Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Академічний рівень 10 клас Сфери спилкування icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Академічний рівень 10 клас Сфери спилкування
Скачати 122.1 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Академічний рівень 10 клас Сфери спилкування
Дата конвертації25.12.2012
Розмір122.1 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів
Німецька мова


10-11 класів

Академічний рівень


10 клас

Сфери спилкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

^ Загальнонавчальна компетенція

Лексична

Граматична

Фонетична


ОсобистіснаЯ, моя сім’я, друзі (особистість, стосунки з товаришами, взаємодопомога)


^ Дозвілля і спорт (роль спорту в житті суспільства)


Харчування (національна кухня Німеччини і України)


Природа і погода (природні катаклізми)


Живопис (відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки або галереї)


^ Наука і технічний прогрес (сучасні засоби комунікації і технології) Шкільне життя (Освіта в Україні і за кордоном)


Робота і професії

 • описувати

ситуації, аналізувати їхні причини і наслідки;

 • висловлювати

власні припущення, прогнозувати ймовірність подій і наслідків;

 • описувати події

в їхній логічній послідовності, висловлюючи власну точку зору;

 • знаходити

схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;

 • описувати та

інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;

 • аналізувати

явища суспільно - політичного, економічного, культурного життя різних країн;

 • обговорювати

перспективи, надавати поради, реагувати на поради інших, аргументувати свою точку зору;

 • вступати в

дискусію, привертаючи увагу співрозмовника

Diese Übung kann man entweder in Gruppenarbeit oder allein machen.

Kommst du mit auf den Sportplatz? – Nein, ich habe viel zu tun.

Wie stehst du zum Sport? – Sport ist gesund/fantastisch/blöd/ interessiert mich nicht.

Wenn ich Sport mache, fühle ich mich ...

Wenn ich ... brauche, lasse ich mich in/bei ... beraten.

Wie viele Kalorien haben folgende Lebensmittel?

Was sind die Nationalgerichte in Deutschland/in der Ukraine? – In Deutschland/In der Ukraine isst man entweder ... oder ...

Waldbrände zerstören viel Wald.

Hurrikane zerstören Häuser.

Auf dem Bild ist ein Junge zu sehen.

Ich habe keine Ahnung vom Computer.

Er sitzt den ganzen Tag am Computer und segelt im Internet.

Als ich am Bahnhof ankam, war der Zug gerade abgefahren.


Якості особистості

Види особистісних стосунків

Спортивні події

Обладнання для спорту/дозвілля

Національні страви

Смаки, уподобання

Види природних катаклізмів

Жанри живопису

Комп’ютерне обладнання та основні операції

Заклади освіти

Сучасні професіїІменник: Систематизація відмінювання іменників.

Дієслово: Дієслово lassen. Дієприкметник Partizip I.

Минулий час (Plusquamperfekt).

Прикметник: Відмінювання прикметників на -а, -е.

Займенник: Вказівний займенник solch.

Речення: Умовні підрядні речення (Konditionalsätze) зі сполучником wenn.

Складносурядні речення зі сполучниками entweder … oder, nicht … sondern. Речення з конструкціями haben/sein + zu + Infinitiv

Удосконалення знань, навичок і вмінь набутих у попередні роки навчанняЗнання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивча­ється, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:

 • повсякденне життя

 • умови життя

 • міжособистісні стосунки

 • цінності, ідеали, норми поведінки

 • соціальні правила

поведінки

 • ритуальна поведінка
 • здатність привести до

спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми

 • здатність визначити й

використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур


 • вживання та вибір

привітань

 • вживання та вибір форм

звертання

 • вживання та вибір вигуків

 • правила вступу до

розмови


Правила ввічливості


Вирази народної мудрості

 • розрізняти і продукувати

незнайомі звуки

 • розуміти і зв'язувати

незнайомі звукові відрізки

 • слухати і розуміти

звуковий потік і сприймати його як осмислений ряд фонетичних елементів

 • уважно стежити за

презентованою інформацією

 • усвідомлювати мету

поставленого завдання;

 • ефективно співпрацювати

під час парної та групової

роботи


Освітня Публічна

^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ


На кінець 10-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо
Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення-розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого, наданого у нормальному темпі аудіо запису(до 4% незнайомих слів та порізнених граматичних явищ)

-сприймати найголовніші моменти

розмови, диспуту або дискусії;


-вміти без попередньої підготовки послідовно та логічно відповідно до запропонованої мовної ситуації робити розгорнуте повідомлення;

-вміти своїми словами передавати зміст почутого або прочитаного у формі опису, розповіді;

-давати почутому/прочитаному свою оцінку

-робити підготовлене коротке повідомлення ;

-вміти стисло розповідати про поджії та висловлювати свою думку;

-самостійно добирати додатковий мовний матеріал

Обсяг висловлень 18-20 раз

-вміти без попередньої підготовки брати участь в діалозі, вступати в бесіду на відому тему;

-вміти підтримати бесіду або дискусію;

-вміти коректно реагувати на вимоги, прохання, новини, висловлювати жаль, давати поради;

-вміти висловити свою власну ідею, аргументуват її

Висловлення кожного — не менше 10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.


-вміти читати про себе з повним розумінням текстів розмовною мовою;

-розуміти нескладні автентичні різнопланові тексти;

- розуміти та знаходити необхідну інформацію під час читання адекватно до його цілей

Обсяг –1600 друкованих знаків

-вміти написати короткий твір з теми;

-вміти написати есе, особисті та офіційні листи, доповіді;

-вміти стисло в письмовій формі передати зміст прочитаного чи почутого;

Обсяг не менше 18 речень

-вміти заповнити формуляр або певний тип анкети;

-вміти оформити пункти плану;

-вміти робити для себе нотатки^ Німецька мова (академічний профіль) 11 клас

^ Сфери спілку-вання

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

^

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична

Граматична

Фонетична

^

Публічна Освітня Особистісна


Моя родина, друзі, я

 • права та обов’язки молоді

 • толерантне ставлення до оточуючих

Відпочинок і дозвілля

 • улюблені розваги та хобі молоді в німець-комовних крїнах та в Україні

 • особисті пріоритети

Культура харчування


Людина та довкілля

 • міжнародні організації по захисту довкілля

 • участь в акціях по захиту навколишнього середовища

Молодіжна культура

 • молодіжний рух в Україні та у світі

Мистецтво

 • жанри мистецтва

 • вплив мистецтва на естетичний розвиток людини

Україна у світі

Подорож по німецькомовних країнах Шкільне життя

 • міжнародні освітні програми

плани на майбутнє


- описувати людей, предмети, події, явища;
- характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;

- висловлювати жаль, співчуття;
- порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
- розповідати про свої захоплення, уподобання;

- запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
- пропонувати щось, аргументувати та приймати або відхиляти пропозицію;
- висловлювати власні враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим та прочитаним

- коментувати статистичні дані


Ich würde ... / Du würdest ... / ...

Würdest du ... / Würden Sie ...?

... ist gegründet / ... worden.

Ich weiß nicht / ..., ob ...

Seit ich ..., ... ich ...

Jens will ... , obwohl ... .

Ich ..., deswegen ...

Er / Sie ..., trotzdem ... er / sie ...

Nie und nimmer!

Das kommt gar nicht in Frage!

Das ist kaum zu glauben!

Das macht nichts!

Vielleicht ist es besser ...

Ich bin nicht sicher, dass...

Das Wichtigste ist ... .

Was ist deine Meinung dazu?

Норми поведінки та спілкування

Типові види відпочинку підлітків

Заклади громадського харчування

Обладнання і персонал

Їжа, напої й закуски

Молодіжні

об’єднання

Молодіжні субкультури

Фестивалі
Характеристика фільму / вистави / телепрограми
Емоції

Міжнародні організації

Етапи підготовки до подорожі

Види туризму

Освітні програми

Престижні професіїДієслово:

Описова форма кон’юнктива würde + Infinitiv (Konditionalis I)

Пасивна форма дієслів (Passiv Perfekt)

Речення:

з’ясувальні підрядні речення зі сполучником ob; підрядне часу зі сполучником seit; допустові підрядні речення зі сполучниками

obwohl, deswegen, trotzdem

Удосконалення знань, навичок і вмінь набутих у попередні роки навчання- зразки здорового способу життя в Україні та німецькомовних країнах

- толерантне та зацікавлене ставлення до представників німецькомовної культури;

- стилі життя молоді в Україні та німецькомовних країнах;

- порівняльна характеристика цінностей та норм поведінки в Україні та сучасному німецькомовному світі;

- громадянська освіта молоді в Україні та німецькомовних країнах;

- культура дозвілля молоді в Україні та німецькомовних країнах

- сучасні пріоритети організації дозвілля в Україні та німецькомовних країнах;

- внесок молоді у сучасне мистецтво України та німецькомовних країн;

- вміння презентувати Україну в міжнародному контексті;

- здатність використовувати різні стратегії для контакту з представниками інших

культур

 • активно застосовувати

мову, що вивчається

 • використовувати

адекватні матеріали для

самостійного вивчення

 • знаходити, розуміти і при

необхідності передавати

нову інформацію

 • організовувати й

застосовувати засоби навчання для самоосвіти визначати власні потреби та цілі організувати власні стратегії для досягнення цих

 • цілей відповідно до своїх

особливостей та здібностей

сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки,

запам'ятовування тощо)

знаходити, розуміти і при

необхідності передавати

нову інформацію

використовувати нові технології^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ


На кінець 11-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо
Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення-вміти вилучати основну інформацію з аудіо уривків на передбачувані побутові сюжети

-сприймати основні моменти дискусії (мова співрозмовника чітка нормативна)

-брати участь в обговорюваннях./диспутах та дискусіях

-розуміти послідовність подій при аудіюванні

-прослуховуюси текст, вміти оцінити правдивість інформації

-здійснювати необхідні інтеракції в процесі висловлення без зайвих зусиль

Час звучання 3-4 хвилини

-вміти розповісти про себе, про свою родину та друзів;

-вміти зробити стислі пояснення до ідеї / плану

-вміти висловити свої переконання , думки, згоду або незгоду у відповідь на отриману інформацію4

-вміти зацікавлено обговорювати запропоновані теми

Обсяг висловлення -20 фраз

-вміти знайти та передати пряму/фактичну інформацію та отримати додаткову

-вміти досить легко спілкуватися у конструктивних ситуаціях та коротких бесідах

-вміти здійснити певні інтеракції без надмірних зусиль-

-вміти обмінюватися думками та інформацією на знайомі теми у повсякденних ситуаціях

-вміти підтримати бесіду, висловлюючи та захищаючи свою власну точку зору

-вміти здійснити мовлене вий контакт, висловлюючи побажання, сгоду, співчуття

Обсяг висловлення-13 реплік

-читати та розуміти тексти на сучасні теми про життя підлітків, газетні статті про події в світі та в нашій країні,

-розуміти висловлення побажань та почуттів в особистих листах

-вміти знаходити та вилучати потрібну інформацію з описом подій в гахетних/.журнальних статтях та брошурах

Обсяг—1900 друкованих одиниць

-вміти передавати в письмовій формі зміст побаченого/почутого/прочитаного;

-вміти письмово обґрунтувати або спростувати певну думку

-вміти висловити особисте ставлення до подій, людей, речей,місць

-вміти письмово передавати інформацію адекватно цілям, завданням спілкування-

Вміти правильно оформляти письмове повідомлення залежно від його форм


Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Академічний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Профільний рівень 10 клас Сфери спилкування
Живопис (відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки або галереї)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Академічний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Академічний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Академічний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Академічний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. Академічний рівень 2010
Підручник: Й. Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шатько «Інформатика, 10 клас», рівень академічний, Київ, «Генеза»,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Академічний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. Академічний рівень 2010
Підручник: Й. Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шатько «Інформатика, 10 клас», рівень академічний, Київ, «Генеза»,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Академічний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас Рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Академічний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень 10-й клас
Живопис відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки або галереї
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Академічний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів іноземна мова 10-11 класів Рівень стандарту англійська мова 10-й клас
...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Академічний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Навчальні програми з іноземних мов (англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи