Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Профільний рівень 10 клас Сфери спилкування icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Профільний рівень 10 клас Сфери спилкування
Скачати 139.94 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Профільний рівень 10 клас Сфери спилкування
Дата конвертації25.12.2012
Розмір139.94 Kb.
ТипПрограмаПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів
Німецька мова


10-11 класів

Профільний рівень

10 клас


Сфери спилкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

^ Загальнонавчальна компетенція

Лексична

Граматична

Фонетична


ОсобистіснаЯ, моя сім’я, друзі (особистість, стосунки з товаришами, взаємодопомога)


^ Дозвілля і спорт (роль спорту в житті суспільства)


Харчування (національна кухня Німеччини і України)


Природа і погода (природні катаклізми)


Живопис (відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки або галереї)


^ Наука і технічний прогрес (сучасні засоби комунікації і технології)

 • описувати

ситуації, аналізувати їхні причини і наслідки;

 • висловлювати

власні припущення, прогнозувати ймовірність подій і наслідків;

 • описувати події

в їхній логічній послідовності, висловлюючи власну точку зору;

 • знаходити

схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;

 • описувати та

інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;

 • аналізувати

явища суспільно - політичного, економічного, культурного життя різних країн;

 • обговорювати

перспективи, надавати поради, реагувати на поради інших, аргументувати свою точку зору;

 • вступати в

дискусію, привертаючи увагу співрозмовника

Diese Übung kann man entweder in Gruppenarbeit oder allein machen.

Kommst du mit auf den Sportplatz? – Nein, ich habe viel zu tun.

Wie stehst du zum Sport? – Sport ist gesund/fantastisch/blöd/ interessiert mich nicht.

Wenn ich Sport mache, fühle ich mich ...

Wenn ich ... brauche, lasse ich mich in/bei ... beraten.

Wie viele Kalorien haben folgende Lebensmittel?

Was sind die Nationalgerichte in Deutschland/in der Ukraine? – In Deutschland/In der Ukraine isst man entweder ... oder ...

Waldbrände zerstören viel Wald.

Hurrikane zerstören Häuser.

Auf dem Bild ist ein Junge zu sehen.

Ich habe keine Ahnung vom Computer.

Er sitzt den ganzen Tag am Computer und segelt im Internet.

Als ich am Bahnhof ankam, war der Zug gerade abgefahren.


Якості особистості

Види особистісних стосунків

Спортивні події

Обладнання для спорту/дозвілля

Національні страви

Смаки, уподобання

Види природних катаклізмів

Жанри живопису

Комп’ютерне обладнання та основні операції

Заклади освіти

Сучасні професіїІменник: Систематизація відмінювання іменників.

Дієслово: Дієслово lassen. Дієприкметник Partizip I.

Минулий час (Plusquamperfekt).

Прикметник: Відмінювання прикметників на -а, -е.

Займенник: Вказівний займенник solch.

Речення: Умовні підрядні речення (Konditionalsätze) зі сполучником wenn.

Складносурядні речення зі сполучниками entweder … oder, nicht … sondern. Речення з конструкціями haben/sein + zu + Infinitiv

Удосконалення знань, навичок і вмінь набутих у попередні роки навчання^ Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивча­ється, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:

 • повсякденне життя

 • умови життя

 • міжособистісні стосунки

 • цінності, ідеали, норми поведінки

 • соціальні правила

поведінки

 • ритуальна поведінка
 • здатність привести до

спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми

 • здатність визначити й

використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур


 • вживання та вибір

привітань

 • вживання та вибір форм

звертання

 • вживання та вибір вигуків

 • правила вступу до

розмови


Правила ввічливості


Вирази народної мудрості

 • розрізняти і продукувати

незнайомі звуки

 • розуміти і зв'язувати

незнайомі звукові відрізки

 • слухати і розуміти

звуковий потік і сприймати його як осмислений ряд фонетичних елементів

 • уважно стежити за

презентованою інформацією

 • усвідомлювати мету

поставленого завдання;

 • ефективно співпрацювати

під час парної та групової

роботи

 • активно застосовувати

мову, що вивчається

 • використовувати

адекватні матеріали для

самостійного вивчення

 • знаходити, розуміти і при

необхідності передавати

нову інформацію

 • організовувати й

застосовувати засоби навчання для самоосвіти визначати власні потреби та цілі організувати власні стратегії для досягнення цих

 • цілей відповідно до своїх

особливостей та здібностей

сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки,

запам'ятовування тощо)

знаходити, розуміти і при

необхідності передавати

нову інформацію

використовувати нові технології

Публічна

Освітня

Шкільне життя (Освіта в Україні і за кордоном)


Робота і професії

^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ


На кінець 10-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо
Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення-сприймати на слух ключові факти зі сказаного,прочитаного.почутого;


— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.-вільне обговорювання теми загального інтереса з використанням набутих знань;

— висловлюються відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

— описують об’єкти повсякденного оточення, події й види діяльності, в яких учень бере участь;

— розповідають про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення;

— передають зміст книжки/фільму/ вистави тощо, висловлюючи своє ставлення/враження.

Обсяг висловлювання — не менше 20 речень.


-вміння без попередньої підготовки вступити в бесіду, підтримати бесіду;

— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках тематики, визначеної програмою;

— розширюють запропоновану співбесідником тему розмови, переходять на іншу тему;

— адекватно поводяться у комунікативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

— використовують міміку та жести.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням, умовам спілкування в межах програмної тематики.

Висловлювання кожного — не менше 11 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.


— читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

— переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

Обсяг — не менше 900 друкованих знаків.


вміти написати короткий твір з теми;

-вміти стисло в письмовій формі передати зміст прочитаного чи почутого;

-вміти заповнити формуляр або певний тип анкети;

-вміти оформити пункти плану;

-вміти робити для себе нотатки

— пишуть лист-повідомлення у формі розповіді / опису, висловлюючи свої враження, думки про особи, події, об’єкти, явища, факти.

Обсяг — не менше 18 речень.
11 клас

^ Сфери спілку-вання

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

^

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична

Граматична

Фонетична


Особистісна ПублічнаМоя родина, друзі, я

 • права та обов’язки молоді

 • конфлікти і компроміси

 • толерантність, гуманість, благодійність


Дозвілля

 • професійні та масові види спорту

 • особисті пріоритети

 • клуби за інтересами


Культура харчування

корисна та шкідлива їжа (Фаст фуд) Молодіжна культура

 • молодіжний рух в Україні та у світі


Мистецтво

 • кіно, театр, телебачення (фільми / вистави / телепрограми);

 • естетичний розвиток людини

 • вплив мистецтва на світогляд молоді


Подорож

 • організація подорожі

 • туризм


Суспільство і науково-технічний прогрес

 • вплив науково- технічного прогресу на життя людини та довкілля

глобалізація суспільства Шкільне життя

міжнародні освітні програми

плани на майбутнє

навчання за кордоном- описувати людей, предмети, події, явища;
- характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;

- висловлювати жаль, співчуття;
- порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
- розповідати про свої захоплення, уподобання;

 • запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
  - пропонувати щось, аргументувати та приймати або відхиляти пропозицію;
  - висловлювати власні враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим та прочитаним;\

 • відстоювати та аргументувати власну думку;

- просити і надавати пораду, пояснення,

допомогу;
-коментувати статистичні даніWäre / Hätte / Könnte ..., ...

Möge dieser Tag / ..., ...

Ich würde ... / Du würdest ... / ...

Würdest du ... / Würden Sie ...?

Er / Sie sagt / ..., er / sie mache / ...

Er / Sie sagt / ..., er / sie könne / ...

Ich habe / hatte das machen / ... sollen / ...

Das Motto / ... soll / ... gemacht / ... werden.

Ich weiß nicht / ..., ob ...

Seit ich ..., ... ich ...

Jens will ... , obwohl ... .

Ich ..., deswegen ...

Er / Sie ..., trotzdem ... er / sie ...

Nie und nimmer!

Das kommt gar nicht in Frage!

Das ist kaum zu glauben!

Das macht nichts!Законодавчі акти
Правова лексика
Благодійні організації

Норми поведінки та спілкування

Масові види спорту

Клуби за інтересами

Дієти

Молодіжні субкультури

Молодіжні

об’єднання

Сучасні галузі науки і техніки,

інновації

Емоції

Міжнародні освітні програми

Професії майбутнього


Дієслово:

Модальні дієслова в Perfekt i Plus-quamperfekt Aktiv,

в Infinitiv Passiv

Модальні дієслова у непрямій мові

Умовний спосіб (Konjunktiv II) від haben, sein, können, mögen. Описова форма кон’юнктива (Konditionalis I): würde + Infinitiv.

Konjunktiv I y непрямій мові

Речення:

з’ясувальні підрядні речення зі сполучником ob; підрядне часу зі сполучником seit; допустові підрядні речення зі сполучниками obwohl, deswegen, trotzdemУдосконалення знань, навичок і вмінь набутих у попередні роки навчання- правила поведінки та шляхи досягнення компромісу в стосунках між людьми;

- громадянська освіта молоді в Україні та за кордоном;

- сучасні пріоритети організації дозвілля в Україні та німецькомовних країнах;

- порівняльна характеристика культури споживання в Україні та німецькомовних країнах;

- заходи охорони довкілля в Україні та німецькомовних країнах;

- потенціал використання мистецтва для естетичного розвитку людини в Україні та за кордоном;

- наукові досягнення в Україні і за кордоном та їх вплив на життя людини у глобалізованому світі;

- сучасні тенденції у виборі професії в Україні та німецькомовних країнах;

- знайомство з досвідом міжнародних освітніх досвідів

- здатність до співпраці та кооперації в контексті освітніх обмінів
 • уважно стежити за

презентованою інформацією

 • усвідомлювати мету

поставленого завдання;

 • ефективно співпрацювати

під час парної та групової

роботи

 • активно застосовувати

мову, що вивчається

 • використовувати

адекватні матеріали для

самостійного вивчення

 • знаходити, розуміти і при

необхідності передавати

нову інформацію • організовувати й

застосовувати засоби навчання

для самоосвіти

 • використовувати нові

технології

^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ


На кінець 11- класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо
Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення-вилучення ключової інформації

з уривку;

-знаходження помилок в мові та їх корекція;

-— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.-обговорення прослуханої радіопередачі;

-висловлення жалю та підтримки;

-обговорення планів на майбутнє;

— висловлюються відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

— описують об’єкти повсякденного

оточення, події й види діяльності, в яких учень бере участь;

— розповідають про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення;

— передають зміст книжки/фільму/ вистави тощо, висловлюючи своє ставлення/враження.

Обсяг висловлювання — не менше 22 речень.


-вільно вести діалог етикетного характеру в нестандартних ситуаціях спілкуваня;

— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках тематики, визначеної програмою;

— розширюють запропоновану співбесідником тему розмови, переходять на іншу тему;

— адекватно поводяться у комунікативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

 • використовують міміку та жести.

- вміло реагувати на репліки співрозмовника

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням, умовам спілкування в межах програмної тематики.

Висловлювання кожного — не менше 12 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.


-читання та відповіді за анкетуванням;

-читання з коректним зіставленням головних фактів;

— читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

— переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

Обсяг — не менше 1000 друкованих знаків.


-написання короткого тематичного повідомлення;

-опис міста/селища.місцевості;

-написаня закінчення запропьтнованої розповіді;

— заповнюють анкету тощо;

— пишуть поздоровлення, запрошення, оголошення;

— пишуть записку- повідомлення для друга / члена сім’ї;

— пишуть лист-повідомлення у формі розповіді/опису, висловлюючи свої враження, думки про особи, події, об’єкти, явища, факти.

Обсяг — не менше 20 речень.
Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Профільний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Академічний рівень 10 клас Сфери спилкування
Живопис (відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки або галереї)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Профільний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Профільний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень 10-й клас
Живопис відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки або галереї
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Профільний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Профільний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Профільний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 11 класи Профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів в її основу покладено вимоги Закону...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Профільний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів іноземна мова 10-11 класів Рівень стандарту англійська мова 10-й клас
...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Профільний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Навчальні програми з іноземних мов (англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Профільний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас Рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Профільний рівень 10 клас Сфери спилкування iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи