підводити підсумки обговорення, завершувати розмову, висловлюючи власне ставлення до розглянутої проблеми.

-I couldn’t live without it!

-What do you do for a living?

Could you ask mу sth?

Fancy seeing you again. Oh, well, never mind.
— Would you like some help

What sort of time do you call this?

-Wish you were here?

-The real thing?

-It’ll be good fun

-with reference to…

How about having…?

What’s a CV? It’s a curriculum vitae.

Could you help me with my project some time this week? I’m afraid I can’t this week but I might be able to help you next week.
In one survey, it was found that ...

You’ll regret speaking to me like that. If you have studied, you’ll do well in today’s test. If won a lottery, I would move to Hawaii. The man who started Microsoft is now very rich.

Мова навчання та класних інструкцій

Ведення домашнього господарства.

Перспектива на майбутнє навчання.

Норми поведінки та спілкування..
Обладнання і персонал.
Їжа, напої й закуски.
Фестивалі.
Характеристика фільму / вистави / телепрограми.
Види мистецтва.
Емоції.
Галузі науки.
Технічна термінологія (інструкції).
Міжнародні організації: ЄС, ООН, Рада Європи.
Міжнародні освітні програми.

Законодавчі акти.
Правова лексика.
Благодійні організації.
Норми етикету.

Дієслово:

Past Tenses, Future Tenses, Conditionals I/II/ІІІ.

Систематизація часових форм.

The Passive

Пряма та непряма мова.

Узгодження часів.

Підрядні та складносурядні речення.

Інфінітив.

Defining/non-defining clauses

Дієслово:

Verbs of sensation

Sequence of Tenses

Clause of Purpose

Future in the Past

Phrasal Verbs
Дієприкметник: 1, 2.
Прислівник: Until / when.

Прикметиник:

-ed/-ing endings

Складені

прикметники

Question tags

Making predictions:

^ Might, going to, will

Запитання поради та подання поради:

Must / should


Вимова чітка для розуміння. Акцент, що відчувається, та помилки у вимові не перешкоджають загальному розумінню..
Під час спілкування може виникати необхідність перепитувати та повторювати.


Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ритуальна поведінка;
— здатність визначити й використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— правила вступу до розмови.
-використання ідеоматичної мови

-використання слів, запозичених з інших мов

-формування та обґрунтування власної думки мовними засобами щодо досягнення порозуміння з соціолінгвістичних та міжкультурних питань.

-Вміння вилучати найважливіші факти життєвих ситуацій

-вміня створювати атмосферу відкритості та психологічної готовності до дискутування у сферах соціопсихологічних, країнознавчих та соціолінгвістичних знань для досягнення порозуміння в межах соціокультурного контексту.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

-лексично коректно формулювати свої найближчі мрії;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— визначати власні потреби та цілі, організовувати власні стратегії для досягнення цих цілей відповідно до своїх особливостей та здібностей;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо);
-вміння написати пошукову статтю до газети; -коректно реагувати на несподівані життєві ситуації -засосування адекватних прийомів виконання навчальних завдань; вміння обробляти різнотипові завдання в залежності від навчальної ситуації^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

На кінець 11- класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо
Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення-вилучення ключової інформації

з уривку;

-знаходження помилок в мові та їх корекція;

-— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

-коректний поділ інформації на необхідну та другорядну ;

-занотовування за розмовляючим, вилучення головної йдеї;

-прослуховування для синхронного перекладу.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.-обговорення прослуханої радіопередачі;

-висловлення жалю та підтримки;

-обговорення планів на майбутнє;

— висловлюються відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

— описують об’єкти повсякденного

оточення, події й види діяльності, в яких учень бере участь;

— розповідають про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення;

— передають зміст книжки/фільму/ вистави тощо, висловлюючи своє ставлення/враження.

-надання прикладів при веденні дискусії;

-захист рефератфв/повідомлень с наступним диспутом з певної теми.

Обсяг висловлювання — не менше 24 речень.


-вільно вести діалог етикетного характеру в нестандартних ситуаціях спілкуваня;

— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках тематики, визначеної програмою;

— розширюють запропоновану співбесідником тему розмови, переходять на іншу тему;

-дискутування з приводу запропонованих тем обговорення;

-знаходження фактично підтвердженої прямої інформаціії та отримання додаткової інформації;

— адекватно поводяться у комунікативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

  • використовують міміку та жести.

- вміло реагувати на репліки співрозмовника

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням, умовам спілкування в межах програмної тематики.

Висловлювання кожного — не менше 12 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

-читання та відповіді за анкетуванням;

-читання з коректним зіставленням головних фактів;

— читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

-читання тексту,поєднуючи уривки за змістом;

-стилістичний розбір тексту;

-дослідження стилю автора;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

— переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

Обсяг — не менше 1100 друкованих знаків.


-написання короткого тематичного повідомлення;

-опис міста/селища.місцевості;

-написаня закінчення запропьтнованої розповіді;

— заповнюють анкету тощо;

— пишуть поздоровлення, запрошення, оголошення;

— пишуть записку- повідомлення для друга / члена сім’ї;

— пишуть лист-повідомлення у формі розповіді/опису, висловлюючи свої враження, думки про особи, події, об’єкти, явища, факти.

-написання висновку дослідженного матеріалу;

-написання маршруту слідування до певного місця призначення;

- викладення версії інтерв’ю в письмовій формі;

пишуть лист/статтю до газети.


Обсяг — не менше 20 речень.
Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень 10-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень 10-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень 10-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень 10-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень 10-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Профільний рівень 10 клас Сфери спилкування
Живопис (відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки або галереї)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень 10-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів іноземна мова 10-11 класів Рівень стандарту англійська мова 10-й клас
...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень 10-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 11 класи Профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів в її основу покладено вимоги Закону...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень 10-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Академічний рівень 10 клас Сфери спилкування
Живопис (відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки або галереї)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень 10-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас Рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень 10-й клас iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень Пояснювальна записка
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст і державні вимоги до рівня загальноосвітньої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи